• -Fetih Suresi ayet 29 da: gerçek Müslüman kafire karşı şiddetli, Müslümana karşı yumuşak olması bildiriliyor. Siz isteseniz de kafir dediklerinize yumuşak olamazsınız. O ayette Müslümanların kafire karşı şiddetli yani acımasız olması emrediliyor. Siz bir kafire iyilik de edemezsiniz.
  - Kur'an'da şiddet kelimesi güçlü olmak aşırı nefret etmek gibi konularda kullanılır. Evet Müslümanın kafirlere karşı şiddetli olması isteniyor ama hangi kafirlere? İşte bu soru çok mühim ve bu sorunun cevabını mümtehine suresi 8 ve 9 da Allah veriyor. Peygamberimize şöyle hitap ediyor: De ki Allah sizi din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi vatanımızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten onlara adaletli davranmakTan men etmez. çünkü Allah adaletli olanları sever. Allah sizi Sadece sizinle din hakkında savaşan sizi vatanınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için yardım edenler ile dost olmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Allah haksızlık yapmaz kimsenin günahını kimseden sormaz. ve dostluk yapana dostluk, düşmanlık yapana düşmanlıktan menetmez. fakat size Kuran'ın birçok ayeti çarpıtılarak anlatılmış.
 • "Sizinle din hususunda savaşmamış ve sizi yurtlarınızdan çıkarmamış olanlara iyilik ve adaletle davranmanızı Allah size yasaklamaz. Çünkü Allah adaletle davrananları sever. Ama sizinle din hususunda savaşanları ve sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte onlar zalimlerdir." (Mümtehine, 8-9)

  Bu ayetler Müslüman olmayanlara karşı nasıl tavır takınılması gerektiği konusunda önemli bir bilinç vermektedir. Müslümanlarla harbî olanlara/savaş halinde olanlara karşı tavır başka, sulhî olanlara/barış içinde olanlara ise başkadır.
 • "Küfrünü dava haline getirmiş kafirleri (inatla görmezlikten gelenleri) bir kenara bırakacak olursak çok net bir şekilde şunu söyleyebiliriz:
  Allah Müslümanların aynı inancı paylaştığı bağlılar ile (Müslümanlar) ile değil diğer inançlara sahip insanlar ile ilişkilerinde merhamete dayalı olmasını istemiştir.(Bkn:Fetih - 48/29, Tevbe - 9 / 7, Mümtehine - 60 /8, Al - i İmran 3 /159)
  Hasan Eker /Kur'an'ı Anlamamak Günahtır! sh - 161 Ma'ruf Yayınları
 • "Dininizden ötürü sizinle savaşmayan, sizi yerinizden, yurdunuzdan etmeyen kâfirlere gelince, Allah sizi, onlara iyilik etmeden, adalet ve insaf gözetmeden menetmez. Çünkü Allah âdil olanları sever."
 • FİRAVUN NEYİN TEMSİLCİSİ?
  Geleneksel anlayış, özellikle Emevîci zihniyet, Firavun'u
  (veya firavunları) dinsizliğin temsilcileri olarak değerlendirmiş,
  öyle tanıtmıştır. Bu tanıtım esas alındığında
  firavun ruhlu veya firavuncu olmamak için dine, peygamberlere
  inanmak yeterlidir.
  Acaba Kur'an'ın söylediği, anlatmak istediği bu mudur'
  Hayır, bu değildir.
  Bir defa Firavun, dinsiz değildir. Musa’nın onunla savacı
  da dinsizlik yüzünden değildir. Tanrısal vahiy, o arada
  Kur’an, hiç kimsenin dini-imanıyla kavga etmez; böyle
  bir önerisi yoktur. Kavga, zulme karşıdır. Eğer öteki din
  lerden olanlar sizin dininize, imanınıza musallat olurlar
  sa onlarla savaşırsınız; çünkü böyle bir tasallut zulüm
  dür. Bu tasallut yoksa onlarla iyi geçinmeniz gerekil
  İlke, ölümsüz bir beyyineyle şöyle konmuştur:
  “Allah sizi, din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi
  yurtlarınızdan çıkarmamış kimselere iyilik etmekten
  onlara adaletli davranmaktan men etmez. Allah, adaleli
  ayakta tutanları sever. Allah sizi; ancak din hakkında
  sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran, çıkarılmanıza
  yardım eden kimselerle dost olmaktan/onları işlerinizin
  başına geçirmekten yasaklar. Onları dost/yönetici
  edinenler, zalimlerin ta kendileridir.” (Mümtehine,
  8-9)
  Tek Düşman Zulümdür:
  Zalimlerden başkasına düşmanlık yapılmayacaktır.”
  (Bakara, 193)
  Kur'an’ın şirkle kavgası, şirkin din olması yüzünden değil
  zulüm oluşu yüzündendir. Çünkü “Şirk büyük bir
  zulümdür.” (Lokman, 13) O halde, Firavunla (ve firavunlarla)
  mücadeleyi değerlendirirken, evvel emirde
  bakılacak olan, bu zulüm olgusudur. Kur’an, bu ince
  noktaya, muhteşem bir vurgu yaparak hem bu gerçeği
  göstermiş hem de zulüm saltanatlarının kendilerinde
  hangi tahrip edici güçleri vehmettiklerine dikkat çekmiştir
  . Dehşet verici olgu şudur: Firavun, Musa’ya inanmak
  için kendisinden izin alınması gerektiği kanısındadır.
  Musa’nın söyledikleri değil, Firavun’un ona inanma
  izni verip vermemesi önemlidir. Şöyle diyor:
  "Firavun dedi: ‘Demek ben size izin vermeden ona inandınız
  ha!" (A’raf, 123)
  Bu rejim ve sistemin totaliter yapısını bundan daha mükemmel
  gösteren bir beyyine bulunamaz. Bu, beyyine.
  'totalitarizmin tanımı gibidir.