• Yaşayışım için arkamdan hüküm yürütmeye kalkışanlara sadece edepsiz derim. Hukukçuluk iddia etmedim ki, bu konu tartışılabilsin. Ben ne oyum dedim, ne de bu. Ve ben ne oyum, ne de bu. Ben, sadece zamanını, yani hayatını devlete veya herhangi bir işe satmak zorunda bulunmayan mutlu bir insanım. Belki de bir serseriyim; ama, böyle de olsa, bunlar yalnız beni ilgilendiren meselelerdir. Sonra, bir kerecik olsun, müzisyenim de demedim. Eğer sırf zevkim için bestelediğim üç, beş küçük parçanın eş dost meclisierinde çalınıp söylenmesi bana böyle bir iddia yüklenmesine yeterse, hatıra defteri tutanlara romancı, sigara paketinin arkasını karalayanlara karikatürist, pazar günleri üç, beş kilometre yürüyenlere de sporcu demek gerekirdi. İnsanların bir başkasını çekiştirmek için gülünçleşmeye ve çirkinleşmeye katlanışlarını aklım almaz, doktor bey.. gülünç, çirkin ve edepsiz olmaya katlanışlarını.
  Tarık Buğra
  Sayfa 40 - Ötüken Yayıncılık
 • Yağmur var çok sevdiğim rüzgar da
  Bugün pazar daha uyanmadı komşular
  Damların üzerinde kuşlar daha rahatlar
  Radyolarda eski şarkılar çalıyorlar bu saatlerde
  Gönül penceresinden ansızın bakıp geçenlere doğru
  Yağmur da var çok sevdiğim rüzgarda
  Daha uyanmadı komşular bugün pazar
  Ve ben seni çok özledim
  Dışarı çıkmak istiyor canım
  Tek başına haytalık etmek
  Islanmak pazar sabahında yağmurda
  Boş caddelerde dolaşmak
  Vitrinlere bakmak sinemaların afişlerine
  Sokakların isimlerine
  Telefon kulübelerinde uyuyan çocuklara
  Bir merhaba demek sessizce
  Sahilde martılara simit atmak
  Otobüslerin ilk seferlerine binmek
  Gitmek istiyor canım hayatın gittiği yere

  Islık çalıp şarkılar uydurmak kendi kendine
  Fırından taze ekmek alıp buğusunu çekmek içine
  Ve ben seni çok özledim
  Tam böyle bir şey çiçeğe su yürümesi
  Bebeğin ağlaması toprağın uyanması
  Yağmurun yağması ateşin sıcağı
  Bu pazar sabahı tam böyle bir şey
  Bir sabahçı kahvesine uğramak
  Bir bardak çay taze dem kokusu
  Yani hayatın atardamarlarında dolaşmak
  Bölmeden şehrin uykusunu
  Bir şiir yazmak pazar bulmacasının boş karelerine
  Tam böyle bir şey hesapsız gölgesiz bedelsiz kimsesiz
  Bir şiir yazmak bir bardak çay içmek
  Sokaklarda gezmek yağmurda ıslanmak
  Ve ben seni çok özledim
  Yağmur var çok sevdiğim rüzgarda
  Bugün pazar daha uyanmadı komşular
  Damların üzerinde kuşlar daha rahatlar
  Radyolarda eski şarkılar çalıyorlar bu saatlerde
  Gönül penceresinden ansızın bakıp geçenlere doğru
  Yağmur da var çok sevdiğim rüzgarda
  Bugün pazar ve ben seni çok özledim
 • Günaydın mutlu pazar olsun: )
  Birşeyler olsun şöyle çiçekli miçekli,
  Bir çay olsun şöyle demli sohbetli,
  Sabah olsun umutlu,
  senli benli şiirli...

  #OrhanVeli
 • Günaydın olsun pazar sabahı geç kalkmak isteyip de erken kalkanlara 😍😀

  Mutlu gün olsun🎈
 • ÜSTAD BEDİÜZZAMAN'IN SON GÜNLERİ...

  Takvim yaprakları 20 Ramazan 18 Mart 1960 Cumayı göstermekte...

  Bediüzzaman Hazretleri, Emirdağ'da şiddetli hastadır.
  Dr. Tahir Barçın gelerek serum verir, iğne yapar. Doktorun ifadesine göre, ağır zatürredir. Serum ve iğneden sonra biraz dalar. Az sonra gülerek uyanan Bediüzzaman'ın, o esnada başında bulunan Zübeyir Gündüzalp, Hamza Emek ve Doktor Tahir Barçın'a:

  "Kardeşlerim! Risale-i Nur bu vatana hâkimdir. Mason ve komünistlerin belini kırmıştır. Biraz sıkıntı çekeceksiniz. Fakat sonunda çok iyi olacak" der.

