Neslişah Özbay, Hayvan Çiftliği'yi inceledi.
8 saat önce · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 10/10 puan

Hayvan Çiftliği, George Orwell’in 1943-1944 yılları arasında kaleme aldığı, Stalinist bakışa ve aynı zamanda kapitalist düzene de eleştiriler gönderen, masalsı anlatım tekniği ile dikkat çeken, taşlama niteliğinde bir eseridir. Orwell’in bu eseri totaliterleşen bir komünist anlayışa getirilen en önemli eleştirilerden biridir ama öbür yandan, kapitalist sistemi ve insan doğasını da eleştirmektedir.

Kitapta, doğrudan insan karakterler yoktur. En üst düzeyde, karakterler “insanlar” ve “hayvanlar” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hayvanlar ise “domuzlar”, ”atlar”, “eşekler”, “tavuklar”, “koyunlar” ve “köpekler” olmak üzere alt gruplara ayrılmıştır Orwell tarafından.

Hayvan Çiftliği, Bay Jones adında bir adam ve çiftliğindeki hayvanlar ile diğer birkaç çiftlik sahibi arasında geçmektedir. Bay Jones’un çiftliği Beylik Çiftliği adında, içinde domuzların, koyunların, ineklerin, atların, tavukların vb. hayvanların yaşadığı bir çiftliktir.

Domuzların Koca Reis adını verdikleri yaşlı bir domuzun konuşması ile başlar kitap. Yaşlı Koca Reis tüm hayvanları toplar ve “Emeğimizle bizden çalan insan, tek düşmanımızdır.” der. Eğer insan denen tehlike ortadan kaldırılırsa, eşit bir düzen kurulabileceğini savunur. İnsanı, sömürücü ve üretmeyen bir canlı olarak tanımlar Koca Reis.

Çiftlik hayvanları kendilerini bu konuşmanın ateşine kaptırırlar ve şarkılar söylemeye başlarlar. Günler geçer ve çiftlikte hayvanların sesleri daha fazla duyulmaya başlar. Bay Jones, durumu fark eder ve bir şekilde bu sesleri bastırır. Hayvanlar en ufak bir başkaldırıda boyunlarındaki boyunduruğu, burunlarındaki halkayı ya da sırtlarındaki yuları hissetmektedirler.

Günler geçer ve bir gün Koca Reis ölür. Koca Reis’in ölümünün ardından hayvanlar, kendilerine lider sınıf olarak domuzları belirlerler. Napoleon, Snowball ve Squelar adında üç domuz, liderliği üstlenirler ve Koca Reis’in düşüncelerini “Animalizm” adında bir düşünce sistemine çevirerek tüm hayvanları içinde bulundukları gaflet uykusundan uyandırmaya çalışırlar.

Zaman geçer ve sonunda hayvanların devrimi gerçekleşir. Beylik Çiftliği’nin adı Hayvan Çiftliği olarak değiştirilir, hayvanlar, insanlara ait olan her şeyi yok etme kararı alırlar. İnsanlarla olan ilişkileri ve hayvanların nasıl yaşaması gerektiğini ortaya koyan “Yedi Emir”den oluşan bir anayasa ortaya koyarlar ve tüm hayvanlar bu anayasaya uyarak yaşamayı kabul ederler.

Domuzlar çiftlikte yönetimi tamamen ele geçirirler. Önceleri tayınlar eşit dağıtılırken, daha sonra ineklerin sütlerinin ve toplanan elmaların domuzlara yem olarak gittiği anlaşılır. Diğer hayvanlar önce buna ses çıkarsalar da Squelar isimli sözcü domuz, bunun domuzların iyiliği ve sağlığı için şart olduğunu söyleyerek diğer hayvanları ikna eder.

Öte yandan liderliği ele geçiren sınıf olan domuzlar arasında da çeşitli çatışmalar söz konusudur. Snowball ile Napoleon liderlik için öne çıkmaktadır fakat ikisinin fikirleri sürekli çatışmaktadır. Snowball yenilikçi ve daha eşitlikçi fikirlere sahipken, Napoleon onun tam tersi tezler ortaya koymaktadır.

Bir süre sonra insanlar Bay Jones önderliğinde Hayvan Çiftliği’ne saldırırlar. Amaçları yönetimi tekrar ele geçirmektir. Ama bunda başarılı olamazlar. Savaş sonrası Napoleon ile Snowball arasındaki çatışmalar daha da büyür. Napoleon yanına koruyucu olarak aldığı köpek ordusunun da yardımı ile Snowball’ı çiftlikten kovar. Snowball hakkında her türlü karalama kampanyasına başvurur. Kampanyaları başarılı olur ve Napoleon tek lider olarak iktidarı ele geçirir.

