Mehmet Ergün profil resmi
Mehmet Ergün kapak resmi
Ne zaman bir kitap okusam sanki yazar benden sadece benim bildiğim bir parçayı çalmış gibi...
Erkek
113 okur puanı
23 Tem 2018 tarihinde katıldı.
Ne zaman bir kitap okusam sanki yazar benden sadece benim bildiğim bir parçayı çalmış gibi...
Erkek
113 okur puanı
23 Tem 2018 tarihinde katıldı.
 • 128 syf.
  ·8 günde·Puan vermedi
  Dünyada neden savaşların oluğunu ve bu
  gezegenin, güzelliklerin yanında kötülüklerle de dolu bir sahne olduğunu herkes düşünmüştür;
  sebebini sorgulamıştır. Aslında cevap basittir.
  İnsan, gücü ele geçirip hükmetmek ister. Çünkü böylece daha fazlasına sahip olacaktır.
  Halbuki hiçbir kişinin, diğer bir kişiye
  hükmetmeye hakkı yoktur. Bu durumda hükmedilen kişi köledir. Köleliğin
  temel tanımı budur. O takdirde, hükmeden kişi
  veya kişilere de “efendi” denir.Gücü elinde bulunduranlar, güçsüz olanlara haksızlık eder. Tarih, bunu defalarca kez kanıtlamıştır. Devletler milletlere, şirketler çalışanlara, güçlüler güçsüzlere… Fakat bir kişi veya topluluk, diğer bir kişi veya topluluğun insafına bırakılamaz. İnsanın insana
  tahakkümü adil değildir. İşte bu gerçek, 1789’daki Fransız ihtilalini besleyen ana motivasyondu. Fransa’daki monarşinin yıkılmasından sonra, sıra diğer krallara gelmişti. Bu süreç birinci dünya savaşına
  kadar devam etti. Dönemin krallıkları birer birer yıkıldı. Peki onların yerlerine ne geldi?“Demokrasi” adıyla maskelenen yeni bir krallık sistemi… Bu sefer tek fark; toplumlar, köleliğinden kurtulmak
  için bir asır mücadele ettikleri krallarını, artıkkendi elleriyle seçiyorlardı. Ve böylece
  kendilerini özgür sanmaya başladılar. Ama tam tersine kölelik daha kronik bir hale gelmişti.
  Çünkü artık köle olduklarının bile farkında
  değillerdi.Devlet, topluma hizmet etmekle görevli bir kurumlar şebekesidir. İdeal bir düzende, bu kurumların idarecileri, sadece o kurumların idarecileridir; halkın idarecisi değildir. Görevleri halka hizmet etmektir; hükmetmek asla olmamalıdır. Aksi takdirde, rejimlerin adına ne derseniz deyin, başlarındaki kişi, sonuç itibariyle kraldır. Yani efendiler hiyerarşisindeki “büyük efendi”. Vatandaşlar ise köle…
 • 112 syf.
  ·1 günde·Puan vermedi
  Hayatım boyunca ilk defa bu kadar kısa bir kitaptan bu kadar çok şey öğrendim... boğazınızı düğümleyecek gerçeklikleri okumak için iyi bir seçim. Keyifli okumalar
 • Peki bu Gödel, Escher, Bach: bir Ebedi Gökçe Belik -genellikle “G EB”
  kısaltmasıyla bilinen kitap gerçekte ne hakkındadır?

