• vaktiyle bağdat'ın eşrafından hali vakti yerinde, zengin müslümanlardan oluşan bir kafile, hacca gitmek niyetiyle yol hazırlıklarına başlamışlar. yine o civarda oturan fakir, son derece saf, çok temiz, salih bir zat yaşamaktaymış. ve hacca gitmek üzere hazırlık yapan bu kafileyi haber alır alınca kendi kendine:

  “madem hacca giden bir kafile var, ben de onlarla birlikte gideyim” diye düşünmüş. böylece o da hac yolculuğu için hazırlıklara başlayıp, kendine göre gerekli ihtiyaçlarını temin etmiş ve vakti gelince de bu hacı kafilesine katılarak yola çıkmış.

  tabi kafilede bulunan kendini beğenmiş zenginlerden bazıları, bu fakir adamın da kafileye katılmasından pek memnun olmamışlar. haftalarca sürecek bu hac yolculuğunda, onu yanlarında pek istememişler, fakat yinede kimse kalkıp ona “sen gelme” dememiş. öyle ya kim, kimi allah'ın evini ziyaret etmekten men edebilir ki? fakat yinede bu hazımsızlıklarını başka türlü izhar etmişler. her fırsatta onu küçümseyerek, onun saflığından istifadeyle onunla eğlenmişler ve dalga geçmişler.

  uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra, mukaddes topraklara ulaşmışlar. mekke-i mükerreme'ye varıp, kâbe-i muazzama'yı tavaf etmişler. arafat'ta vakfeye durup, müzdelifeye inmişler, daha sonrada şeytanı taşlamışlar. kurbanlarını kesip traşlarını olmuşlar. böylece şartlarına riayet ederek, görevlerini ve ziyaretlerini yapmışlar. artık herkes hacı olmuştur.

  memleketlerine dönmek için hazırlıklara başladıkları sırada, akıllarına bir muziplik gelmiş. şeytan ve nefis atına binen durur mu? zaten başından beri işleri gır gır şamata olan, benlik hastalığından kurtulamayan bazı kimseler, kendileriyle beraber hacca gelen saf ve temiz, fakat ihlaslı olan o fakir hacı arkadaşlarına bir oyun oynamaya karar vermişler. o yanlarında değilken kendi aralarında anlaşmışlar ve “şöyle diyelim, böyle edelim” diye bir plan kurmuşlar.

  böylece yaptıkları plan doğrultusunda hareket etmeye başlamışlar. o temiz ve ihlaslı fakir hacı bunların yanına gelince, bakmış ki hararetli hararetli bir şeyler konuşuyorlar. merak etmiş tabi. ve yanlarına sokulmuş. zaten öbürlerinin de istediği onun merakını celbederek, sohbete katılmasını sağlamak. içlerinden uyanık geçinen kendini beğenmiş biri, başından beri küçümsediği o fakir müslümana sormuş:

  -eee komşu! bu kadar yol geldin, bari hac görevlerini hakkıyla yerine getirebildin mi?

  gönlünde en ufak bir fesat taşımayan ve hiç kimse hakkında kötülük düşünmeyen saf, katıksız, temiz müslüman hemen cevap vermiş:

  —elhamdülillah! rabbime hamdü senalar olsun ki, benim gibi fakir ve aciz bir kuluna, hac ziyareti gibi en mühim bir ibadeti yapmayı nasip etti, demiş. tabi diğer adamın derdi alay edip eğlenmek olduğu için tekrar sormuş

  —madem hac menasikini ifa ettin, öyleyse sen de beratini almışsındır sanırım? tabi adam şaşırmış “bu nasıl bir berat?” diye merakla ve üzüntüyle sormuş. alaycı adam:

  —ne berati olacak, buraya gelip hacc menasikini hakkıyla yapanlara, hacc'ın kabul olduğuna ve cehennemden azad olduğuna dair bir belge veriliyor, işte bunu soruyorum. bizler bu belgeyi aldık da, aramızda bunu konuşuyorduk. ne o, yoksa sen almadın mı?

  tabi o da, biraz saf olduğu ve böyle şeylere hemen inandığı için, son derece üzülmüş, mahzun olmuş ve:

  -ben zaten nakıs bir adam olduğumu biliyordum. elbette böyle bir belge almaya layık değilim. rabbimin zatına yakışır bir hacc yapmak benim gibilerin haddine mi? ama madem hacc'a geldim ve böyle bir belge de veriliyor, allah'a yemin ederim ki, bu belgeyi almadan memleketime dönmeyeceğim, diyerek hıçkırıklarla ağlamaya başlamış.

  arkadaşlarının son derece müteessir olduğunu gören diğerleri, şakanın dozunu biraz fazla kaçırdıklarını anlamışlar ve oynadıkları oyuna artık son vermeleri gerektiğini düşünerek demişler ki:

  -hakkını helal et. biz bir oyun yapalım dedik, fakat seni bu kadar üzeceğimizi tahmin etmemiştik. gönlünü ferah tut, böyle bir belge verildiği falan yok.” demişler. fakat bu sefer onu, doğruya inandıramamışlar.