  Bu sözleri üç defa tekrarlayan Bediüzzaman yine daldı.

  Sabahleyin doğruldu. Sanki hiç hastalığı yokmuş gibi giyindi, abdest aldı ve sabah namazını kıldı. Namazdan sonra diğer talebelerini de çağırttı. Hepsi ile ayrı ayrı kucaklaştı, vedalaştı. Onlara hitaben: "Allah'a ısmarladık! Ben gidiyorum" dedi. Gözleri yaşlı idi. Her zaman "Merak
  etmeyiniz kardeşlerim, ben yakında geleceğim" diyen Bediüzzaman bu sefer öyle bir şey demiyordu. Vedalaşıyor, sanki bir daha dönmeyeceğini hissettirmek istiyordu.
  Emirdağlı dost ve talebeleriyle vedalaştı ve Isparta'ya hareket etti.

  Bediüzzaman Hazretleri'nin Isparta'da Ramazan onbeşine kadar sıhhati normaldi. Yatsı namazlarını kendisi, teravihi ise talebesi Tahiri Mutlu kıldırıyordu.

  Talebelerini çağırarak onlara, "Evlâtlarım çok perişanım, çok
  rahatsızım. Fakat hiç merak etmeyin. Risale-i Nur on misli fazlasıyla benim vazifemi yapıyor. Bana hiç ihtiyaç bırakmıyor" diye gideceğini, artık vefat edeceğini bildirdi.

  Talebeleri sırayla başında nöbet bekliyorlardı. Nöbet sırası Zübeyir Gündüzalp'la Bayram Yüksel'e gelmişti. Saat gecenin 02.30'unu gösteriyordu. Zübeyir Gündüzalp başı ucunda göz kırpmadan bekliyordu. Said Nursî, bir ara gözlerini açmış ve dudaklarından, zor anlaşılabilen bir kelime
  dökülmüştü: "Gideceğiz..."
  Bayram Yüksel, "Nereye gideceğizÜstadım?" deyince,
  "Urfa'ya gideceğiz. Hazırlanın" cevabını almıştı.
  Bunun üzerine Zübeyir Gündüzalp: "Üstad çok hararetlidir. Ateşinden
  böyle söylüyor" der.
  Sahur vakti, nöbeti Tahiri Mutlu ile Hüsnü Bayram devralır.
  Bayram Yüksel, Hüsnü Bayram'a, "Kardeşim, Üstad gideceğiz diyor" der.
  Hüsnü Bayram, "Araba arızalı. Biraz tamire ihtiyacı var" cevabını
  verir.
  Durumu Bediüzzaman'a arz ederler. Beidüzzaman ise, "Başka bir arabaya
  bakılsın. İki yüz lira verebiliriz. Hatta cübbemi de satabiliriz" der.
  Sabahleyin talebeler arabayı hazırlamaya koyulurlar.
  Bu esnada Bediüzzaman, başında bekleyen Tahiri Mutlu'yu da "Haydi sen
  de git, onlara yardım et. Araba çabuk hazırlansın, tahammülüm yok"
  diyerek yardıma gönderir.
  Nihayet araba sabah saat 9'da hazırlandı. Bediüzzaman, sadık
  hizmetkârlarının kolları arasında arabaya yerleştirildi. Bu arada ev
  sahibesi Fıtnat Güngür Hanım: "Halinden belli idi. Ebedî mekânını
  arıyordu" diyerek müşahedesini ifade etmiştir.
  Hizmetkârı Zübeyir Gündüzalp arabaya binerken sorar:
  "Üstadım! Urfa'ya gidiyoruz?"
  "Evet..." diye ancak başıyla cevap verir. Konuşamayacak kadar
  hastadır. Yanında üç talebesi vardı. Şoför Hüsnü Bayram, Bayram
  Yüksel ve Zübeyir Gündüzalp... O gün, yani 20 Mart 1960 Pazar günü
  saat 9'da Isparta'dan ayrılmalarıyla birlikte yağmur da başlamıştı...
  Tahiri Mutlu nöbetçi olarak evde kalmıştı.
  Her sabah kapıdan arabaya bakan vazifeli memur, bu sefer arabayı
  göremeyince Tahiri Mutlu'ya sordu:
  "Nereye gitti?"
  "Bilmiyorum. Belki Eğridir taraflarına gitmiştir."
  Tatmin olmayan memurlar:
  "Gel seni emniyet müdürüne götüreceğiz" derler.
  Emniyette sorgu, sual...
  Bu esnada Bediüzzaman'ın arabası şiddetli yağmur altında süratle
  Urfa'ya doğru yol almakta. Isparta'da ise telsiz, telefon işliyor.
  Eğridir'den, Barla'dan, Emirdağ'dan gitmesi mümkün olan yerlerden
  soruluyor. Fakat netice alamıyorlardı. Emniyet telâş içinde kalmıştı.
  Arabanın tanınıp da geri döndürülmemeleri için, talebeleri plâkayı
  çamurla kapatıp okunamayacak hale getirdiler. Böylece Eğridir'den
  kimse görmeden geçtiler.
  Şarkikaraağaç'da biraz dinlendiler. Bir taşın üzerinde öğle namazını
  eda ettiler. Talebeleri Üstadın iyileşmesinden dolayı çok
  sevinçliydiler. "Allah'a şükür Üstadımız iyi oldu" diyorlardı.
  Üstad Konya'ya kadar evrad ve dualarını okudu.
  Karapınar'a geldikleri zaman Bediüzzaman göz yaşları içinde
  talebelerine şunları söyledi: "Evlâtlarım! Risale-i Nur dinsizlerin,
  komünistlerin, masonların belini kırmıştır. Risale-i Nur daima
  galiptir. Siz hiç merak etmeyiniz. Bunlar [siyasîler] beni
  anlayamadılar. Bunlar benim şahsımı siyasete bulaştırmak istediler."
  Gerek Merambağlar'da gerekse Ulukışla'da talebelerin hazırladıkları
  iftar yemeğini yiyemedi. Ceyhan'da ise bir saat mola verdiler. Yol
  kenarında teravih namazını kıldılar. Üstad ilk defa arabadan
  çıkamadığı için yatsı namazını arabada kıldı.
  Sabah namazını, Adana-Gaziantep arasındaki Amanosların "Nur Dağı"
  tepesinde kıldılar. Bediüzzaman, yine namazını arabanın içinde eda etti.