  Bu soru 1973 yılında ilk taslaklarını yazmaya başladığımdan beri peşimi
  hiç bırakmadı. Elbette arkadaşlar ne üzerine çalıştığımı sorup durdular, ama
  kısa ve özlü bir açıklama getirmekte zorlandım. Yıllar sonra 1980’de, GEB
  bir süreliğine The New York Tim es'm çok satanlar listesine yerleştiğinde,
  başlığın altına haftalar boyunca şöyle tek tümcelik bir özet koyuldu: “Bir bilim insanı gerçekliğin birbirleriyle bağlantılı bir belikler dizgesi olduğunu iddia ediyor.” Ben bu su katılmadık zırvalığı şiddetle protesto edince sonunda yerine, beni tekrar hom urdanm aktan ancak alıkoyan birazcık daha iyi bir
  şeyler koydular.
  Pek çok insan başlığın her şeyi ifade ettiğini düşünüyor: bir matematikçi,
  bir sanatçı ve bir müzisyen hakkında bir kitap. Ama en dikkatsiz bakış bile,
  karşı çıkılamaz biçimde yüce kişiler olsalar da, bu üç bireyin per se kitabın
  içeriğinde çok küçük roller oynadıklarını görebilir. Kitap kesinlikle bu üç kişi
  hakkında değildir!
  Peki, öyleyse GEB'i “matematik, sanat ve müziğin özsel olarak nasıl aynı
  olduğunu gösteren bir kitap” olarak betimlemeye ne denir? Bu da yine esas
  konudan çok uzaktır ama bu yine de yalnızca kitabı okumayanlardan değil,
  kitabı okuyanlardan, hatta büyük bir hevesle okuyanlardan bile defalarca
  duyduğum bir yorum.
  Ve kitabevlerinde, GEB’in birbirinden çok farklı rafları süslediğine tanık
  oldum, yalnızca matematik, genel bilimler, felsefe ve bilişsel bilimler (hepsi
  de gayet iyi) değil, aynı zamanda din, okült ve Tanrı bilir başka hangi rafları. Bu kitabın ne hakkında olduğunu saptam ak neden bu kadar zor? Herhalde sırf uzun olduğu için değil. Kısmen GEB her türden pek çok konuyu fügler ve kanonlar, mantık ve doğruluk, geometri, yinelenme, sentaktik yapılar,
  anlamın doğası, Zen Budizm, paradokslar, beyin ve zihin, indirgemecilik ve
  bütüncülük, karınca kolonileri, kavram lar ve zihinsel tasarım lar, çeviri, bilgsayarlar ve bilgisayar dilleri, DNA, proteinler, genetik kod, yapay zekâ, yaratıcılık, bilinçlilik ve özgür istenç hatta bazen bunlar yetmezmiş gibi sanat
  ve müzik! sırf yüzeysel değil derinlemesine araştırdığı için böyle olmalı; bu
  nedenle pek çok insan için odaktaki konuyu saptamak olanaksızlaşıyor.
 • 72 syf.
  ·1 günde·Puan vermedi
  “Tanrı’nın emriyle şu tuhaf
  kahramanlarımla sürüp giden koca
  hayatı, herkesin görebileceği alay ve
  kimsenin göremeyeceği gözyaşlarıyla
  daha ne kadar seyredeceğim?”
  Ölü Canlar, 1842
  Rus edebiyatının büyüleyici bir
  gelişim gösterdiği 19. yy’ın ilk yarısına
  tanıklık eden ve tanıklığının sonuçlarını
  zengin dili ve insanı derinden etkileyen
  hiciv yeteneğiyle gözler önüne seren
  Nikolay Gogol, aslında bu ‘büyülü
  dönemin’ oluşmasında, gelişmesinde ve
  devam etmesinde rol oynayan en önemli
  kişilerdendir.Çar I. Nikola’nın iktidar döneminde
  (1825-1855) Fransız Devrimi’nin
  düşüncelerinden etkilenerek Çar’ın
  otoritesini bir anayasayla sınırlamak
  isteyen subay ve aydınlardan oluşan
  grubun darbe girişimi (Dekabrist
  Ayaklanması – 14 Aralık 1825)
  başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra, bu
  muhalif harekete destek veren kişilerin
  bir kısmı asılarak idam edilir; geri
  kalanlar ise Sibirya’ya sürgüne
  gönderilir. Dönem, baskı dönemidir.
  İktidar, gitgide katılaşan tutumuyla
  ‘fikirleri özgürce ifade etme’ yollarının
  önünü kesmek için çaba sarfeder; Rus
  aydın katmanının (intelligentsia)
  üzerinde ödünsüz bir baskı kurmaya
  çalışılır. Sansür mekanizmasını işlerhale getirmek için kurulan ‘gizli servis’
  acımasızca görevini yerine getirir;
  sadece düşünmek ve yazmak bile
  mutlakiyete, serflik sistemine karşı ‘bir
  başkaldırı’ olarak değerlendirilir.
  Aydınlara nefes bile aldırmamak
  amacıyla var edilen uygulamalar,
  özellikle –Dostoyevski’nin de bir
  komploya katılmış olma suçlamasıyla
  önce kurşuna dizilerek idam edilmeye,
