Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey,
Dünyanın en güzel sesinden
En güzel şarkıyı dinlemek gibi birşey…
Fakat artık ümit yetmiyor bana,
Ben artık şarkı dinlemek değil,
Şarkı söylemek istiyorum.

Şair: Nazım Hikmet Ran

https://youtu.be/mMrKh_chvWo

Neslişah Özbay, Bütün Şiirleri'ni inceledi.
10 Mar 10:36 · Kitabı okudu · 6 günde · Beğendi · 10/10 puan

Nazım Hikmet Ran Bütün Şiirleri
Nazım Hikmet (Selanik, 20 Kasım 1901- Moskova, 3 Haziran
1963) Bahıiye Mektebi'ni bitirdi (1919), Hamidiye Kruvazörüne
stajyer balıliye subayı olarak atandı. 1920'de saglık kurulu kara-
nyla askerlikten çıkartıldı. Ocak 1921'de Milli Mücadele'ye katıl-
mak üzere Anadolu'ya geçti. Cepheye göndeıilmedi, bir süre Bo-
lu'da ögretmenlik yaptıktan sonra Eylül 1921 'de Batum üzerinden
Moskova'ya gitti, Dogu Emekçileıi Komünist Üniversitesi'nde
(KUlV) okudu. 1924'de Türkiye'ye döndü, bir yıl sonra yeniden
Moskova'ya gitti, 1928'e kadar kaldı. 1928'de döndügünde bir
süre tutuklu kaldı. Şiiriert ile ilgili açılan pek çok davada heraat
eden Nazım Hikmet, 1933'den başlayarak, 1938'e kadar "gizli ör-
güt kurmak" suçlanndan tutuklandıktan sonra, bu taıihte "ordu-
yu ve donanınayı isyana teşvik" suçlanndan tutuklandı ve toplam
28 yıl 4 ay hapis cezasına mahküm edildi. 14 Temmuz 1950'de
çıkan Genel Af Yasası'ndan yararlanarak, 15 Temmıızda serbest
bırakıldı. Yasal olarak yükümlülügü olmamasına karşın, askerligi-
ne karar alınmasını hayatına yönelik bir tehdit gördügü için 17
Haziran 195l'de Istanbul'dan aynldı, Romanya üzelinden Mos-
kova'ya gitti. 25 Temmuz 1951 taıihinde, Bakanlar Kurulu kara-
nyla Türk vatandaşlıgından çıkartıldı. Ölümüne kadar pek çok
ülkeye seyahatler yaptı, konferanslar verdi, şiirielini okudu. Mos-
kova'da Novodeviçiy Mezarlıgı'nda gömülüdür.
Şiir yazmaya 1914'te başlayan Nazım Hikmet'in ilk şiiıi, Mehmed
Nazım imzasıyla ("Ha.IA Serviierde Aglıyorlar mı") 3 Ekim 1918'de
Yeni Mecmua'da yayımlandı. 1921 - 1924 yıllan arasında Mosko-
va'da ögrenim görürken tanıştıgı Rus fütüıistleri ve konstrüktivistle-
rinden esinlenerek, klasik şiir kalıplanndan sıynlmış, özgür, yeni bir
şiir dili ve biçimi geliştirmeye başladı. Bu ilk çalışmalanndan bazıla-
n Aydınlık dergisinde yayımlandı. Ilk şiir kitabı, Güneşi lçenleıin Tür-
kiisü 1928'de Bakü'da yayımlandı. l929'da Istanbul'da basılan 835
Satır, edebiyat çevrelerinde geniş bir yankı uyandırdı. Zamanla, tam
anlamıyla klasik de denilemeyecek ama biçimsel bakımdan daha az
deneysel bir şiir dili geliştirdi. Halk şiirinin de dogu şiilinin de çag-
daş bir şiirden ödün vermeden nasıl kullanılacagını gösterdi.
Edebiyatın yanısıra, tiyatro ve sinema da Nazım Hikmet'in ilgi ala-
nına girmiştir. Moskova'da bulundugu yıllar, bu iki sanat türünde
Ruslann öncülük ettigi çaga uygun düşmektedir. Pek çok filmin
senaryolannı yazdı, çekimiertnde katkıda bulundu. Gazete yazıla-
n, romanlan, öyküleıi, çeviıileıi de olan Nazım Hikmet'in yapıt-
lan, 1938'den 1965 yılına dek Türkiye'de yasaklandı. 1965'den
başlayarak, çeşitli basımlan yapılan yapıdan, "bütün yapıtlan"
kapsamında, bir araya getiıildi. Yapı Kredi Yayınlan, bu "külliya-
tı" yeniden gözden geçirerek yayımlamaktadır.
Büyük şair Nazım Hikmet bu eserin de memleket hasret kokusu var bir başkaldırı isyan özgürlük devrimci ruhunu simgeleyen faşist sisteme başkaldırışı var. Umut hic bitmiyor kavgası müthis bir arzu direniş tükenmez bir kalem... Bir şiiriyle tamamlamak isterim.
"Ve insanlar, ah benim insanlarım,
Yalanla besliyorlar sizi,
Halbuki açsınız,
Etle, ekmekle beslenmeye muhtacsınız..."
#NazımHikmetRan Bütün Şiirleri, Saygılarımla üstat

