• Ölüm...

  Öleceğime hiç bu kadar sevinmemiştim.
  Biliyorum ölüm geliyor diye,sevilmemiştim.
  Serdiler beni musallaya,hiç serilmemişmiydim ?
  Toprak attılar gömdüler beni,sanki hiç gömülmemiştim.

  Kimi gülüyor,kimisi ağlar.
  Kimi kına yakar,kimisi siyahlar bağlar.
  Kimi unutur,kimisi hatırlar.
  Kimi derler,sonra kimi hatırlarlar ?

  Tenim sağumadan koydular uykuya.
  Dondurdular beni koydular buzluğa.
  Helallik ister beni basanlar tuzluğa.
  O kadının kokusunu katın suyuma.

  O kadın,bana ölümü sevdiren.
  Beni böyle kan hastalığına düşüren.
  7'im çıkmadan seni böyle güldüren.
  40'ımda da leşime sövdüren.

  Resmini çizdim kefenime,olurda uyanırsam bakarım.
  Öldükten sonra uyanacağıma,inanacak kadar aptalım.
  Ne güzel toprak atarsın üstüme,kürek tutuşundan anlarım.
  Görmediniz hiç,öldüğüme değil,üstüme toprak atana ağlarım..

  /AYDIN ALSANCAK/
 • "Ne güzel adamlar var;
  seven,
  özleyen,
  bekleyen,
  şiir yazan,
  aşık olabilen,
  vazgeçmeyen,
  ihanet nedir bilmeyen...

  Ve bir de kadınlar var,
  böylesi adamlara hiç denk gelmeyen!."
 • Ne güzel bir sözdür;
  "Yolu rastgele yürürsen ömür olur.
  Denginle yürürsen şiir olur".
 • Tanrı Ninurta'nın Serüvenleri ve Kahramanlıkları
  Güney fırtınası olan Tann Ninurta, Hava Tanrısı Enlil'in oğlu.
  Ninurta Sumer düşünürlerinin yarattığı kötü güçlere karşı savaşan
  bir kahraman. Bu yüzden onun için yazılmış çeşitli kahramanlık
  türküleri var. Bunlar MÖ 2000 yıllarında iki kitap halinde bir araya toplanmış. Bu kitaplardan birinin adı "an.dim.ma = gök gibi yaratılmış", diğerinin adı ise ''Lugal.e udmelam.bi nil:gal", anlamı
  "Korkunç ışıklarıyla dev gibi olan kral".
  Birinci öyküde Ninurta'nın korkunç ve düzen yaratan güçlerinden, cinlerle yaptığı savaşlardan, savaş arabasından ve bu savaşlarda kazandığı başarılarının bu arabaya asılı olduğundan söz edilmektedir. O öyle güçlü ve saldırgandır ki, tanrılar kralı babası Enlil bile,
  kendi idaresi altında olan yerlere saldırarak onları yok edeceğinden
  korkuyor ve oğluna veziri Nusku'yu göndererek Nippur şehrine ve
  kültür merkezlerine dokunmamasını rica ediyor. Ninurta ona yanıt
  olarak Şarur ve Şargaz adlı 2 gürzünü, 50 başlı kokunç gürzünü, geniş ağlarını, kılıçlarını sayıp döküyor. Bunlar arasında korkunç abubu ve ateş silahları da bulunuyor. Bu dehşet saçan silahların bütün
  uygarlık dünyasına nasıl başıboş bırakılacağı anlatılıyor. Böyle bir
  olay uygarlığı silip süpürecek kuşkusuz. Fakat Ninurta'nın karısı
  Ninnibru, ne yapar yapar kocasını bunları kullanmaktan vazgeçirir.
  Kısa adı lugal.e olan ikinci öykü hem destan, hem de öğretici
  bir karakterdedir. Buna ait tablet ilk Asurbanipal kitaplığında bulundu. Daha· sonra Eskibabil çağına ait Sumerce ve Akadca iki dilde yazılmış parçalar ele geçti. 700 kadar satırı kapsayan bu şiir 45
  satırlık tek tabletler halinde kaleme alınmış. Fakat bunların bir kısmı kırık veya okunamayacak kadar bozuk.
  Şiirin baş kısmında Ninurta'nın özellikleri anlatılıyor:

  Korkunç ışıklarıyla dev gibi görkemli olan kral!
  En güçlü olanlar arasında en başta gelen tanrı Ninurta,
  Ey durup dinlenmeden düşmana saldıran ejder,
  Savaşa üstün bir güçle saldıran kahraman,
  Kutsal elinde tanrı gürzü taşıyan yiğit!
  Boyun eğmeyen düşmanı ekin gibi biçen asker!
  Ey tanrı Ninurta! Senin görkemli tacın bir gökkuşağıdır.
  Önüne şişek gibi ışık saçarsın!

