Resul, bir alıntı ekledi.
25 Nis 21:36 · Kitabı okudu · 10/10 puan

“Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler”
Mânen sevdiğin ve alâkadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslâh edemediğin şu kâinat, bir Kadîr-i Rahîm'in mülküdür.

Mülkü sahibine teslim et, ona bırak.. cefâsını değil, safâsını çek.

O hem Hakîm'dir, hem Rahîm'dir.
Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir.

Dehşet aldığın zaman, İbrahim Hakkı gibi “Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler” de, pencerelerden seyret, içlerine girme.

Asa-yı Musa, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 200 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Asa-yı Musa, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 200 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)

Erzurumlu İbrahim Hakkı
Bir işi murad etme,
Olduysa inad etme,
Hakk’tandır o, reddetme,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler...

Neslihan, bir alıntı ekledi.
15 Nis 15:27

"Mevlâ görelim neyler / Neylerse güzel eyler"

Sevginin Evrensel Mühendisi Mevlana, Emine Yeniterzi (Sayfa 60 - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları)Sevginin Evrensel Mühendisi Mevlana, Emine Yeniterzi (Sayfa 60 - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları)

Hak şerleri hayreyler zannetme ki gayreyler Arif anı seyreyler Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler...
*Erzurumlu İbrahim Hakkı

Deme şu niçin şöyle
Yerincedir ol öyle
Bak sonuna sabr eyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler..

Seher, bir alıntı ekledi.
22 Mar 19:56 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler.

Aysel, Halit ErtuğrulAysel, Halit Ertuğrul

Deme niçin şu şöyle,
Yerindedir o öyle,
Bak sonunu seyreyle,
Mevla görelim neyler,Neylerse güzel eyler !

Her işte murad etme, Olmazsa inad etme, Haktandır O, reddetme, Görelim mevla neyler, Neylerse güzel eyler...