FELSEFE MERAKLILARI İÇİN OKUMA LİSTESİ
Felsefeye meraklı olanlar için konu başlıklarına göre tasnif edilmiş bir liste paylaşıyorum. Yabancı dilde yazılı kitapları eklemedim listeye. Çünkü İngilizcesi olanların dahi okumakta zorluk çekecekleri felsefi kelime ve kavramlara sahip bu kitapları, ancak ve ancak o dilde yapılacak daha geniş çaplı bir felsefi altyapıyla okumak mümkün olacağından, şimdilik, sadece Türkçe telif veya tercüme en iyi felsefe kitaplarını paylaşmakla yetineceğim. Eh, bu bile felsefeye dair ortalamanın çok çok üzerinde bir birikim ve altyapı sağlayacaktır.

Her konu başlığı altında, o alandaki en önemli ya da öncü kitaplar bulunacaktır (Bu kitaplar, ilgili alanlardaki önde gelen çalışmalar/araştırmalar olup, doğrudan filozof metinlerini içermez). Başlayalım:

FELSEFEYE GİRİŞ:

1- Büyük Filozoflar: Platon'dan Wittgenstein'a Batı Felsefesi, Bryan Magee
2- Felsefeye Giriş, Ahmet Arslan
3- Felsefeye Giriş, Kazimierz
4- Felsefenin Temel Disiplinleri, Heinz Heimsoeth
5- Felsefe Nedir, G. Deleuze - F. Guattari
6- Felsefe Meselelesi/Sorunları, Bertrand Russell
7- Felsefe Disiplinleri, Doğan Özlem

FELSEFE TARİHİ

1- Felsefe Tarihi, Alfred Weber
2- Felsefe Tarihi, Julian Marias
3- İlkçağ Felsefe Tarihi (5 cilt), Ahmet Arslan
4- Felsefe Tarihi, Ahmet Cevizci
5- Felsefe Tarihi, Macit Gökberk
6- Felsefenin Arka Merdiveni, Wilhelm Weischedel

YUNAN FELSEFESİ

1- Aristoteles, David Ross
2- İlkçağ'da Doğa Felsefeleri, Arda Denkel
3- Grek Felsefesi Tarihi, Eduard Zeller
4- İlkçağ Felsefesi Tarihi, Ahmet Cevizci

İSLAM FELSEFESİ

1- Yunanca Düşünce Arapça Kültür, Dimitri Gutas
2- İslam Felsefesine Giriş, P. Adamson - R. Taylor
3- Kelam Felsefeleri, H. Austryn Wolfson
4- İbn Sina'nın Mirası, Dimitri Gutas
5- Gazali'nin Felsefi Kelamı, Frank Griffel
6- İnsan Metafiziğinde Tanrı ve İnsan, Ekrem Demirli
7- Felsefe Tasavvuru, İlhan Kutluer
8- İslam Felsefesi Üzerine, Ahmet Arslan
9- Fahreddin Razi, Ömer Türker

ORTA ÇAĞ FELSEFESİ

1- Ortaçağ Felsefesi, E. Gilson
2- Ortaçağ Felsefesi Tarihi, A. Bıçak - F. Akyol

MODERN ÇAĞ FELSEFESİ

1- Kant'ın Yaşamı ve Öğretisi, E. Cassirer
2- Dört Adalı, Solmaz Zelyut Hünler
3- Aydınlanma Filozofları, Gerale Hanratty
4- 17. Yüzyıl Felsefesi, Ahmet Cevizci
5- Felsefe ve Doğa Bilimleri, Doğan Özlem

ÇAĞDAŞ FELSEFE

1- Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, David West
2- 20. Yüzyıl Felsefe Tarihi, Christian Delacampagne
3- Analitik Felsefe, Jean Rossi
4- Fenomenolojiye Giriş, Waldenfels
5- Varoluşçuluk, Jacques Colette
6- Yeni Düşün Adamları, Bryan Magee

TÜRK FELSEFESİ TARİHİ

1- Türk Tefekkürü Tarihi, Hilmi Ziya Ülken
2- Osmanlı Entelektüel Geleneği, Fatih M. Şeker
3- Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Seyir Defteri, İhsan Fazlıoğlu

MANTIK

1- Çağdaş Düşünme Yöntemleri, J. M. Bochenski
2- Sokratik Mantık, Peter Kreeft
3- Klasik Mantık, Necati Öner

BİLİM TARİHİ

1- Bilim Tarihi, Yavuz Unat, Hüseyin Gazi Topdemir
2- Batı Bilimnde Dönüm Noktaları, Peter Whitfield
3- Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp, Aydın Sayılı
4- Dünya Kültürlerinde Bilim Tarihi ve Gelişmesi, Colin A. Ronan

BİLGİ FELSEFESİ

1- Sağduyu, Bilim ve Şüphecilik: Bilgi Kuramına Tarihsel Bir Giriş, Alan Musgrave
2- Bilginin Temelleri, Arda Denkel
3- Bilgi Felsefesi, Murat Baç
4- Epistemoloji: Temel Metinler, Hasan Yücel Başdemir

ZİHİN FELSEFESİ

1- Zihnin Yeniden Keşfi, J. Searle
2- Bilinç Kullanım Kılavuzu, Adam Zeman

AHLAK FELSEFESİ

1- Etiğe Giriş, Ahmet Cevizci
2- Ahak Üzerine Tartışmalar, John Nuttall
3- Erdem Peşinde, A. McIntyre
4- Akıl ve Ahlak, Hümeyra Özturan
5- Dil ve Ahlak, Hakan Poyraz

ESTETİK

1- Estetiğin Kısa Tarihi, Hakkı Hünler
2- Estetiğe Giriş, İsmail Tunalı
3- Estetiğin İdeolojisi, Terry Eagleton
4- Estetik Nedir, Mark Jimenez

TARİH FELSEFESİ

1- Tarih Tasarımı, Colingwood
2- Tarih Nedir, Edward Halett
3- Tarih Felsefesi, Doğan Özlem

BİLİM VE BİLİMLER FELSEFESİ

1- Matematik Felsefesi, Stephen Barker
2- Fizikte Felsefi Kavramlar, James T. Cushing
3- Bilim Dedikleri, Alan Chalmers
4- Biyoloji Budur, Ernest Mayr

