1000Kitap Logosu
Resim
Osmanoğulları Beyliğini XI. yüzyılda Anadolu'ya gelen Oğuz boylarından Kayı aşiretinin kurmuş olduğu tezine karşı çıkanların birisi de, Prof. H.A. Gibbons'tır. Ancak, Profesör, her ne kadar Prof. Wittek ve Prof. Akdağ gibi, Osmanlı İmparatorluğu'nu Kayı aşiretinin kurduğu tezine karşı çıkıyorsa da, İmparatorluğu gene de Orta Asya'dan gelmiş bir aşiretin kurmuş olduğu inancındadır. Ne ki, bu aşiret kesinlikle Kayı aşireti olmayıp, XIII. yüzyılda Moğol baskısından kaçıp Anadolu'ya sığınmış bir başka aşirettir. Çünkü Sayın Profesöre göre, Malazgird Savaşı'yla Anadolu'ya yerleşen Türkler Müslümandır, oysa Osman Bey'in aşireti XIII. yüzyıl başlarında Anadolu'ya gelmiştir ve buradaki Müslüman aşiretlerin etkisiyle Müslümanlığı kabul etmiştir. Sayın Prof. Gibbons gibi, Osmanlı Beyliği'ni kuran aşiretin Oğuz boylarından Kayı aşireti olmayıp bir başka aşiret olduğu tezini, J. Marquardt ile birlikte Prof. Zeki Velidi Togan da savunmuşlardır. Bu görüşe göre de, Kayı aşireti aslında Moğol Kay aşiretidir. Osmanlılar da zaten Moğol kökenlidirler. Sayın Prof. Zeki Velidi Togan'a göre, XII. yüzyılda Karahıtaylar döneminde Horasan'a gelen Kaylar, daha sonra da Anadolu'ya geçmiş ve orada Kayı adını almış olsalar gerektir.
Kısa süre önce Orta Asya'da yapı­lan bir genetik araştırma sırasında şaşırtıcı bir örnek çıktı ortaya. Araştırma, sadece erkeklerde bulunan Y kromozomu üzerineydi. Asyalı erkeklerin %8'i birbirinin tıpatıp aynı Y kromozomlarına sa­hipti, yani tek bir dedeleri vardı. Bu erkek öyle çok çocuk sahibi ol­muştu ki yaklaşık on altı milyon erkek torunu vardı. Bu yüce dölle­yicinin hemen hemen bin yıl önce yaşadığını ortaya çıkaran bili­minsanları, en muhtemel adayın Cengiz Han olduğuna karar verdi­ler. Cengiz Han, oğulları ve torunları dünya tarihindeki en büyük imparatorluğu yönetmişlerdi. Orduları, bazı halkları toptan yok et­mişti. Güzel, genç kadınlar askerlere düşmezdi, bizzat Moğol hü­kümdarına getirilirdi.
"Moğol İmparatorluğu ardında her tarafı çatlamış, ama tek bir dünya bırakmıştı. Timur'u yaratan ve onun da fethine soyunduğu dünya, işte bu dünyaydı. Timur, seferlerinin ulaştığı muazzam mesafelere rağmen, Moğol İmparatorluğu'nun sınırları dışına pek az, o da sadece Suriye, Anadolu ve Hindistan üzerine yaptığı seferlerde çıktı; ama bu topraklar bile, daha eski bir bozkır geleneğinden gelen Türk hanedanları tarafından yönetiliyordu."
"Timur 1360'ta tahta çıktığında, Moğol hanlıkları küçük parçalara ayrılmış ve geniş topraklar –İran, Maveraünnehir ve 1368'den sonra da Çin- Cengiz Han'ın vârislerinin hükmünden çıkmış bulunuyordu. Artık bu haliyle bir Moğol İmparatorluğu yoktu. Cengiz soyundan gelen hanlar, sadece kuzey bozkırındaki bölgelerde daralan toprakların denetimi için birbirini yiyordu."
"Kentey Dağları vardır ki onlar da Cengiz Han'ın çocukluğunda, yani Büyük Moğol İmparatorluğu'nun doğuşunda önemli yer tutar. Cengiz Han'ın küçük yaşta düştüğü yalnızlık, karşılaştığı tehlikeler ve onların üstesinden gelmesi hep bu alanda yaşanmıştır."
1
2
3
4
...
63
624 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.