DUA, Direnç'i inceledi.
 08 Mar 22:22 · Kitabı okumadı · Puan vermedi

İncelemedeki şiir bu günün anısına, erkek olmak nedir bilmeyen erkeklere armağan olsun.

Kadınlar gününde bir kadın şair Sennur Sezer i seçmiş olmam elbette ki tesadüf değil. Özenle seçtim. Ben kadınlar gününü şahsen sevgililer gününe benzetilmesinden pek hoşnut değilim. "Ayyy sevgilim bana kadınlar gününde pırlanta yüzük aldı" demek değildir kadınlar günü. Zaten erkeğin erkek olduğu yerde kadınlar gününe gerek olmadığı düşüncesindeyim.

Kadınlar gününün asıl amacı emekçi kadınlar günü olduğundan önemli kadın şairlerimizden en emekçisi, en direnişçisi olan kadın isminin hakkını hakkıyla verebilmiş ve ayrıca Nazım Hikmet Ran , Ahmed Arif Enver Gökçe , gibi siyasi kimliğini edebiyat kimliğiyle yürütebilen bir isim Sennur Sezer

Kadın şair olmak gerçekten zordur bu nedenle sayıları çok azdır. Nedenine gelince kadınlar duygularını dışa yansıtmayı çok iyi bilirler. Sanırım içlerinde bırakacak duygu kalmadığından ötürü şiirde her bir kadın başarılı olamıyor. Bu sebeple var olan kadın şairlerin en ünlü erkek şairlerden daha iyi oldukları kanaatindeyim. Çünkü gerçekten zor bir şey başarıyorlar. Ve Sennur Sezer şiirlerinde gözleriyle kucaklıyor bizi ve bastırıyor yüreğini mısraların en dibine.Sen ki övünürsün kadınlara egemenliğinle
Söyle
Nedir el değmemişlik ve ne zaman biter
Ve neden daha kolay bir fahişeyi şaşırtmak
Yaşlı bir bakireyi hoşnut etmekten
Söyle
Nasıl altedilir el değmemişlik
O ulaşılmaz noktada
Yeniden yeniden ürerken

Sen ki övünürsün
Gövden ve sertliğinle
Bir bulutu ele geçirdin mi
Ve gökkuşağını doladın mı beline...
Söyle
Bir kızı nasıl ayırırsın bir anadan
Göğüslerine dokunmadan

Gövdenden kurtulmaktır sevişmek
Düşlerinden sıyrılmak
Yeni bir etle kuşanmak yaşamayı
Ellerini kamaştırır etin
Eğilirsin
Ve bezgin boşalırsın yatağına
Kendine kapalı ırmak

Sen ki övünürsün kadınlara egemenliğinle
Usanmadın mı sarılmaktan gölgene
Söyle.