DİL FELSEFESİ

1- Dile Gelen Felsefe, Taylan Altuğ
2- Dil Felsefesi, Atakan Altınörs

DİN FELSEFESİ

1- Akıl ve İnanç, Michael Peterson - William Hasker
2- Din Felsefesi, Mehmet S. Aydın
3- Ortaçağ Felsefesinin Ruhu, E. Gilson
4- Din Felsefesi Seçme Metinler, Michael Peterson

SİYASET FELSEFESİ

1- İslam Felsefesinde Siyasi Düşüncenin Gelişimi, C. Butterworth
2- Devlet Efsanesi, E. Cassirer

METAFİZİK

1- Metafiziğe Giriş, Ahmet Cevizci
2- Kant Sonrası Metafizik Üzerine Konuşmalar, haz. Erdal Yılmaz

İNSAN FELSEFESİ

1- İnsan Üzerine Bir Deneme, E. Cassirer
2- İnsanın Kozmostaki Yeri, Max Scheler

BİLİM DEVRİMİ

1- Bilim Devrimi ve Modern Bilimin Kökleri, John Henry
2- Bilimlerin Geçmişinden Tarih Üretmek, Kostas Gavroğlu
3- Bilimsel Devrim, Steven Shapin
4- Modern Bilimin Oluşumu, Richard S. Westfall

EVRİM TEORİSİ

1- Darwin ve Sonrası: Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler, Stephen Jay Gould

Verimli okumalar, bol düşünmeler..

Ahmet SEVEN, Milli Mücadele Kahramanı Dağköylü Fatma Çavuş'u inceledi.
28 May 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Yıllarca Pontus Devleti hayaliyle yaşayan Rumların Yunanlıların İzmir'i işgaliyle başlattığı saldırı ve baskınlar daha da artmış, bu baskınların gerçekleştiği köylerimizden birisi de Dağköy olmuştu.

Dağköylü bir yiğit Kadın Kahraman Fatma Yalçın (Fatma Çavuş)

Erkekleri askerlik ve seferberlik görevi için çeşitli cephelere giden köyün savunması kadın çocuk ve yaşlılara kalmıştı. Bu baskınlar neticesinde her iki tarafta çok sayıda zayiat vermişti. Bunların içerisinde Fatma Yalçın (1897-1963) (Fatma Çavuş) isimli kadın büyük yararlıklar göstermiş, Türk kadını adına adeta destan yazmıştı. Köylüler Fatma Çavuşun öncülüğünde devletin kendilerine verdiği silahlarla ve öğrettiği savunma taktikleriyle çeteleri püskürtmüş bölgeye de örnek olmuştu.
Çocuğu olmayan bu kahraman kadın eşinin seferberliğe gidip bir daha dönmemesi üzerine vefat edinceye kadar bir daha evlenmemiş, uğruna canını ortaya koyduğu milletinin varlığıyla gurur duyarak Dağköy'de yaşamıştı.

Fatma Yalçın'ın kahramanca mücadelesi dikkate alınmış, Cumhuriyetin ilanından sonra bilhassa Gazi M. Kemal Atatürk'ün isteğiyle T.B.M.M tarafından Çavuşluk Unvanı verilmek üzere Ankara'ya davet edilmiş ancak günün şartlarında Ankara'ya gidememişti. Kendisine takdir edilen Çavuşluk unvanını vefat (1963) edinceye kadar onurla taşımıştı. Son nefesine kadar Fatma Çavuş olarak anılmış, çevresi tarafından bu unvanla anılmıştı.

Onunla ilgili anlatılan ve hepsi de bir kahramana yakışan çok sayıda vesika vardı. Samsun'da kutlanan Milli Bayramlara davet edildiği, burada giydiği milli kıyafetle atının sırtında geçit merasimlerine katılarak halkın arasından bir gurur abidesi gibi geçit merasimlerinde yer aldığı unutulmamakta ve hala o günkü heyecanla anlatılmaktadır.
Savaşla birlikte çete baskınlarıyla da etkilenen Dağköylüler, Anadolu'muzun birçok vilayetinde olduğu gibi büyük kıtlık çekmiş, mısır somaklarını el değirmenlerinde öğüterek yemek zorunda kalmışlardı.

Rum Köylerinden toplanan vatandaşlar tarafından oluşturulan çeteler tarafından defalarca baskına uğrayan Dağköyün evleri ateşe verilmiş, hayvanları telef olmuştu. Tarihi bir mücadeleye sahne olan köyde halk kahramanca savunma yaparak destanlar yazarken tarihlerinin yazılmasına fırsat bulamamışlardı.
Bu destani savunma o günden bugüne hala dilden dile anlatılmaktadır. Kime sorsanız o yıllara dair söyleyecek birkaç sözü, hele sitayişle söz ettikleri Fatma Çavuşa dair hatıraları vardı.

Dağköylü çocuk kahraman Ali Asal

Milli mücadelenin devam ettiği günlerde çete reisini vurarak çetelerin cesaret ve gücünün kırılmasına, dolayısıyla baskınların da çehresinin değişmesine sebep olan (o günlerde çocuk yaşlarda olan) Dağköylü Ali Asal'ın (Rumi.1317-M.1983) Milli Mücadelenin çocuk kahramanları arasında yer aldığı tarihi bir gerçektir.

Bu savunma sırasında ismi bilinenlerin yanı sıra ismi bilinmeyen kahramanların da varlığını ifade etmeliyim. Köyün Muhtarı Musa Türker (1881-1938) ve Köyün İmamı Mehmet Şenol'da isimleri zikredilenler arasında yer almaktadır.

Yıllarca dinlediğim hatıra ve aldığım aldığım notları "söz uçar yazı kalır" gerçeğinden yola çıkarak kahramanlarımızın mücadelelerini kitap haline getirmeye karar verdim.

Hatıralarını bizzat kendilerinden dinleyip kaleme aldığım yaşlı insanların çoğu bugün aramızda yoklar. Artık bu bayrağı devralma sırası üçüncü kuşakta. Aktardığımız bilgilerin kuşkusuz eksik veya fazlası vardır. Umarım eldeki bu bilgiler yeni araştırmalara ışık tutar, böylece yeni eserlerin kaleme alınmasına vesile olur.

