• Milletlerin kaderi artık hükümdar divanlarında değil, kitlelerin ruhunda hazırlanmaktadır.
 • Çağımızda düşüncelerin olgunlaşması medeniyetlerde meydana gelen değişiklikler, milletlerin düşüncelerindeki değişmelerin neticesidir.
 • Çeşitli ülke halklarına filler konusundaki yaklaşımları sorulmuş ve ortaya
  milletlerin psikolojisini yansıtan şöyle enteresan bir tablo çıkmış:

  Fransızlar: Fillerde cinsel yaşam
  Çinliler: Fil pişirmenin yüz farklı yolu
  Etiyopyalılar: Bir fille bin kişi nasıl doyar?
  İngilizler: Safaride fil avlama teknikleri
  Almanlar: Fillerin Alman dil ve kültürüne etkileri
  İranlılar: Fillere nasıl şiir okutulur?
  Amerikalılar: Daha büyük ve görkemli fil nasıl yetiştirilir?
  Japonlar: Daha küçük ve daha ucuz fil nasıl yetiştirilir?
  İsrailliler: Filler en pahalı ve en kârlı nasıl satılır?
  Brezilyalılar: Fillerle karnavalda samba yapma metotları
  Türkler: Ne olacak bu fillerin hali?
 • 245 syf.
  ·3 günde·Beğendi·8/10
  Uygulamanın beni gıcık eden bazı saçmalıkları oluyor ki; telefonu kıracağım sonunda diye korkuyorum. Bir sürü şey yazdım kendi kendine yeniden başlattı uygulamayı ve herşey gitti. Hepsini yeniden hayatta yazmam çünkü o kadar vaktim yok.

  Özetle şöyle diyeyim; kitap isminde yer aldığı gibi evrensel bir Devrim Psikolojisi İncelemesi değil. Daha çok Fransa Devrimleri Üzerinden Devrim incelemesi yapılmış. Dolayısıyla Fransa Devrimleri Üzerinden Devrim Psikolojisi İncelemesi diyeceğiz, bu daha doğru olur.

  Yazar kitap sonuna şu açıklamayı koyma ihtiyacı hissetse de;

  "Bu kitapta devrimin insan haklarıyla ilgili getirdiği bazı kazançların önemini hiçbir şekilde hafife almadık. Ama diğer bir çok tarihçi gibi biz de, bu kadar büyük zararlarla ve dökülen onca kanla kazanılan bu ödülün daha sonraki bir dönemde daha az çabayla dahası medeniyetin gelişmesiyle kazanılabileceğini belirtmek zorunda kaldık."

  Kitapta devrim ile ilgili olumlu hiçbir düşünce yok. Devrimler insanlara büyük zararlar vermiştir bu konuda yazara katılıyorum fakat olumsuzlukların mı çok yoksa faydaların mı fazla olduğu konusu bence tartışılmaya açıktır. Madem yazar yalnızca Fransa Devrimleri üzerinde durdu, ben de Fransa Devrimleri ile ilgili bir kaç olumlu sonuç bırakayım.

  Fransız Devriminin Sonuçları (1789-1799)

  1) Özgürlük ve Eşitlik Fikirlerinin Yayılması

  Fransız İhtilalinin en önemli sloganı “özgürlük, eşitlik ve kardeşlik”ti. İhtilal sonrasında soylulara ve din adamlarına sağlanan tüm ayrıcalıklar kaldırıldı. Tüm vatandaşların kanun önünde eşit olması ilkesi getirildi. Bireysel özgürlük anlayışı gelişti. Kölelik kaldırıldı.

  2) İnsan Hakları Anlayışının Gelişmesi

  Fransız İhtilalinin başlamasının hemen sonrasında İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi ilan edildi. Sonrasında yapılan anayasayla bu haklar garanti altına alındı. Dünyada insan hakları anlayışının gelişmesine önemli bir katkı yaptı.  3)Demokratik Gelişmelerin Hızlanması

  İhtilal öncesinde Fransa’da Kralın mutlak iktidarına dayanan mutlakiyetçi monarşi rejimi vardı. İhtilal sırasında önce meşruti monarşi, daha sonra da Cumhuriyet kuruldu. Millet Meclisi ortaya çıktı. Demokratik seçimler yapılmaya başlandı.

  4)Milliyetçilik Fikrinin Yayılması

  Millet anlayışı Fransız İhtilalinin çok öncesinde ortaya çıkmıştı. Fransız İhtilaliyle millet kavramı siyasi bir nitelik kazandı. İhtilalciler Krala ve soylulara karşı Milleti temsil ettiklerini düşünüyorlardı. Milli meclis, milli ordu, milli bayrak, milli marş gibi olgular ve semboller ortaya çıktı. Milliyetçilik siyasi bir ideoloji haline geldi.
  Milliyetçiliğin Avrupa’da yayılmasıyla tüm milletlerin kendi ulus-devletine sahip olması gerektiği fikri yaygınlaştı.Bu durum çok uluslu imparatorlukların sonunu hazırladı. Fransız İhtilalinin sonuçları içerisinde Osmanlı Devletini en çok etkileyen budur.

  5)Laiklik ve İnanç Özgürlüğünün Yayılması

  Fransız İhtilaliyle Kiliseye ve din adamlarına verilen tüm ayrıcalıklar kaldırıldı. Kilisenin mallarına el koyuldu. Katolik Kilisesinin ekonomik, siyasi ve toplumsal gücü azaldı. Din ve devlet işleri tamamıyla ayrıldı. Katoliklik dışındaki din ve mezheplere karşı yapılan kısıtlamalar kaldırıldı. Dini serbestlik ve hoşgörü gelişti.

  Yazarın fikirleri okunmaya değer ve doğru da aslında ama benim anlatmak istediğim yalnızca olumsuzluklar yok. . Keyifli okumalar dilerim . .
 • Milletlerin başına gelecekleri artık yöneticilerin huzurunda değil,kitlelerin ruhunda hazırlanmaktadır.