  -hayır, demiş. esas şimdi oyun yapıyorsunuz. ben üzülmeyeyim diye böyle bir belge filan yok diyorsunuz. az önce aldık demiyor muydunuz?”... hadi bakalım şimdi gel de çık işin içinden. böyle bir olay olmadığına, onu nasıl inandıracaklarını şaşırmışlar.

  -böyle bir şey yok, istersen gel çantalarımıza tek tek bak. böyle bir belgeyi kim almış ki biz de alalım, demişler, ama nafile.

  -bu mübarek beldede allah'a yemin ettim, o belgeyi almadan dönmem. ya burada ölürüm, ya da o belgeyi alırım, diyerek beytullaha geri dönmüş. diğer uyanıklar. “eyvah biz ne yaptık, dertsiz başımızı derde soktuk, zira bu adam gelmeden kafile gitmez. berat almadan da bu adam dönmez. berat ise kesinlikle gelmez, dolayısıyla burada kaldık” diye ne yapacaklarını şaşırmışlar.

  o ise onlardan ayrılınca doğru kâbe'ye gidip, mültezem'e yapışmış. yalvarmış yakarmış, ağlayıp sızlamış. orada saatlerce dua etmiş, yorulup takati kesilmesine rağmen oradan ayrılmamış. dizleri üstüne çöküp, başı önünde içi yana kavrula sessiz sessiz ağlayarak yalvarmaya devam etmiş. bir ara dalmış, kendisine hafif bir geçkinlik hali geldiği esnada, kucağına bir kağıt parçası düştüğünü hissetmiş. birden irkilip bakmış ki, gerçekten de üzerinde bazı yazılar olan bir kağıt parçası... ama öylesine parlıyor ki göz kamaştırıyor. onu alıp sevinçle yerinden fırlayarak arkadaşlarının yanına koşmuş “hele bir bakın bakalım, benimki de size verilenden mi acaba?!” diye sevinçle haykırmış. arkadaşları bu işe çok şaşırmışlar. merakla o kağıdı alıp bakmışlar ki, ne görsünler. aman ya rabbi!!! ne kağıt dünya kağıdına benziyor, ne de yazı dünya kalemiyle yazılmış yazıya benziyor. hepsi hayrete düşmüşler. o kağıdı alıp, bu neyin nesidir diye büyük bir alime göstermişler. ilim ehli olan zat, hürmetle o kağıdı alıp bakmış ve onu öperek yüzüne gözüne sürmüş. onlara demiş ki:

  “bu yazı mevlâ tarafından kudret kalemiyle yazılmış olup, cehennemden kurtuluş beratıdır. bunun sahibini getirin de o mübareğin ayağının altını öpeyim.” bunun üzerine uyanık geçinenler tutuşmuşlar. fakir diye küçük ve hakir gördükleri, saf diyerek dalga geçtikleri, adam samimiyeti ve ihlası sebebiyle ilahi belgeyi alanlardan olmuş.

  harâbat ehlini hor görme şakir,defineye malik viraneler var...
 • ''Telgrafın tellerini kurşunlamalı''
  Öyle değildi bu türkü bilirim
  Bir de içime
  -Her istasyonda duran sonra tekrar yürüyen-
  Bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek
  Bazan gelmesi beklenen bazan ansızın çıkagelen
  Haberler bilirim mektuplar bilirim.

  Gamdan dağlar kurmalıyım
  Kayaları kelimeler olan
  Kırk ikindi saymalıyım
  Kırk Gün hüzün boşaltan omuzlarıma saçlarıma
  Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından
  Baştan ayağa ıslanmalıyım
  Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım.

  İçimde kaynayan bir mahşer var
  Bu mahşer birde annelerinin kalbinde kaynar
  Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde
  Ya da çamaşır sererken bahçelerinde
  Birden alıverirler kara haberini
  Okul dönüşü bir trafik kazasında
  Can veren oğullarının.

  Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim
  Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş
  Bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine
  Karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin
  Beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan
  Ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde
  Örneğin Hint Okyanusu gibi derin
  İsyanın kapkara sularına dalan.

  Nice akşamlar bilirim ki
  Karanlığını
  Bir millet hastanesinde
  Dokuz kişilik kadınlar koğuşu koridorunda
  Başını kalorifer borularına gömmüş
  Beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden
  Haber sormaya korkan
  Genç kızların yüreğinden almıştır.