Yanılıyorsunuz sayın şair yanılıyorsunuz
Söz konusu kadınlar olduğunda
Diyelim çok seviyorsunuz, seviliyorsunuz
Sevdalısınız hatta
Yine de tanımıyorsunuz sevdalınızı
Sizin bildiğiniz bir iç baygınlığı
Sevda değil diyebilirim de
Neyse...
Bilmiyorsunuz çünkü
Nedir ormanla benzeştiren
Ve ayıran bir kadını

Haklısınız
Adımlayıp yıllar yılı bir sokağı
Taşlarını bilmemek olası
Ama bir kadın
Nasıl çağrıştırır sokakları

Yaklaştıkça uzaklaşan
O koku, renk
Ve gökyüzünü yitirmiş gibi
Başdönmesi
Girdikçe içine, daldıkça, derinleştikçe
Ya da kendine çektikçe
Aldığını kendi kılan
Orman nasıl ayrılır bir kadından

Severken öldürmek kuşkusu
Ve anasını kıskanmak tüm dünyadan
Yüreğinize çarpan
Ah bir kadından doğmasaydınız keşke...

Söyleyin nasıl ayırırsınız bir taşı öteki çakıldan

Mehmet A., Yeryüzü Ayetleri'ni inceledi.
 06 Mar 23:40 · Kitabı okudu · 2 günde · Beğendi · 10/10 puan

(Not: Aşağıda yer alan yazı, Furuğ Ablamın şiirleri yanında şöyle bir şey olarak kalır: https://youtu.be/XcLVjr-UVpc)Ah Furuğ Ah! Ben şimdi seni nasıl anlatayım ki insanlara? Büyük bir yükün altındayım. Seni, insanlara nasıl tanıtayım? Kelimelerim yetmez ki. Kelime dağarcığım, seni senden daha güzel anlatmaya yetecek kadar geniş değil ki.. Ben bedbaht bir cahilim. Nasıl seni anlatmak yükünü taşıyayım ki? Bana yardım et Furuğ. Yardımına ihtiyacım var. Bana yardım et...

Geçen sene Didem Abla'yı ilk okuduğum zamanı hatırlıyorum şimdi. Şiir kitabına inceleme yazamadığımı düşündüğüm için ona inceleme yazmadığımı sanıyordum. Ondan önce Tezer Abla’m beni böyle yormuştu. Onu nasıl anlatabileceğimi bilmiyordum. Onlardan sonra ise Nilgün Abla geldi. Onda da çaresiz kaldım. Ben, cehaletimden yazamadığımı sanıyordum. Onlar yetmiyormuş gibi Sylvia’mın evrenine giriş yapmıştım. Belki de diğer ablalarımdan aldığım güçle Sylvia’mın hakkında ancak iki üç bozuk cümle kurabilmiştim. Ama onu da anlatamamıştım ki... Şimdi de bu kervana sen de katıldın, Furuğ Ferruhzad! Artık sen de onlar gibi benim Furuğ Abla’msın.

Ne söylemem gerektiğini bilmediğim, kendilerini anlatabilmek için çaresizlik dehlizinde kıvranıp durduğum ama isimlerini tüm aleme haykırmak istediğim ablalarım. Hiç ablam olmadı benim. Ben de sizi kendime abla belledim. Ne kadar da güzel ablalarım var. Kimsenin sahip olmadığı kadar güzeller...

Beni niye bu kadar çaresiz bırakıyorsunuz ki? Tezer (Özlü), Didem (Madak), Nilgün (Marmara) ve Furuğ (Ferruhzad) Ablalarım. Bir de Sylvia (Plath) canım... Beni neden bu kadar yoruyorsunuz? Bilin ey insanlar, ey dostlar, ey kardeşlerim, abilerim, ablalarım! Bilin benim bu güzide ablalarımı...


