1000Kitap Logosu

Miguel Serrano

İlker
bir alıntı ekledi.
ŞİLİLİ DİPLOMAT Miguel Serrano'nun, Jung ve Hesse, İki Dostluğun Anıları adlı kitabının Carl Gustav Jung’la çeşitli zamanlarda yaptığı sohbetleri içeren bölümünde, bir ara Hindistan'dan söz edilirken, Jung Hindularla ilgili olarak şunları anlatır: “Hindular mantıklı olma konusunda olağanüstü zayıftır. Genellikle imgeler ve öğretici öyküler içeriğinde düşünür, mantığa başvurma gereğini duymazlar. Bu aslında Doğu'nun bütünü için temel bir durum... Benim yazılarımda 'Benlik' diye adlandırdığım şey... bireyselliğin bir bütünlük içinde ve olabildiğince doğal ifadesini gerçekleştiren simgesel bir merkezdir. Doğadaki diğer varlıklar gibi insan da kendini ifade etme arayışı içindedir ve *Benlik' bu bütünlüğe ulaşmanın düşü konumundadır. Hindular bu konuyu öteden beri bilgece işlemişlerdir. Sankya filozoflarinin Purusha diye adlandırdıkları şey, benim ‘Benlik' adını verdiğim şeyle özdeştir ve Atman da ona oldukça yakındır. Ama onların tanımlamaları bizlerinkinden farklı ve öğretici öyküler tarzindadır.
4
A.KIL
bir alıntı ekledi.
“Uzun psikiyatrik tedavi deneyimimde hiç tamamen kendi kendine yeten bir evlilikle karşılaşmadım. Düşündüm de bir kez karşılaştım, çünkü bir Alman profesör, bana kendininkini öyle olduğunu temin etti. Bir keresinde Berlin'de onu ziyaret ettiğimde eşinin gizli bir apartman dairesi tuttuğunu öğrene ne kadar ona inanıyordum. Bu, bir rol olmaya benzer. Dahası tümüyle ortak anlayışa adanan bir evlilik bireysel kişiliğin gelişmesi için kötüdür; en düşük ortak paydaya doğru bir çöküştür ki kitlelerin kolektif aptallığı gibi bir şeydir. Kaçınılmaz olarak biri ya da diğeri gizem içine girmeye başlayacaktır.
1
A.KIL
Carl Gustav Jung ve Hermann Hesse'yi inceledi.
176 syf.
·
8 günde
·
5/10 puan
Diplomat olan yazar Miguel belli ki iki meşhur ismin de tanışığı ve hayranı. Kitap arkasında "eşsiz bir başucu kitabı" deniyor. YOK ARTIK!!! Anlatımı akıcı değil ve açıkçası ele aldığı yazarların ne iç dünyasına ne günlük yaşantısına ne de öğretilerine fazladan ışık tutmuyor. Bu iki ismi bilenlere de yeni bir şey vadetmiyor. Bu anlamda kendi hesabıma zaman kaybı diyebilirim.
Carl Gustav Jung ve Hermann Hesse
Okuyacaklarıma Ekle
3