Selim, bir alıntı ekledi.
 12 Nis 01:46 · Kitabı yarım bıraktı

Gece gece teoloji
"Insanın vazifesi Tanrı'nın "doğurun, doğun ve tüm dünyaya yayılın" emrini yerine getirmektir. Doğal olarak bu yayılma Batıya doğruydu.

(...) Demek ki ingilizlerin "Yeni Dünya'ya" göçü Tanrı'nın emrini yerine getirmek gibi algılanmalıydı. Amerika insanlığın gelişimi için sonuncu fırsattı."

New York Üçlemesi, Paul AusterNew York Üçlemesi, Paul Auster
Selim, bir alıntı ekledi.
27 Mar 22:40 · Kitabı yarım bıraktı

Anahtar bir cümle, muhteşem bir teknik :)
"Yazıçıyla dedektivin bir -birilərini əvəz edə biləcəklərini demək olar"

New York Üçlemesi, Paul Auster (Sayfa 15 - Qanun nəşriyyatı)New York Üçlemesi, Paul Auster (Sayfa 15 - Qanun nəşriyyatı)
Selim, bir alıntı ekledi.
27 Mar 22:36 · Kitabı yarım bıraktı

Zübde-i hikaye
"Yaxşı dedektiv romanda mənasız heç bir şey yoxdu. Artıq cümlə və ya söz görməzsən.

[...] Hər şey hekayənin nüvəsidir; bu nüvə onu inkişafa aparan hər hadisəylə birlikdə dəyişir. Deməli, nüvə hər yerdədir və sonuncu səhifəyə çatmamış hər hansı nəticəyə gəlmək namümkündür."

New York Üçlemesi, Paul Auster (Sayfa 15 - Qanun nəşriyyatı)New York Üçlemesi, Paul Auster (Sayfa 15 - Qanun nəşriyyatı)
Selim, bir alıntı ekledi.
25 Mar 21:10 · Kitabı yarım bıraktı

Rüya görmüyorsan işin zor
"Artıq ölmək istəmirdi, ancaq həyatda olduğuna sevindiyini də demək mümkün deyildi. İndi heç nəyin əleyhinə getmirdi. Yaşadıqca həqiqət inadkarcasına onu öz təsiri altına salırdı; elə bil ki ölümündən sonra həyatını davam etdirirdi. Yatanda gecə işığını sömdürmürdü və aylarla bir dənə də olsun yuxu (rüya) gördüyünü xatırlamırdı"

New York Üçlemesi, Paul Auster (Sayfa 12 - Qanun nəşriyyatı)New York Üçlemesi, Paul Auster (Sayfa 12 - Qanun nəşriyyatı)
Selim, bir alıntı ekledi.
25 Mar 20:43 · Kitabı yarım bıraktı

Hiç bir yer
"Məqsədsiz gəzintilərdə hər yer eyniydi, harada olmağının da əhəmiyyəti yoxdu. Heç yerdə olmadığını hiss etdiyi gəzintilər ən əhəmiyyətliləriydi. Elə onun da yeganə istəyi, heç bir yerdə olmamaq idi. Nyu-York şəhəri onun öz ətrafında qurduğu heç bir yer idi və Quinn bu şəhərdə ömürlük qalmaq istəyinin olduğunu hiss etmişdi. "

New York Üçlemesi, Paul Auster (Sayfa 10 - Qanun nəşriyyatı)New York Üçlemesi, Paul Auster (Sayfa 10 - Qanun nəşriyyatı)
Macit, New York Üçlemesi'ni inceledi.
19 Mar 22:29 · Kitabı okumadı · Beğendi · 8/10 puan

Aynı temanın etrafına örülmüş üç farklı hikaye. Bilinmezlikle başlayış, çözümlemeye çalışma ve kaybolma. İnsanın, başkalarının peşinde kendini buluşu. Üç öykünün bir bütünü oluşturduğunu söyleyemiyorum kendi adıma, her ne kadar karakterlerle ayrı yerlerde karşılaşsakta bence alakası yok. Bu bence Auster’ın ‘yalnızlık ve varoluş üzerine böyle bir kurmaca yazdım, buyurun siz de anlamayın.’ demesi gibi. Yalnızlığı bir şehre, New York’a atfediş ve ayrıca insanın ufkunu genişleten bir stili var yazarın alışılagelmiş bir polisiye ya da roman olarak düşlenmemesi gereken bir kitap.

Stakato
Staccato (Türkçeye ‘stakato’ olarak geçmiştir. "Kesik kesik" sözcüğünün İtalyanca karşılığı), bir müzikal artikülasyon şeklidir. Modern gösterimde, bir notanın süresini kısaltma anlamında kullanılır. Devamında notadan ayrılmış bir sessizlik gelebilir. Müzikte 18. yüzyıldan bu yana ortaya çıkmıştır.

Paul Auster - New York Üçlemesi 1 ‘Cam Kent’ syf.123

Epifani
(Klasik Yunanca "ἐπιφάνεια", epifaneia, “tezahür olma, çarpıcı bir belirme”)
Aniden bir şeyin anlamı veya özünü anlamak veya ayrımına varmak demektir. Terim, felsefî veya düz anlamlı olarak, birisinin bir "yapbozun son parçasını bulduğu ve resmin tamamını görebildiği" anlamında veya kendi başına önemsiz olan yeni bir bilgi veya deneyimin, daha derin veya ilahî bir temel dünya görüşüne ışık tuttuğu anlamında kullanılır.

Paul Auster - New York Üçlemesi 1 ‘Cam Kent’ syf.42