Ablam, Furuğ ablam!
Neler yaptılar böyle sana? Orta Doğu’nun o acımasız kaderi sana da mı dokundu. Seni de mi incitti? Söylesene. Yabancı belleme bu kardeşini... Anlat ablam, anlat. Ben anlarım. İstersen sus. Ben yine anlarım. Yeter ki sırtını dönme bana, yüzünü göreyim. Söyle ablam, söyle. Küçük yaşta seni de mi everdiler? Aşk adı altında senin de mi duygularını hor gördüler. Çocuğundan ayrı mı koydular? Koydular ya... Benimki de soru mu şimdi? Nasıl bir acıdır bu? Evladından ömür boyu uzak kalmak nasıl bir acıdır? Seni şiir yazmaya bu mu itti: Evlat Acısı!

Ah benim güzel ablam. Furuğ Ablam! Ben evlat acısı nasıldır bilmiyorum ki? Ben nasıl anlatayım bu duyguyu? Yaşamadım ki... Ama o güzel yüreğinde görebiliyorum kederini... O çıkarları uğruna değiştirdikleri dinle seni de mi ezdiler? Sen kadınsın, hak etmiyorsun, otur oturduğun yerde mi dediler sana da? Nedir bu insanların hali ablam? Bu insanlar neden bu denli ikiyüzlü ve çıkarcı? Başka ne yaptılar ki sana? Neler yaptılar? Kaç yıl sonra sana kimliğini verdiler?

678 TAHRAN 5. BÖLGEDEKİ KADIN: FURUĞ ABLAM

Sahi, ne güzel bir taşlamaydı o şiirin? Ağlanacak halimize güldüm doğrusu. Müsaade etseymişler ne de güzel kara mizah yapabilirmişsin. Neden izin vermediler ki sana? Ah, sahi... Sen kadındın değil mi? Özür dilerim...

Sahi, bir de ne diyorlar; “Kaç tane kadın şair tanıyorsun ki?..” veya “Neden bütün şairler erkektir” diye sorarlar pişkin pişkin. Hani kendilerine bir üstünlük taslayacaklar ya... Özür dilerim Ablam. Bir zaman ben de onlar gibiydim. Ben de onlar gibi böyle derdim. Ama o zamanlar ne Didem Abla’yı, ne Nilgün Abla’yı, ne Sylvia’mı, ne de seni tanıyordum. Ah! Bak unutuyordum. Bir de Gülten (Akın) Abla da var. Sizi tanımıyordum ki. Keşke bilseydim sizi. Ama istemediler bilelim sizi. Bilmeyelim ki, kadınların aslında hiçbir şey hissetmedikleri yanılgısına kapılalım istediler. Ama tanıdım ki ben sizi ve bir şey söyleyeyim mi abla? HİÇBİR ERKEK ŞAİR SİZİN KADAR GÜZEL ŞİİR YAZMAMIŞTIR. En azından ben daha şahit olmadım daha...

Seni okuduğum zaman, beynim allak bullak oldu. Hayıflandım. Paraladım kendimi. Nasıl oluyor da seni bu kadar geç tanımışım. Geç tanıdım ya, erken gitmene izin vermem ki...

Ya o kullandığın dil. Şiirinde kullandığın dile ne demeli? Nasıl da kendini geliştirmişsin öyle. Başta basit bir dil ama etkileyici şiirler yazıyormuşsun. Ya sonra... Sonra o kullandığın dil var ya... O imgelerin, o eskiyi yere çalışın ve yeni kafiye düzenleri yaratışın? Ya o etkileyici şiirlerin... İşte onlar hep aynıydı. Hep etkileyici ve ruha dokunuyordu ama dilini de geliştirmişsin ya, benim feleğim iyice şaştı be Ablam. İronik dilin, toplumsal eleştirilerin, kara mizahın, aşkın, kederin, umudundan çok olan umutsuzluğun... Kimse senden şikayetçi olamaz bu konuda Ablam. İnsanlar rahat koltuklarında kıçlarını başlarının üstüne kakarak, bir seksen uzanmış rahat yataklarında umut satmayı ve umuttan bahsetmeyi iyi bilirler. Ben seni anlarım ama... Umutsuzluğunu da, kederini de, eleştirini de, taşlamanı da, aşkını da, güzelliklerini de, acını da... Anlarım Ablam ben seni. Ben de sen gibiyim işte. Sen gibi olmasam sana Ablam der miydim ki? Ben de diğerleri gibi belki lafta över geçerdim seni. Ama öyle değil ki. Ruhuma dokundun sen. Aklım allak bullak oldu. Şaftım kaydı be Abla. Hala etkisindeyim yazdıklarının. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum seni Ablam. Bilmiyorum...