  Kur denilen yeraltı ülkesinde Asakku adında korkunç bir hastalık
  cini vardır. O bütün bitki, hayvan ve taşları kendi yönetimine alarak
  doğaya kral olmuş, fenalığın simgesi, utanmaz, arlanmaz, korku nedir bilmez bir cindir. Başıboş kalınca belki yeryüzüne de çıkacaktır.
  Buna karşın Ninurta büyük tanrılarla ziyafette oturup şarap içerek
  zevk etmektedir. Onun bu umursamaz haline şarur (anlamı cihanı silip süpüren) adlı silahı çok sinirlenir. Aynı zamanda kendisi boş oturmaktan hoşlanmaz ve Ninurta'yı bu korkunç cine karşı savaşa zorlar.
  Şarur:
  "Ey benim sevgili kralım! Göktanrısı An güzel yeryüzünü yarattı,
  Ey Ninurta! Utanmak bilmez savaşçı Asakku şimdi bu güzel
  yeri yakıp yıkmak istiyor.
  Asakku bir süt anneden meme emmemiştir.
  Gücünü yaban hayvanlarından almıştır.
  Ey benim sevgili kralım! Asakku bir baba tanımaz, dağlan yıkan odur!
  Ey benim yiğit kralım! Asakku bir boğa gibi gücüyle dört tarafa saldırmaktadır.
  Onun için bütün bitkiler onu kral seçtiler,
  Diyorit, mihenk taşlarıyla, kahraman mermer taşının bile reisi
  olarak şehirleri yağma etmektedir."
  Silahın bu uyarısı ile Ninurta önce düşmanı görmek, onunla karşılaşmak istiyor. Bir kuş gibi uçuyor. Şarur tekrar onu oyalanmaması ve saldırması için zorluyor. Ninurta çok başlı gürzü, ağlan,
  karşısında durulamaz fırtına, ateş ve tufan silahlarıyla bu cine saldırıyor. Bu saldırı şöyle anlatılmış:
  Kahraman, önünde karşı durulmaz tufan devi yürüyor,
  Kızgınlık ve şiddetinden yerler oyuluyor, tepeler düzleniyor,
  çukurlar doluyor.
  Ninurta gökten ateşler yağdırıyor, her yer ateş içinde
 • Affan dedeye para saydım,
  Sattı bana çocukluğumu.
  Artık ne yaşım var, ne adım;
  Bilmiyorum kim olduğumu.
  Hiçbir şey sorulmasın benden;
  Haberim yok olan bitenden.

  Bu bahar havası, bu bahçe;
  Havuzda su şırıl şırıldır.
  Uçurtmam bulutlardan yüce,
  Zıpzıplarım pırıl pırıldır.
  Ne güzel dönüyor çemberim;
  Hiç bitmese horoz şekerim!
 • İyi değiliz gözlük bak durmadan
  kırmaya çalışıyorlar bizi hiç iyi
  değiliz iki gözüm, bende can, sende cam
  bırakmadılar, daha kırılacak ne varsa bizde,
  gözlüğü olmayanlar çok mu acımasız oluyor
  ne, çekip alıyorlar seni gözümden, öyle
  çok eziliyoruz ki gözlük, sen bensiz kırık,
  ben sensiz karanlık, nerde insanlık
  bizi bu kadar kırmasalar, di’ mi cam
  dostum, onlara da birer gözlük alırdık!
  Ne güzel gözümün önünde olman yine,
  sensiz ne gülüşün tadı var ne de bakışın
  sen olmayınca kötülük daha kötü görünüyor
  gözüme, yumruklar daha zalim, sözler daha
  sert iniyor yüreğime, sensiz bu dünya
  bomboş görünüyor gözüme, sana gözüm
  gibi bakacağım, artık senden başkasını görecek
  gözüm yok, bizi görmeyenlere
  söyleyecek sözüm yok, bizi çok kırdılar gözlük,
  bizi tuzlabuz, bizi unufak, bizi camçerçeve
  kırdılar da bakmadılar bir kez olsun cangözüyle,
  şimdi hem cana, hem cama göz diktiler,
  hem gözden düştük hem sözden, bir daha
  kırılamayız gözlük, sonumuz olur kırılmak bir daha,
  parçamızı bulamazlar ikimizin de! Ah ne bakacak
  göz, ne görecek gönül bırakmadılar bize,
  bir güzellik kalsaydı, iki ne dört gözümüzle
  titrerdik üstüne, candan içeri olan camdan içeri
  derdik demesine de, öyle bakımsız, bakışsız
  bıraktılar ki gözümüzü, gönlümüzü, ne can
  hevese geldi, ne göresi geldi camın,
  biz birbirimize iyi bakalım gözlüğüm, canım,
  belki onlar da iyi bakarlar kendilerine,
  gözlüğüm, iki gözüm, kemiğim, bu sözlerimle
  umarım kırmamışımdır seni, zira çok incesin
  kırılırsın, kırılır arkadaşlığın camdan kalbi de!
  Haydar Ergülen
  Sayfa 96 - Kırmızı Kedi Yayınları {Gözlük}
 • Ne güzel iltifat:"Bana Allah'ı hatırlatıyorsun."🍀