Napoleon, en başta tüm hayvanların ortak kararıyla oluşturulan “Yedi Emir”in dışına çıkarak domuzların insanların yataklarında yatması kararını verir. Koyunlar ve diğer hayvanlar her kararda olduğu gibi bu kararda da önceleri tepki gösterirler ama Squelar onları yine bir şekilde uyutmayı başarır.

Çiftliği bir süre sonra bir kıtlık vurur ve Napoleon bunu gizlemek için her türlü yola başvurur. Kendi buyruklarına uymayan ve yumurtalarını satılması için domuzlara vermeyen bütün tavukları idam ettirir. Bu sırada Napoleon, Snowball hakkında yaptığı karalama çalışmalarına devam etmektedir. Çiftliğin başına gelen her kötü olaydan aslında Snowball’un sorumlu olduğunu sürekli dile getirir. Çiftlik içinde Snowball’ın ajanı olduğu iddia edilen bütün hayvanlar idam edilir. Böylece devrim tamamlanmış olur.

Napoleon ticaret konusunda komşu çiftliklerden birinin paragöz sahibi Frederick ile bağ kurar ama sonra Frederick’in verdiği paralar sahte çıkınca diğer komşu çiftliğin zengin sahibi Pilkington ile ittifak kurarak Frederick’e karşı savaş açar ve savaşı kazanır. Napoleon artık tam bir tiran olmuştur. Yasalara karşı durarak domuzların, insanların bütün hareketlerini yapmasına göz yumar.

Yıllar geçer ve devrimci hayvanların ortak aklıyla ortaya konulmuş “Yedi Emir” yerini tek bir emire bırakır. Napoleon savaş sonrasında bir gece, diğer insanları evinde toplar. Aralarında hiçbir şey olmamış gibi gülüp eğlenirler. Sonunda Napoleon, çiftliğin adının tekrar “Beylik Çiftliği” olduğunu açıklar. Bir solukta bitti.... İyi okumalar.

Kübra A., Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu'yu inceledi.
 11 saat önce · Kitabı okudu · 93 günde · 8/10 puan

GÖVDE GÖSTERİSİ
Bu incelemeyi (?) daha çok kitabı okuyan ve yarım bırakan arkadaşlar için yazıyorum. Sürprizbozan içerebilir demek istiyorum ama hangi sürprizi bozabiliriz ki diye diyemiyorum. Yani okumamak size kalmış. Bu kitap gibi, daha az kişiyi hedef alarak kaleme alıyorum. Murat Sezgin'in #27798378'in incelemesini de okursanız da kitap açısından daha yardımcı olucaktır.

Post modern edebiyat... Nedir bu? Bunu anlayabildiğimizde ki bu bile oldukça zor -bence- bu türdeki okumaların amacı ve sonucu daha anlamlı bir yere gelir. İnternette bu konuda yaptığım araştırmalar neticesinde kopyala yapıştırla, post modern edebiyatı biraz daha anlama kavuşturmaya çalışacağım. -Umarım.-
1)''Postmodern yazın, modern anlayıştan farklı olarak öz ve biçimde yeni bir yaklaşımı beraberinde getirmiştir. Buna göre tür ayrımı ortadan kalkmıştır. Modern yapıtta yorumlanabilirlik sınırlandırıldığı halde, postmodern yapıtta okuyucu, okuduğu sırada metni yeniden yazma durumuna geçer. Modernlikte yapıt anlamlılık taşımaktayken, postmodern yapıt söz söyleme sanatıyla (retorik) bezenmiştir. Dil oyunlarına geniş yer verme ve zaman-yer bütünlüğünden uzaklaşma görülür. Postmodern yazında konu bağlarında geriye dönüşler vardır. Daha önce yazılmış metinlerden yola çıkarak yeni metinler üretilir. Hem sorgulama, hem de yanıt arama bir arada görülür.''
Calvino ne yapmıştır peki? Daha önce yazılmış metinleri kendisi yazmıştır. 10 romanın ilk bölümleri, bunun örneğidir.

2)''Modernizm, nesnelerin, varlıkların, durumların göründükleri gibi olmadıkları düşüncesine dayalıdır.'' Bütün bir kitap boyunca, sırtımızda kitaptan bir pelerin, soyut bir yerlerde gezerken, tam olarak bu özelliği hissediyoruz. Bu kitap öyle elime alayım hadi okuyayım denebilecek bir kitap değil. Tam olarak entelektüel insanların kalemi bir kitap.