Ah Furuğ Ablam Ah!
Bana yardım et... Seni nasıl anlatayım, seni nasıl öveyim? Seni anlatmaya da, övmeye de kelimelerim yetmez. Şimdi desem ki insanlara okuyun. Belki de seni anlamayacaklardır. Ama sen kendini o kadar muhteşem anlatmışsın ki, seni okuyup da seni anlamayanın anlayışında sorun vardır demektir.

Seni en çok kime benzettim biliyor musun Abla? Nazım’a (Hikmet Ran). Nazım da sen gibi yaşadıklarını ve gördüklerini, şahit olduklarını yazmış şiirinde. İkiniz de geleneksel uyak düzenine kafa atmışsınız resmen. Nazım’a söyleme ama, ben seni ondan daha çok sevdim. O da güzel yazıyor da, bir Furuğ Ablam kadar yüreğime etki etmedi. Bir sen kadar feleğimi şaşırtmadı. Bir sen kadar dengelerimi alt üst etmedi...


Ah Furuğ Ablam Ah!
Ben seni nasıl anlatayım ki insanlara? Seni anlatacak kadar kelime dağarcığım gelişmemiş ki.. Çaresiz kaldım abla.. Seni sen kadar güzel anlatamam insanlara.. Tıpkı Tezer Ablam gibi. Tıpkı Didem Ablam gibi. Tıpkı Sylvia’m gibi.. Siz niye beni zor durumda bırakıyorsunuz böyle? Keşke her insanın sizi okumasına aracı olabilseydim. Keşke sesimi tüm evrene duyurabilip sizi okutabilseydim. Keşke biraz bilgim ve duygum olsaydı da, sizi insanlara anlatabilseydim. Keşke gür bir sesim olsaydı da, bir çığırtkan edasıyla şiirlerinizi haykırsaydım her sokakta. Ama zayıfım ben Abla, zayıf.. Ne kelimelerim, ne bilgim, ne duygularım ne de sesim sizi anlatmaya yetecek kadar güçlü değiller.

Özür dilerim Ablam. Özür dilerim. Sizi insanlara hakkıyla anlatamadığım için özür dilerim...

Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
06 Mar 17:13 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Milyonerler
gömülüp araspulann etlerine
bir radyo-konser gibi dinliyorlar :
o duvann dibinde verilen
kurşun sesiyle yere serilen
idam emirlerini!..
O duvar,
o duvann dibinde seferberlik var.
l9l4'ten daha büyük,
daha mel'un
bir seferberlik. ..
Karanlıklar
güneş altında nasıl kaçarsa bir delige,
koşuyar emperyalistler
bu seferberlige :
Britanya dretnotlannın Cemiyeti Akvamı,
beyaz eldivenleri barut kokan diplomat,
çürümüş insan eti müstahsili
emperyalist jeneral,
Il'nci Enternasyonal;
zehirli çiçeklerini toplamak için
"din"in
topragını gübreliyen, kazan,
eserlerini banknotlara yazan
filozof,
permanganatın aşıkı şair,
ölüm şuaı satan kimyager,

Bütün Şiirleri, Nazım Hikmet RanBütün Şiirleri, Nazım Hikmet Ran
Reşat Erdem, Memleketimden İnsan Manzaraları'ı inceledi.
02 Mar 19:37 · Kitabı okudu · 5/10 puan

Nazım Hikmet, kuşkusuz ki Türkçe'nin en büyük şairlerinin başında gelen isimlerden biri... Belki ufak bir muhalefet şerhiyle bu cümleyi daha anlamlı hale getirebiliriz: Düz yazıya çok yüz verdiği bu kitabı gibi örnekleri dışarıda tutarsak en büyük birkaç şairinden biri... İnsan Manzaraları, sanki biraz hacimli olması amaçlanarak şiir değerleri unutulmuş bir kitap... Aslında içinde Kurtuluş Savaşı Destanı olmasa, bu kitabı şiirsel gazete haberleri, mensur şiir gibi tanımlamalarla karşılamak bile mümkün... Ancak şu büyük bir gerçek: Türkçe'nin ne ezelinde bu derece büyük bir politik şair olmuştur ne de ebedinde olacak gibi görünmektedir.

