Fırat APA, bir alıntı ekledi.
19 Mar 18:01 · Kitabı okuyor

Yılın en uzun gecesinin hangi gece olduğunu müneccimler ile takvim düzenleyenler değil, ancak gama müptela olmuş âşıklar bilir.

Aşka Dair, İskender Pala (Sayfa 52)Aşka Dair, İskender Pala (Sayfa 52)
Melike, bir alıntı ekledi.
18 Mar 13:08 · Kitabı okuyor

Çoğunluk, azınlık, insanlık sözcüklerinden, toplumsal hizmet cinnetine müptelâ olanlardan ve bu tür şeylerden nefret ediyorum.

Alacakaranlık, Sadık Hidayet (Sayfa 16 - YKY, 6.BASKI)Alacakaranlık, Sadık Hidayet (Sayfa 16 - YKY, 6.BASKI)
Burcu Aras, bir alıntı ekledi.
13 Mar 23:28 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Şeb-i yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir
Müptela-ı gama sor kim geceler kaç saat...

En uzun gecenin hangisi olduğunu ne müneccim, ne de takvim yapanlar bilir.
Gam tutkunlarına sor ki geceler kaç saattir!

Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk, İskender Pala (Sayfa 248)Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk, İskender Pala (Sayfa 248)
Seda, bir alıntı ekledi.
13 Mar 18:45 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Diğer seçeneklere değil de cezaya ve suçlamaya müptela olduğumuz sürece, asla hikâyenin tamamını öğrenemeyeceğiz. Yalnızca eski hikâyeyi tekrarlayacağız.

Tekeşlilik, Adam Phillips (Metis yayıncılık)Tekeşlilik, Adam Phillips (Metis yayıncılık)
Osman İnce, bir alıntı ekledi.
08 Mar 00:30

Yâresi muhtâc-ı kâfûr olmasın bir kimsenin
Sîneden meh-pâresi dûr olmasın bir kimsenin


[Öyle bir yaraya müptelâ etmesin Allah bir kimseyi ki tedavisi gayet müşkül ola.
Allah, bir kimsenin ay parçası gibi olan sevgilisini sinesinden uzak etmesin.]

Şeyh Galib Kitabı, Şeyh GalipŞeyh Galib Kitabı, Şeyh Galip
Hakan Can, Otuz Üç Pencere'yi inceledi.
07 Mar 23:49 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 10/10 puan

Düşünüyorum da, bir insanın kainatta yaşayabileceği en sıra dışı en unutulmaz güzellikteki deneyim; sahibini, yaratıcısını görebilmesidir herhalde. Şu anda kaç yaşındaysak eğer, yaşadığımız ve hissettiğimiz tüm güzellikler, tüm keşifler, tüm maceraları O sundu, O yazdı.Belki çoğu zaman anlayamadık ve anlayamadığımızdan dolayı kalbimizde yeteri kadar yer veremedik O’na. Bazen gizemler bir bir çözülür gibi oldu ve sevdik yazgılarmızı, o zaman bize gösterdiği alakayı hissedip yakınlaştık O’na.

Sahabeler Peygamberimiz "Aleyhissalâtu vesselâm'a:

"Ey Allah'ın Resulü dedik, senin yanında iken kalplerimiz maneviyatta rikkate gelip inceliyor, dünyaya karşı alâkamız kesiliyor ve ahireti sanki görmüş gibi oluyoruz. Yanınızdan ayrılınca ailemizle ünsiyet edip çocuklarımızı kokladık mı, önceki halimizi inkar ediyoruz, bunun sebebi nedir?"

Aleyhissalâtu vesselâm şu cevabı verdi:

"Eğer siz, ayrıldıktan sonra da yanımdaki halinizi devam ettirseydiniz, melekler sizi evlerinizde ziyaret eder, yollarda sizinle müsafahada bulunurdu. Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi toptan yokeder, günah işleyip istiğfar edecek yeni bir mahluk yaratır ve onları mağfiret ederdi."..(1)
Yani, bir gün öyle bir gün böyle diyerek hayatımızda her zaman geçerli olacak külli bir düsturu haber verdi bize...Bir gün aleyhinizedir, bir gün lehinize.

Mükemmel O’dur. En ziyade mükemmelliğe ayna olan da Resulü ekremdir. Ondan sonra ise Resulü ekreme en ziyade tabi olandır.Sahabelerin üzüntüsünden bir hissemiz var bizimde, nede olsa biz de kardeşleriydik Resulun a.s ve bizimle ilgili olarak...
“Sizler benim ashabımsınız (arkadaşlarımsınız). Benim kardeşlerim de beni görmedikleri hâlde bana inananlardır. Mutlaka ben Rabbimden sizinle ve beni görmeden iman edenlerle gözlerimi aydınlatmasını istedim.” (2)

Şimdi bu hüzünleyken bir daha düşündüm. Bu yakınlıktaki tüm perdeler kalksa ve görebilsek O’nu.Uzaklığın verdiği tüm acılar ebeden dinermiydi acaba.Sanırım bunun hayali bile aşıyor herşeyi, daha gerçekçi olmalıyız. Öyle olalım o halde.Mademki kendisini göremiyoruz, o halde kainatta hepside bizim lehimize olan faaliyetleri, bu faaliyetlerle bir annenin çocuğuna olan şefkati gibi, nasıl da büyük bir ihtimamla ikram ve lütuflara mazhar olduğumuzu hissedelim.

Bediüzzaman bu eserde; kainattaki, hepside bizim lehimize olan hayret verici faaliyetleri gerçekleştiren o gizli, manevi hikmet ve rahmet elini hayalimize açtığı otuzüç pencere ile somutlaştırıyor.
Bu pencereler ile dünyamıza sevmenin, muhabbet duymanın nurlarını serpiyor. İncelememe son vericeğim güzel sözleriyle bizleri elemsiz muhabbete davet
ediyor.

‘’Katiyen bil ki, hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi, iman-ı billâhtır.
Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billâh içindeki marifetullahtır.
Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti, o marifetullah içindeki muhabbetullahtır. Ve ruh-u beşer için en hâlis sürur ve kalb-i insan için en sâfi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir.
Evet, bütün hakikî saadet ve hâlis sürur ve şirin nimet ve sâfi lezzet, elbette marifetullah ve muhabbetullahtadır. Onlar, onsuz olamaz. Cenâb-ı Hakkı tanıyan ve seven, nihayetsiz saadete, nimete, envâra, esrara, ya bilkuvve veya bilfiil mazhardır.
Onu hakikî tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete, âlâma ve evhama mânen ve maddeten müptelâ olur.’’
(Mektubat)
Keyifli okumalar dilerim.

(1)/15-179 / 5370 - Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor.
(2)/Ramûzu’l-Ehadis s. 361, 4460 hadis (Ebu Nuaym, İbn-i Ömer’den)

EMİNE ÇAYIR, bir alıntı ekledi.
05 Mar 13:01 · Kitabı okuyor

Dünya ülkeleri genelinde, doktorların üzerinde çalışmakta oldukları iki müptela grup vardır: İlaç yazdıkları kişiler ve bunun sonuçlarını çekmekte olanlar.

Sağlığın Gaspı, Ivan Illich (Sayfa 56)Sağlığın Gaspı, Ivan Illich (Sayfa 56)