Pontus Devleti hayali

Bu durumu şöyle özetleyebiliriz; Türk ve Rum köylülerinin birbirleriyle kurdukları dostane komşuluk ilişkilerinin bir anda bozulmasına sebep kuşkusuz Rumların Pontus Devleti hayali olmuştu. Büyük bir gizlilik içerisinde örgütlenen Rumlar ansızın Türk köylerine karşı saldırmaya başlamışlar, önlerine ne gelirse yakıp yıkmışlardı. Beklenmedik bir şekilde ihanete uğrayan Türk Köylerinden birisi de bölgenin tek Türk Köyü olan Dağköy'dü. Köyün yetişkin erkeklerinin askere ve seferberlik görevine gitmiş olmaları da bulunmaz bir fırsattı. Karşılarında kadın çocuk ve yaşlılardan oluşan savunmasız bir köy vardı. (Dağköyde seferberliğe aynı günde 105 veya 111 kişinin gittiği söylenmektedir) Bu durumda kadınlar erlerinin yerini almış öleceklerse eğer düşmana karşı vuruşarak ve dövüşerek ölmeyi tercih etmişlerdi.

İfade etmek gerekir ki; Yunanlıların İzmir'i İşgali ve bilhassa Pontus Meselesi bilinmeden Rum ve Ermeni çetelerin isyan ve baskınlarının içyüzünü anlamak güçtür. Yunanlıların İzmir'i işgal etmeleriyle daha da şımaran Rum ve Ermeni çetelerin M. Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla hevesleri yarıda kalmış, Türk Köylüleri bundan aldıkları cesaret ve güvenle teşkilatlanmaya, başlamışlardı.

Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde aynı kaderi yaşayan halk artık kendi köylerini bir avuç insanla savunmak zorundaydı. Yoksulluk ve imkânsızlıklara rağmen savundular da... O yıllarda bilhassa memleketini kahramanca savunan Türk Kadınının ismi öne çıkmış oluyordu.

Anadolu'nun dört biryanında binlerce Türk Kadını, Nine Hatunların açtığı çığırdan yürümüş, savaş sona erdiğinde ancak birkaçının ismi duyulabilmişti. Oysa savaş süresince adı sanı bilinmeyen binlerce Anadolu kadını düşmana karşı kahramanca mücadele vermişti. Elbette isimlerinin bilinmemesi meçhul kahramanların unutulduğuna işaret değildir. Onlar bu milletin gönlünde hep yaşamış yaşatılmış ve yaşatılmaya da devam etmektedir.

Diplomatlara fırça!..
Her ülkede yabancı ülkelerin diplomatları kamuya mal olmuş siyasi davaları izlerler…
Hele demokrasi, basın özgürlüğü gibi hassas konularda bu davaları izlemeleri, ülkelerine rapor etmeleri görevleridir!..
Sen AB’ye üye olmak istiyorsun, AB üyesi ülkelerin diplomatlarının Can Dündar ile Erdem Gül’ün yargılandığı davayı izlemesine senin Cumhurbaşkanın kızıp bağırıyor:
“Siz kimsiniz?.. Ne işiniz var orada?”
E zaten işleri bu!..
Ama bu iş şahsileşti bir kere…
Tayyip Bey davaya müdahil oldu!..
Ve İstanbul’daki Başkonsolosların davayı izlemesini “kendine karşı bir hareket” olarak gördüğü için kızıyor!..
Yarın öbür gün bu duruşmalara yine dışarıdan sivil toplum örgütleri, milletvekilleri de gelecek…
Zaten yeni görevlendirilen savcının kapalı oturum istemesi, mahkemenin de bundan böyle duruşmaların gizli-kapaklı yapılmasına karar vermesi bu yüzdendir!..
Yeni Türkiye’de “ileri demokrasinin” gereğini yerine getirmek içindir!..

MEHMET TÜRKER..

Ulu­sal yas!..
Brük­se­l’­de­ki sal­dı­rı­da ha­ya­tı­nı kay­be­den­ler için Bel­çi­ka­’da üç gün­lük ulu­sal yas ilan edil­di..
Bir­çok Av­ru­pa ül­ke­si ve İn­gil­te­re­’de bay­rak­lar ya­rı­ya in­di…
Ey­fel Ku­le­si, Bel­çi­ka Bay­ra­ğı renk­le­riy­le ay­dın­la­tıl­dı…
Tür­ki­ye­’de An­ka­ra Ga­rı önün­de­ki te­rör sal­dı­rı­sın­da 103 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, ka­ran­fil bı­rak­tı­lar…
An­ka­ra, Me­ra­sim So­ka­k’­ta­ki te­rör sal­dı­rı­sın­da 29 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, ka­ran­fil bı­rak­tı­lar…
An­ka­ra, Kı­zı­la­y’­da­ki te­rör sal­dı­rı­sın­da 35 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, ka­ran­fil bı­rak­tı­lar…
Sul­ta­nah­me­t’­te­ki te­rör sal­dı­rı­sın­da 10 tu­rist ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, ka­ran­fil bı­rak­tı­lar…
Tak­sim, İs­tik­lal Cad­de­si­’n­de­ki te­rör sal­dı­rı­sın­da 4 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti ka­ran­fil bı­rak­tı­lar…
Suu­di Ara­bis­tan Kra­lı öl­dü, yas ilan edip bay­rak­la­rı ya­rı­ya in­dir­di­ler…
Tür­ki­ye­’de ulu­sal yas ilan et­mek için il­le de bir be­de­vi şey­hi­nin öl­me­si mi
ge­re­ki­yor?..

MEHMET TÜRKER..

Türkiye’de PKK, Suriye’de IŞİD ve PYD başımızın belası!..
Türkiye’nin başına terör, sığınmacılar, komşularıyla berbat ettikleri ilişkiler, hayat pahalılığı, yüksek enflasyon gibi dertler çökmüş, vatandaş nefes alamaz haldeyken…
Meğerse bizim asıl derdimiz neymiş?..
BAŞKANLIK!..
Evet, başkanlık zorlaması o hale geldi ki Türkiye’deki bütün dertler onun altında kaldı…
Her gün başkanlık!..
Sabah-akşam başkanlık!..
Yeni anayasa yapmak için parti temsilcileriyle komisyon kuruluyor, gündem BAŞKANLIK!..
Yeni anayasa başkanlığa göre yapılacak!..
Yani dert, yeni anayasa filan değil
BAŞKANLIK!..
Kusura bakmayın ama başkanlık denilince artık midem bulanmaya başladı…
Dünyada böylesi görülmemiştir, başkanlığın da suyunu çıkardılar ya valla helal
olsun!..

