• Saray da muhasara altındaydı. Bu muhasaradan biraz önce Rusya büyükelçisi Mabeyn-i Hümayun'a gelerek: "Çar Hazretlerinin selâmını getirdim. Kendilerini hasta diye işittim. Arzuları neyse bildirsinler. Kıllarına zarar gelmeden her arzuları yerine getirilecektir. Emirlerine muntazırım" diye haber gönderdi. Cevad Bey bunu arzettiği zaman babam irkilmiş: "Çar'ın teklifini görüyor musun Cevad Bey? Allah bana böyle bir şey yapmayı kısmet etmesin. Başıma gelecek her felâkete razıyım. Ecdadımın mezarı neredeyse benimki de orada olmalıdır. Bu ihaneti yapmaktansa ölümü tercih ederim." diye cevap vermiştir. Sonra Cevad Bey'e, "Elçiye, Çar Hazretlerinin selâmına teşekkür ettiğimi, işittikleri gibi hasta olmadığımı, gösterdikleri dostluktan dolayı da teşekkür ettiğimi söyleyiniz" emrini vermiştir.
 • Onu sabırsızlıkla bekliyordum
  Sabahattin Ali
  Sayfa 45 - Yapı Kredi Yayınları
 • «Bu hamiyetli ve cesur, Manastırlı Hamdi Efendi olmasaydı,
  İstanbul felâketinden kim bilir haber almak için ne kadar
  intizarlar içinde kalacaktık. İstanbul'da bulunan nâzır, mebus,
  kumandan, teşkilâtımız mensupları içinden bir zat çıkıp vaktiyle
  bize haber vermeği düşünmemiş olduğu anlaşılıyor.
  Demek ki cümlesini heyecan ve helecan kaplamıştı.
  Bir ucu Ankara'da bulunan telin İstanbul'da bulunan ucuna
  yanaşamayacak kadar şaşkın bir hale gelmiş olduklarına
  bilmem ki hükmetmek caiz olur mu?»

  (Nutuk, s. 295, Devlet Basımevi, İstanbul 1938)


  920'nin 16 Martı.
  Öğleden evvel
  saat onda
  makina başında şöyle bir telgraf aldı Ankara'daki :

  «Der-aliye 16/3/1920.
  İngilizler bastı bu sabah
  Şehzadebaşı'ndaki Muzika karakolunu.
  Müsademe edildi.
  İşgal altına alıyorlar İstanbul'u şimdi.
  Berâyi malûmat arzolunur.
  Manastırlı Hamdi.»

  920'nin 16 Martı.
  Harbiye Nezareti telgrafhanesi buldu Ankara'yı :
  «Etrafta dolaşıyor İngiliz askerleri.
  Şimdi işte
  İngiliz askerleri giriyorlar nezarete.
  İşte giriyorlar içeri.
  Nizamiye kapısına.
  Teli kes.
  İngilizler burdadır.»

  920'nin 16 Martı.
  Manastırlı Hamdi Efendi
  buldu Ankara'dakini tekrar :

  «Paşa hazretleri,
  Harbiye telgrafhanesini de işgal etti İngiliz bahriye askeri
  Tophane'yi de işgal ediyorlar bir taraftan,
  bir taraftan da zırhlılardan asker ihraç olunuyor.
  Vaziyet vehamet kesbediyor efendim.
  Paşa hazretleri,
  Emri devletlerine muntazırım.

  16 Mart 1920
  Hamdi»


  920'nin 16 Martı.
  Durumu bir daha tekrar etti Hamdi Efendi :

  «Sabah bizim asker uykuda iken
  İngiliz bahriye efradı karakolu işgal etmekte iken
  askerlerimiz uykudan şaşkın kalkınca müsademe başlıyor.
  Neticede bizden altı şehit, on beş mecruh olup
  İngilizler zırhlıları rıhtıma yanaştırıp
  Beyoğlu ve Tophane'yi işgal edip.
  İşte Beyoğlu telgrafhanesi de yok.
  İşte Beyoğlu telgraf memurları geldiler.
  Kovmuşlar.
  Burası da işgal olunacaktır bir saata kadar.
  Şimdi haber aldım efendim.»

  920'nin 16 Martı
  uykuda kesti kâfir üçümüzü,
  kurşuna dizdi kâfir ikimizi.
  İngiliz'in hepsi değil domuzu
  Sabaha karşı aldı canımızı.

  920'nin 16 Martı
  basıldı Vezneciler'de karargâh.
  Uyan be tosunum uyan.
  Üçümüzü uykuda kesti kâfir,
  üçümüz : Abdullah çavuş, Şarkışla'dan Osman,
  bir de Zileli Abdülkadir.

  920'nin 16 Martı
  Bozdoğan Kemeri'nde
  kurşuna dizdi kâfir ikimizi.
  Ahmet oğlu Nasuh arkadaşımın adı,
  Reşadiyeli Veli oğlu Memet benimkisi.

  920'nin 16 Martı
  uykuda kesti kâfir üçümüzü.
  Soktu Osman'ın karnına kasaturayı,
  bastı göğsüne kâfirin dizi.
  Dört çocuk babasıydı Abdullah çavuş.
  Doymadı dünyasına Abdülkadir.
  Üçümüzü uykuda kesti kâfir,
  kurşuna dizdi ikimizi.

  920'nin 16 Mart sabahı,
  karakolun karşısında
  bırakmadım elimden silâhı,
  yere serdim iki İngiliz'i.
  Senin ırzını kurtardım İstanbul'um,
  Sana can feda çakır gözlü gülüm.

  Üçümüzü uykuda kesti kâfir,
  kurşuna dizdi ikimizi.
  Şimdi üçümüz :
  Abdullah ve Osman ve Abdülkadir,
  taşları yan yana yatar Eyüp'te.
  Arama, bulamazsın ikimizin kabrini,
  belki maşrıkta, belki mağripte,
  biz de bilemeyiz yerini.


  Uykuda kestiler üçümüzü,
  kurşuna dizdiler ikimizi,
  Ahmet oğlu Nasuh arkadaşımın adı,
  Reşadiyeli Veli oğlu Memet benimkisi.
  Bir de altıncımız var,
  kara kaytan bıyıklı bir şehit,
  son mekânı şöyle dursun,
  adını da bilen yok...
  Nazım Hikmet Ran
  BEŞİNCİ BAP / 920'NİN 16 MARTI ve MANASTIRLI HAMDİ EFENDİ ve REŞADİYELİ VELİ OĞLU MEMET'İN HİKÂYESİ
 • ''«Paşa hazretleri,
  Harbiye telgrafhanesini de işgal etti İngiliz bahriye
  askeri.
  Tophane'yi de işgal ediyorlar bir taraftan,
  bir taraftan da zırhlılardan asker ihraç olunuyor.
  Vaziyet vahamet kesbediyor efendim.
  Paşa hazretleri,
  Emri devletlerine muntazırım.''
  16 Mart 1920