  ardından Omsk’da kürek mahkûmu
  olarak ceza çekmeye mahkûm edildiği–
  1848 yılıyla Çar I. Nikola’nın ölümüne
  (1855) kadar olan dönemde doruk
  noktasına ulaşır. Bu dönem daha sonra
  Rus kültür tarihinde ‘Yedi Karanlık
  Sene’ olarak anılacaktır.
  Baskıcı uygulamaların, uzunsürgünlerin, acımasız cezaların zirveye
  ulaştığı bu dönemde edebiyat da
  dönemin siy reketin üzerine gidilir. Aynı
  dönemde Rusya’nın ulusal kimliği
  üzerine tartışmalar baş gösterir.
  ‘Ulus’tan kasıt nedir? Ulus denilen
  kesim, kendilerinden daha iyi eğitim
  almış ve genelde Avrupa geleneklerini
  benimseyen toprak sahiplerinin
  boyunduruğu altında yaşayan Rus
  köylülerinden oluşan geniş kitleden mi
  ibarettir, yoksa Rus toplumunun
  Fransızca konuşan elit kesiminin kültürü
  de bu kavramın bir parçası mıdır? Rusya
  kendi içine ve kendi geçmişine dönük
  bir tavır mı sergilemelidir, yoksa
  Avrupa’nın bir parçası mı olmalıdır? Bu
  tartışma özellikle 1840’lı yıllardaSlavcılar ve Batıcılar adıyla anılan iki
  grup arasında varolan fikir ayrılığının
  tam da merkezinde yer alır. Her iki grup
  da kendi fikirleriyle örtüştüğüne
  inandıkları iki farklı kenti ülkenin
  başkenti olarak görür: Eski Rusya’nın
  değerlerini yaşatan, sahip çıkan, yansıtan
  Moskova ve yeni, Batılı Rusya’yı temsil
  eden Petersburg.
  İşte Gogol, Rusya’da feodalizmin
  sarsılıp yerine kapitalizmin yapılanmaya
  başladığı, farklı görüşlerin hem iktisadi,
  hem siyasi, hem de kültürel alanda
  birbirleriyle kıyasıya çarpıştığı, aydın
  kesimin üzerindeki baskıların daha önce
  hiç olmadığı kadar yoğunlaştığı bir
  dönemde verir eserlerini; ve var olan
  sistemin savunucuları tarafından Rusinsanının kötü yanlarını göstermekle,
  kendi halkına ihanet etmekle suçlanır her
  seferinde. Oysa ne böyle bir amacı ne de
  inancı vardır yazarken. Rus insanının
  kötü olduğunu değil, sistemin Rus
  insanını kötü gösterdiğini
  düşünmektedir. Ancak Rusya gerçeğinin
  aksayan yönlerini açıkça gözler önüne
  sermedeki başarısı ve egemen sınıfa
  mensup kişileri karikatürize etme
  yeteneği sonucunda tepki görmekten asla
  kurtulamaz. Gerek bu tepkiler, gerekse
  kendi iç çelişkileri Gogol’ün hayatını
  olumsuz yönde etkileyen nedenlerin
  başında gelir.
  Kendisini acımasız bir şekilde
  eleştirenlerin yanında Gogol’ü
  sahiplenen, yazdıklarını, eşsiz yeteneğinidestekleyen önemli kişiler de olmuştur.
  Rus edebiyatına halk masallarını, halk
  dilini sokan ve Rus gerçekçiliğinin
  başlangıç noktası olarak kabul edilen
  büyük şair-yazar Puşkin ve dönemin en
  etkin eleştirmeni, 19. yy Rus
  edebiyatının yönelimlerini büyük ölçüde
  belirleyen Belinski akla ilk
  gelenlerdendir.
  Puşkin ile yakın ilişkisi, Gogol’ün
  tutunabildiği, bildiği yolda devam etmek
  için güç kazandığı nadir kaynaklardan
  biridir. Puşkin’in her sözü, her eleştirisi,
  her önerisi onun için önemlidir. Bu
  yüzdendir ki bir Avrupa gezisi (daha
  doğrusu kendisine yöneltilen
  eleştirilerden uzaklaşmak için kendini
  mecbur hissettiği bir kaçış) sırasında,konusunu da Puşkin’in önerdiği Ölü
  Canlar adlı eseri yazmaya çalışırken
  haber aldığı ‘Şairin Ölümü’
  [1] onu
  derinden etkiler ve üzüntüsü Mart
  1837’de arkadaşı Pletnev’e yazdığı
  mektuba şu şekilde yansır:
  “Rusya’dan bundan daha kötü bir
  haber alamazdım. Onun ölümüyle
  yaşama sevincimi tamamen yitirdim.
  Onun fikrini almadan hiçbir şey
  yapamıyordum! Onu yanımda hayal
  etmeden tek bir satır bile yazamıyordum!
  O ne der? Neye dikkat eder? Neye
  güler? Neyi beğenir? Bilmek
  istediklerim bunlardı; beni yazı yazmaya
  teşvik eden şeyler bunlardı... Tanrım,
  onun ilhamıyla başladığım elimdeki bueseri, onun eserini sürdürecek gücü
  kendimde nasıl bulacağım?... Kaç kez
  kalemi yeniden elime almayı denedim,
  ama kalem elimden düştü gitti.
  Anlatılmaz bir keder bu!”
