• Kıyamet günü mutlu olmak istiyorsan,
  Halkına iyilik et, onlara güzel davran.
 • Kuran-ı Kerim insanın kendisini kullanma kılavuzudur.O inananlar için bir kılavuz, şifadır.Kur'an'ı Kerim'de kişisel gelişim ayetlerinden bazıları:

  İsra 37: Kibirli olma alçakgönüllü davran.

  Müddesir 1-5: Kendini fazla abartma.

  Tekvir 25-27: Her şeyin üstesinden gelemeyeceğini asla unutma.

  Bakara 156: Çaresizlik tuzağına düşme. Her zaman bir umut ışığı olduğunu

  aklından çıkarma.

  Beled 5-6: Her şeye hakim olmak için uğraşıp hayatı yaşanmaz hale çevirme.

  Hucurat 10: Büyüklük kompleksine kapılıp insanları ezerek arkadaşlarını

  kendinden uzaklaştırma.

  Muhammed 7: İyiliği karşılık beklemeden yap.

  Rum 21: Tek başına mutlu olunamayacağını bil. Çevrenin mutluluğu için gayret

  göster.

  Vakıa 83-87: Ölümden korkmak yerine ölüm gerçeğiyle yüzleş.

  Bakara 263: Yaptığın iyilikleri unut. Anlatarak onları kıymetsizleştirme.

  Furkan 63: Sana yapılen kötülüğün karşılığını vermek yerine. Öfkenin

  dinmesini bekle.

  İnşirah 1-3: Seni huzursuz edecek işlerden uzak dur. İhtirasını törpüle.

  Maun 4-5: Eleştirinin keskin bir bıçak olduğunu unutma. Söyleyeceklerini iyi

  tart.

  Mücadele 7: Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalamayacağını unutma.

  Rahman 7-9: Çıkarcı olma. Adil davran.

  Tekasür 1-2: Kibrine yenilip hep daha fazlasını isteyerek hayatını zehir

  etme.

  Tevbe 40: En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliğe kapılma.

  Fatır 19-22: Senden iyi durumda olanlara bakıp üzüleceğine senden zor

  durumda olanları görüp rahatla.

  Fecr 27-28: En sevdiğin şeyleri başkalarıyla paylaşmanın keyfine var.

  Hakka 33-35: Hayatının vazgeçilmezleri olsun. Onları küçük çıkarlar için

  asla feda etme.

  Haşr 10: Muhatabına güvenmek istiyorsan önce sen güvenilir ol.

  Kalem 1-2: Yazdıklarının ve yaptıklarının peşini bırakmayacağını unutma.

  Gücünü insanların yararına kullan.

  Münafıkun 4: Bencil olma tebrik etmeyi bil.

  Saff 2: Yalandan uzak dur.

  Yusuf 32-33: Modern hayatın çarpıklaştırdığı kadın-erkek ilişkilerinin

  hayatını esir almasına izin verme.

  Ankebut 41: İyi bir dostun paha biçilmez olduğunu aklından çıkarma.

  Al-I İmran 92: İyilik yapma arzunu şarta bağlama. Vermek almaktan daha

  büyük bir ihtiyaçtır asla unutma.

  En’am 50: Önyargılarla hayatı kendine zehir etme.

  En’am 60: Bildiklerinle açıklayamadığın şeyler hayatının kâbusu olmasın.

  Felak 1-5: Korkuların tutsağı olarak yaşamaktan vazgeç.

  Hacc 46: Kendini hep daha iyiye ulaşmak zorunda olduğuna koşullama.

  İbrahim 42: Merhametli olmaktan asla vazgeçme.

  İsra 23: Anne ve babana ‘off’ bile deme.

  Nisa 149: Kendini sürekli övmekten uzak dur.

  Yunus 12: Vazgeçilmez olmadığını Kabul et.

  Enfal 56: Sözünüzde durmamanın utanç verici olduğunu aklından çıkarma.

  Furkan 43: Heveslerini kendine ilah edinme.

  Necm 3: İnanma duygunu diri tut.

