• Ben sana ettiğim duadan dolayı hiç bedbaht olmadım.meryem süresi/4
  Aşkın ilk kapısı hayranliktir. Ben aynaya bakarken sana hayran oldum rabbim.
  Kusursuz yaratma sanatini aynada gordugumde değerimi anladım,o andan sonra kimse bana kendimi degersizlestiremedi.
 • Şimdiye kadar
  Kuran'ı kerimi bu tarz bir tanıtımla görmemiş olabilirsiniz!
  Onun için aşağıdaki metni dikkatlice okuyunuz;

  Adı: Kuranı Kerim
  Lakabı: Mecid
  Lisanı: Arapça
  Nüzul zamanı: 27 Ramazan , Fil senesinin kırkıncı yılı
  Nüzul mekanı: Mekke, Medine, Hira mağarası
  Nazil eden: Allah'u Teala
  Vahiy meleği: Hz. Cebrail
  Vahyi alan: Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi vesellem
  Vahiy sayısı: 24 bin defa
  Nazil olma müddeti: 23 yıl
  İlk nazil olan ayet: "Yaratan Rabbinin adı ile oku."
  İlk nazil olan süre: Alak
  Son nazil olan süre: Nasr
  Son nazil olan ayet: "Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim." (Maide,3)
  Cüz sayısı: 30
  Süre sayısı: 114
  En azametli ayet: Ayet'el Kürsi
  En uzun süre: Bakara
  En kısa süre: Kevser
  En uzun ayet: Bakara süresinin 282. ayeti
  En kısa ayet: Taha süresinde "Taha" ayeti
  Mekki sürelerin sayısı: 82
  Medeni sürelerin sayısı: 20
  Mekki ve Medeni sürelerin sayısı: 12
  Kuran'ı kerimin yarısındaki süre: Kehf süresi
  Kuran'ı kerimin anası: Fatiha süresi
  Kuran'ı kerimin kalbi: Yasin
  Kuran'ın gelini: Rahman süresi
  İki besmele olan süre: Neml süresi
  Besmele olmayan süre: Tevbe süresi
  Hizb sayısı: 120 hizb
  Bütün ayetlerinde Allah ismi olan süre: Mücadele süresi
  Ayet sayısı: 6236 ayet
  Kelime sayısı: 77439 kelime
  Harf sayısı: 330733 harf
  Nokta sayısı: 105684 nokta
  Kuranı kerim üç bölümden ibarettir: Allah'ın vahdaniyeti, Kıssalar, Ahkâm
  Üç defa okunduğunda Kuran'ın hatim sevabını teşkil eden süre: İhlas süresi

  Kuran'ı kerimde erkek ve kadın eşit oranda, eşit kelimelerle zikrolunmuştur.
  Yani Kuran'ı kerimde erkek 24 defa kadın da 24 defa zikrolunmuştur.
  Bu nokta insanı hayrete düşüren ve insanın üzerinde tefekkür etmesi gereken bir noktadır.
  Bu nokta Kuran'ı kerimde her konunun eşit olarak beyan olunduğunu göstermektedir.

  Kuran'ı kerimde dünya 115 defa
  ahiret de 115 defa,
  Melekler 88 defa
  şeytan da 88 defa,
  Yaşamak 145 defa
  ölüm de 145 defa,
  Fayda 50 defa zarar da
  50 defa,
  Millet (halk) 50 defa Peygamberler de 50 defa,
  İblis 11 defa İblis'in şerrinden Allah'a sığınmak da 11 defa,
  Musibet 75 defa,
  şükür de 75 defa,
  Sadaka 73 defa
  razılık da 73 defa,
  Aldatılanlar (delalete düşenler) 17 defa ölüler de (ölü insanlar da) 17 defa,
  Müslümanlar 41 defa
  cihad da 41 defa,
  Altın 8 defa güzel ve
  rahat yaşam da 8 defa,
  Büyü 60 defa fitne de 60 defa,
  Zekat 32 defa
  bereket de 32 defa,
  Zihin 49 defa
  nur da 49 defa,
  Dil 25 defa
  nasihat da 25 defa,
  Arzu 8 defa
  korku da 8 defa,
  Aşikâr konuşmak 18 defa
  tebliğ etmek de 18 defa,
  Zorluk 114 defa
  sabır da 114 defa,
  Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi vesellem 4 defa Şeriat da (Hz. Peygamberin öğretileri de)
  4 defa zikrolunmuştur.