3)''Klasik (geleneksel) roman; dış dünyayı, çevreyi ve toplumsal olanı önemser, dışa dönük bir özelliğe sahiptir. Modern roman ise içe dönüktür. Bireyin iç dünyasına, ruhuna, bilinçaltına eğilir.'' İkinci tekil şahıs kullanılarak yazılmış bu kitapta, size ne düşündüğünüzü ve düşüneceğinizi anlatan cümleler var. Karşı koyamadan okuyorken, birden karşı koyarken buluyorsunuz kendinizi.
Nedense geleneksel tavrı, bu modern dünyada biraz küçümseme içererek kullanırız. Ben, klasik olanı da modern olanı da tercih ederim. Bence klasik olan da sadece toplumsal yazılmıyor. Aklıma İnsancıklar ve Anna Karenina geldi. Bunlar bireyin hem içini hem dışını önemseyerek yazılmış klasik eserler. Ama bu kitap, tamamen içe dönük bir kitap. Post modernizm adına verilen örneklerin içinde zirve sanırım James Joyce'a ait. Ama onun da övdüğü biri var. İrlanda'lı yazar Flann O'Brien. Üçüncü Polis Bu kitaba nazaran okuması daha kolay bir kitap olduğunu düşünüyorum. Post modernizmden hoşlanan ve bununla ilgilenenlerin ıskalamaması gereken bir eserdir. Tavsiye ederim.

4)Bu madde için kopyala yapıştır yaptığım siteye nasıl bir minnet duydum, şu anda anlatamam. Çünkü ben de bilinçakışı var diyeceğim ama tam olarak Körleşme ya da Tutunamayanlar'daki gibi de değildi. Bu yüzden yazarsam ''Hadi canım!'' diyen olur diye vazgeçmiştim. Teşekkürler yazan kişi! :) Kendimle de övündüm böyle düşündüğüm için :) ''Öykülemede diyalog ve hikâye etme yerine bilinç akışını kullanır. Dolaşık ve karmaşık anlatım yöntemlerini dener. Simgelere, mitolojiye, efsanelere, mistisizme, nihilizme, fanteziye yönelir.'' BİLİNCİNİZ AKIYOOOOR. Calvino bu kitapta, zihnimizi bir muhallabi misali akışkan ama yeteri ısıyı bırakırsa donacağını bilen bir eminlikle oradan oraya akıtıyor.

Post modernizm ile ilgili bu kadar yazmak yeterli. Şimdi kendi notlarıma döneceğim. Aşağıya da yararlandığım sitenin linkini bırakacağım. Benim okuduğum tek site bu olmadı. Ama en güzeli. Siz de okumalısınız. Buradaki her madde bu kitabı daha anlaşılır kılıcak.
https://www.turkedebiyati.org/...modern-edebiyat.html

***

Kitap okurken not alıyorum. Bunu da bu siteden öğrendim. Hatta yanılmıyorsam Hakan S. abi bunu yazmıştı bir yere. O gün bu gündür, elimde bir cep ajandası okuduğum kitabın kankası olarak gezer, ben de yazdıkça yazarım ona. Bir kitabı okurken, düşündüğümüz binlerce şey var. Bunların bilincimizden öylece geçip gitmesine müsaade etmemeliyiz.

Kitapla ilgili 2 ayrı görüşüm olucak. İlki yarısına kadar düşündüklerim olucak. Bir noktaya kadar bilinçakışımsı tavrı sezdiğim ama kondurmakta emin olamadığım için ''Hah'' dedim, ''Yine, yeni, yeniden!'' Daha önce yazdıklarıma denk gelenler bilinçakışı tekniğini ne kadar sevdiğimi bilirler :)) Ben kaçtıkça o beni kovalıyor gibi bir durum... Neyse.. Açtım kitabı ilerlerken dedim ki; ''Ben bu tür kitapları sevmiyorum. Ne zaman başladı, ne anlattı, ne hayal ettirmek istedi, nereye sürüklemek istedi?'' Ayağı yere basmadan okumak gibi bu tür kitaplar. Bir şeyler havada. Birçok şey havada. Zihniniz havada. Ama.. Calvino yaa... Çok tatlı adam. İkiye Bölünen Vikont'u okumuştum. Bazı yerlerde çocuk kitabı diye geçiyor. Onlar nasıl çocuksa artık... Bu kitabı öneririm çok eğlenceli, akıcı, anlamlandırmakta kesinlikle zorlanmaycağınız ve konu olarak ilginç de bir kitap. Calvino ile böyle sempatik bir tanışma yaşayınca dedim ki ''Ben, bu yazarın en az 3-4 eserini daha okumalıyım. Çok beğendim.''