  Gaziantep'ten geçiyorlar
  21 Mart Pazartesi sabahın erken saatlerinde Bediüzzaman Said Nursî
  Gaziantep'e girdi. O günlerde hemen bütün Anadolu'da olduğu gibi,
  Gaziantep'te de çamur yağıyordu. O sabah kalktıklarından her taraf
  kırmızı bir çamur tabakasiyle kaplı idi. Âdeta gökyüzü kanlı göz
  yaşları döküyordu.
  Gaziantep eski postahane binasının önünde durdular. Arabadan inen
  Bayram Yüksel, lokantadan çorba aldı ve Urfa yolunu sordu. Sonra da
  Urfa'ya doğru sür'atle Antep'ten uzaklaştılar.
  Halilürrahman'ın mânevî iklim ve ülkesine doğru yıldırım hızıyla yol
  alan otomobilin arkasından bıraktığı toz, başta İstanbul, Ankara ve
  Anadolu'nun birçok şehrini yer yer kapladı. Toz duman içinde günlerce
  çamur yağdı Türkiye'ye... Doksan yaşındaki aziz zatın elvedasından
  sema ağlıyordu. Evet, ehl-i imanın ölmesiyle semavat ve arz ağlarlar.

  Son menzil Urfa'ya varış

  Nihayet Bediüzzaman Hazretleri, 21 Mart Pazartesi günü saat 11'de
  Urfa'ya girdi. On yıldır Urfa'da bulunan talebesi Abdullah Yeğin'in
  kaldığı Kadıoğlu Camiine giderek onu da arabaya aldı. Ondan şehrin
  temiz bir otelini sordular. Abdullah Yeğin'in tavsiyesi üzerine İpek
  Palas Otelinin üçüncü katındaki 27 numaralı odaya yerleşti.
  Bediüzzaman Said Nursî'nin Urfa'ya geldiğini işiten binlerce Urfalı,
  sevinç ve heyecan içinde akın akın İpek Palas'ın önüne koşmuşlardı.
  Urfalılar: "Üstadın geleceğini niçin bize önceden haber vermediniz?
  Biz Üstadı merasimle karşılardık" diyorlardı. Yüzlerce Urfalı, otelde
  Bediüzzaman'ı ziyaret etti; elini öptü ve duasını aldı.
  Ertesi gün sabahleyin otele iki sivil geldi. Ve şoförü sordu: "Şoför
  nerde? Hazırlanın gideceksiniz" dedi.
  Az sonra da on-onbir polis memuru daha otelin etrafını sardı. Bir
  kısmı da içeri girerek Bediüzzaman'a kararı tebliğ ettiler: "İçişleri
  Bakanı Namık Gedik'in emri var. Derhal Isparta'ya dönmeniz lâzım!"
  Ölüm döşeğinde hayatının son demlerini yaşayan Bediüzzaman Said
  Nursî:
  "Acaip!... Ben buraya gitmeye gelmedim. Ben belki de öleceğim. Siz
  benim halimi görüyorsunuz. Siz beni müdâfaa edin" dedi.
  Zübeyir Gündüzalp ile Hüsnü Bayram'ı emniyete celb ederler. Sorgu-
  sual başlar:
  "Niçin geldiniz buraya? Kimden izin aldınız?"
  Zübeyir Gündüzalp şu cevabı verir: İslâmiyet güneş gibidir,
  üflemekle sönmez. Gündüz gibidir. Göz yummakla gece olmaz. Gözünü
  kapayan yalnız kendine gece yapar.
  Münazarat'tan
  "Biz Üstadımıza tabiyiz. Biz taş gibiyiz, camidiz. Üstad vurur, biz
  yuvarlanır gideriz. O nereye derse biz o tarafa gideriz."
  "Yaman Üstadınız var. Ona söyleyin, yukarıdan, vekâletten kat'i emir
  var. Hemen Urfa'dan çıkacaksınız. Doğru geldiğiniz yere. Kendi
  arabanızla gidemezseniz size ambulans vereceğiz."
  "Efendim! Hastalığı şiddetlidir. Tekrar 24 saatlik yol zahmetine