  Kuran' kerimde tekrar olan kelimeler de insanın dikkatini Kuran'ı kerime celbetmekte ve tefekküre sevk etmektedir;

  Namaz 5 defa,
  ay 12 defa,
  gün 365 defa zikrolunmuştur.

  Acaba bunların tamamı tesadüf üzere olabilirmi!

  Kamer süresinden Kuran'ı kerimin sonuna kadar 1389 ayet vardır.
  Kameri takvimine göre miladi 1969 senesine tekabül etmektedir.
  Aya gidilme tarihi 1389 senesinde gerçekleşmiştir.

  Kuran'ı kerimin 19. süresinin (Meryem) 57. ayeti Hz. İdris hakkında şöyle buyurmuştur;
  " Ve onu, yüce bir mekâna yükselttik."
  İnsan uzaya ilk olarak 1957 senesinde gitmiştir.

  Bütün erkek ve dişi hayvanlarda bulunan kromozomlar eşittir.
  Bal arısı kromozom açısından diğer hayvanlardan farklı olan tek hayvandır.
  Zira bal arısının on altı çift kromozomu vardır ama erkek arının on altı tek kromozomu vardır.
  Kuran'ı kerimin on altıncı süresi ise Nahl (bal arısı) süresidir.

  Kuran'ı kerimin bir kaç yerinde merkeb(eşek) kelimesi diğer hayvanlarla beraber zikrolunmuştur.
  Ancak sadece Kuran'ı kerimin iki ayeti kerimesinde bu hayvanın adı tek başına zikrolunmuştur.
  "Seslerin en çirkini, şüphesiz merkeblerin sesidir." (Lokman, 19)
  " Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan merkebin durumu gibidir." (Cuma, 5)
  Bu hayvanın 31 çift yani 62 kromozomu vardır.
  Bu iki sure (Lokman, Cuma) Kuran'ın 31. ve 62. sureleridir.

  "Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." (Rad, 28)
  *alıntı
 • Sonuç hep Zekeriya peygamberin dediği gibi oldu:
  "Ne zaman sana yöneldiysem Rabbim,hiç bedbaht olmadım." (Meryem suresi,4.Ayet)🌸🕊
 • KURAN'IN KISA TANITIMI!

  Şimdiye kadar Kuran'ı bu tarz bir tanıtımla görmemiş olabilirsiniz! Onun için aşağıdaki metni dikkatlice okuyunuz;

  Adı: Kuran
  Lakabı: Mecid
  Lisanı: Arapça
  Nüzul zamanı: 27 Receb, Fil senesinin kırkıncı yılı
  Nüzul mekanı: Mekke, Medine, Hira mağarası
  Nazil eden: Allah'u Teala
  Vahiy meleği: Hz. Cebrail
  Vahyi alan: Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi vesellem
  Vahiy sayısı: 24 bin defa
  Nazil olma müddeti: 23 yıl
  İlk nazil olan ayet: "Yaratan Rabbinin adı ile oku."
  İlk nazil olan süre: Alak
  Son nazil olan süre: Nasr
  Son nazil olan ayet: "Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim." (Maide,3)
  Cüz sayısı: 30
  Süre sayısı: 114
  En azametli ayet: Ayet'el Kürsi
  En uzun süre: Bakara
  En kısa süre: Kevser
  En uzun ayet: Bakara süresinin 282. ayeti
  En kısa ayet: Taha süresinde "Taha" ayeti
  Mekki sürelerin sayısı: 82
  Medeni sürelerin sayısı: 20
  Mekki ve Medeni sürelerin sayısı: 12
  Kuran'ın yarısındaki süre: Kehf süresi
  Kuran'ın anası: Fatiha süresi
  Kuran'ın kalbi: Yasin
  Kuran'ın gelini: Rahman süresi
  İki besmele olan süre: Neml süresi
  Besmele olmayan süre: Tevbe süresi
  Hizb sayısı: 120 hizb
  Bütün ayetlerinde Allah ismi olan süre: Mücadele süresi
  Ayet sayısı: 6236 ayet
  Kelime sayısı: 77439 kelime
  Harf sayısı: 330733 harf
  Nokta sayısı: 105684 nokta
  Kuran üç bölümden ibarettir: Allah'ın vahdaniyeti, Kıssalar, Ahkâm
  Üç defa okunduğunda Kuran'ın hatim sevabını teşkil eden süre: İhlas süresi

