Meister Eckhart
"Eğer kendinizi severseniz, başkalarını da kendiniz kadar seversiniz. Bir başkasını, kendinizi sevdiğinizden daha az seviyorsanız, kendinizi sevmekte gerçek bir başarı sağlayamazsınız. Fakat kendiniz de dahil herkesi bir severseniz, onları tek bir kişi gibi severseniz, bu kişi hem tanrı, hem insandır. Böylece, kendini ve diğerlerini aynı şekilde seven kişi yüce ve dürüst bir kişidir."
Sayfa 63 - Morpa Kültür
Daha yüksekteki alçaktakinin içine akınca, bu akış alçaktakinin doğasını yüksekte olanınkine dönüştürür. Meister Eckhart
Reklam
"Istigkeit—wasn’t that the word Meister Eckhart liked to use? “Is-ness.” The Being of Platonic philosophy—except that Plato seems to have made the enormous, the grotesque mistake of separating Being from becoming and identifying it with the mathematical abstraction of the Idea."
" Tanrı'yı gördüğüm göz, Tanrı'nın beni gördüğü göz ile aynıdır. " Meister Eckhart
Meister Eckhart
Eğer kendinizi severseniz başkalarınıda kendiniz kadar seversiniz. Bir başkasını kendinizi sevmekte gerçek bir başarı sağlayamazsınız. Fakat kendiniz dahil herkesi bir severseniz onları tek bir kişi gibi seversiniz bu kişi hem tanrı hem insandır. Böylece kendini ve diğerlerini aynı şekilde seven kişi yüce ve dürüst bir kişidir.
Meister Eckhart
Eğer kendinizi severseniz başkalarınıda kendiniz kadar seversiniz. Bir başkasını kendinizi sevmekte gerçek bir başarı sağlayamazsınız. Fakat kendiniz dahil herkesi bir severseniz onları tek bir kişi gibi seversiniz bu kişi hem tanrı hem insandır. Böylece kendini ve diğerlerini aynı şekilde seven kişi yüce ve dürüst bir kişidir.
Reklam
Meister Eckhart sevme üzerine; "Kendinizi seviyorsanız, başkalarını da kendinizi sevdiğiniz ölçüde seversiniz. Karşınızdaki kimseyi kendinizden daha az sevdiğiniz sürece kendinizi sevmeyi başaramazsınız; ama kendinizi de, başkalarını da aynı ölçüde severseniz, onları bir tek kişi gibi seversiniz; bu tek kişi de hem Tanrı'dır hem insan. Bu yüzden kendisini ve başka herkesi aynı ölçüde seven insan büyük ve dürüst bir insandır."
2. Bölüm, Sevgi Kuramı 3. Sevginin Nesneleri - Kendini Sevme
Kendini sevme üzerine düşünceler Meister Eckhart'ın sözlerinden daha güzel özetlenemez. "Eğer kendinizi severseniz, başkalarıı da kendiniz kadar seversiniz. Bir başkasını kendinizi sevdiğinizden daha az seviyorsanız, kendinizi sevmekte gerçek bir başarı sağlayamazsınız. Fakat kendiniz de dahil herkesi bir severseniz, onları tek bir kişi gibi severseniz, bu kişi hem Tanrı hem insandır. Böylece, kendini ve diğerlerini aynı şekilde seven kişi yüce ve dürüst bir kişidir."
Sayfa 83
..."kendini tanımak" eski bir insani ihtiyaç; Yunanlardan ortaçağa, modem zaman­lara kadar kendini tanımanın, dünya hakkındaki bilginin temeli olduğu fikrini görürsünüz ya da Meister Eckhart'ın çok çarpıcı bir şekilde ifade ettiği gibi, "Tanrı'yı tanımanın yegane yolu, kendini tanımaktır."
Sayfa 45 - Say Yayınları.