MEHMET TÜRKER

Barış İçin Edebiyatçılar İnisiyatifi

İlk İmzacılar:
A Galip
A. Bedir
A. Hicri İzgören
Abdullah Kavak
Abdullah Yıldız
Abdurrahman Bakır
Adar Jiyan
Adil Okay
Adnan Caymaz
Adnan Gerger
Adnan Özyalçıner
Ahmet Aktuna
Ahmet Balad Coşkun
Ahmet Büke
Ahmet Çakmak
Ahmet Çizmecioğlu
Ahmet Ergenç
Ahmet Telli
Ahmet Ümit
Akın Art
Akın Olgun
Akın Yanardağ
Akif Kurtuluş
Alaattin Topçu
Alev Karaduman
Ali Abaday
Ali Aydemir
Ali Çolak
Ali Dağdelen
Ali Erbil
Ali Ertan Akgün
Ali Fuat Karaöz
Ali Gülmez
Ali Gülümser
Ali Günay
Ali Köylüce
Ali Maruf Kaygılı
Ali Mert
Ali Özgür Özkarcı
Ali Uğural
Ali Yıldırım
Ali Yılmaz
Ali Ziya Çamur
Ali Zülfikar
Aliye Zorlu
Altay Ömer Erdoğan
Amed Çeko Jiyan
Anıl Alacaoğlu
Aras Aladağ
Aras Güngör
Arif Akkaya
Arif Berberoğlu
Arif Madanoğlu
Arife Kalender
Arslan Özdemir
Arzu Demir
Arzu Eylem
Aslı Erdoğan
Aslı Serin
Aslı Solakoğlu
Aslı Tohumcu
Aslı Uluşahin
Aslı Yalçınoğlu
Aslıhan Tüylüoğlu
Asuman Bayrak
Asuman Susam
Asyacan Nermin Devrimci
Ata Egemen Çakıl
Atalay Girgin
Attila Tuygan
Attilla Dirim
Avjen Argeş
Aybars Şenyıldız
Ayça Atikoğlu
Aydanur Saraç
Aydemir Çimen
Aydın Alp
Aydın İleri
Aydın Uneşi
Aydın Zeyfeoğlu
Ayfer Tunç
Ayhan Altay
Ayhan Oruçoğlu
Aysel Korkut
Ayşe Akaltun
Ayşe Başak Kaban
Ayşe Gökhan
Ayşe Günaysu
Ayşe Nalan
Ayşe Sarısayın
Ayşegül Çelik
Ayşegül Devecioğlu
Ayşegül Kanat
Ayşegül Tözeren
Aytekin Karaçoban
Ayten Kaya
Ayten Mutlu
Azad Zal
Aziz Çelik
Aziz Küçük
B. Nihan Eren
Bade Osman Erbayav
Banu Özyürek
Baran Fundermann
Baran Sirca
Barış Bıçakçı
Barış İnce
Bayram Bayram
Bedri Soylu
Behçet Çelik
Bekir Türker
Bektaş Cağdaş
Belma Fırat
Beni Saadet Erdem
Berivan Kaya
Berna Durmaz
Berxwedan Yaruk
Betül Dünder
Beyna İşgüzar
Bilhan Tuncel
Bircan Çelik
Birgül Oğuz
Bora Abdo
Bora Şahinkara
Bozan Yaman
Burhan Gündoğan
Burhan Sönmez
Bülent Tekin
Bülent Usta
Bünyamin Bozkuş
Büşra Akova
C. Hakkı Zariç
Cahit Ökmen
Can Kaya
Caner Fidaner
Cansu Col
Celal İnal
Celal İnce
Celil Öker
Celil Taş
Celil Taş
Cem Duman
Cem Kertis
Cem Kor
Cem Uzungüneş
Cengiz Gündoğdu
Cengiz Kaplan
Cenk Gündoğdu
Ceren Yalçın
Cevahir Bedel
Cevdet Özkurt
Cihan Demirci
Cihan Oğuz
Cihan Ülsen
Cihat Duman
Cuma Boynukara
Çağdaş Yusuf Akbulut
Çiçek Öztek
Danyal Nacarlı
Deniz Durukan
Deniz Gezgin
Deniz Gündüz
Deniz Keskin
Deniz Lodos
Derya Erkenci
Devrim Açıkalın
Devrim Dirlikyapan
Devrim Gür
Dilber Hema
Dilek Akın
Dilek Çağlayan
Dilek Özkan
Doğan Gündüz
Doğuş Sarpkaya
Dursun Ege Göçmen
Duygu Kankaytsın
Duygu Kıt
Duygu Özsüphandağ Yayman
Dünya Emrem
Ebru Nihan Celkan
Edip Berk
Edip Polat
Edip Yeşil
Ekin Can Göksoy
Ekrem Yeşil
Elif Alp
Elif Dumanlı
Elif Köksal
Elif Orhan
Elif Yıldırım
Elîxan Loran
Emek Erez
Emel İrtem
Emin Güler
Emin Yalçınkaya
Emine Başa
Emirhan Dağkan
Emirli Yagan
Emrah Polat
Emre Caner
Emre Yüksel
Enes Malikoğlu
Engin Çetinbağ
Enis Akın
Enis Rıza Sakızlı
Enîse Şîrîn
Enver Topaloğlu
Ercan Cengiz
Ercan Y Yılmaz
Erdal Elgin
Erdal Yıldırım
Erdinç Ozan
Eren Ali Gül
Erendiz Atasü
Ergin Erkiner
Ergin Kücük
Erkan Şemin
Erol Balcı
Ersin Vedat Elgür
Eser Caner
Esra Yalazan
Evina Berfin
Eylem Ata
Eyüp Tosun
Eyüphan Erkul
Eyyüp Güven
Ezgi Ergener
Ezgi Polat
Fadıl Öztürk
Fahri Eperen
Faik Bulut
Faize Özdemirciler
Faris Kuseyri
Faruk Deniz Zeren
Faruk Türünz
Fatih Ayan
Fatih Erdoğan
Fatos Kara
Fehmi Salık
Felat Özsoy
Feramuz Acar
Ferda Balkaya Çetin
Fergun Özelli
Fergül Yücel
Ferhan Acar
Ferhat Emen
Feriz Şahin
Ferzan Şêr
Fethiye Çetin
Fetih Koç
Fevzi Kemal Torun
Feysel Özdemir
Feyza Akbulut Öner
Feyza Hepçilingirler
Fırat Yaşa
Figen Öcal
Figen Şakacı
Fikret Güneş
Filiz Zibek
Fuat Erbey
Fulya Bayraktar
G. Ecem Öztürk