  Bir de baharlar bilirim
  Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği bilemeyeceği
  Anadolu bozkırlarında
  İstanbul’dan çıkıp Diyarbekir’e doğru
  Tekerleri yamalı asfaltları bir ağustos susuzluğu ile içen
  Cesur otobüs pencerelerinden
  Bilinçsiz bir baş kayması ile görülen
  Evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında
  Çıplak ayakları yumuşak Topraklara batmış ırgat çocuklarının
  Bir ellerinde bayat bir Ekmeği kemirirken
  Diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen.

  Yazlar bilirim memleketime özgü
  Yiğit köy delikanlılarının
  İncir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları
  Birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan
  Üstüne cehennem güneşlerde göğermiş mor sinekler konup kalkan
  Diğeri kan ter içinde yayla yollarında
  Mavzerinin demirini alnına dayamış
  Yüreği susuzluktan bunalan
  İçinden mahpushane çeşmeleri akan
  Ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp
  Apansız silahına davranan
  Nice delikanlıların figüranlık yaptığı
  Yazlar bilirim memleketime özgü

  Güzler bilirim ülkeme dair
  Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir
  Kalakalmış bir kıyıda melül ve tenha
  Kalbim gibi
  Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri
  Titreyen kenar Mahalle çocukları
  Bir Sıcak somun için, yalın kat bir don için
  Dökülürler bulvarlara yapraklar gibi.
  Kadınlar bilirim ülkeme ait
  Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak
  Göğüsleri Çukurova gibi münbit
  Dağ gibi otururlar evlerinde
  Limanlar gemileri nasıl beklerse
  Öyle beklerler erkeklerini
  Yaslandın mı çınar gibidir onlar sardın mı umut gibi.

  İsyan şiirleri bilirim sonra
  Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden
  Harfler harp düzeni almıştır mısralarında
  Kimi bir vurguncuyu gece Rüyasında yakalamıştır
  Kimi bir soygun sofrasında ışıklı sofralarda
  Hırsızın gırtlağına tıkanmıştır.

  Müslüman yürekler bilirim daha
  Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet
  Eller bilirim haşin hoyrat mert
  Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır
  Her kırışığı sorulacak bir hesabı
  Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır.

  Bütün bunların üstüne
  Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim
  Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim
  Sonra sen gelmelisin dilimin ucuna adın gelmeli
  Adın kurtuluştur ama söylememeliyim
  Can kuşum, umudum, canım sevgilim.

  Erdem BEYAZIT
 • ``Telgrafın tellerini kurşunlamalı’’
  Öyle değildi bu türkü bilirim
  Bir de içime
  -Her istasyonda duran sonra tekrar yürüyen-
  Bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek
  Bazan gelmesi beklenen bazan ansızın çıkagelen
  Haberler bilirim mektuplar bilirim.

  Gamdan dağlar kurmalıyım
  Kayaları kelimeler olan
  Kırk ikindi saymalıyım
  Kırk gün hüzün boşaltan omuzlarıma saçlarıma
  Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından
  Baştan ayağa ıslanmalıyım
  Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım.

  İçimde kaynayan bir mahşer var
  Bu mahşer birde annelerinin kalbinde kaynar
  Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde
  Ya da çamaşır sererken bahçelerinde
  Birden alıverirler kara haberini
  Okul dönüşü bir trafik kazasında
  Can veren oğullarının.

  Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim
  Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş
  Bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine
  Karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin
  Beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan
  Ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde
  Örneğin Hint Okyanusu gibi derin
  İsyanın kapkara sularına dalan.

  Nice akşamlar bilirim ki
  Karanlığını
  Bir millet hastanesinde
  Dokuz kişilik kadınlar koğuşu koridorunda
  Başını kalorifer borularına gömmüş
  Beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden
  Haber sormaya korkan
  Genç kızların yüreğinden almıştır.

  Bir de baharlar bilirim
  Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği bilemeyeceği
  Anadolu bozkırlarında
  İstanbul’dan çıkıp Diyarbekir’e doğru
  Tekerleri yamalı asfaltları bir ağustos susuzluğu ile içen
  Cesur otobüs pencerelerinden
  Bilinçsiz bir baş kayması ile görülen
  Evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında
  Çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının
  Bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken
  Diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen.

  Yazlar bilirim memleketime özgü
  Yiğit köy delikanlılarının
  İncir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları
  Birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan
  Üstüne cehennem güneşlerde göğermiş mor sinekler konup kalkan
  Diğeri kan ter içinde yayla yollarında
  Mavzerinin demirini alnına dayamış
  Yüreği susuzluktan bunalan
  İçinden mahpushane çeşmeleri akan
  Ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp
  Apansız silahına davranan
  Nice delikanlıların figüranlık yaptığı
  Yazlar bilirim memleketime özgü

  Güzler bilirim ülkeme dair
  Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir
  Kalakalmış bir kıyıda melül ve tenha
  Kalbim gibi
  Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri
  Titreyen kenar mahalle çocukları
  Bir sıcak somun için, yalın kat bir don için
  Dökülürler bulvarlara yapraklar gibi.

