Giriş Yap
İSLAM ve FUHUŞ
Günümüzde İslam’ın etkili olduğu devletlerde fuhşun adı Muta nikâhıdır. İran’da muta nikâhı devlet politikası olarak yürütülür. Mısır, Fas, Cezayir gibi ülkelerde de farklı şekilde uygulanır. Adı ‘’İran İslam Cumhuriyeti’’ olsa da, İslam ile cumhuriyetin kesin olarak bağdaşmayacağını söylemeliyiz. Dolayısıyla ‘’İran İslam Devleti’’ muta nikâhını, Kuran Nisa Suresi 24. Ayetine ve hadislere göre yapıyor. İran'da muta nikâhını (geçici evlilik) imamlar yapıyor. Bu nikâh camilerde kıyıldığı gibi bu işin organize edildiği ‘’Muta Ofisleri’’de bu görevi yürütüyor. Evli veya bekâr fark etmez, her hangi bir erkek, bir kadınla anlaşıp camiye veya Muta Ofisine gidip ‘’muta nikâhı yapmak istiyoruz’’ der ve muta ofisinde bulunan basılı form doldurulur. Muta nikâhının süresi bir saat ile 99 yıl arasında değişir. Formda ne kadar süre kalmak istediğiniz sorulur. Bir saat, üç saat, yirmi saat, bir ay bir yıl, ne kadar süre birlikte olacaksanız, forma yazarsınız. Süre uzadıkça doğal olarak ücret artıyor. Diyelim ki üç saat belirtiniz, üç saatin parasını imama veriyorsunuz. İmam o paranın dörtte birini kendisine alıyor, geriye kalanı kadına veriyor ve ‘’tamam’’ gidin diyor. Kaç saat seçmişseniz o kadar saat, ‘’gün, ay veya yıl için sizi karı koca ilan ettim’’ deyip gönderir. Veya diyelim siz dışarıda kadın bulamadınız, muta ofisine gidip imama başvurun ve ‘’beş saatliğine bir kadınla evlenmek istiyorum’’ deyin, İmam hemen size bir kadın çağırır ve nikâhınızı kıyar parasını alır ve sizi gönderir. İran İslam Devletinin medeni kanununda muta nikâhı var. Bir erkek isterse günde on ayrı kadınla bu şekilde nikâh kıyabilir, yeter ki parasını ver. İşte İslam ve fuhuş budur. Muta ofisleri anlaşmanın yapıldığı birer genelevdir. Bu anlaşmanın camilerde de yapıldığı söylenmektedir. Yani muta ofislerinde çalışan görevliler birer Manukyandır. İran İslam Devletini yöneten mollalara yani ayetullahlara ne denir? Bunun takdirini sizlere bırakıyorum. Ama diğer tarafta sokakta kadının saç teli göründü diye infaz ederler.
1 yorumun tümünü gör
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Gönlüm gerçi irâne isen genc-i muta, samsın sen. -Gönlüm, yıkıksın, kırık döküksün ama tılsımlı bir definesin sen. Şeyh Galip
Demir, vezirlerinde şu hasletleri arardı
Demir, vezirlerinde şu hasletleri arardı: A - Vezirin idareci olduğu kadar, maliye işlerinden anlamasını. Çünkü, Demir'e göre maliye işlerinin saat gibi işlemesi, devlet, hükümet işlerinin yolunda gitmesi için bir zaruret idi. Demir'e göre ordu her şeydi. O, her şeyden üstündü. Ordunun altı aylığını peşin verirdi. Maliyecilikte vecizesi şu idi: "Fazla isteme, değerinden ziyade verme!" B - Vezirin, kinci, öç alıcı olmamasını. Çünkü, kinci ve öç alıcı adam, memleketi, milleti değil, kendini düşünür. Bu gibi vezirler devleti batırırlar. Bunları hemen kovmalıdır. Demir, bu prensibe misal olmak üzere şu olayları anlatıyor: "Selçukilerden Melik Şah, Nizamülmülk'ü azletti, yerine alçak bir adam getirdi ve devletini berbat etti. Abbasilerden Müta'sam Billâh'ın başına da aynı hal geldi. Ulkami adında karaktersiz, kötülüğüyle tanınmış birini yanına vezir aldı. Bu adamın efendisine eski bir kini vardı. Nihayet halifeyi aldattı. Müta'sam Billâh'ı öldürttü. Devlet Hülâgû Han'ın eline düştü." C - Vezirin haksızlık yapmamasını. Çünkü, haksızlık olan bir yerde, devletin ömrü olmaz. D - Vezirin güler yüzlü, tatlı dilli olmasını: Çünkü, böyle kimseler kendini herkese sevdirir. Tatlı dil yılanı delikten çıkarır. E — Vezirin her söylenene kulak asmamasını. Çünkü her söylenene kulak asanlar, yapacaklarını şaşırırlar. Nasreddin Hoca'nm eşek hikâyesi pek meşhurdur: Hoca bir gün eşeğe binmiş. Çocuğunu önüne, karısını terkisine almış. Yolda birine rastlamış. Herif şöyle mırıldanıyormuş: "İnsafsız adama bak! Zayıf eşeğe üç kişi binmişler. Merhameti bir yana atmış..." Hoca düşünmüş. Fikri doğru bulmuş. Çocuğu indirmiş, yoluna devam etmiş. İkinci bir yolcuya rastlamış. O da şunları söylüyormuş: "Amma katı yürekli adammış ha! Masum çocukcağızı yürütüyor da kendisi biniyor!" Hoca, bunu da doğru bulmuş. Çocuğu bindirmiş, karıyı indirmiş. Fakat üçüncü bir yolcu da: "Amma, terbiyesiz adammış ha! Hiç karı yaya yürütülür mü? Kadın yürürken erkek eşeğe biner mi?" Bu defa Hoca, karı ile çocuğu bindirmiş, kendisi inmiş... Diğer bir yolcu bu hali pek ayıplamış ve "Şu serseme bak! Kendisi yaya gidiyor. Çocuğu saygısız yapacak" demiş. Artık Hoca, yapacağını şaşırmış, eşeği durdurmuş. "Gelin çocuklar demiş, her lafa ayak uydurulmaz. Herkesi dinlersek kimseyi memnun edemeyiz. Biz bildiğimizi yapalım. İlk önceki gibi üçümüz de binelim ve yürüyelim!" Her söylenene kulak asan devlet adamı da Demir'e göre işte böyledir. F - Vezirin, hırslı olmamasını. Çünkü, hırs insanı kötülüğe götüren bir hastalıktır. G - Devlet, millet işlerinde fedakâr olmasını. Çünkü, devlet işleri fedakârlık ister. Fedakârlık halkın hürmetini, sevgisini kazandırır. Büyük işleri, güzel işleri fedakâr insanlar başarırlar. H - Vezirin, çok sabırlı olmasını. Fransa edebiyat tarihinde kendisine önemli sayfalar ayırtan Buffon der ki: "Deha, sabra en yüksek eğilimden başka bir şey değildir." Demir'e göre, devlet adamı, olur olmaz şeylere kızmayacak; fırsat çıkıncaya kadar hasmına dahi bir şey sezdirmeyecek; sabırla, düşünceyle hareket edecek. İ - Vezirin, olup biten şeyleri bilmesini, önceden sezmesini ve son derece uyanık olmasını. Bir isyanı, bir kargaşalığı, bir hadiseyi önceden sezmeyen, hele onu bastıramayan bir kimse devlet adamı olamazdı. Vezir o kadar uyanık ve intikal çabukluğuna sahip olacak ki, bir meselimizde denildiği gibi "Leb demeden leblebi"yi anlamalıdır. Lafın kısası, Demir'e göre devlet adamının iyi tarafı, kötü yanından üstün basacak. Zira dünyada her yanı mükemmel adam bulunmaz; hayatta dört başı mamur insan olmadığı gibi. Demir, Tüzelerinin başka bir yerinde vezir için şu şartları da koşuyor: 1) Vezir yüksek duygulu, asil ruhlu, 2) İnce ve geniş kavrayışlı, akıl sahibi, 3) Asker ve ahali ile hoş geçinmek kabiliyetine sahip, 4) Barışkan ve affedici olmalıdır. Demir'e göre böyle bir adama hükümet idaresi ve halkın mukadderatı terk edilebilir. Fakat böyle bir devlet adamından şu dört şeyi esirgememelidir: 1) Ona inanmayı, 2) Saygı göstermeyi, 3) Hareketlerinde serbesti tanımayı, 4) Fikirlerini icra edebilmek için nüfuz ve kudret vermeyi. Demir'e göre, yukarıda kaydettiğimiz hasletleri şahsında toplayan bir vezir, hakanın yolsuzluklarını da yoluna koyar, örter. Devlete çeki düzen verir.
Eski Türklerde kadın tabu olmadığından ve bilakis erkeğin mütemmimi (tamamlayıcısı) bulunduğundan, kadınsız hiç bir iş görülemezdi. Hükümdar emirnameleri yalnız "Hakan emrediyor ki" diye başlamışsa muta (geçerli) olmazdı. Devletlerin elçileri de, yalnız hakanın huzuruna kamazlardı. Hakan sağda ve hatun solda oturmak üzere, ikisinin müşterek huzuruna çıkabilirlerdi.
Sayfa 221 - Ötüken Neşriyat
·
Reklam
·
Reklamlar hakkında
134 syf.
·
Beğendi
·
7/10 puan
#öykü okumayı oldum olası severim. Belki de bir çok okurla aynı fikirdeyizdir. Çünkü gerçektir, hayattır, yaşamın ÖZ'ü dür öyküler. Hele birde yürekten gelenler dökülüyorsa satırlara... Yazarın kalemiyle ilk tanıştım. Çokta memnun oldum. Düz, sade bir anlatım ama etkili bir kalem. #kitap okumanın en güzel yanlarından biridir hiç bilmediğimiz diyarlara gidip, hiç tanımadığımız insanlarla tanışmak. Sınır komşumuz #ırak #öykü leri benim için farklı bir deneyim oldu. Kültürel, gelenek, ananelerinden bildiklerimi öykülerde okumak, bilmediklerimi öğrenmek açısından kazanımlarım çokça oldu.
okuyanterazi
Arkadaşımla muta nikahı üzerine yazılanlarda aynı fikirdeyim. ( harika bir yorum yapmış, sayfasına bi bakın derim) . Kitabın kapağında 'Wansa' yazıyor. Nedir diye epey meraklandım. Gözü pek, aşkı ve yaşama hakları elinden alınan insanlar için canını ortaya koyan mert bir yezidi kızıymış Wansa. İnsanlık Tarihinin yüz karası dediğimiz hainliklerden biri #halepçekatliamı 'nı Yazar Tecelli Sırma SERCAN'dan okumanızı isterim. Komşu Ülke Irak'ta yaşanan acıları, savaşın ortasında ziyan olan kadınların... çocukların... kendi gözünden olayları anlatımı ve duygu aktarımı ziyadesiyle etkili. Tasavvufi sohbet havasında anlatımları da keyifliydi. Yazarın #savaşvekadın kitabınıda okumayı düşünüyorum.
2
31
304 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.14