F.Betül U., bir alıntı ekledi.
20 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

- Taha Suresi, 131. Ayet -
"Ve sakın, pek çoklarına(sadece) onları sınamak için, avunsunlar diye verdiğimiz dünya hayatına mahsus şu ya da bu parlaklığa, görkeme gözünü dikme; çünkü Rabbinin [sana] sağladığı rızık, daha hayırlı ve daha kalıcıdır."

Kur'an Mesajı, Muhammed Esed (Sayfa 643)Kur'an Mesajı, Muhammed Esed (Sayfa 643)
yol/açık, bir alıntı ekledi.
16 May 17:44 · Kitabı okuyor

Haçlıların sebep olduğu kötülük, yalnız silah yarasından ibaret kalmıyor, her şeyden önce ve her şeyin başında bir kültürel katliam oluyordu.

Yolların Ayrılış Noktasında İslam, Muhammed Esed (Sayfa 65)Yolların Ayrılış Noktasında İslam, Muhammed Esed (Sayfa 65)
Hayalperest, bir alıntı ekledi.
10 May 21:43 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bu dünyada yolculuğumuzun bir gün sona ermesi zarûrîdir. Allah bunu böyle takdir etmiştir. Bu sebeple de insanın dünya hayatının büyük bir önemi vardır. Fakat unutmamamız gerekir ki bu önem, amacın aracına aittir.

Yolların Ayrılış Noktasında İslam, Muhammed EsedYolların Ayrılış Noktasında İslam, Muhammed Esed
Mahruu Hafsa, bir alıntı ekledi.
09 May 23:41

Enâm |73
Odur gökleri ve yeri (deruni) bir hakikate göre yaratmış olan. O ne zaman "Ol!" dese emri derhal yerine gelir; ve (mahşer) borusu çalındığı Gün hükümranlık yine Onun olacaktır. O, yaratılmışların idraklerini aşan şeyleri de, onların duyuları veya akılları ile kavrayabileceklerini de bilir: yalnızca Odur gerçek hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan.

Kur'an Mesajı, Muhammed EsedKur'an Mesajı, Muhammed Esed
Fırat Mişe, bir alıntı ekledi.
 07 May 23:16 · Kitabı okuyor

Zuhruf, 5.. Ayet: [SİZ EY hakikati inkar edenler!] Kendi kişiliğinizi harcayan insanlar olduğunuzu göre göre bu hatırlatma ve uyarıyı sizden tamamen geri mi çekelim?

Zuhruf, 10.. Ayet: Yeri sizin için bir beşik yapan ve üzerinde [geçiminizi kazanma] yolları var eden O'dur; umulur ki doğru yolu (seçer ve onu) izlersiniz.

Kur'an Mesajı, Muhammed EsedKur'an Mesajı, Muhammed Esed
selim koç, bir alıntı ekledi.
04 May 09:03

Hz. Muhammed (s.a.v), sadece peygamberlerin değil, önceki tüm kadim filozofların
ahlaki öğretilerini meczetmiştir. Kendinden önce doğru namına ne kalmışsa
hepsini sürdürmüş, insanlığın iyilik, erdem, ahlak ve adalet arayan damannı
yeniden harekete geçirmiştir. Kur'an'ın masaddık olması, Muhammed Esed'in dediği
gibi insanlıkta doğruluk adına ne kalmışsa onu sürdürmek demektedir...
Görülüyor ki kadim ahlaki değerler özü itibariyle "birlikte" olmanın sonucu
doğmuş, "ötekine" zarar vermeme endişesi bu ku-rallann oluşumunu sağlamıştır.
Müslüman düşünürler buna "maka-sıd-ı şeria" demektedirler. Yani şeriatlann amacı
öteden beri beş temel hakkı korumayı amaç edinmiştir; Din, can, mal, akıl,
nesil...

İhyadan İnşaya İslam Düşüncesi, Recep İhsan Eliaçıkİhyadan İnşaya İslam Düşüncesi, Recep İhsan Eliaçık
Fırat Mişe, bir alıntı ekledi.
02 May 17:01 · Kitabı okuyor

Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?
Yazıklar olsun size de, Allah yerine tapınıp durduğunuz bütün bu nesnelere de! Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?" (Enbiyâ 64. Ayet)

Kasas, 60.. Ayet: Size verilen şeyler dünya hayatına ilişkin geçici doyumlardan ve yine dünyada kalan süs ve eğlenceden ibarettir; oysa, Allah katında kazanılanlar daha hayırlı, daha kalıcıdır. (Buna rağmen,) aklınızı kullanmayacak mısınız?

Gergin uykulardan, kör gecelerden
Bir sabah gelecek, kardan aydınlık:
Sonra düğüm düğüm bilmecelerden
Bir sabah gelecek, kardan aydınlık.
( https://youtu.be/dhtH8lR6F3I )

Kur'an Mesajı, Muhammed EsedKur'an Mesajı, Muhammed Esed
Fırat Mişe, bir alıntı ekledi.
 02 May 16:37 · Kitabı okuyor

Hala aklınızı kullanamayacak mısınız ?
Nûr, 34.. Ayet: VE GERÇEK ŞU Kİ, Biz size gerçeği bütün açıklığıyla gösteren mesajlar, sizden önce geçip gitmiş toplumlar[ın başına gelenler]den bir [nice] ders ve Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan kimseler için bir [nice] öğüt indirdik.

Kur'anı Objektif Bir Gözle Okuyan Agnostik
( https://youtu.be/EhQXwOseNyY )

Nûr, 50.. Ayet: Bunların kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa [bunun ilahî mesaj olduğundan] şüphe mi ediyorlar? Yahut Allah'ın ve Elçisi'nin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, [kendilerine] haksızlık yapan onların (yine) kendileridir!

Kur'an Mesajı, Muhammed EsedKur'an Mesajı, Muhammed Esed