  Kadınlar bilirim ülkeme ait
  Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak
  Göğüsleri Çukurova gibi münbit
  Dağ gibi otururlar evlerinde
  Limanlar gemileri nasıl beklerse
  Öyle beklerler erkeklerini
  Yaslandın mı çınar gibidir onlar sardın mı umut gibi.

  İsyan şiirleri bilirim sonra
  Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden
  Harfler harp düzeni almıştır mısralarında
  Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır
  Kimi bir soygun sofrasında ışıklı sofralarda
  Hırsızın gırtlağına tıkanmıştır.

  Müslüman yürekler bilirim daha
  Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet
  Eller bilirim haşin hoyrat mert
  Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır
  Her kırışığı sorulacak bir hesabı
  Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır.

  Bütün bunların üstüne
  Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim
  Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim
  Sonra sen gelmelisin dilimin ucuna adın gelmeli
  Adın kurtuluştur ama söylememeliyim
  Can kuşum, umudum, canım sevgilim.
  Erdem Bayazıt
  Sayfa 72 - İz Yayıncılık
 • `Telgrafın tellerini kurşunlamalı’’
  Öyle değildi bu türkü bilirim
  Bir de içime
  -Her istasyonda duran sonra tekrar yürüyen-
  Bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek
  Bazan gelmesi beklenen bazan ansızın çıkagelen
  Haberler bilirim mektuplar bilirim.

  Gamdan dağlar kurmalıyım
  Kayaları kelimeler olan
  Kırk ikindi saymalıyım
  Kırk gün hüzün boşaltan omuzlarıma saçlarıma
  Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından
  Baştan ayağa ıslanmalıyım
  Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım.

  İçimde kaynayan bir mahşer var
  Bu mahşer birde annelerinin kalbinde kaynar
  Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde
  Ya da çamaşır sererken bahçelerinde
  Birden alıverirler kara haberini
  Okul dönüşü bir trafik kazasında
  Can veren oğullarının.

  Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim
  Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş
  Bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine
  Karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin
  Beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan
  Ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde
  Örneğin Hint Okyanusu gibi derin
  İsyanın kapkara sularına dalan.

  Nice akşamlar bilirim ki
  Karanlığını
  Bir millet hastanesinde
  Dokuz kişilik kadınlar koğuşu koridorunda
  Başını kalorifer borularına gömmüş
  Beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden
  Haber sormaya korkan
  Genç kızların yüreğinden almıştır.

  Bir de baharlar bilirim
  Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği bilemeyeceği
  Anadolu bozkırlarında
  İstanbul’dan çıkıp Diyarbekir’e doğru
  Tekerleri yamalı asfaltları bir ağustos susuzluğu ile içen
  Cesur otobüs pencerelerinden
  Bilinçsiz bir baş kayması ile görülen
  Evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında
  Çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının
  Bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken
  Diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen.

  Yazlar bilirim memleketime özgü
  Yiğit köy delikanlılarının
  İncir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları
  Birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan
  Üstüne cehennem güneşlerde göğermiş mor sinekler konup kalkan
  Diğeri kan ter içinde yayla yollarında
  Mavzerinin demirini alnına dayamış
  Yüreği susuzluktan bunalan
  İçinden mahpushane çeşmeleri akan
  Ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp
  Apansız silahına davranan
  Nice delikanlıların figüranlık yaptığı
  Yazlar bilirim memleketime özgü

  Güzler bilirim ülkeme dair
  Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir
  Kalakalmış bir kıyıda melül ve tenha
  Kalbim gibi
  Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri
  Titreyen kenar mahalle çocukları
  Bir sıcak somun için, yalın kat bir don için
  Dökülürler bulvarlara yapraklar gibi.

  Kadınlar bilirim ülkeme ait
  Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak
  Göğüsleri Çukurova gibi münbit
  Dağ gibi otururlar evlerinde
  Limanlar gemileri nasıl beklerse
  Öyle beklerler erkeklerini
  Yaslandın mı çınar gibidir onlar sardın mı umut gibi.

  İsyan şiirleri bilirim sonra
  Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden
  Harfler harp düzeni almıştır mısralarında
  Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır
  Kimi bir soygun sofrasında ışıklı sofralarda
  Hırsızın gırtlağına tıkanmıştır.

  Müslüman yürekler bilirim daha
  Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet
  Eller bilirim haşin hoyrat mert
  Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır
  Her kırışığı sorulacak bir hesabı
  Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır.

  Bütün bunların üstüne
  Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim
  Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim
  Sonra sen gelmelisin dilimin ucuna adın gelmeli
  Adın kurtuluştur ama söylememeliyim
  Can kuşum, umudum, canım sevgilim.

  Erdem Bayazıt