  Puşkin’in ölümünden bu derece
  etkilenen Gogol, çok zorlanmasına
  karşın üzerinde çalışmakta olduğu iki
  önemli eseri tamamlar ve 1842 yılında,
  Rusya gerçeğinin aksayan yönlerini
  etkili bir şekilde gözler önüne serdiği ve
  yerdiği Ölü Canlar adlı romanın birinci
  cildiyle 19. yy Rus edebiyatının ağırlıklı
  konusu olan ‘küçük adam’ temasının
  başarıyla işlendiği Palto isimli
  öyküsünü yayınlar. Öykü, Rus
  Edebiyatı’nın gelişmesinde, Rus
  gerçekçiliğinin oluşmasında önemli roloynayacak; sonraki günlerde
  Dostoyevski “Hepimiz Gogol’ün
  ‘Palto’sundan çıktık” itirafında
  bulunacaktır. Ünlü eleştirmen Belinski
  de Palto’yu dönemin en önemli eseri
  olarak nitelendirecektir.
  Bu öyküyle birlikte o güne kadar ihmal
  edilmiş, görmezden gelinip eserlere
  konu edilmemiş, kent toplumunun bir
  parçası olan küçük memurların
  yaşantıları ve dramları Rus edebiyat
  tarihindeki yerini alacaktır.
  Çarlık Rusyası’nda yaşanmakta olan
  eşitsizliği net bir şekilde ortaya koyan
  öykünün başkişisi Akakiy Akakiyeviç’in
  acılarla dolu hayatı, ‘küçük insanların’
  çektiklerinin sadece bir parçasıdır. Artıkedebiyatın vurgusu yoksul, ezilen,
  haksızlığa uğrayan ‘küçük insanlar’
  üzerine kaymıştır ve Gogol’den sonra
  gelen Rus yazarlarının hemen hepsinin
  bu öyküye borçlu olduğu bir şey vardır.
  Gogol öyküyü, bir arkadaş toplantısı
  sırasında anlatılan bir olaydan
  esinlenerek yazar: Ava çıkmaya çok
  meraklı olan küçük bir memur, yıllarca
  bin bir güçlükle para biriktirerek bir av
  tüfeği satın alır. Yeni tüfeğiyle ava
  çıktığı gün sandala biner ve her nasılsa
  tüfek suya düşüp kaybolur. Memur
  üzüntüsünden yataklara düşer; günlerce
  ateşler içinde kıvranır. Başka bir çözüm
  yolu bulamayan arkadaşları aralarında
  para toplayarak kendisine yeni bir tüfek
  alır ve memur ancak o zaman iyileşir.Bahsi geçen olay anlatıldıktan sonra
  Gogol’ün etrafında bulunanların hepsi
  kahkahalarla gülmeye başlar; oysa
  Gogol anlatılanlarda gülünecek bir yan
  bulamamış ve uzun süre düşüncelere
  dalıp kalakalmıştır.
  Gogol, duyduğu andan itibaren içini
  kemirmeye başlayan bu olayı tam sekiz
  sene sonra yayınlanan Palto’da, güç
  şartlarda yaşayan, varolan sistemin de,
  çevresindeki kişilerin de önemsemediği
  Akakiy Akakiyeviç’in dramıyla gün
  ışığına çıkaracaktır. Öykü, yayınlandığı
  andan itibaren soylu kesimin tepkisine
  hedef olur. Dönemin ‘mühim
  adamlarından’ biri eseri şöyle yorumlar:
  “Şu Gogol’ün Palto’su amma dadehşet verici bir hikâye. Kalinkin
  Köprüsü’ndeki hortlak bir gün hepimizin
  sırtından paltosunu çekip alabilir.
  Hikâyeyi okurken ne hale düştüm, varın
  siz düşünün.”
  Öykünün, Rus edebiyatında kendinden
  sonraki gelişmelerde belirleyici rol
  oynayacak şekilde, ‘küçük adam’
  temasını derinlemesine incelemesinin ve
  bu yönde vazgeçilmez bir örnek
  oluşturmasının dışında dikkat edilmesi
  gereken bir yanı daha bulunmaktadır.
  Gogol’ün bu eserde kullandığı dil,
  tutturduğu ton, önceki eserlerinden
  farklıdır. Yazdıklarıyla, okuyucularını
  acı acı gülümsetmeye çok yatkın olan
  yazar, Palto’da bu becerisini doruk
  noktasında yaşatır. Bu kez, okuyanlarıgülümsetmekten çok sarsmayı
  hedeflemiştir.
  Bugün, okuyanlara hâlâ söyleyecek
  sözü olan bu metin, hiç kuşkusuz Dünya
  ve Rus edebiyatı açısından önemini ve
  değerini yitirmeden gelecek nesillere de
  aktarılacak ve hak ettiği yeri korumaya
  devam edecektir. Daha önce birçok
  çevirmen tarafından Türkçe’ye aktarılan
  bu çok önemli gördüğüm öyküyü
  yorumlama şansını bana veren “Bordo
  Siyah”a ve sevgili hocam, editörüm
  Veysel Atayman’a teşekkür ederim.
  Aslı Takanay
  Aralık 2003, Istanbul
 • 336 syf.
  ·Puan vermedi
  Anton Pavloviç Çehov kısa ömrünün (1860-1904) son 25 yıllık yazarlık döneminde 300 kadar öykü, üç perdelik, tek perdelik piyesler yazarak dünya yazınında saygın bir yer tutmuştur.