  Nisa 58: Karar verirken vicdanının sesini duymazlıktan gelme
 • Sevgili Genç Kardeşim! Plansız ve reçetesiz başarılı olmak mümkün değildir. Her gencin hayattan beklentileri ve beklentileri doğrultusunda çalışmaları vardır. Ancak kimisi bu dünyada mutlu ve başarılı olur, kimi de tam tersini yaşar.
  Sevgili Genç Kardeşim!

  Plansız ve reçetesiz başarılı olmak mümkün değildir. Her gencin hayattan beklentileri ve beklentileri doğrultusunda çalışmaları vardır. Ancak kimisi bu dünyada mutlu ve başarılı olur, kimi de tam tersini yaşar.

  Mutlu ve başarılı olmak için hayatı doğru tanımak, nerden geldiğimizi, bu dünyaya niçin gönderildiğimizi ve nereye gideceğimizi iyi bilmek gerekir. İyi bir kul olmayan kişi, hayatın amacından uzak demektir. Çünkü Allah (C.C.) şöyle buyuruyor:

  "Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zariyat-56)

  İyi bir kul olmak için, irademizi doğru yolda kullanmalı, nefsimize değil, Allah'a kul olmalıyız. Bunun için de genç yaşta başlayarak bir hayat reçetesine uymak gerekir; kulluk, sadece yaşlılığa ait bir özellik olarak algılanmamalıdır.

  Sevgili Genç Kardeşim!

  İyi bir hayat reçetesine sahip olman için doğrudan sana hitap ederek, hem bu dünyada hem de ebedi hayatında mutlu olmanı sağlayacak on yedi hususu özet olarak belirtmek istiyorum:

  1-Kendini bir kul olarak önemse. Allah'ın kulu olmak ciddiye alınması gereken bir sorumluluktur. Allah, bütün kullarını ciddiye alarak, her biri için ikişer yazıcı melek (Kiramen kâtibin) görevlendirmiştir. Bu anlamda seninle Hz. Ebubekir arasında bir fark yoktur.

  2-Kur'ân-ı Kerim ile sürekli ilişki halinde ol. Her gün –imkânlar ölçüsünde- bir cüz, yarım cüz veya bir hizip (beş sayfa) Kur'ân oku.

  3-Allah, Kur'ân'ı hem ibadet etmek için okuyalım hem de anlamına göre davranalım diye göndermiştir. O halde senede bir kere Kur'ân'ı mealiyle birlikte okumayı ihmal etme. Otuz yaşına geldiğnde, Kur'ân'ı mealiyle birlikte on kere okumuş olmalısın. Eğer bunu başarabilirsen Kur'ân'la ilişkin canlı olur, Kur'ân sana yön verir, amellerini Kur'ân'a göre tanzim edersin.

  4-Kur'ân'ı doğru anlamak için, birkaç Kur'ân tefsirinden yararlanmak da faydalı olur. Bunun için, ya bir tefsiri baştan sona veya her sureyi bir başka tefsirden tetkik ederek okumalısın. Ayetlerin iniş sebeplerini (esbab-ı nüzulu), Hz. Muhammed (s.a.v.)'in açıklamalarını ve ilim adamlarının yorumlarını okumadan Kur'ân'ı tam olarak anlamamız zor olur. İnşallah otuz yaşını geçmeden en az bir Kur'ân tefsiri okumuş olmalısın. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hadislerini de okumak gerekir. Bunun için ilk etapta Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı yedi ciltlik "Hadislerle İslam" kitabını okuman faydalı olacaktır.

  5-Birkaç yılda bir kere bir Büyük İslam İlmihalini okumak gerekir. Böylece ibadet konularında yeterli bilgiye sahip olur, çevrenden gelebilecek sorulara doğru bir şekilde cevap verirsin.

