Ebru Ince, bir alıntı ekledi.
7 saat önce · Kitabı okuyor

Hepsinin içinde Atatürk ..
1960 larda Birinci dünya savaşının gazileri hayattaydilar ve uzun tren yolculuklarında kendileriyle konuşur ,dinlerdim. .

Bu kimseler olgundu. .kendini onları dinlemek zorunda hissederdin ve itirazda edemezdin

Bunun sebebi sadece yaşlı olmaları değil "mantık " sahibi olup ,bir gerçeklik olarak konuşuyor olmalarıydı .

Onlar büyük faciaların, yıkımların ama aynı zamanda "büyük yapımların adamları"ydılar

Bu şartlarda.yetişen liderin de başka türlü olacağı muhakkaktır ...Bu kimselerin belirgin tavırları vardı ..
"Genç 'te olsalar ham ervah değillerdir ..

Bizim siyaset hayatımızda bazı tipler var ki hiç büyümüyorlar ...

"Bu tıkanıklık O neslin ADAM'larında görülmez "

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 24)Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 24)
Ebru Ince, bir alıntı ekledi.
7 saat önce · Kitabı okuyor

Tarih Atatürk 'ün etrafında şekillenmektedir.
"Atatürk yıpratılma seansları ile zarar görmeyecek ,son derece önemli ve anıtsal siyasi bir portredir. .
Dolayısıyla Atatürk 'süz bir tarih düşünülemez.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 17)Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 17)
Batu Han, bir alıntı ekledi.
8 saat önce · Kitabı okuyor

M.Kemal ATATÜRK
Mustafa Kemal isminde bir büyük adam,bir büyük kumandan,İstanbul'dan çıktı,Anadolu'ya geçti.Erzurum'da Sivas'ta milleti başına topladı."Hükümet,devlet görevini yapmıyor.Biz kendi kendimizi koruyacağız.Düşmana karşı koyacağız,"dedi.
Şimdi onun adamları taraf taraf Yunanlılarla,Fransızlarla döğüşüyor.
Hepsi öyle kahraman kişiler ki...

Yaban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Sayfa 27 - İletişim)Yaban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Sayfa 27 - İletişim)

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır;
Çalışkan olmak...(Mustafa Kemal Atatürk)...

Ben
çocukken fakirdim.
iki kuruş elime geçince
bunun bir kuruşunu
kitaba verirdim.
Eğer böyle olmasaydı,
bu yaptıklarımın
hiçbirini yapamazdım.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Hatice, bir alıntı ekledi.
16 saat önce · Kitabı okuyor

Vahdettin
10 Kasım’da Stockholm’da II. Abdülhamid konferansı veren Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, çok değil birkaç gün sonra da “Vahdettin” hakkında bir kısa film hazırlattığını duyurmuştur. Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci İngilizlerin sözünden çıkmayan, bu çerçevede Anadolu’da Mustafa Kemal Atatürk’le birlikte düşmana karşı direnen Kuva-yı Milliyecileri idama mahkûm eden, onlara karşı ihanet fetvaları yayımlatan ve bu fetvaları İngiliz ve Yunan uçaklarıyla Anadolu’ ya attıran, Kuva-yı Milliyecilerin rütbelerini ve nişanlarını geri alan, onları ortadan kaldırmak için paralı Kuvâ-yi İnzibatiye Ordusu’nu ( Halifelik Ordusunu) kuran halkın düşmana karşı direnmemesi için "nasihat heyetleri” oluşturan, İngilizlerle gizli anlaşmalar imzalayan, Türkiye’ nin idam fermanı olan Sevr Antlaşması’ nı onaylayan, Kurtuluş Savaşı’ nın ardından, “Hayatımı tehlikede görüyorum" diyerek işgalci İngilizlere sığınıp Türkiye’den kaçan Vahdettin’ e, daha Kurtuluş Savaşı devam ederken TBMM “hain” damgasını yapıştırmıştı. Atatürk de Nutuk'ta Vahdettin için “hain”, “soysuzlaşmış yaratık” ifadelerini kullanmıştır. Vahdettin İngilizlere sığınıp Malta üzerinden İtalya’ ya geçtikten sonra da ihanetlerini sürdürmüş, Türkiye Cumhuriyeti’ ne karşı birçok kirli işin içine girmiştir.

El- Cevap, Sinan Meydan (Sayfa 91)El- Cevap, Sinan Meydan (Sayfa 91)
Şeolinho, bir alıntı ekledi.
16 saat önce

Rahat uykusu aramanın, bu rahattan yalnız kendimizin değil, bütün milletimizin ebedî olarak yoksun kalması ile sonuçlanacağını hepinize hatırlatırım.
Mustafa Kemâl Atatürk

Çankaya, Falih Rıfkı Atay (Sayfa 107 - Pozitif yayınları)Çankaya, Falih Rıfkı Atay (Sayfa 107 - Pozitif yayınları)