Gaye Boralıoğlu
Giray Kemer
Gizem Gürer
Gizem Yiğit
Gonca Özmen
Gökçenur Çelebioğlu
Gökhan Arslan
Gökhan Yavuzel
Gökmen Sambur
Göknur Yazıcı
Göksu Baykal
Gönül Kıvılcım
Gulgeş Deryasipî
Gül Abus Semerci
Gülçiçek Günel Tekin
Gülderen Canyurt
Gülsen Gülbeyaz
Gülsüm Cengiz
Gülümser Çankaya
Güngör Şenkal
H. Sahir Üzümcü
Hacer Yeni
Hakan Bıçakcı
Hakan Keysan
Hakan Şenocak
Hakan Tansel
Hakkı İnanç
Halide Yıldırım
Halil Genç
Halim Yazıcı
Halûk Sunat
Hamdi Özyurt
Hamza Celalettin Okumuş
Handan Gökçek
Hanefi Celepli
Hasan Baraçkılıç
Hasan Kaplan
Hasan Ozan
Hasan Özgüneş
Hasan Özkılıç
Hasan Öztoprak
Hasan Sağlam
Hasan Sever
Hasan Uğur Taşçı
Hasan Uygun
Hasip Akgül
Hasip Yanlıç
Hatice Tosun
Haydar Ceylan
Haydar Eroğlu
Hayrettin Geçkin
Hayri Yetik
Hemdiye Çiftçi
Hemît Dilbihar
Hıdır Eren Çelik
Hıdır Işık
Hıdır Keskin
Hilmi Nar
Hilmi Toy
Hogir Berbir
Hülya Deniz Ünal
Hüsetin Şahin
Hüseyin Bul
Hüseyin Demirbağ
Hüseyin Duygu
Hüseyin Habip Taşkın
Hüseyin Kartal
Hüseyin Kıran
Hüseyin Serdar Tanal
Irmak Zileli
Işıl Özgentürk
İ. Halil Kağar
İbrahim Adıgüzel
İbrahim Dizman
İbrahim Eroğlu
İbrahim Genç
İbrahim Oluklu
İbrahim Tekpınar
İbrahim Yalçın
İbrahim Yurtsever
İdris Avcı
İdris Sezgin
İdris Yiğit
İkbal Kaynar
İlhami Yazgan
İlhan Durusel
İlker Cihan Biner
İlyas Barut
İnan Çetin
İnan Ulaş Arslanboğan
İnanç Avadit
İnci Aydın Çolak
İnci Yasar
İpek Bayrak
İpek Soran
İrfan Amîda
İskender Kahraman
Îsmaîl Dîndar
İsmail Erdoğan
İsmail Güzelsoy
İzzettin Akyapı
Jaklin Çelik
Janset Karavin
Jîr Jîn Amedî
Josef (Hasek) Kılçıksız
K. Miraç Ağca
Kaan Göktaş
Kaan Koç
Kadir Akın
Karahan Yılmaz
Kardelen Demirtaş
Karin Karakaşlı
Kawa Nemir
Kazım Cumert
Kazim Bayus
Kemal Varol
Kemal Yalçın
Kerem Bakıcı
Kerem Dağlı
Kerem Görkem
Kevser Peker
Koral Boro
Korkut Akın
Kristin Özbey
küçük İskender
Lal Laleş
Lale Dilligil
Latife Tekin
Levent Cantek
Levent Karataş
Leyla Akgül
Leyla İpek
M. Çiya Mazî
M. Murat Küçükaydın
M. Raşit Hasimi
M. Sait Alpaslan
M.Hakkı Yazıcı
M.Hakkı Yazıcı
Mahir Özkan
Mahir Ünsal Eriş
Mahmut Bayrak
Mahmut Temizyürek
Mazhar Kara
Mazlum Çetinkaya
Mebuse Tekay
Mecît Akgul
Mehdi Tanrıkulu
Mehmet Acaruk
Mehmet Akar
Mehmet Altun
Mehmet Çakal
Mehmet Çakmak
Mehmet Çetin
Mehmet Çobanoğlu
Mehmet Deviren
Mehmet Erenler
Mehmet Ergün
Mehmet Erte
Mehmet Eşitmez
Mehmet Fırat Pürselim
Mehmet Güler
Mehmet Hameş
Mehmet İzzi Aksoy
Mehmet Karaca
Mehmet Ördekçi
Mehmet Sadık Kırımlı
Mehmet Said Aydın
Mehmet Sait Arzu
Mehmet Sarsmaz
Mehmet Süreyya Temur
Mehmet Şahin
Mehmet Zaman Saçlıoğlu
Melek Öztürk
Melih Ergen
Melih Özeren
Meliha Akinci Gökmen
Melike Belkıs Aydın
Melike Ergün
Melike İnci
Melike Koçak
Melike Uzun
Meltem Dağcı
Mem Bawer
Memik Horuz
Menekşe Toprak
Meral Gündoğan
Meral Şimşek
Meral Şimşek
Merve Yakut
Meryem Coşkunca
Meryem Hatice
Mesud Ata
Mesut Varlık
Metin Celal
Metin Cengiz
Metin Sabuncu
Metin Solmaz
Metin Yoksu
Mevlüt Asar
Mısra Gökyıldız
Mihdi Perinçek
Mihrap Aydın
Mine Krause
Mine Soysal
Mîrza Ronî
Mizgin Zana
Muazzez Üstün Avcı
Muhamed Seid Temel
Muharrem Erbey
Muhittin Çoban
Murad Olgar
Murat Arda
Murat Boran
Murat Koçak
Murat Kuseyri
Murat Özyaşar
Murat Şevki Çoban
Murat Uğurlu
Murat Utkucu
Murat Uyurkulak
Murathan Mungan
Musa Dinç
Mustafa Güçlü
Mustafa Orman
Mustafa Özkan
Mustafa Öztürk
Mustafa Tüzel
Mustafa Ziyalan
Mustefa Borak
Mutlucan Güvendir
Muzaffer Kale
Müfit Özdeş
Müge İplikçi
Müjde Bilir
Müslüm Yücel
Naci Kasapoğlu
Nadir Arzu
Naim Kandemir
Nalan Çelik
Nalan Kiraz
Namık Kuyumcu
Nazım Karahan
Nazlı Karabıyıkoğlu
Nazlı Kaya
Necla Antep Aytuna
Necmettin Yalçınkaya
Necmiye Alpay
Nejla Özgür
Nermin Yıldırım
Neslihan Cangöz
