Ares, bir alıntı ekledi.
 17 May 01:23 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Yunan Alfabesi
Eğer isminizde A,B,E,H,I,K,M,N,O,P,T,X,Y veya Z harflerinden biri varsa, isminizi her yazdığınızda bir Yunan harfi kullanıyorsunuz demektir. Eğer Yunanlılar bu harfleri icat etmemiş olsaydı isminiz neye benzerdi acaba?

Dünya Tarihi 1. Cilt, Susan Wise Bauer (Sayfa 129 - Say)nya Tarihi 1. Cilt, Susan Wise Bauer (Sayfa 129 - Say)

_ALFABEYLE_ _HADİS_
A: Aranızda selâmı yayın.
B: Besmele her hayrın başıdır.
C: Cennetin anahtarı namazdır.
Ç: Çocuk 7 yaşına gelince,namaz kılmasınıyleyin.
D: Dua edenle âmin diyen sevapta ortaktır.
E: En hayırlınız ailesine en çok faydası olandır.
F: Faiz ağır bir günahtır.
G: Güzel söz sadakadır.
H: Hayra vesile olan onu yapan gibidir.
İ: İnsanların en hayırlısı Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir.
K: Kişi sevdigiyle beraberdir.
L: Laf getirende ve götürende hayır yoktur.
M: Müslüman herkesle iyi geçinir.
N: Namazda şifa vardır.
O: Oruç tutunuz, sıhhat bulursunuz.
Ö: Önce selâm, sonra kelâm...
P: Pişmanlık tevbedir.
R: Rabbin rızası;anne-babanın rızasına bağlıdır.
S: Sıla-i rahim farzdır.
Ş: Şirk üzere ölen cehenneme gider.
T: Tebessüm etmek sadakadır.
U: Uykudan uyanan ellerini yıkasın.
Ü: Üç kişi bir arada iken,ikisi üçüncüden ayrı olarak fısıldamasın.
V: Veren el alan elden iyidir.
Y: Yaşlılara hürmet ediniz.
Z: Zenginlik mal zenginliğiyle değil, gönül zenginliğiyle olur.

Mustafa Yıldız, bir alıntı ekledi.
24 Mar 09:10

Ne kiz dinleyen k e n d i n i d u y m a z !

Böyle Buyurdu Nietzsche, Friedrich Nietzsche (Sayfa 201 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları/ Çeviri: Mustafa Tüzel)yle Buyurdu Nietzsche, Friedrich Nietzsche (Sayfa 201 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları/ Çeviri: Mustafazel)
Mustafa Yıldız, bir alıntı ekledi.
 24 Mar 09:07

İ y i i n s a n l a r a s l a h a k i k a t i s ö y l e m e z.

Böyle Buyurdu Nietzsche, Friedrich Nietzsche (Sayfa 201 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları/ Çeviri: Mustafa Tüzel)yle Buyurdu Nietzsche, Friedrich Nietzsche (Sayfa 201 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları/ Çeviri: Mustafazel)

Ne beni geçici '' s e v e c e k '' kadar aşık ol,
Nede beni bir gün " y ı k a c a k '' kadar yakın dur.!
Beni '' s o n s u z a '' kadar seveceksen,
Hep " k a l b i m d e " ol..
Yoksa Sadece " s e v i y o r u m " diyeceksen,
Gerek yok " ALLAH'a " emanet ol...

B A Z I
İ N S A N L A R D A N
H U Y L A N I Y O R U M.
Ç Ü N K Ü
İ T İ C İ L E R..

Emre başatlı, bir alıntı ekledi.
28 Kas 2017

A u g u s t ine (354-430) g ö r e T a n r ıs a l d üzen ve uyum , d o ğ a d a v e b i r d e r e c e y e k a d a r s a n a tta y a n s ı y o r o ls a da a lg ıla r la k a v ra n a b ile n n e s n e le r d u y u la rın y a s a l ş e y le re b a ğ la m a k ta ve a k lın s o n s u z v e d e ğ iş m eye n şe yi d ü ş ü n m e s in i, k a v ram a s ın ı ö n le m e k te d ir .

100 Soruda Estetik, Mehmet H. Doğan100 Soruda Estetik, Mehmet H. Doğan