Calvino ilk yarıda beni zorlamadı. Aksine ne kadar kendimi Ay'da yürüyor gibi hissetsem de yap-boz misali geldi bu kitap. Sabırla, elime yap-boz parçaları gibi tutuşturduğu kelimeleri alıp, onları birleştireceğim ya da birleştimeyi umduğum zaman gelicek mi diye ilerledim. Kitapta altını çizdiğim çok fazla yer var. Alıntı paylaşmak çok yaptığım bir şey değil. Ama paylaşmaya kalksaydım, çok verimli bir kitaptı. Okuması zor bir eser olduğu için o altı çizili satırlara ancak dinç bir zihinle ulaşmak mümkündü. Bu yüzden 93 günde dura dinlene, sindire sindire okudum. Tabi kitap bittiğinde dahi vaaoov denecek satırlar beni bekliyormuş, tahmin etmedim. Kitap, bitince kendinize dondurma ısmarlamanız gereken bir kitap. Gidin doğru düzgün pastaneden alın, yürüyün az da bacaklarınız açılsın. Bu yangını ancak dondurma soğutur çünkü. Düşünürken başınızın fırına döndüğü çok olmuştur. O yüzden ''Beynim yandı.'' ifadesi vardır. :) Bu kitabı okurken, sık sık gökyüzüne baktım. Şehrin ışıklarının taarruz ettiği gökyüzüne, geceleri.. Belki bir yıldız görürüm dedim. Göremedim..

***
Calvino'nun kaleminde yer yer insana tebessüm ettiren bir yan var. Betimleme yaparken alıp başını gitmiyor. Eğlenceli, insanı allak bullak eden de bir yanı var. Tabi bu yorulmadan önce düşündüklerimdi.

Calvino, bu kitabıyla, edebiyat dünyasına GÖVDE GÖSTERİSİ yapmış, adeta meydan okumuştur. Kitaptaki 2 karakter, kitapçıdan bir kitap alırlar. İlk bölümden sonrası yoktur. Tekrardır. Bu, bu şekilde alınan her kitapta devam eder. Yarım kalan her roman, en heyecanlı yerinde kesilmiş ve okuyucuyu meraka düşürecek niteliktedir. Tam 10 kitap, 10 ilk bölüm içinde, ana bir romanın da bunların dışında şekillendiği bir kitap Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu Yazar diyor ki: ''10 tane roman yazarım. 10'unu da aynı anda yazarım. 10'unu da sağlam bir temele oturturum. 10'unda da öyle farklı karakterler ve isimler bulurum ki şaşakalırsınız.'' Bence puro falan da içiyor olabilir. Dumanlarını insanın yüzüne yüzüne keyifle üfleyip, gülümseyecek bir adam gibi geldi bana. :)

Bu türde bir kitabı bana 2 sene önce verseler okumazdım. Zihnin en azından sabretmeye hazır olması gerekiyor. Her zaman söylüyorum, çok farklı özelliklere sahip insanlarız. Bu tür bir kitap daha ziyade entelektüel okumalar yapanlara hitap ediyor diye de; bu, o kişilerin üstün özelliklerine işaret etmiyor. Aksine, yine hitap konusu bu. Şahsen ben böyle bir eser karşısında klasikçi bir yaklaşım benimseyenlerdenim. Post modernciler yerine Dostoyevski, Victor Hugo ve diğerleri bana daha çok hitap ediyor.

***
Gelelim ikinci görüşüme, kitap sy. 167'de başlayan 8. bölümün bir kısmından sonra artık tadını kaçırdı. Bence burdan itibaren zorlama bir şekle girmiş. 10 kısa roman var bu kitapta demek daha çekici gelmiş olmalı. Lakin okuyucu için 7. bölümden sonra yürünen yol, yol değil, çıkılan bir yokuş olmuş. Hele ki; ana romanın kendisi de son 4 yarım roman da iyice insanı sıkan, saçma sapan bir yere ulaşmış ki, artık okuyucunun yıldığı yerdir, bıktığı yerdir, vazgeçmek istediği demdir.