Neslihan Önderoğlu
Neslihan Yalman
Neşe Yaşın
Netîce Altûn
Nevin Koçoğlu
Nevzat Süer Sezgin
Nihan Taştekin
Nil Ormanlı
Nil Sakman
Nilay Özer
Nilüfer Altunkaya
Nilüfer Uğur Dalay
Niyazi Zorlu
Nizamettin Uğur
Nuran Özden
Nuray Sancar
Nuray Tekin
Nurgül Özlü
Nuri Akalın
Nûroj Mûnzûr
Nurullah Kuzu
Nusret Öcal
Oktay Emre
Onur Orhan
Orhan Alkaya
Orhan Berent
Orhan Kazbek
Orhan Kazbek
Osman Akınhay
Osman Erkan
Osman Namdar
Oya Baydar
Oylum Yılmaz
Ozan Can Türkmen
Ozan Telli
Ömer Asan
Ömer Ayhan
Ömer Dilsoz
Ömer Ediz Yoraz
Ömer Faruk Hatipoğlu
Ömer Faruk Sarıçam
Ömer Fidan
Ömer İzgeç
Ömer Turan
Ömer Türkeş
Özcan Demirışık
Özcan Doğan
Özcan Öztürk
Özcan Sapan
Özcan Yurdalan
Özge Seçkin
Özgen Özgür Çağdaş
Özgün Enver Bulut
Özgür Çakır
Özgür Zeybek
Özkan Ali Bozdemir
Özlem Akcan
Özlem Yıldız
Pelin Batu
Pelin Buzluk
Pelin Onay
Pelin Temur
Pelin Yılmaz
Perihan Yakar
Perisa Elvira
Pınar Kür
Pınar Öğünç
Polat Özlüoğlu
Rabia Mine
Rahmi Emeç
Rahşan Yorozlu
Ramazan Parladar
Raşel Meseri
Remzîye Arslan
Reyhan Yıldırım
Reyhan Yıldız
Rêzan Nas
Rezzan Katılmış
Rıfat Mertoğlu
Rıza Kıraç
Roj Agir
Roşeng Rojbîr
Roza Metîna
Saadet Özen
Sabri Gürses
Sabri Kuşkonmaz
Sacide Alkar Doster
Sadık Sıklar
Sadık Varer
Sahverdi Polat
Sait Çetinoğlu
Sait Oral Uyan
Sakine Zeynep Kurtoğlu
Salih Kaya
Salih Öztürk
Salih Zeki Tombak
Salim Turgut
Samim Akgönül
Sebri Vural
Sebuktay Kaan
Seçil Epik
Sedat Akbal
Sedef Kandemir
Sehmus Ay
Selah Özakın
Selami Esen
Selçuk Polat
Selçuk Yamen
Selim Bektaş
Selim Temo
Sema Aslan
Sema Gülbahar
Sema Güler
Sema Kaygusuz
Semih Çelenk
Semih Gümüş
Semih Özcan
Semih Öztürk
Senem Tepe
Serap Çakır
Serap Erdoğan
Seray Şahiner
Serdar Balcı
Serdar Koçak
Serhan Ergin
Serhat Tufan
Serkan Eker
Serkan Türk
Serkeft Botan
Serpil Anaç
Serpil İnanç
Servet Çolak
Seval Arslan
Seval Esaslı
Sevan Deirmendjian
Sevengül Sönmez
Sevgi Binbir
Sevgi Çifter
Sevim Korkmaz Dinç
Sevim Tina
Sevinç Çalhanoğlu
Sevinç Koçak
Sevtap Nurgönül
Seyda Goyan
Seyyidhan Kömürcü
Sezai Sarıoğlu
Sezer Ateş Ayvaz
Sırma Köksal
Sibel Hürtaş
Sibel Oral
Sibel Öz
Sibel Yükler
Simla Sunay
Sinan Oğuz
Sinan Oruçoğlu
Sine Ergün
Soydan Kızgın
Suat Çelebi
Suna Aras
Suzan Geridönmez
Suzan Samancı
Suzan Yaşar
Süheyla Taşçıer
Süleyman Baş
Süreyya Köle
Şanver İsmailoğlu
Şebnem İşigüzel
Şenay Eroğlu Aksoy
Şener Özmen
Şener Şükrü Yiğitler
Şengül Can
Şeref Bilsel
Şerif Kaplan
Şevket Karakış
Şêxo Filik
Şeyhmus Diken
Şirin İnci
Şöhret Baltaş
Şule Erden
Şükran Belen
Şükriye Ercan
Şükrü Erbaş
Tacim Çiçek
Tamer Çilingir
Tamer Öncül
Tayfun Topraktepe
Tekgül Arı
Temel Karataş
Tomris Sakman
Toprak Işık
Tuğba Gürbüz
Tuğrul Keskin
Tulunay Özbek Heyer
Tuma Çelikçi
Tunca Çaylant
Tuncay Uğurlu
Tunç Toker
Turan Erdem
Turan Erdem
Turan Parlak
Turgay Delibal
Turgay Delibalta
Turgut Türksoy
Turgut Ulucan
Tülin Er
Türkan Balaban
Türker Ayyıldız
Türker Keşmer
Ulaş Karadağ
Ulku Bîngol
Umay Umay
Utkun Büyükaşık
Ümit Aykut Aktaş
Ümit Kıvanç
Ümit Şener Ta
Ümran Ersin
Ünal Ersözlü
Vecdi Erbay
Vedat Çetin
Vedat Türkali
Veysel Boy
Veysel Oruç
Veysel Otunç
Veysel Tirpan
Veysi Ülgen
Vivet Kanetti
Welat Dilken
Xerzi Xerzan
Yakup Meşe
Yaqob Tilermeni
Yasemin Yazıcı
Yaşar Aksu
Yaşar Eroğlu
Yaşar Üstün
Yavuz Ekinci
Yavuz Özdem
Yekin Ölmez
Yeşim Dorman
Yıldız Bilgin Bayazıt
Yıldız Çakar
Yıldız İlhan
Yılmaz Avşin
Yunus Bekir Yurdakul
Yurdaer Erşan
Yusuf Araf
Yusuf Nazım
Yusuf Turhallı
Yücelay Sal
Yüksel Işık
Yüksel Taylan
Zafer Demir
Zafer Doruk
Zahit Atam
Zaza Cebelî
Zehni Örer
Zehra Aksu Yılmazer
Zennure Karaaslan
Zerrin Taşpınar
Zeynep Aliye
Zeynep Sönmez
Zeynep Tozduman
Zeynep Uzunbay
Zübeyde Seven Turan