Dünyanın çivisi değil, bütün çivileri; birer birer değil, aynı anda çıkmış; insanlık tarihinin en felaket asrına denk gelmişiz. Ben böylesini görmedim diyordu ya şair, iyi ki bugünleri görmemiş. Umudun ihtimaline dahi saldıran bu vahamete rağmen, bütün insanlık adına, yaşamalı insanca ve haykırmalı hep bir ağızdan: Çocuklara kıymayın efendiler! Çocuklara kıymayın efendiler! Var olun. 

Nâzım Hikmet Ran - Bulutlar Adam Öldürmesin

 

Analardır adam eden adamı 
aydınlıklardır önümüzde gider. 
Sizi de bir ana doğurmadı mı? 
Analara kıymayın efendiler. 
Bulutlar adam öldürmesin.

Koşuyor altı yaşında bir oğlan, 
uçurtması geçiyor ağaçlardan, 
siz de böyle koşmuştunuz bir zaman. 
Çocuklara kıymayın efendiler. 
Bulutlar adam öldürmesin.

Gelinler aynada saçını tarar, 
aynanın içinde birini arar. 
Elbet böyle sizi de aradılar. 
Gelinlere kıymayın efendiler. 
Bulutlar adam öldürmesin.

İhtiyarlıkta aklına insanın, 
tatlı anıları gelmeli yalnız. 
Yazıktır, ihtiyarlara kıymayın, 
efendiler, siz de ihtiyarsınız. 
Bulutlar adam öldürmesin..

ecitah, Henüz Vakit Varken Gülüm'ü inceledi.
18 Şub 21:54 · Kitabı okudu · 17 günde · Beğendi · 7/10 puan

Nazım Hikmet... Doğrusu şiire pek uzaktım ben birkaç sene önceye kadar. Ve o yüzden bana şiiri sevdiren insana selam olsun!
Bu kitap, gerçekte ilk şiir kitabım oldu diyebilirim. Şiir nasıl okunur, şiir nasıl şiirdir, şiir nedir; bu kitapla, Nazım Hikmetle, kavradım; düşüncelerim bir ölçüde belirginleşmeye başladı.
Kendimi, bir 'eser' incelemesi yapacak kadar bir yerlerde görmüyorum. Ben, kitap bana ne hissettirdi onun incelemesini yaparım. Bu yönden de, Nazım Hikmet'in kelimelerle oynaşmasını, onlara nefes alan yeni bir biçim vermesini çok duygulu yapıyor. Şiir de bu değil mi aslında? Büyük bir denizi küçük bir kaşık içinde görebilmek. Şair bunu güzel gösterebilirse büyük bir şair olur. Tabi herkesin bakıp gördüğü şey farklı olduğu için de ayrıca güzel ve herkese hitap edebilecek bir sanattır. Nazım Hikmet, bence, o büyük şairlerden. Hayatınızın, bu kitaptaki şiirler gibi duygu yüklü geçmesi dileğiyle. Yüreğinizden şiir eksik olmasın efendim, iyi okumalar.

Söylenecek söz yok.
Kendine has, özgür, klasik olmayan bir şiir dili geliştirmiş büyük şair.

Bedri Rahmi ile Nâzım Hikmet
Paris'te buluşuyorlar, şiirlerini kayda alıyorlar.
Elli yıl sonra sesiyle ülkesine dönüyor Nâzım Hikmet.

"Bizim barışmamız ölümümden sonra olacak. Ülkeme dönmek için ölmek zorundayım. "