Kitabın sonuna geldiğimde ise... Şaşırdım itiraf ediyorum. Sürprizbozan geliyor: 10 hikayenin ismi birleşip, anlamlı bir cümle oluyor'u okumuştum ama bana yine de anlamlı gelmemişti. Meğer cümle 10'u ile bitmiyormuş. Calvinoooo. Seni seni. Ne oyuncu adamsın yahu. :)

Bir Kış Gecesi eğer bir yolcu; Malbork kasabasının dışında, sarp yamaçtan sarkarken, rüzgardan ve baş dönmesinden korkmadan gölgelerin yoğunlaştığı aşağıya bakarak birbirine bağlanan çizgilerin ağında, birbiriyle kesişen çizgiler ağında ay ışığıyla aydınlanan yapraklardan halının üstünde, boş bir mezarın çevresinde ''Oracıkta sonunu bekleyen öykü hangisi?'' diye, öyküyü dinleme sabırsızlığı içinde sorarsa.

İşte bütün mevzu buydu okuyucular. Ama mevzu neydi hala net bir cevap veremiyorum.

Serdar Glmz, Bir Elin Sesi Var'ı inceledi.
14 saat önce · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 9/10 puan

Otomatik Portakal'dan tanıdığım Anthony Burgess'in okuduğum üçüncü kitabı.
Burgess bu kitabında da alışılmış tarzının dışına çıkmadan toplum ve birey arasındaki ilişkiyi evli bir çift üzerine kurguladığı hikaye ile inceliyor. Kitabın orjinal adı Malay dilinde karşılıksız aşk anlamına geliyor. Burgess kitabında da bireyin, tüketim toplumuna duyduğu karşılıksız aşkı anlatırken tüketim toplumunu öyle güzel ve yerinde eleştiriyor ki benim gözümdeki " hicivlerin efendisi" rolünü koruyor. Olayların aktarımındaki soğukkanlı ve açık anlatım sayesinde ürperten bu son derece kasvetli havasıyla birbirine tamamen karşıt kişiliklerdeki iki insanın nasıl olup da evlilik yaşantılarını sorunsuz devam ettirdiklerinin garipliğiyle bu çiftin yaşadıklarının bıçak sırtı hassasiyeti ve gerilimiyle öykünün değişik tür ve kalınlıktaki anlam katmanları kullanılarak inşa edilmesine olanak sağlayan yapısıyla kesinlikle bir başyapıt.

Harun Vardi, Gençliğim Eyvah'ı inceledi.
15 Mar 14:40 · Kitabı okudu · 6/10 puan

Kitap esas olarak ihtiyar, delikanlı ve Güliz adlı üç karakterin ekseninde dönüyor. Bu üç karakterin ayrı ayrı hikayelerini anlattığı bölümlerde ne yalan söyleyeyim çok sıkıldım. Çünkü bu bölümler diyaloğun az detaylandırmanın çok olduğu bölümlerdi. Tarık Buğra, bu eserini en önemli romanım diye nitelendiriyor. Bence yazarın böyle düşünmesinin nedeni romanı; harika bir roman tekniğiyle veya çok akıcı bir üslupla yazdığı için değil eserin verdiği mesajdır. Çünkü eser bir milletin geleceği olan gençliğin yanlış insanların elinde nasıl yıkıcı bir güce dönüştüğünü anlatan sürekli bu mesajı işleyen ayrıca verdiği politik mesajlarla Türkiye'nin yakın tarihine göndermeler yapan bir eser. Bu bilgiler eşliğinde yazarın üslup, anlatım kaygısından çok içeriğe önem verdiğini söyleyebilirim. Bu yüzden kitabı okurken sıkılabilirsiniz fakat bitirdiğinizde iyiki de okumuşum diyeceğiniz bir eser.

Yusuf Çorakcı, Vampirle Görüşme'yi inceledi.
14 Mar 08:05 · Kitabı okudu · 4 günde · Beğendi · 8/10 puan

