Kişisel kitap arşivinizi oluşturmak, okurları, kitapları, yazarları ve konuları takip etmek için 2milyon+ okurun arasına katılın.
Akış
Ara
Paylaş
Popüler
Keşfet
Alışveriş
Ne Okusam?
Kitaplar
Yazarlar
Okurlar
İncelemeler
Alıntılar
Bu insanlığa sadece ve sadece ümmet-i Muhammed model olabilir. Çünkü ümmet-i Muhammed şahit ümmettir. Ümmet-i Muhammed hayırlı ümmettir.
1514 yılında Polonyalı papaz Nicholas Copemicus (Kopemik) tarafından daha basit bir model öne sürüldü. (Kopemik, modelini ilk başta, kiliseden kafir damgası yememek için isimsiz olarak yaydı.) Kopemik'in düşünüşüne göre güneş özekte durağan olmak üzere, dünya ve gezegenler...
Stephen W. Hawking
Sayfa 19 - Milliyet Yayınları
"Arif Bey, ben varım!' diyebilmek cesaret ister. Çocuk, doğduğunda varoluşundan ve varolma hakkından hiç kuşkusu yoktur. Ama çocuğun içinde yetiştiği bazı aile ortamları çocuğun varolma hakkına saygısızdır ve onun kendi özü ile olan ilişkisini geliştirmesine olanak...
Doğan Cüceloğlu
Sayfa 334-335 - (*) Doğan Cüceloğlu, İçimizdeki Çocuk, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993.
Kalp, Hz. Peygamber'den başkasına itaat etmekten ve onu anlaşmazlıklarında hakem tayin etmekten uzak durup, söz ve davranışlarında onu (s.a.v) tek önder ve uyulacak model almadıkça selim olmaz.
İbni Kayyim El Cevziyye
Sayfa 15 - Karınca Polen Yayınları
İşte böylece sizin dengeli bir ümmet olmanızı istedik ki, insanlığa örnek ve model olasınız ve elçi de size örnek model olsun Bakara/143
10bin öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.