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI;LABORATUVAR İNCELEMESİ SONUCU ÜRETTİĞİ GIDA ÜRÜNLERİNDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPTIĞI BELİRLENEN,HALKA HİLELİ-SAĞLIĞINI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK-BOZULMUŞ-DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜN SATAN 63 FİRMAYI AÇIKLADI. BU FİRMALARIN İSİMLERİ VE ÜRETTİKLERİ GIDA ÜRÜNLERİ AŞAĞIDA Kİ ŞEKİLDEDİR.
Marka: Canpetek
Firma adı: Yılmaz Gıda Oto. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ümraniye/İstanbul
Ürün adı: Süzme çiçek Balı Tespit: Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, Balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı
******************************************************************************************************************************************************
Marka: Selin
Firma adı: Güney Tüketim Malları Tic. Ve San. Ltd. Şti./İzmir
Ürün adı: Riviera Zeytinyağı Tespit: UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti
******************************************************************************************************************************************************
Marka: Sadıkoğlu
Firma adı: Sadıkoğlu İth. İhr. Gıda ve Orm. Ürn. Pas. Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti./Mersin
Ürün adı: Esmer Pilavlık Bulgur
Tespit: Yapay Gıda Boyası Tespiti
******************************************************************************************************************************************************
Marka: Uçan Ayı 7/24
Firma adı: Y.E.S. Gaz. Bas. Yay. Öğ. Evi. Top. Alk. İçki ve Meş. Dağ. Paz. Tic. Ltd. Şti. Bandırma/Balıkesir
Ürün adı: Uçan Ayı 7/24 Enerji İçeceği
Tespit: İlaç Etkin Maddesi/Sildenafil Laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 26 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği 27 parti ürüne ait bilgiler şunlardır: Firma adı: Abide Kebap ve Lahmacun/Aksaray Ürün adı ve tespit: Dana Kıyma (Kanatlı Eti Tespiti)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Yaylam Et - Narçin CAN/Bahçelievler/İstanbul
Ürün adı ve tespit: Dana Kıyma (Kanatlı Eti ve Sakadat Tespiti)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Özfırat Gıda Tuhafiye Nalbur İnşaat Taahhüt ve Yemek San. Tic. Ltd. Şti./Sultanbeyli/İstanbul
Ürün adı ve tespit: Pide Harcı (Dana Kıyma) (Sakadat Tespiti)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Koçlar Gıda Maddeleri Servis Hizmetleri Otomotiv İnşaat Makine San. ve Tic. Ltd. Şti./ Sultanbeyli/İstanbul
Ürün adı ve tespit: Pide Harcı (Dana Kıyma) (Sakadat Tespiti)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Eyyüpoğlu Kebap Lahmacun Salonu- Musa ŞİRAN/ Sultanbeyli/ İstanbul
Ürün adı ve tespit: Lahmacun Harcı (Dana Kıyma) (Sakadat Tespiti)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Şişe Kıran Altın Kasap/ Keşan/Edirne
Ürün adı ve tespit: Kıyma (Kanatlı Eti Tespiti)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Fermente Sucuk Karizma Beşler Et Gıda San. Tic. A.Ş./ Kağıthane/İstanbul
Marka: Beşler Gold Tespit: Kanatlı Eti Tespiti
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Gamze Piknik -Nursel GEREDELİ/ Altındağ/Ankara
Ürün adı ve tespit: Köfte (Kırmızı Et) (Tavuk Eti Tespiti)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Tubelce Turz. Rek. Mat. Mer. Ve Taş. İşl. Dek. İnş. Tic. Ltd. Şti. (Melon Cafe)/ Altındağ/Ankara
Ürün adı ve tespit: Köfte (Dana Eti) (Kanatlı Eti Tespiti)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Urfalı Kebapçım - İbrahim Halil ŞUVAK/Altındağ/Ankara
Ürün adı ve tespit: Lahmacun Harcı (Dana-Kuzu Kıyma) (Kanatlı Eti Tespiti)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Fettah Usta Döner Kebap - Savaş KAYAOĞLU/ Altındağ/Ankara
Ürün adı ve tespit: Adana Kebap Harcı (Dana Eti) (Kanatlı Eti Tespiti)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Ustam Et ve Et Ürünleri Gıda ve İhtiyaç Mad. Turz. Maden. San. ve Tic. Ltd. Şti./ Yenimahalle/Ankara
Ürün adı ve tespit: Kasap Köfte (Sakadat Tespiti)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Ankara Et ve Tavuk Dünyası - Bülent Öztürk Yenimahalle/Ankara
Ürün adı ve tespit: Dana Kıyma (Kanatlı Eti Tespiti)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Nazar Et ve Piliç Reyonu Şarküteri -Sıdıka Ülker/ Anamur/Mersin
Ürün adı ve tespit: Kuşbaşı Et (Dana) (Kanatlı Eti Tespiti)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Elif Ocakbaşı Gıda ve Et Ürünleri İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti./ lüleburgaz/Kırklareli
Ürün adı ve tespit: Fermente Sucuk(Soya Tespiti)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Büyükkarıştıran Elif Marmara Et-Hacı Mehmet GÖKÜKARA/ Kartal/İstanbul
Ürün adı ve tespit: Kasap Köfte (Kanatlı Eti Tespiti)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Öz Atak Et Galerisi/ Konak/İzmir
Ürün adı ve tespit: Dana Kıyma (Sakadat Tespiti)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Zeka Sucukları Et ve Et Ürünleri/ afyonkarahisar Isıl İşlem Görmüş
Ürün adı ve tespit: Sucuk (Kanatlı Eti Tespiti)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: İtimat İhsan Koçkan Arısoy Kardeşler Canlı Hay. Al. Sat. Bes. ve Et Mam. Tic.Ltd.Şti./ Afyonkarahisar
Ürün adı ve tespit: Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk (Kanatlı Eti Tespiti)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: İkbal Gıda İhtiyaç Maddeleri İmalat San. İç ve Dış Tic.A.Ş./ Afyonkarahisar
Ürün adı ve tespit:Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Sakadat Tespiti) Marka: İkbal Geleneksel