En son ne zaman bir vampir romanı okudum ya da hiç okudum mu hatırlamıyorum aslında, ama iyi bir okur olan arkadaşımın referansıyla Anne Rice'dan Vampirle Görüşme kitabını okumaya bir şekilde karar verdim. Hem farklı bir şeyler arıyordum, hem de o yıldızlar geçidi olan meşhur filmin çıkış noktasını merak ettiğimden zor olsa da kitabı bulup okumayı başardım. Bendeki kitabın adı Vampirle Konuşma olarak çevrilmiş Remzi Kitabevi tarafından ama hikaye aynı, çünkü kapaktaki kitaba dünyanın parasını istiyorlar ben daha makul bir fiyata edindim. Heyecanla okumaya başladım kitabı ve anlatılan dönemi oldukça iyi yansıttığını gördüm. Dil ve anlatım açısından aşırı sade veya ağır değil kitap, tarz olarak klasik ve çağdaş arasında diyebilirim. Uzun tasvirler başta sıksa da sonradan alışıyorsunuz ve olaylar oldukça detaylı anlatılıyor. Şehirler, mekanlar, kişiler oldukça iyi anlatılmış ve okurken vampir olduğunuzu hissediyorsunuz. Yazar belki yıllarca vampir romanı yazılmadığını görmüş olabilir bu nedenle klasik vampir tanımından çok daha çağdaş ama ruhunu kaybetmemiş bir vampir portresi çiziyor. Onları birer vahşi kan emici dışında edebiyat, sanat, tiyatro merakı olan, giyimine ve yaşadığı yere özen gösteren, kendini ve hayatı sorgulayan varlıklar olarak görüyoruz kitapta. Bu vampirler haçtan korkmamakla birlikte kiliselere girip çıkan yaratıklar. Hikayeye gelecek olursak; New Orleans'ta kardeşini kaybeden Louis bir gün vampir Lestat tarafından ısırılınca vampir olarak ölümsüz bir yaşama adım atar ve her gün vampirliğini sorgulayarak, anlamaya çalışarak geçirir. Bu ikili lüks bir yaşam sürerken aralarına Claudia adında küçük bir kız vampir katılır ve o zaman birçok şey değişmeye başlar. Sonra Louis ve Claudia, Lestat'tan kaçıp Paris'e giderler ve orada vampir Armand'ı bulurlar. Bütün bu olayları aslında Louis bir gazeteciye anlatıyor ve biz de onun ağzından hikayesini dinliyoruz. Kitabı okumuş olanlar çok fazla detay vermediğimi görmüşlerdir oldukça hareketli bir hikaye diyebilirim. Yer yer ana konudan sapmalar olsa da olaylar ve konuşmalar gerçekten ilgi çekiyor ve vampir olmanın nasıl bir his olduğunu düşünmenize sebep oluyor. Vampirlerin duyguları ve kişilikleri olduğunu gösteren ilk kitaplardan biri olabilir, fakat Twilight gibi değil asla. Dracula'ya çok benzemiyor ancak ondan izler taşıdığını söyleyebilirim. İnsan bulamadıklarında hayvanların kanını içmeleri ilginç bir detay. Théatre des vampires diye bir mekan var ki kitaptaki en ilgi çeken mekan bana göre. Ölümsüz yaşam çok cazip gibi görünse de kitabı okurken pek de güzel olmadığına ikna olmak mümkün. Diyaloglar oldukça merak uyandıran ve sorgulayan nitelikte, bazen okurken hadi konuşun diye beklediğim oldu. Genel hatlarıyla beğendim ancak kendini tekrar eder yerler biraz sıkabiliyor. Klasik havasında ama çağdaş edebiyattan bir kitap arıyorsanız ve konu olarak fantastik bir şeyler isterseniz okumanızı öneriyorum. Son olarak o filmin başrol kadrosunu tekrar bir araya getirmeye kimsenin bütçesi yetmez.

Yasin Genç, Dirilt Kalbini'yi inceledi.
13 Mar 19:24 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Nouman Ali KHAN, Pakistanlı efsane bir adam. Müthiş bir Arapça bilgisi var ve bu bilgiyi Kur’an-ı Kerim üzerinde yaptığı çalışmalarla ispatlıyor. Kitapta Peygamberlerin başından geçen kimi olaylar ve oldukları imtihanlar üzerinden çeşitli konulara değinilmiş. Ve insanın bu tür konularda(sabretmek,dua etmek,takva,tevhid vb. ) bir müslüman olarak nasıl tutum sergilemesi gerektiği anlatılmış. Kitap dışında da takip ettiğim birisi. Çeşitli hutbe ve sempozyumları YouTubeda mevcut. Kendine ait bir anlatım üslubu var(Ben beğeniyorum). Günlük hayattan örnekler de vererek İslam dinini daha rasyonel bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Kesinlikle takip edilmeli ve okunmalı.

Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
13 Mar 18:39 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Arkadaşları tarafından bize miras bırakılan Sokrates'in konuşmaları takdirimizi kazanıyorsa bunun tek nedeni vardır: Çoğunluğun onayı. Bu takdirin altında bilgi yatmaz, zira bu diyaloglar bizim bugünkü anlayışlarımızın çoğuna aykırıdır. Eğer günümüzde Sokrates'inkilere benzer bir şeyler yazılsaydı, bunları değerli bulacak az insan çıkardı. Aslında biz, ustalıkla büyütülmemiş, şişirilmemiş hiçbir şeyi değer kabul etmeyiz. Bu türden bir değer ancak saflık, basitlik diye nitelenir; bizim kıt anlayışımız bunun bir değer olduğunu farkedemez bile...Bizler için basitlik, boş kafalılığın yakın akrabası olup ayıplanması gereken bir özellik değil midir? Sokrates'in ruhunda sıradan insanın doğallığı vardır: Bir çiftçi nasıl konuşursa o da öyle konuşur...Çıkarımlarını ve karşılaştırmalarını yaparken, en sıradan en bilindik insan etkinliklerini kullanır ki söylediklerini herkes anlayabilsin. Eğer bugün yaşasaydı ve böyle sıradan bir anlatım biçimi kullansaydı bizler, yani, bilgiyle şişirilmemiş her şeyi adi, alelade diye değerlendiren, gösterişli bir biçimde ortaya konmamış hiçbir güzelliğin asla farkına varamayan bizler onun ortaya attığı müthiş düşüncelerdeki asaleti, ihtişamı da asla göremezdik."
Montaigne

