• ben iceri düstügümden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya.
  ona sorarsanız : "lafı bile edilmez, mikroskobik bir zaman."
  bana sorarsanız : "on senesi ömrümün."
  bir kurşun kalemim vardı ben içeri düştügüm sene.
  bir haftada yaza yaza tükeniverdi.
  ona sorarsanız: "bütün bir hayat."
  bana sorarsanız : "adam sen de, bir iki hafta."

  katillikten yatan osman,
  ben içeri düştügümden beri,
  yedi buçuğu doldurup çıktı,
  dolaştı dışarlarda bir vakit,
  sonra kaçakçılıktan tekrar düştü içeri,
  altı ayı doldurup çıktı tekrar,
  dün mektup geldi, evlenmiş,
  bir çocuğu doğacakmış baharda.

  şimdi on yaşına bastı,
  ben içeri düştüğüm sene, ana rahmine düşen çocuklar.
  ve o yılın titrek, ince, uzun bacaklı tayları,
  rahat , geniş sağrılı birer kısrak oldular çoktan.

  fakat zeytin fidanları hala fidan, hala çocuktur.

  yeni meydanlar açılmış uzaktaki şehrimde ben içeri düştüğümden beri.
  ve bizim hane halkı bilmediğim bir sokakta görmediğim bir evde oturuyor.

  pamuk gibiydi, bembeyazdı ekmek
  ben içeri düştüğüm sene.
  sonra vesikaya bindi,
  bizim burda,içerde, birbirini vurdu millet
  yumruk kadar, simsiyah bir tayın için.
  şimdi serbestledi yine,
  fakat esmer ve tatsız.

  ben içeri düştüğüm sene ikincisi başlamamıştı henüz.
  daşav kampında fırınlar yakılmamış,
  atom bombası atılmamıştı hiroşima'ya.
  bogazlanan bir cocugun kanı gibi aktı zaman.
  sonra kapandı resmen o fasıl,
  şimdi üçüncüden bahsediyor amerikan doları.

  fakat gün ışıdı herşeye rağmen ben içeri düştüğümden beri.
  ve "karanlığın kenarından onlar ağır ellerini kaldırımlara basıp doğruldular" yarı yarıya...

  ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya.
  ve aynı ihtirasla tekrar ediyorum yine,
  ben içeri düştügüm sene onlar için yazdığımı :
  "onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada ku$ kadar çokturlar,
  korkak,cesur, cahil, hâkim ve çocukturlar,

  ve kahreden yaratan ki onlardır, şarkılarımda yalnız onların maceraları vardır."

  ve gayrısı,
  mesela benim on sene yatmam,
  lâfü güzaf.
 • bir ayrılış hikayesi

  erkek kadına dedi ki:
  -seni seviyorum,
  ama nasıl,
  avuçlarımda camdan bir şey gibi kalbimi sıkıp
  parmaklarımı kanatarak
  kırasıya
  çıldırasıya...

  erkek kadına dedi ki:
  -seni seviyorum,
  ama nasıl,
  kilometrelerle derin, kilometrelerle dümdüz,
  yüzde yüz, yüzde bin beş yüz,
  yüzde hudutsuz kere yüz...

  kadın erkeğe dedi ki:
  -baktım
  dudağımla, yüreğimle, kafamla;
  severek, korkarak, eğilerek,
  dudağına, yüreğine, kafana.
  şimdi ne söylüyorsam
  karanlıkta bir fısıltı gibi sen öğrettin bana..
  ve ben artık
  biliyorum:
  toprağın -
  yüzü güneşli bir ana gibi -
  en son en güzel çocuğunu emzirdiğini..
  fakat neyleyim
  saçlarım dolanmış
  ölmekte olan parmaklarına
  başımı kurtarmam kabil değil!

  sen
  yürümelisin,
  yeni doğan çocuğun
  gözlerine bakarak..

  sen
  yürümelisin,
  beni bırakarak...
  kadın sustu.
  sarıldılar

  bir kitap düştü yere...
  kapandı bir pencere...
  ayrıldılar...

  nazım hikmet ran
 • Çekilmez bir adam oldum yine :
                                                  uykusuz, aksi, nâlet.
      Bir bakıyorsun ki
  ana avrat söver gibi, azgın bir hayvanı döver gibi bugün çalışıyorum,
      sonra bir de bakıyorsun ki
  ağzımda sönük bir cıgara gibi tembel bir türkü
      sabahtan akşama kadar sırtüstü yatıyorum ertesi gün.
      Ve beni çileden çıkartıyor büsbütün
                                          kendime karşı duyduğum nefret
                                                                                  ve merhamet...

