1000Kitap Logosu

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Paşa'nın Amerikan General Harbord'a Yanıtı
Bir ulus, varlığı ve bağımsızlığı için düşünülebilen girişimleri ve fedakârlığı yaptıktan sonra başarılı olur. Ya başarılı olamazsa demek, o ulusun ölmüş olduğuna karar vermek demektir. Dolayısıyla, ulus yaşadıkça ve özveriyle girişimlerini sürdürdükçe başarısızlık söz konusu olamaz.
Mustafa Kemal Atatürk
Sayfa 116 - "Ulus...her şeyi yaptıktan sonra da başarısız olursa napacaksın?"
3
Her gece bir nutuk ! “Efendiler, sırası gelmişken, aziz milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki öz cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an geri kalmasın!”
2