  katlanması imkânsız. Biz Üstadımıza müdahale edemeyiz. Zaten bitkin
  bir haldedir."
  "Buraya nasıl kalkıp geldi ise öyle de gidecek. Bizzat Vekil Bey'den
  gelen emir kat'idir. Hemen Urfa'dan çıkacaksınız."
  "Biz hiç müdahele edemeyiz. Siz gelin söyleyin. Durumu arzedin.
  Bize 'Gidelim' derse biz de gideriz. Biz kendisine hiç bir şey
  söyleyemeyiz. Sizin emrinizi de biz ona tebliğ edemeyiz."
  Emniyet müdürü ve memurlar hiddetlenip, bağırıp çağırıyorlar:
  "Ne demek öyle? Siz ona en küçük bir şey de mi söyleyemezsiniz?
  "Evet efendim, söyleyemeyiz. Üstadımız ne derse harfiyyen onu
  yaparız."
  "Ben amirlerime bağlıyım. Derhal iki saat içinde burayı terk
  edeceksiniz, doğru Isparta'ya gideceksiniz."
  Bu arada otele bir doktor geliyor, fakat hastayı görmeksizin tekrar
  çıkıp gidiyor.
  Bu esnada Bediüzzaman'ın Urfa'dan çıkarılacağını haber alan Urfalılar
  galeyana geliyor, çeşitli yerlere müracaat etmeye başlıyorlar. Durumu
  haber alan D.P. İl Başkanı Mehmet Hatipoğlu koşa koşa emniyete
  geliyor ve emniyet müdürüne sertçe çıkışıyor:
  "Ne oluyor? Eğer Bediüzzaman Hazretlerini buradan bir yere
  çıkarırsanız, karşınızda beni bulursunuz. Bir kılına halel
  gelmeyeceği gibi, buradan bir adım bile attıramazsınız. Bu bizim
  misafirimizdir."
  "Efendim, üstten, vekâletten emir var. Derhal geldiği yere dönecek."
  "Nasıl döner yahu? Adamcağız şiddetli hasta, kıpırdanacak halde
  değil. Çok muhterem bir zattır. Bu misafir olarak buraya gelmiş.
  Tanrı misafiridir. Bu kadar tazyike lüzum yok."
  "Efendim! Ankara'dan gelen emir çok şiddetlidir ve kat'idir. Derhal
  dönmesi icab eder."
  Hiddetlenen Hatipoğlu, tabancayı masaya dayar...
  Bediüzzaman'ın Urfa'dan götürüleceğini haber alan beş-altı bin kişi
  otelin önünde toplanır. Nur talebeleri bu durum karşısında
  hastahaneye koşarlar. Baştabibe bir dilekçeyle müracaat ederler. Yola
  devam edemeyecek olduğunu arz ile muayenesini isterler. Mehmet
  Hatipoğlu, hükûmet doktorunu getirir. Bediüzzaman'ı muayene eden
  doktor, talebelere: "Siz ne cesaretle buraya geldiniz. Kırk derece
  ateşi var. Yarın 9'da gelin. Bu zâta heyet raporu verelim. Bu haliyle
  bir yere gidemez" diye teminat verir.
  Şahiner
  Son dakikalar
  (22 Mart 1960 Salı)
  Nur talebeleri otelde sıra ile nöbet tutuyorlar. Otele gelen polisler
  Bediüzzaman'ın arabasının anahtarını alıyorlar.
  Emniyet amiri otele bizzat gelerek Bediüzzaman'la görüşmek istiyor.
  Durum Bediüzzaman'a bildiriliyor. "Gelsinler" diyor. Emniyet amiri
  geliyor. Emrin kat'i olduğunu, mutlaka Isparta'ya dönmesi
  icabettiğini tebliğ ediyor. Bediüzzaman:
  "Ben şimdi hayatımın son dakikalarını geçiriyorum. Ben gideceğim.
  Belki de burada öleceğim. Siz benim suyumu hazırlamakla
  mükellefsiniz. Amirinize bildiriniz" diyor.
  Emniyet amiri ve polisler müteessir vaziyette oteli terk ederler.