  6-Hayat boyu her gün bir miktar dini kitap oku. Bunu bir günlük plan haline getir. Annen ve babanla birlikte yaşıyorsan bu okuma saatine onların da katılmalarına sağlamaya çalış. Evlendiğinde, eşinle birlikte her gün en az on beş yirmi dakika dini kitap oku. Bunu bir yemek öğünü gibi, gönüllü olarak, zorunlu hale getir. Bu okuma saati, hayatınıza büyük bir mutluluk katacaktır.

  7-Dedikodu yapma ve dedikodu dinleme. Dedikoducu insanlarla samimi olma. Yanında dedikodu yapılamayacak kadar ciddi ol. Dedikodu, insan onuruyla bağdaşmaz. Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: "...Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun...." (Hucurat-12) Peki, gıybet nedir? Bu sorunun cevabını bir hadis çok güzel bir şekilde veriyor; buna göre özet olarak: "Birinin din kardeşini hoşlanmayacağı şey ile anması gıybet, olmayan bir şeyi ona isnat etmesi ise iftiradır." (Ebu Davut,Edep-40, Tirmizi, Birr-23)

  8-Şakadan da olsa, yalan söyleme. Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söylerler! Yazık ona, yazık ona!" (Ebu Davud, Edeb-88, Tirmizî, Zühd-10) Artık ciddi konularda yalan söylemenin sonucunu sen hesap et.

  9-Tesettüre uy; gözünü ve gönlünü haramdan koru. Giyinik çıplak olma. Karşı cinse benzeme özentisi taşıma.

  10-Müsrif ve cimri olma. Tutumlu ve cömert ol. Çünkü Allah, şöyle buyuruyor: "Onlar, sarf ettikleri zaman ne israf ederler ne de cimrilik, ikisi arasında orta bir yol tutarlar." (Furkan-67)

  11-Ciddiyetsiz kimselerle samimi olma. Sır verme. Kendinde tutamadığın sırrını, başkasında hiç tutamazsın.

  12-Dini yaşantıyı önemsemeyen biriyle değil, önemseyen biriyle evlen. Şu hadis-i şerifi unutma: "Kadınlarla dört hasletleri için evlenilir: Malı için, asaleti için, güzelliği için ve dini için. Sen dindar olanı tercih et, mesut olursun." (İbni Mace, Nikâh:6)

  13-Tembelliğin bir çeşit ahlaki bozukluk olduğunu unutma. Şu kısa ömürde zamanını boşa geçirme. Allah, peygamberinin şahsında bizleri de şöyle uyarıyor: "Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul." (İşirah-7) Hayatın planlı olsun. Yapmakta olduğun iş bitince, hangi işe başlayacağını daha önceden planlamış olmalısın.

  14-Sana âhiret hayatını kaybettirecek hiçbir şeye meyletme. Bu dünya hayatı ile elde edeceğimiz en büyük menfaat, iman ve amelimizle ebedi hayatı kazanmaktır. âhiretlerini hiçe sayıp dünya hayatını tercih edenlerin durumunu Cenab-ı Hak şöyle haber veriyor: "İşte onlar, ahirete karşılık dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir." (Bakara-86) En kârlı ticaret iman ve amelimizle cenneti kazanmaktır.

  15-Beş vakit namazını asla ihmal etme. Şu hadisi hep hatırında tut: "Namaz dinin direğidir, kim onu terk ederse dinini yıkmıştır." (Acluni, Keşful Hafa, II/31) İmkânlar dâhilinde beş vakit namazını camide cemaatle kıl. Her namazının bir miraç olması için huşu ve ihlâs içinde bulun.

  16-Öğrendiğin dini emir ve yasaklarlara icabet et. İlim, amel etmeyi gerektirir

  17-İleride çocuklarının nasıl olmalarını istiyorsan, sen de şimdiden öyle ol.

  Sevgili Genç Kardeşim!

  Bu dünyada başarılı, mutlu ve günahsız bir hayat yaşamanı, âhirette ise cennete girecek ilkler arasında bulunmanı Yüce Allah'tan diliyorum.

  Ali B0ZKURT
 • Mutlu olmak istiyorsan mutlu et. Mutluluğu içinden geldiği için yap. Çünkü içten yapılan her duygu karşılık bulur zaten...