  Türk okurları Çehov'u yeterince tanırlar. Öykü dalında, özellikle kısa öyküde neredeyse dünyanın bir numaralı ustası sayılan, piyesleriyle tiyatro sanatına büyük yenilikler getiren yazar, öykülerinin defalarca çevrilip yayınlanmış, oyunlarının devlet ve İstanbul şehir tiyatrolarında, özel tiyatro sahnelerinde birçok kez sergilenmiş olmasıyla ülkemiz okurlarının, izleyicilerinin sürekli ilgi odağı olmuştur.

  Çehov'a ülkemizde ilk ilgiyi Hilmi, ikbal, Akbaba gibi özel yayınevlerinin Haydar Rifat, Adnan Tahir Tan, Vahdet Gültekin gibi çevirmenlere Batı dillerinden yaptırıp bastıktan öykü çevirilerinde görüyoruz. Ardından 1940-1950 yıllarında devletin başlattığı aydınlanma döneminde Tercüme Bürosu ve Tercüme Dergisi çevresinde toplanan birçok çevirmen arasında Nihal Yalaza Taluy, Hasan Ali Ediz, Oğuz Peltek, Servet Lunel, Gaffar Güney, Erol Güney, Rana Çakıröz, Zeki Baştimar, Kemal Kaya, Şahap İlter'in doğrudan doğruya Rusça'dan yaptıktan çevirilerle Çehov 'un yapıtları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları aracılığıyla Türk okurlarına ulaşır. Zamanla çoğalıp gelişen Varlık, Cem, Remzi, Bilgi, Can, Sosyal, Yeditepe, Adam vb. özel yayınevleri Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi'nin bastığı kitapların yeni basımlarını yaparlar, bu arada yeni kuşak çevirmenlerden Ergin Altay, Ataol Behramoğlu, Mazlum Beyhan vb.nin Çehov çevirilerini yayımlarlar. Bu arada şunu belirtmeyi borç bilirim: Nihal Yalaza Taluy, Rus asıllı bir kişi olmakla birlikte Tolstoy, Dostoyevski gibi yazarlar yanında Çehov'dan yaptığı çevirilerde şaşırtıcı, parıltılı bir dil kullanmıştır. Bu inanılmaz başarıyı tanınmış yazıncılarımızın bu çevirmene büyük destek vermesine, onun çevirilerini yeni baştan Türkçeleştirmesine bağlıyorum.

