1000Kitap Logosu

Nefsin yolu

“Nefsin kötü arzularından kurtulmanın yolu, hidayet yolundan gitmek, helâl yemek, Hak Teâlâ’ya karşı gelmekten sakınmakla mümkündür.” Serî es-Sakatî (k.s)
1
2
Kötü Ahlâkın Tedavisi
Kötü ahlâkından sıyrılmak isteyen kimsenin bir tek yolu vardır; o da nefsinin yönlendirmesinin aksine davranmasıdır. Nefsin tutkularını ona karşı koymaktan başka bir şey kırmaz. Çünkü her şeyi zıddı kırar. Yüksek ateşten kaynaklanan hastalığın ilacı serinliktir. Aynı şekilde öfkeden kaynaklanan her derdin ilacı tevazudur. Cimrilik hastalığının ilacı infaktır. Bütün huylar bunun gibidir. 
5
Kalbimiz Nerede?… Garib Çoban
Taassub gözleri kör eder. Hakikat bile ayan olsa, taassub sahibi kimsenin nazarında, görünmez olur. Körü körüne bağlandığın ne varsa terk et. Çünkü düştüğün çukurun ne kadar derin olduğunu, ancak böylelikle görebilirsin. Biz, Allah'tan başka sahibi olmayanlarız, bizi sadece bizden olanlar anlar. İnsanda insanın acılarını onaran duaları vardır. Kâinat boşluk kabul etmez; birinin yokluğunda daima zıddı tezahür eder. Doğrusunu tercih etmez iseniz, yanlışa kayar gönlünüz. İyiliği terk ederseniz, kötülük zuhur eder. Güzel bakmaz iseniz mesela, çirkin görünür her şey. Öyleyse bu boşluğa mahal vermemek gerek. Biz, Allah'tan başka sahibi olmayanlarız, bizi sadece bizden olanlar anlar. Kendini unutma!.. Başkasını gözeden kendin unutur. Belalardan emin olmak mı istiyorsun?.. Gönül al, iyi günlerinde; yoksulların, gariplerin, ihtiyaç sahiplerinin gönlünü al. Onların gönlünü almak, başa gelecek belâları yok eder. Muhtaçlara ver. Eğer vermezsen,çıkar bir zâlim,vermediklerini senden zorla alır. Biz, Allah'tan başka sahibi olmayanlarız, bizi sadece bizden olanlar anlar. Cehaletin en tehlikeli olanı, akıl bulandıranı. Sade kendine zararı olsa, bir nebze kabul edilebilir. Lakin bilmediği üzerine öyle ahkâm keser ki, bilen bile kendinden şüphe etmeye başlar. Herkes keşf ehlidir, alemi bedbahtlık için değil. Mutluluk için yaratan Allah münezzehtir. Alemde bedbahtlık, ona ilişip sonra kaybolacak geçici bir şey olarak var oldu. Biz, Allah'tan başka sahibi olmayanlarız, bizi sadece bizden olanlar anlar. Çünkü Allah âlemi alem için değil kendisi için yarattı. Düşünce doğru bilgiyi vermediği gibi düşünceleri yönünden akıl sahiplerinin de onu ortaya koyamadıkları belli olmuştur. Doğru bilgi, Allah’ın bilenin kalbine attığı şeydir. Sevgi kendi derinliğini bilmez; ayrılık vakti gelene kadar. Başka bir ifadeyle o, melek, peygamber, veli, mümin gibi Allah’ın dilediği kullarına tahsis ettiği ilahi bir nurdur. Biz, Allah'tan başka sahibi olmayanlarız, bizi sadece bizden olanlar anlar. Allah herkesi kendisini bilmek için yarattı. Bununla birlikte mizaçların farklılığı nedeniyle, talep ettikleri şeyi algılamadaki halleri değişir. Şeriatler ise herkesin düşüncesini doğrultmak için inmiştir. Bu durum keşf ehline görülür ve herkes keşf ehlidir. Bir kısmı talep ettiği şeyi idrak etmiş olduğunun farkına varamaz. O, karşısında huşu duyduğu şeydir. Başka bir grup ise, talep ettiğinden başka bir şey görmediğini bilmez. Öyleyse hepsi, bulmada ve müşahadede birdir. Biz, Allah'tan başka sahibi olmayanlarız, bizi sadece bizden olanlar anlar. Fakat çoğu bilmez. Allah ise, hepsine merhamet etmiştir. İşte bu 'Rahmetim her şeyi kuşatmıştır' ayetinin yorumudur. Ben yaptığım tavsiyelerle Allah'ın emrini tuttum. Buna mukabil verilen öğütlerden faydalanman senin iman sahibi olduğuna delildir. Mutlu bir hayat yaşamak istiyorsan, onu bir amaca bağla, insanlara veya eşyalara değil. Biz, Allah'tan başka sahibi olmayanlarız, bizi sadece bizden olanlar