Felsefenin Tesellisi, Alain De Botton (Sayfa 196 - Sel Yayıncılık)Felsefenin Tesellisi, Alain De Botton (Sayfa 196 - Sel Yayıncılık)

Yılanlar ve Merdivenler
Yılanlar ve Merdivenler / Sean Slater

Sean Slater kaleminden; Dedektif Jacob Striker ile ilk tanıştığım kitaptır Yılanlar ve Merdivenler. Bir polisiye sever olarak bu kitabı okumayı iple çekiyordum ve sonunda okuma şerefine nail oldum! Gerçek bir dedektif kaleminden yazılmış bu muhteşem kitaba tek kelime ile ba-yıl-dım!

Kitap o kadar akıcı ilerliyordu ki; 486 sayfa olmasına rağmen 200 sayfa okumuş hissi bıraktı bende. Dedektif Striker bir intihar ihbarı alıp olay yerine intikal eder. Ancak olay yerine, yani Şanslı apartmanına vardığında tuhaf bir şeyle karşılaşır. Olay yerine ondan önce varmış olan çaylak bir polis memuruna! İlk ihbarı kendisinin almasına rağmen diğer memurun nasıl orada olduğu epey kafa karıştırıcıydı… Sonra olay yerinde keşfettiği kameranın, kısa süreli arkasına dönüp, cesetten gelen sesi dinlerken anlık saniyede yok oluşuysa tam bir muammaydı.

Kitabın giriş kısmının bomba olduğunu söylemezsem çatlarım. Sean Slater’in kalemi gerçekten çok iyiymiş . Öyle ki; mêkanları, olay örgüsünü öyle bir anlatmış ki; tüm bahsettiği yerleri, vakaları resmen birebir yaşadım! Olay yerini birebir gezdim ve çokça ürperdim! Kitabın çoğu yerinde resmen, film izliyormuşçasına, aksiyonlu bir sahne gelmişçesine, heyecandan titredim.
Kitapta ilginç detaylar da buldum ve ilk kez duyduğum teknik kısaltılmaların da mevcut olduğuna şahit oldum. Bir kaç örnek verecek olursam; TKO ( Tek Kişilik Ofis), ŞÜPKİŞİ (Şüpheli Kişi), PKBYO ( Polis Kayıtları Bilgi Yönetimi Ortamı), ZARK (Zihinsel Açıdan Rahatsız Kişi).
Bence bu kısaltmalar bile kitaba başlı başına bir gizem katıyor ve gizemli konular bir kitapta oldukça o kitap ilgimi aşırı derecede celbediyor!… Kitaptan çeşitli teknik bilgiler de öğrendim. Örneğin ölülerin kokusunu bastırmak için polis ya da katiller, ocakta kahve çekirdeklerini yakarlarmış. Ve öğrendiğim bir diğer bilgiyse, bizde kanıtların naylon kilitli poşetlere konarken, onlarda kanıtların kağıt torbaya konması…

Kitabın teknik özelliklerine gelecek olursak; Puntoları çok iyiydi, baskısı kaliteli, kapak tasarımındaysa; ön kısmında “Yılanlar ve Merdivenler” yazısında bulunan gümüş lak göze oldukça hitap ediyor ve gerçekten çok şık duruyor!

Yazarın anlatım dili zaten on numara ve çok, çok etkileyici. Özellikle bir ve ikinci başlıkta resmen adrenalin yaşadım ve kafam çok karıştı. Bir çok soru aklıma geldi ve bir çok da şüphelim oldu. Bir çok polisiye kitapta olduğu gibi, dikkatli bir okur olarak, katil profil tahminim doğru çıktı!. Kitaba kendimi o kadar kaptırdım ki; katili tahmin etmeme rağmen yine de sanki bilmiyormuşum gibi şaşırdım. Çünkü altından bambaşka bir hikâye çıktı!

