Milletçi bakış açısı yüzeysel bir bakış açısıdir
Bütün milletler insan olma vasfıyla eşittir. Bir milletin içinde kötü, iyi, bilgili veya cahil insanların olması o milleti yüceltmez veya alçatmaz, toplumları ve bireyleri üstün kılan onlardan olan fikirlerdir.