• "What would happen if everybody behaved like that?" When I do something, it is as if I were giving everyone else my permission to do the same, and I have to consider the consequences of that, not just of my individual action. The German Immanuel Kant (1724-1804), some would say the most influential philosopher of modern times, made this the basic principle of morality (though he found a rather more complicated way of stating it). We have all heard of it, we have all had it thrown at us, and here it is popping up in 400 BC.

    ["Herkes böyle davransaydı ne olurdu?" Bir şey yaptığımda, bu, herkese yaptığımın aynısının yapılabileceğine dair izin vermektir ve sadece kendi eylemimin değil, bunun sonuçlarını [da] değerlendirmek zorundayım. Kimilerinin modern zamanın en etkileyici filozofu olarak gördüğü, bir Alman olan Immanuel Kant (1724-1804), bunu (her ne kadar ifade etmek için daha karmaşık bir yol bulsa da) ahlaklılığın en temel ilkesi haline getirdi. İşte hepimizin hakkında duyum sahibi olduğu, hepimizin bir kez olsun kulağına çalınmış olan bu argüman MÖ 400'de pat diye çıkıverdi karşımıza.]
    Edward Craig
    Sayfa 18 - Oxford University Press