1000Kitap Logosu
MertcanG
MertcanG
MertcanG
TAK襤P ET
MertcanG
@mertcang
*Dijital not defteri 側偽
309 okur puan覺
05 Kas 2017 tarihinde kat覺ld覺.
234
Kitap
63
襤nceleme
790
Al覺nt覺
4
襤leti
Tan覺d覺覺n kimse takip etmiyor
Ortak okuduunuz kitap bulunmuyor
MertcanG
bir al覺nt覺 ekledi.
Pomaklar覺n asl覺 nereye dayanmaktad覺r?
Kuman T羹rkleri, Anadoludan gelen M羹sl羹man kardelerine maddi ve manevi yard覺mlarda bulunmular; 繹nc羹, ardc覺 ve ileri keif kolu olarak aktif g繹revlerde bulunmulard覺r. Slavlar, bu durumlar覺ndan dolay覺 M羹sl羹man Kuman T羹rklerine, Osmanl覺 ordular覺na yard覺m ettikleri i癟in yard覺mc覺 anlam覺na gelen pomaga癟 ad覺n覺 vermiler ve bu zamanlarda Pomak eklini alm覺t覺r.
Ali Ahmetbeyolu
Sayfa 269 - Yeditepe Yay覺nevi
2
MertcanG
bir al覺nt覺 ekledi.
Macarlar T羹rk m羹d羹r?
() O tarihlerde Bizans kaynaklar覺nda Macarlara daima T羹rk denildii gibi Macaristana da T羹rkiye (Tourkhia) ad覺 verilmitir. Ayr覺ca Macarlardan bir z羹mre olup bug羹n Erdelde (Transilvanya) oturan T羹rk as覺ll覺 Szekelyler (Sekel) 16.y羹zy覺l ortalar覺na kadar, eski Orhun alfabesinin az deiiklikle devam覺 olan ve Macar oyma yaz覺s覺 (Rov獺s穩r獺s) denilen yaz覺y覺 kullanm覺lard覺r.
Ali Ahmetbeyolu
Sayfa 268 - Yeditepe Yay覺nevi
2
MertcanG
bir al覺nt覺 ekledi.
Pe癟enekler
() Bir癟ok Pe癟enek, Bizans ordusunda hizmet alm覺 ve bilhassa 1048den sonra say覺lar覺 artan bu 羹cretli askerler Sel癟uklulara kar覺 Anadoluya g繹nderilmitir. Ancak bunlardan 襤mparator Konstantinos Monomakhosun emri ile sk羹dar yakas覺na ge癟irilen 15 bin Pe癟enek atl覺s覺, b繹yle bir vazifeyi kabul etmeyerek -Boazi癟indeki gemiler kasten kald覺r覺ld覺覺 i癟in- Babu Katal覺n覺n idaresinde atlar覺 羹st羹nde Boaz覺 y羹zerek Rumeli sahiline 癟覺km覺lar ve Tunaya d繹nm羹ler (1050), daha sonra da 1071 Malazgirt Muharebesinde Bizans ordusundaki bir k覺s覺m Pe癟enek kuvvetleri, soydalar覺 taraf覺na ge癟milerdir.
Ali Ahmetbeyolu
Sayfa 261 - Yeditepe Yay覺nevi
4
MertcanG
bir al覺nt覺 ekledi.
Krum Han Kanunlar覺 nelerdir?
X.y羹zy覺l Bizans ansiklopedisi Suda Lexiconunda kay覺tl覺d覺r. Verilen bilgiler 繹yledir: Bulgarlar Avarlar覺 h羹cumla tamamen yok etti. Krum Han, Avarlardan al覺nan esirlere unu sordu: Sizin kral覺n覺z覺n ve halk覺n覺z覺n neden yok olduunu d羹羹n羹yorsunuz? Onlar da cevap olarak unu s繹ylediler: 羹nk羹 insanlar覺m覺z覺n birbirlerine kar覺 su癟lamalar覺 artm覺t覺. Cesurlar覺 ve ak覺ll覺lar覺 yok etmilerdi. Sonra namussuzlar ve h覺rs覺zlar, h璽kimlerle beraber oldular. Sonra sarholuk geldi. 羹nk羹 arap bol olunca herkes sarho oldu. Sonra r羹vet geldi. Sonra mahkeme davalar覺 geldi. 羹nk羹 herkes t羹ccar oldu ve birbirlerini aldatmaya balad覺. Bizim yok oluumuz bundan oldu. Krum Han bunlar覺 iittikten sonra b羹t羹n Bulgarlar覺 toplad覺 ve kanun koyarak emretti: Eer bir kimse bakas覺n覺 su癟larsa, hepsi at覺l覺p sorguya 癟ekilmeden buna kulak verilmemelidir. Eer iftira ettii ve yalan s繹yledii ortaya 癟覺karsa bu adam yok edilsin. H覺rs覺zl覺k yapan birine yiyecek verilmemelidir. Buna teebb羹s edenin b羹t羹n mal覺na-m羹lk羹ne el konulmal覺d覺r. H覺rs覺z覺n bacaklar覺 k覺r覺lmal覺d覺r. z羹m balar覺 varsa k繹kten yok edilmelidir. 襤stekte bulunana (dilenene) yeniden dinlenmemesi i癟in hemen her eyi vermemeli, gerektii kadar verilmelidir. B繹yle yapmayan覺n mal覺na-m羹lk羹ne el konulmal覺d覺r.
Ali Ahmetbeyolu
Sayfa 252 - Yeditepe Yay覺nevi