1000Kitap Logosu

Müta

Derviş Bey
bir alıntı ekledi.
Müt’a nikahı
Aralarında dinen evlenme engeli bulunmayan, bir erkekle bir kadının erkeğin kadına vereceği bir bedel karşılığında belirli bir süre karı-koca hayatı yaşamaları konusunda anlaşmaları anlamına gelmektedir. İslam'ın yasakladığı bir evlilik türü olarak kabul edilirken, Şia'nın en büyük kolu olan Caferiyye mezhebinde mübah sayılmıştır. Kalıcı nikâhtan farklı olarak nikâhta şahit şartı yoktur. Ergenlik çağına ulaşmamış kız velisi tarafından Müt'a yoluyla evlendirilebilir.' Öyle ki küçük bir kız çocuğunun, yaşlı bir erkekle para karşılığı geçici olarak evlenmesi bir tür pedofili olsa gerektir. Müt'a yapmada sınır yoktur. Dörtten fazla kadınla Müt'a nikâhı kıyılabilir. Müt'a nikâhının kadının bir seks unsuru olarak sömürülmesine, istismara ve suiistimale açık bir konu olduğunu söylemek gerekir.
Cumhur Ertekin
Sayfa 313 - Sia Yayıncılık
4
Erişti muhabbet zevk-i sem'ime Yakınışım kendimi aşkın şern'ine Girmiştim Remzi'ye kırklar cem'ine Hızırım dolusun içtiğim gece - Ruşen:Aydın - Pak: Temiz - Çirpak: Kir, pislik - İhya: Gönendirme, onarma - Tığ-bent: Boynuna bağlanan bez - Muta kalb sırrı: Gönüldeki güzellik, yumuşaklık, uygunluk gizi - Layüsel: Ölümsüz. Tanrı -Remz: Simge - Zevk-isem: Zehir -Şem: Mum - Cem: Toplantı.
8
Melike
bir alıntı ekledi.
Şiilikte de muta nikahı (şehveti tatmin için ) adıyla bilinen benzer bir kurum söz konusudur. Tıpkı araba kiralamak gibi, ilişki belirli bir süre için geçerlidir. Bu evlilikler birkaç dakikadan birkaç yıla kadar sürebilir. Bir erkek aynı anda birden fazla kadınla geçici evlilik ('daimi eşinin ' dışında) yapabilir. Fuhuşun veya günübirlik seksin dindeki boşluk­lara uyarlandığı bu evlilikler için kağıt veya törene gerek yoktur. Bu da evlilik mi?
16
Dünya ayırırmış dostların arasını Günlerde gelip geçermiş, Bir Dost ayrıldıktan sonra geri döner mi bu dünyaya , geçen günlerimiz tekrar gelir mi bize bir daha..K.s🌹 Şeyh muhammed muta el haznevi k.s🌹
13