  O gün Urfa'dan Ankara'ya yüzlerce telgraf çekilir. Dernekler,
  cemiyetler ve halk, telgraf... telgraf... Yüzlerce... "Nasıl olur da
  Bediüzzaman'ı Urfa'dan çıkaracaksınız?" diye.
  Bu arada Bediüzzaman'ı yüzlerce Urfalı sıra ile 27 numaralı odanın
  önünde kuyruk olup ziyaret ediyor, elini öpüyor ve duasını alıyor.
  Hayret! Bediüzzaman Hazretleri hiç bu kadar insanla görüşmezken
  hepsini kabul ediyor. Hepsiyle vedalaşıyor. Gidecek... Ebedî âleme...
  Rabbine kavuşacak.
  O gün böylece geçti. Akşam oldu. Ortalığ derin bir sessizlik kapladı.
  Talebeler herhangi bir taarruza karşı kapıyı içerden kilitlediler.
  Nöbet sırası Bayram Yüksel'e gelmişti. Bediüzzaman'ın ateşi çok
  yükselmiş, devamlı üzerinden yorganı atıyordu. Bayram Yüksel de
  devamlı üzerini örtüyor ve bir siyanet meleği gibi Üstadına itina
  gösteriyordu.
  Sadık talebeleri, Üstad rahatsız olmasın diye ayaklarının ucuna
  basarak dolaşıyorlardı. Artık Üstad da konuşmuyor, yalnız dudakları
  kıpırdıyordu. Nuranî siması pırıl pırıl, ışıl ışıl parlamaktaydı.
  Gece saat 02.30-03.00 sıralarında başı ucunda hizmetkârı Bayram
  Yüksel, ellerini göğsüne koyuyor ve kendi kendine:
  "Üstad biraz iyileşti, uykuya daldı... Elhamdülillâh, Üstad uyudu"
  diyerek üstünü iyice örtüp, sobayı yakıyor.
  Evet, Üstad Bediüzzaman dalmıştı. Hem de çok derinlere... Sonsuz
  âlemlere... Takvim yaprakları 23 Mart 1960 Çarşambayı gösteriyordu.
  H. 1379 Ramazanının 25'inci günü idi. Saat 03.00'ü gösteriyordu.
  Sahur vakti Bediüzzaman'ın diğer talebeleri Zübeyir Gündüzalp, Hüsnü
  Bayram ve Abdullah Yeğin de geldiler.
  Artık sabah olmakta, yeni bir gün başlamaktaydı. Sabah namazı vakti
  Urfa minarelerinde Ezan-ı Muhammedî okunuyordu.
  Hizmetkârlar, Üstadın her zamanki gibi kalkmasını, "Sabah namazı
  vakti girdi mi?" diye sormasını bekliyorlardı. Fakat, Üstad
  kalkmıyor, namaz vaktini sormuyordu.

  RUHUNA BİNLER FATİHA......