• “Mustafa Kemal, Enver Paşa’dan aldığı yazıdan gene çok duygulanır. Bazı çekingen ve tereddütlü tutukluklarına rağmen, O’nun Enver’e karşı zaafı gene harekete gelir. Enver Paşa’nın telgrafından gene heyecanlara kapılır. Hatta kendini bazı ümit ve hayallere verir. Bunları da açığa vurmaktan kendini alamaz. Zaten bu arada, Padişah ‘Yaver-i Ekrem’i de tayin edilir. Bu, yüksek bir şeref payesidir.” Enver Paşa’ya çektiği teşekkür telgrafında, daha büyük hizmetler için daha büyük kuvvetlerin başına geçirilmesini ister.
    Şunu da belirtmek gerekir ki, Mustafa Kemal Bey’in, Liman Paşa’nın şahsında ileri sürdüğü sakıncalar, aslında ordudaki bütün Alman subayları hakkında ifade edilmektedir. Mektubun en dikkat çeken yanı da, “Almanların fikrî kuvvetlerine de kesinlikle güvenmeyiniz.” demiş olmasıdır. Bu uyarının Enver Paşa’yı epeyce düşündürmüş olması gerekir.

    Mustafa Kemal Bey, Enver Paşa’nın Savaş Bakanı olması üzerine, Tevfik Rüştü Aras aracılığıyla Kurmay Başkanlığına getirilmesini ister. Mektup şöyledir:
    “Enver enerjiktir ve bir şeyler yapmak isteyecektir; ancak hesapsızdır. Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetine İsmail Hakkı’yı getirmeyi düşünmektedir.