      Çekilmez bir adam oldum yine :
                                                  uykusuz, aksi, nâlet.
      Yine her seferki gibi haksızım.
      Sebep yok,
                      olması da imkânsız.
      Bu yaptığım iş ayıp
                                      rezalet.
      Fakat elimde değil
                                  seni kıskanıyorum
                                  beni affet...
 • Erkek kadına dedi ki:
  - Seni seviyorum,
  ama nasıl?
  avuçlarımda camdan bir parça gibi kalbimi sıkıp
  parmaklarımı kanatarak
  kırasıya,
  çıldırasıya...
  Erkek kadına dedi ki:
  - Seni seviyorum,
  ama nasıl?
  kilometrelerce derin, kilometrelerce dümdüz,
  yüzde yüz, yüzde bin beşyüz
  yüzde hudutsuz kere yüz...
  Kadın erkeğe dedi ki:
  - Baktım
  dudağımla, yüreğimle, kafamla;
  severek, korkarak, eğilerek,
  dudağına, yüreğine, kafana.
  Şimdi ne söylüyorsam
  karanlıkta bir fısıltı gibi sen öğrettin bana...
  Ve artık
  biliyorum:
  Toprağın
  Yüzü güneşli bir ana gibi
  En son, en güzel çocuğunu emzirdiğini...

  Fakat neyleyim
  saçlarım dolanmış
  ölmekte olanın parmaklarına
  başımı kurtarmam kâbil
  değil!
  Sen
  yürümelisin,
  yeni doğan çocuğun
  gözlerine bakarak...

  Sen
  yürümelisin,
  beni bırakarak...

  Kadın sustu.

  SARILDILAR

  Bir kitap düştü yere...
  Kapandı bir pencere...

  AYRILDILAR...

  #Nazım Hikmet
 • Büyük Fransız romancısı Balzak, siyasi kanaatleri bakımından, monarşistti. Fransa'nın saadetini krallığın, ana hattında, derebey münasebetlerinin ''avdetinden'' bekliyordu.
  Fakat Monarşist Balzak'ın romanlarını Marx ve Engels gibi ilmi sosyalizm kurucuları okuyorlar ve takdir ediyorlardı.
  - Bu nasıl olur.?
  - Balzak realisttir. Romancı Balzak'ın realizmi öyle müthiş bir kuvvetti ki zaman zaman ona monarşist Balzak'ın hiç de işine gelmeyecek hakikatleri bile yazdırmıştı. Realist romancı Balzak monarşist mürteci Balzak'ı arka plana atıyordu.
  Realist romancı Balzak yalnız bütün bir Fransız cemiyetini olduğu gibi aksettirmekle kalmamış, kendisinden bir hayli zaman sonra Fransız cemiyetinde belirecek olan tiplerinde ana çizgilerini çizdirtebilmişti ona..
  Zola'nın küçük burjuva realizmiyle politikada ölmüş münasebetlerin ihyasını bekleyen Balzak'ın realizmi arasında büyük bir fark vardır.
  Balzak'ın realizmi, Zola'nınkine göre daha aktiftit. Zola ''realizmine'' kendi sosyal ve sınıfi zaafının damgasını daha kuvvetle basmıştır. O, Balzak'a nazaran bütün ebadıyla teşekkür etmiş bir cemiyette yaşadığı halde bunun yalnız bir tarafını görebilmiş, gösterebilmiştir.
  Bugün realizm en ileri edebiyatın bayrağıdır.
  (..)
  *
  [Orhan Selim / Akşam, 1.9.1936]
 • NAZIM . ..
  Çekilmez bir adam oldum yine
  Uykusuz, aksi, lanet
  Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi
  Azgın bir hayvan döver gibi
  O gün çalışıyorum
  Sonra birde bakıyorsun ki
  Ağzımda sönük bir cigara gibi tembel bir türkü
  Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün
  Ve beni çileden çıkarıyor büsbütün
  Kendime karşı duyduğum nefret ve merhamet
  Çekilmez bir adam oldum yine
  Uykusuz, aksi, lanet
  Yine her seferki gibi haksızım
  Sebep yok olması da imkansız
  Bu yaptığım iş ayıp rezalet
  Fakat elimde değil
  Seni kıskanıyorum. ...
  HİKMET . ..