  Kuran'da erkek ve kadın eşit oranda, eşit kelimelerle zikrolunmuştur. Yani Kuran'da erkek 24 defa kadın da 24 defa zikrolunmuştur. Bu nokta insanı hayrete düşüren ve insanın üzerinde tefekkür etmesi gereken bir noktadır.
  Bu nokta Kuran'da her konunun eşit olarak beyan olunduğunu göstermektedir.

  Kuran'da dünya 115 defa ahiret de 115 defa, Melekler 88 defa şeytan da 88 defa,
  Yaşamak 145 defa ölüm de 145 defa,
  Fayda 50 defa zarar da 50 defa,
  Millet (halk) 50 defa Peygamberler de 50 defa,
  İblis 11 defa İblis'in şerrinden Allah'a sığınmak da 11 defa,
  Musibet 75 defa, şükür de 75 defa,
  Sadaka 73 defa razılık da 73 defa,
  Aldatılanlar (delalete düşenler) 17 defa ölüler de (ölü insanlar da) 17 defa,
  Müslümanlar 41 defa cihad da 41 defa,
  Altın 8 defa güzel ve rahat yaşam da 8 defa,
  Büyü 60 defa fitne de 60 defa,
  Zekat 32 defa bereket de 32 defa,
  Zihin 49 defa nur da 49 defa,
  Dil 25 defa nasihat da 25 defa,
  Arzu 8 defa korku da 8 defa,
  Aşikâr konuşmak 18 defa tebliğ etmek de 18 defa,
  Zorluk 114 defa sabır da 114 defa,
  Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi vesellem 4 defa Şeriat da (Hz. Peygamberin öğretileri de) 4 defa zikrolunmuştur.

  Kuran'da tekrar olan kelimeler de insanın dikkatini Kuran'a celbetmekte ve tefekküre sevk etmektedir;

  Namaz 5 defa, ay 12 defa, gün 365 defa zikrolunmuştur.

  Acaba bunların tamamı tesadüf üzere olabilirmi!

  Kamer süresinden Kuran'ın sonuna kadar 1389 ayet vardır. Kameri takvimine göre miladi 1969 senesine tekabül etmektedir. Aya gidilme tarihi 1389 senesinde gerçekleşmiştir.

  Kuran'ın 19. süresinin (Meryem) 57. ayeti Hz. İdris hakkında şöyle buyurmuştur; " Ve onu, yüce bir mekâna yükselttik." İnsan uzaya ilk olarak 1957 senesinde gitmiştir.

  Bütün erkek ve dişi hayvanlarda bulunan kromozomlar eşittir. Bal arısı kromozom açısından diğer hayvanlardan farklı olan tek hayvandır. Zira bal arısının on altı çift kromozomu vardır ama erkek arının on altı tek kromozomu vardır. Kuran'ın on altıncı süresi ise Nahl (bal arısı) süresidir.

  Kuran'ın bir kaç yerinde eşek kelimesi diğer hayvanlarla beraber zikrolunmuştur. Ancak sadece Kuran'ın iki ayetinde bu hayvanın adı tek başına zikrolunmuştur. "Seslerin en çirkini, şüphesiz eşeklerin sesidir." (Lokman, 19) " Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir." (Cuma, 5) Bu hayvanın 31 çift yani 62 kromozomu vardır. Bu iki süre (Lokman, Cuma) Kuran'ın 31. ve 62. süreleridir.

  "Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." (Rad, 28)