Bu kitabı tüm polisiye, psikolojik-gerilim severlere ve polisiye tarz deneyimleme adaylarına şiddetle tavsiye ediyorum. Boşa alınmamış bi kitap olduğunu kitabı hararetle bitirdiğinizde göreceksiniz…

Yazar kitabın hakkını layıkıyla vermiş… Son olarak belirtmek isterim ki; Hyperion yayınlarına ait okuduğum sekizinci kitap. Ve bu yayınevine ait kitapları gözü kapalı alabilirsiniz. Okuduğum hiç bir kitaba pişmanlık duymadım. Her birine harcadığım vakite değdi!

Hyperion Yayınlarına böyle güzel ve kaliteli kitapları bizlerle buluşturduğu için şahsım adına çok teşekkür ederim.

Bence iyi kitaplar, insanları aptal tv programlarından soğutan, en güzel şeylerdir…

Selâm ve saygılarımla...

Gözde Karadağ
Kitap Gemisi
kitapgemisi@blogcu.com

™ Parende, Gülüşün Dökülmesin Çocuk'u inceledi.
 12 Mar 02:59 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi

Elif öğretmenin kaleminden yüreklere dokunan bir eser. Erzurum'da olmanın, kitapta bulunan karakterlerin bazılarını şahsen tanımanın da etkisi var elbet. Kitabı olumlu eleştirmekte değil, ama hikâyeyi hissetmek ile biraz var...

Kitabı çıktığından beri takip ediyorum. Kitabı almak ve imzalatmak istiyordum. Fotoğraf sevdası sayesinde simayen tanıdığım Elif öğretmen, içtenliğiyle buna karşılık verip hoş bir sohbet ile kitapla tanıştırdı beni. Uzun zamandır alamadığım, ertelediğim kitap elimdeydi. Ben kitapların vakti olduğuna inanırım. (Birçok incelememde de bunu belirtmişimdir.) Kitaba başladım, bir solukta da bitti. Öğretmenlerin ve öğretmen olmaya niyetlenenlerin özellikle okuması tavsiye edilir.

SPOİLER OLABİLİR!!

Kitap bitince "çok ağlattın beni Elif hocam" dedim. Bunu beklemiyordum açıkcası...

Özellikle Yekta beni çok etkiledi, meslek gereği sanırım. (hemşireyim) Aklıma 3. sınıfta İzmir'de staj yaparken, ölümünü izlediğim iki bebek hastayı getirdi. O ana gittim ve onları yaşadım. Bana hep sorarlar, nasıl alıştın ölüme diye? Ziraa sülalemde cenazelere tepki vermememi normal karşılamamı biraz garipsiyorlar. Belki bakış açımızdandır meslek erbabı olarak. Bilemem ama, asıl soru alıştım mı ki? Her ölüm, erken ölümdür ama çocuk başka. Eymen ve Hasan'ın çaresizce ölümünü izledim. Başlarında bekledim. İşte Yekta'nın hikâyesi ve Elif öğretmenin bunu anlatışı beni o ana götürdü. Bahsettiği o koridorlar vs. küçücük bedenlerin ve ölüm görmekle nasıl tanıştığımı hatırlattı.

Erzurum'da geçen hikâyeler olması ve şuan benim de Erzurum' da olmam da ayrı bir his. Belki başkalarına bu şekilde hissettirmeyebilir. Hani kitap okurken kafanızda yer, mekan ve karakterler oluşur ya. Burada sadece oluşmadı, içinde yer aldım. Sanki ben okumadım da o hastane koridorlarında çalışan bir hemşireydim. Sanki o bankta oturan Elif öğretmeni serviste uzaktan izledim. Sanki o evde Meryem ile konuşurken bende oturuyordum o köşede. Kitap' ta Erzurum'un anlayacağı bir ayrıntı da var. Muzaffer dede...Kendisi sokakta fındık fıstık satan güleç yüzlü bir amcaydı. Yazın vefat etti. Çok fotoğraflamıştık kendisini. Ne güzel gülerdi, sohbet ederdik. Gözlerimi doldurdu onu okumak.

Toprak'ın öyküsü bambaşka bir yara. Burada belli ki belli nedenlerle çok açık anlatılmamış hikâyesi.

Sade bir anlatım tarzıyla o hikâyelere tanık oluyorsunuz. Tavsiye edilir.Çocuklar diyorum, dökülmesin gülüşleri...

İyi ki kalemine değenleri bizimle paylaştın Elif hocam. Kitabı okuyunca bir kez daha anladım, herkes öğretmen olmamalı.