anlar. Allah benim ve senin hakkında şöyle der!.. Öğüt ver, öğüt müminlere fayda verir.' (51/55) Öğüt fayda vermezse imanın hakkında kendini suçlamalısın. Allah doğru söyler ve O öğüdün müminlere fayda vereceğini zikretmiştir. Biz, Allah'tan başka sahibi olmayanlarız, bizi sadece bizden olanlar anlar. İhtiyacını rabbinden istemeyen insan, hiç kuşkusuz O'nu cimri kılmıştır. Nefs tıpkı güneş gibi Allah'a izafe edilen ruhtan üfleme yoluyla doğar ve bedende batar. Böylece havayı karartır ve şöyle denir!.. Gece geldi, gün döndü. Nefsin ölümü onun bedende bulunmasıyken bedenin hayatı nefsin onda bulunmasıdır. O güneşin battığı yerden doğması kaçınılmazdır. O gün Kişiye imanı fayda vermez. ( En'am - 158) denilen gündür. Biz, Allah'tan başka sahibi olmayanlarız, bizi sadece bizden olanlar anlar. Çünkü yükümlülük zamanı gitmiş, o kişi için ortadan kalkmıştır. Bu itibarla güneşin battığı yerden doğması nefsin hayatı demekken, bu, bedenin ölümü demektir. Bu nedenle insan ölünce ameli kesilir. Çünkü hitap bu bütüne ve toplama, beden ile ruha yöneliktir. Onun ölümünde hayatı varken hayatında da ölümü vardır. Biz, Allah'tan başka sahibi olmayanlarız, bizi sadece bizden olanlar anlar. Allah kendini bir nitelikle nitelemişse onunla kendini övmeyi amaçlamıştır. Halbuki bu cahil tenzihçi Hakkın kendini nitelediği bu nitelikten Hakkı tenzih eder ve kendi zannınca Allah'ı övmeye başlar. Halbuki Allah ona kendisini kendi övdüğü şekilde övmesini emretmiştir. B/aşka bir ifadeyle insan Allah'ın kitabında ve peygamberlerin diliyle belirlediği özelliklerle O'na tespih yapmalıdır!.. Her şey O' nun hamdini tespih eder. (İsra - 44) Biz, Allah'tan başka sahibi olmayanlarız, bizi sadece bizden olanlar anlar. Her durumda Allah'a karşı hüsnüzan sahibi olup suizan beslememen gerekir!.. Alıp-verdiğin her nefesin son nefesin olup olmadığını bilemezsin. Allah'a hüsnüzan üzere kavuşmalısın, suizan üzere O'na kavuşmaman gerekir. Belki Allah verdiğin bir nefeste canını alır. Bazı insanlar yaşarken Allah hakkında suizan besle, ölüm vaktinde hüsnüzan sahibi ol derler. Biz, Allah'tan başka sahibi olmayanlarız, bizi sadece bizden olanlar anlar. Bu düşünceye itibar etme! . Hz Peygamber'den gelen kutsi bir hadiste Allah'ın şöyle söylediği aktarılır!.. Ben kulumun bana olan zannı üzereyim. Benim hakkımda iyi zanda bulunsun. Hadiste Allah belli bir vakit belirlememiştir. Allah hakkındaki zannın, O'nun günahları affettiği, bağışladığı, sildiği şeklindeki bir bilgi olmalıdır. Bu bilgiye seni davet eden ise şu ayet-i kerime olmalıdır!.. Ey kendilerine haksızlık eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. (Zümer -53) Biz, Allah'tan başka sahibi olmayanlarız, bizi sadece bizden olanlar anlar. Herkesin yolu bir başka sokaktan geçiyor. Bu nedenle tarife gelmiyor, yürünmesi gereken yol. Hayatın boyunca yalnız yürüyor. Ve yalnız mücadele ediyorsun. Önüne çıkan bütün engeller, belalar veya dertler. Bir başkasınınki ile belki benzer ve fakat aynı değil. Biz, Allah'tan başka sahibi olmayanlarız, bizi sadece bizden olanlar anlar. (Y.ed - Takva Elbisesi Albümü) Engin Demirci Şiirleri© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir. Kayıt Tarihi : 5.12.2021 00:19:00 antoloji.com/kalbimiz-nerede-gar...
2
Nefret ederek hak Aramak bizi Adaletli davranmaktan uzağa Düşürüyorsa...
Hak Arama hakkımızı Nefretin yayılmasını Engellemekten öteye koymaya başlamışsak... Her şeyi bu uğurda kırıp döküyorsak... Hakikat üzere ittifak etme gayretimiz nefsin sınırlı terimlerine hapsolmuşsa... Hakka giden yolu tıkayan ‘İsmail'lerimizi bir bir kurban etmemiz gerekiyor olabilir. LEYLA İPEKÇİ
1