Kendini sevme
"Eğer kendinizi severseniz, başkalarını da kendiniz kadar seversiniz. Bir başkasını kendinizi sevdiğinizden daha az seviyorsanız, kendinizi sevmekte gerçek bir başarı sağlayamazsınız. Fakat kendiniz de dahil herkesi severseniz, onları tek bir kişi gibi seversiniz, bu kişi hem Tanrı hem insandır. Böylece, kendini ve diğerlerini aynı şekilde seven kişi yüce ve dürüst bir kişidir."(Meister Eckhart)
Reklam
Yaşamın üstatlarının yazılarını okuyun, onların sözlerinin gerçek anlamlarını kavramaya çalışın, yaşamda ne yapmak istiyorsanız ona dair kanaatinizi oluşturun ve hiçbir üstada, rehbere,modele ihtiyaç duymayın, zira insanlığın büyük zihinlerinin binlerce yıl içinde keşfettiklerini SİZ KENDİ ÖMRÜNÜZ İÇİNDE ÖĞRENEBİLİRSİNİZ. O zatların her biri kendilerine kalan taşlar ve planlarla binayı örmüşlerdir. Nitekim yaşamın en büyük üstatlarından biri olan Meister Eckhart şöyle der: “Nasıl olur da kişi yaşam ve ölüm sanatını ders alıp öğrenmeden yaşayabilir ki?”
Nitekim Meister Eckhart bu konuya yalın ve şiirsel bir dille değinmiştir: "Eğer iyi bir adama 'Neden Tanrı'yı seviyorsun?' diye so-rarsan ı z, 'Bilmem, çünkü Tanrı o!' cevabını alırsınız. 'Neden hakikati seviyorsun?' 'Hakikatin habrı için.' 'Neden adaleti seviyorsu n ?' 'Adaletin habn için.' 'Neden iyiliği seviyors_un?' 'İyiliğin hatrı için.' 'Peki neden yaşıyorsun?' 'Doğrusu, bilmiyorum. Yaşamayı seviyorum, hepsi o!"'*
BİLİNMEYEN ]UNG
Zaman geçti ve dünya değişti; Yedi Vaaz bir zamanlardaki katibi için bir hayret ve merak nesnesi olarak kalmayı sürdürdü. On üç yıl sonra uzak California'da, ölüler bir kez daha hararetli hayranına "geri döndü". Kudüs'ten değil, Zürih'ten geliyorlardı ve Rascher Verlag yayınevi tarafından Erinnerungen Traume Ge­ danken von
Bilinmeyen Jung
Jung'un eski Gnostiklerin öğretilerine normalin üstünde bir ilgi­ si var, bu yüzden bu özel durumda bir nom de plume (takma ad ç.n.) olarak Basilides'in adını kullanmış."(*) "Gnostiklere yönelik büyük merakı olan yalnızca o değil," diye gülümsedi Profesör J."Genç Baron da oldukça aykırı. Gelin şimdi kitaba biraz daha
Meister Eckhart özgürlüğe bu açıdan yaklaşı­mım seminerlerinden birinde açıklamıştı: "İstediğiniz şeyi yapamadığınızda bilin ki sorun sizin tav­rınızdan kaynaklanmaktadır." Gerçekleri körü körüne değil de belli bir seçim sonucu kabullendiğimizde özgürlükten bahsedilir. Bir takım sınırlamaların olduğunu kabul etmek vazgeçmek demek değildir; aksine yaratıcı olmaya dönük bağımsız bir tavır olarak nitelendirilebilir. 'Eğer hiç sınırlama olmasaydı karar vermek belki daha basit olurdu ama belli sı­nırlar içinde bir karara varmak daha yaratıcı olmayı gerekti­rir. Kierkegaard'ın sözleriyle açıklayacak olursak: "Kendini özgürlüğüne adamış birey gerçeklerle savaşarak zaman kay­betmez; bilakis gerçekleri sevmeyi öğrenir."
Sayfa 153
421 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.