  Anton Çehov'u her zaman büyük bir zevkle okudum. «Bozkır» adlı uzun öyküsünü Çehov üzerine bir incelemeyle birlikte 1959'da fakülte bitirme tezim olarak hazırlamıştım. 1970'li yıllarda çevirmenlik çalışmalarım yeniden Çehov'a yöneldi. O tarihlerde yaptığım çeviriler birkaç kez basılarak okur karşısına çıktı. Siz okurlara sunulan, elinizdeki bu çalışmayla son bir kez, ama bu sefer bütün öykülerinin çevirisini bitirerek Çehov'a hayranlığımı belirtmiş olacağım. Bu çevirileri, «Pravda» yayınevinin Moskova 1970 basımlı 8 ciltlik «Anton Pavloviç Çehov'un Bütün Yapıtları» adlı yayınını esas alarak yaptım. Böylece Anton Çehov'un öykülerinin tümü 8 cilt olarak Türkçe'ye kazandırılmış olacaktır. Bu çalışmamızın üçte ikisi ilk kez Türkçe'de okur karşısına çıkmaktadır.

  Yukarıda belirttiğim gibi Çehov ülkemizde her zaman sevilerek okunmuş, yapıtları tekrar tekrar basılmıştır. Ancak tüm yapıtlarının topluca yeniden çevrilmesi, bir bütün olarak yayımlanması ülkemiz için bir övünç kaynağı olacaktır. Cumhuriyetimizin yetmiş yıllık kültür birikimine böylesine önemli bir yazarın bütün öyküleriyle katkıda bulunması kaçınılmazdı. Öyle sanıyorum ki Batı yazınları arasında klasik Rus yazınına Türk okurlarınca büyük değer verilmektedir. Önde gelen Rus yazarlarının neredeyse bütün yapıtlarının Türkçe'ye çevrilmesi bunu gösteriyor.

  Türkçe'miz sürekli gelişmekte, çeşitli engellemelere karşın «ulusal dil» kimliğini kazanma süreci devam etmektedir. Her 20-30 yılda bir geriye dönüp baktığımızda daha önce yazılanların dilinin eskidiğini görürüz. Tutucu bakış açısı taşıyan kişiler Türkçe'mizin bu gelişmesinden ürkmekte, kuşakların birbirini anlamakta güçlük çektiğini ileri sürmektedirler. Batı dillerinin baskısından kurtulamamakla birlikte dilimizin gitgide anlaştığını, kendi kökeninden gelen sözcüklerle zenginleştiğini kimse yadsıyamaz. İşte bu nedenle Çehov 'un yeni bir çevirisi dildeki zenginleşmeyi yansıtmalıdır. Bizim bu çalışmamız Türkçe'deki gelişmeyi ne derece yansıtmıştır, buna okurlar karar verecektir. Arı Türkçe kullanırken aşırılıklardan, tam yerleşmemiş sözcüklerin kullanılmasından kaçınılmıştır.

  İlk öykülerinde sıradan insanları yergici bir dille, gülünç yönleriyle anlatan bu izlenimci, eleştirel gerçekçi yazarın sonraki öyküleri güldürücülüğü yanında hüzünlü bir havaya bürünür. Bu büyük yazardaki değişimi düşünürken, onun, Rus halkının içinde bulunduğu ağır yaşam koşullarını yakından tanıdıkça umutsuzluğa düştüğü kanısına varırım. Hiçbir ideolojiye bağlı olmayan, bu yüzden çağdaşlarınca eleştirilen Çehov bize 19. yüzyılın ikinci yarısının Rus toplumundan çarpıcı insan tabloları çizmektedir. Olgunluk dönemindeki yapıtlarında gördüğümüz karamsarlığa karşın onun insanlığı genelde aydınlık birgeleceğin beklediğine inandığını hissederiz. Bilimin gelişmesiyle birlikte sağduyu, insanların yüreğini dolduran iyicillik., doğütya, güzele olan sonsuz inanç kötülüklere yenik düşmeyecektir.  Mehmet ÖZGÜL

  İstanbul, 1996

  Çok beğenerek okuduğum bir kitap oldu. Kitap hakkında bir inceleme olmadığını görünce sunuşu okuyucalarla paylaşmak istedim. Kesit hikayelerini sevenler için şiddetle tavsiye edeceğim bir kitap. Keyifli okumalar :)
 • 96 syf.
  ·Puan vermedi
  Ömer Seyfettin Türk Edebiyatının çok önemli bir ismi. Bu kitabı da ilkokul yıllarımda okuduğumda çok beğenmiş etkisinde de kalmıştim .:)
  Konusunu çok hatırlamıyorum ama öyküleyici ve sürükleyici bir anlatımla devlete olan baģlilıktan bahsediyor. Okuyup küçüklerinize de okutmanızı tavsiye ederim.
  Iyi okumalar:)
 • 140 syf.
  ·Puan vermedi
  Her dönemde bu gibi aydın kalemlerden gerek siyasi gerek edebi metinlerin ele alınması, yorumlanması, şahsiyetlere değer verilmesi umuduyla... iyi okumalar:)
 • 152 syf.
  ·Puan vermedi
  Okuyanların bulunduğu bir mecradaki insanlar olarak kısmen de olsa yönlendirilmeye ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Bu siteye katılmadan önce yüksek oranda kendi fikrime göre, hani derler ya ‘keyfe keder’ okuyordum. Elbette bazı kitaplar hayal kırıklığına yol açıyordu. Bu da en iyi ihtimalle zaman kaybı demek. Fakat burada seçimlerimi çoğunluğa göre yapıyorum. Bunun da şimdiye kadar bir zararını görmedim (elbette benim nefsim de özel olduğumu, toplumdan farklı kitaplar okumam gerektiğini çünkü benim diğerlerinden daha iyi, daha farklı ve daha kaliteli bir okuyucu olduğumu söylüyor, söylüyor da, beni kandıramıyor, sıradan bir insandan fazlası olmadığımı biliyorum).

  Gelelim kitaba. Hayvan çiftliği az önce okuduğunuz paragrafa göre yaptığım tercihlerden biri. Kitabın başında biraz paniğe kapıldım desem yalan olmaz. Zira (en başlarını kastederek söylüyorum) bir ara bu, bir çocuk masalı mı yoksa diye korktum bile. Oysa bu kitap, masalsı anlatımıyla (biraz hayal ürünü elbette ki) takdire şayan bir şekilde açıklamış politik oyunları.

  Hayvanların birbirine yoldaş diye seslenmesi Stalin dönemine eleştiri gibi geldi bana. Dinin sömürülmesine de değinmiş, eşitlik ve adalet parolasıyla yola çıkanların yönetimi ele geçirdikçe yavaş yavaş kanunları nasıl kendi istedikleri gibi çevirdiklerini görünce acınası bir tebessüm kapladı yüzümü. Zira (George Orwell 1903-1950) yazar bu kitabı epey önceleri yazmış olmasına rağmen, politik entrikaların hem dününe, hem de yarınına ışık tutuyor. Çünkü adımdan emin olduğum kadar eminim ki aynı sahtekarlıklar insanlık var olduğu sürece yapılacak. 

  Özellikle şu bölümler aklıma yer etti. Eminim yıllar sonra bile bu örnekleri (Allah ömür verirse) kullanıyor olacağım.
  Hayvanlar çiftliğin yönetimini ele geçirme planı kurarken kendilerine ‘Dört ayak iyi, iki ayak kötü!’ sloganını seçiyorlar. Çiftçiye yaptıkları darbeden sonra da yönetimi ele geçirip kanunlar belirliyorlar. Her hayvan eşit çalışıp, eşit yiyecek. Hiçbir hayvan yatakta yatmayacak. Hiçbir hayvan içki içmeyecek vs. Yönetime gelen domuzlar (bu, bir hakaret sıfatı değil çünkü gerçekten domuz hayvanı yönetimi ele alıyor) zamanla kuralları öyle güzel değiştiriyorlar ki Şüphe edip soranlara da hemen kılıf hazırlıyorlar. Sadece bir örnek vereyim (kitabı okuyacak olanlara bir şeyler bırakalım); domuzlar (yönetici sınıfı) içki içmeye başlayınca diğer hayvanlar bunun yasak olduğunu söylüyor ve şu yanıtı alıyorlar: Kurallarda içki içmek yasak değil. ‘Aşırı’ içki içmek yasak. :))( alıntı)
  Bu güzel incelemeye şunu eklemek isterim " bütün hayvanlar eşittir, ama domuzlar daha da eşittir." Keyifli okumalar :)
 • 392 syf.
  ·Puan vermedi
  Çevirenlerin önsözünü okuduğumda -ki önsözde: "Okuyucu,önsöz okumazsın sen biliyoruz,haksız da değilsin hani önsözlerin çoğu anlayışına sınır koyar ." dese de kitabın öncesinde ve sonrasında bu önsözü keyifle okumanın sonucu ,onların fikirlerine de incelememde yer vermek istiyorum. Sokrates MÖ 470-399 yıllarında yaşamış , Sokrates öldüğü zaman Platon 28 yaşındaymış. 
  "Devlet'in yazılmasına asıl yol açan olay Sokrates'in ölümüdür.Sokrates başkaldırmaya katıldığı, başkalarını başkaldırmaya zorladığı için değil; serbest düşündüğü,eski düzenin temellerini sarstığı için ölüme mahkum olmuştur. " 
  Zehir içerken hiç tereddüt bile etmeyişini ,bu önsözü okurken dokunaklı olarak yaşadım ve gözlerimin dolmasına sebep oldu ,tıpkı o zehri yudumlarken dostlarının ağlayışı gibi. 
  Kitabın içeriğinde doğruluk,iyilik,ölçü,eğrilik gibi birçok konuya değinilmiş, beni şaşırtansa nerdeyse 2500yıl önce yazılan konuşulan bu konuların hala günümüz geçerliğini korumuş olması. Gerçi onların düşlediği bu devlet düzeni şu anki ile örtüşmüyor orası ayrı. Platon’a göre mutlu olmak için erdemli olmak gerekir. Erdem iyiliğin, iyilik de insanın ve toplumun en yüksek amacı olan mutluluğun gerçekleşmesini sağlayacaktır. En yüksek bilgi de iyi ideasıdır bunu anlatmak için de güneş benzetmesini kullanır. Önsözde geçtiği gibi "Devlet okunmuş olsa bile sık sık yeniden okunmaya değer,dünya gibi hep yeniden anlaşılmak isteyen kitaptır." ( incelemelerden inciler :) alıntı )
 • 159 syf.
  ·Puan vermedi
  İslam tarihinde sade yaşama yönelik tekelci vurgu, dünyadan el etek çekip zühde eğilim gösterme: en iyi, en ilerici Müslüman’ın en gerici olmasına sebep oldu. Diğer tarafta ise kapitalizm ve para canlılıktan yana yorumlar, meşrulaştırmalar, yoldan çıkmış aristokratlığın meşrulaştırılması, altın ve gümüş yığmalar... Oysa her iki yaklaşım da yoldan sapmadır. Yani aslında bunların hiçbiri İslam değil. Bunların her biri bir yola düşüp yalın bir biçimde ve her zaman meseleyi sadece bir açıdan ele alarak ona vurgu yaptılar. Sonuçta bir araştırmacı için ve İslam''ın nasıl bir öğreti olduğunu öğrenmek isteyen bir öğrenci için, İslam''ın gerçek yüzü bilinemez oldu. Bir bakıyoruz İslam züht olarak karşımıza çıkmış, öyle ki Buda''yı ve Hinduların dervişlerini dahi geride bırakmış; bir bakıyoruz İslam paraya düşkünlük olup çıkmış, öyle ki Batı kapitalizmini dahi geride bırakmış. ( en iyi inceleme bu olmuş ) :) iyi okumalar
Ne zaman bir kitap okusam sanki yazar benden sadece benim bildiğim bir parçayı çalmış gibi...
Erkek
113 okur puanı
23 Tem 2018 tarihinde katıldı.

Şu anda okudukları 10 kitap

 • Dersimiz Cinayet
 • Toplum Sözleşmesi
 • Kelebek Adası
 • Anarşizm Üzerine
 • Gödel, Escher, Bach
 • Kelile ve Dimne
 • Bitik Adam
 • Yaşam Nedir?
 • Çivisi Çıkmış Dünya
 • Budala

Okuduğu kitaplar 102 kitap

 • Bilinmeyen Adanın Öyküsü
 • Montaigne
 • İnsanın Dört Zindanı
 • Aydın
 • Hayatın Anlamı
 • Armageddon Şeytanın İntikamı
 • Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş
 • Sol Ayağım
 • Diyet
 • Dünyanın Merkezine Yolculuk - Kısaltılmış Metin

Okuyacağı kitaplar 1 kitap

 • Madame Bovary

Kütüphanesindekiler 2 kitap

 • Dine Karşı Din
 • Başkaldıran İnsan

Beğendiği kitaplar 2 kitap

 • Dine Karşı Din
 • Başkaldıran İnsan

Beğendiği yazarlar 1 kitap

 • Aliya İzzetbegoviç