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Ton Ton Et- Emel ARI/ Zeytinburnu/İstanbul
Ürün adı ve tespit: Dana Kıyma (Kanatlı Eti ve Sakadat Tespiti)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Türker Gıda Et ve Süt Ürünleri-Ferdi Kara/ Denizli
Ürün adı ve tespit: Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Dana Eti) (Kanatlı Eti Tespiti) Marka: Türker Sucukları
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Ak Pınar Gıda Süt Hay .İml.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti./ Akşehir/KONYA
Ürün adı ve tespit: Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Dana Eti) (Kanatlı Eti Tespiti) Marka: Dört-Er
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Örnek Aspava-Durna Aztekin / Altındağ/Ankara
Ürün adı ve tespit: Adana Kebap Harcı (Dana Eti) (Tavuk Eti Tespiti)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Mert Pide Börek Salonu- Kazım Karakaş / Üsküdar/İstanbul
Ürün adı ve tespit: Kıymalı Börek Harcı (Dana Eti) (Kanatlı Eti ve Sakadat Tespiti)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Gültekin Kebap Pirzola- Cabbar SERİN/ Çukurova/Adana Ürün adı ve tespit: Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk (Sakadat Tespiti) Laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 20 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği 25 parti ürüne ait (6 yoğurt, 13 peynir, 4 kaymak, 2 tereyağı) bilgiler şu şekilde:
Firma adı: Hisar Mandıra Süt Ürünleri Tarım Hayv. Gıda Nak. San. Tic. Ltd. Şti./Denizli Ürün adı ve tespit: Tam Yağlı Süzme Yoğurt (Bitkisel Yağ) Marka: Hisar
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Aral Gıda San. Tic. Ltd. Şti./Kocaeli Ürün adı ve tespit: Yarım Yağlı Yoğurt (Bitkisel yağ)
Marka: Çağda
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Gürler Süt ve Gıda Ürünleri Paz.Tic.Ltd.Şti/İzmir
Ürün adı ve tespit: Yoğurt(Bitkisel Yağ) Marka: Güryaşam
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Ercanağa Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayv. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti./İzmir Ürün adı ve tespit: Yağlı Tava Yoğurdu (Bitkisel Yağ, Jelatin)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Akgökseller Gıda Süt Mam. Tarım Ürün. C.H.O.T. San. Ve Tic. Ltd. Şti./Konya
Ürün adı ve tespit: Tam Yağlı Tulum Peyniri (Nişasta) Marka: Ballı Tepe
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: İzsüt Besicilik Tar. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd.Şti./İzmir
Ürün adı ve tespit: Salamura Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Narin Süt ve Süt Ürünleri Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti./Kayseri
Ürün adı ve tespit: Tam Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) Marka: Narlıtepe
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Birsen Güven Gıda San. ve Tic. A.Ş./Kayseri
Ürün adı ve tespit: Tam Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) Marka: Kar-el, Yalçıntepe
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Mutlu Tolga Gıda Petrol Tur. Tar. Hayv. Orman Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti./Afyonkarahisar
Ürün adı ve tespit: Tam Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) Marka: Lazz Bakkal Marka: Çörek Otlu Taze Peynir
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Beydamla Gıda Boya Kimy. Tarım ve Hayv. Oto. San. Tic. Ltd. Şti./Konya
Ürün adı ve tespit: Eritme Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ)
Marka: Etka Eritme Peyniri, Dr. Tullum
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Güngör Süt Ürünleri-Süleyman Güngör /Denizli
Ürün adı ve tespit: Peynir Karışımı (Nişasta)
Marka: Süleyman Güngör
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Deligöz Engin Akdağ Süt ve Süt Ekipmanları Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./İZMİR
Ürün adı ve tespit: Peynir Karışımı (Nişasta)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Günaydınlar Süt ve Süt Ürünleri Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti./İstanbul
Ürün adı ve tespit: Süt Kaymağı (Bitkisel Yağ) Marka: Günaydın
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Huzur Yoğurtçusu/ Fahri Öztürk/İstanbul
Ürün adı ve tespit: Kaymak (Bitkisel Yağ)
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Sultan Süt Ürünleri ve Tüketim Mad. San. Tic. Ltd. Şti./İstanbul
Ürün adı ve tespit: Pastörize Kaymak (Bitkisel Yağ)
Marka: Sultan
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Sütten Gıda Turizm İnş. ve Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti./İstanbul
Ürün adı ve tespit: Süt Kaymağı (Bitkisel Yağ)
Marka: Sütseli
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Tereyağcı Süt Ürünleri Üretim Gıda Paz. Tur. San. ve Tic. A.Ş./İzmir
Ürün adı ve tespit: Tereyağı (Bitkisel Yağ)
Marka: Ege Doğa
******************************************************************************************************************************************************
Firma adı: Baltaş Süt Ürünleri/Afyonkarahisar
Ürün adı ve tespit: Tereyağı (Bitkisel Yağ) Baltaş
******************************************************************************************************************************************************
NOT.BULUNDUĞUNUZ İL-İLÇE-KASABA VE KÖY'DE HİLELİ ÜRÜN ÜRETEN-SATAN VE HALK SAĞLIĞI İLE OYNAYAN KİŞİ VE KURULUŞLARI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI'NA-BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ.