Hakan Can, bir alıntı ekledi.
 7 dk. · Kitabı okuyor

Bediüzzaman, ister istemez, feyz aldığı medresenin girift ve çapraşık ifade tarzından kurtulamıyor.Unutulmasın ki, aceleci bir çağın insanlarıyız; tecessüsümüz geniş soluklu değildir. Bu itibarla Bediüzzaman’ın dikkate layık çok şahsiyetli düşüncelerini daha kıvrak, daha seyyal, daha çağdaş bir ifade ile bugünün acûl aydınlarına tanıtmak sizin gibi genç ve imanlı kabiliyetlerin vazifesidir.
Cemil Meriç

Cemil Meriç ile Nur Sohbetleri, Necmeddin Şahiner (Sayfa 13 - undefined)Cemil Meriç ile Nur Sohbetleri, Necmeddin Şahiner (Sayfa 13 - undefined)
Hakan Can, bir alıntı ekledi.
24 dk. · Kitabı okuyor

Zira, zaman zaman, Risale-i Nur’a muhabbet ve tecessüsle eğildim.
Diyebilirim ki, son iki yüz yıldan beri tefekkür dünyamızı istila eden Batı’nın işportalarından gelişi güzel devşirilmiş sahte, sakat ve şahsiyetsiz paçavralar arasında benzerine güç rastlayacağımız dürüst, metin, dost ve bu toprağın bağrından fışkıran düşüncelerle dolu bir hazinedir Risale-i Nur.
Cemil Meriç

Cemil Meriç ile Nur Sohbetleri, Necmeddin Şahiner (Sayfa 13)Cemil Meriç ile Nur Sohbetleri, Necmeddin Şahiner (Sayfa 13)

Bir Hafız
Gecenin kulağına fısıldayan bir kandil… Karanlığın içinde parlayan bir nur hâlesi… Herkes derin uykusunda rüyalarda dolaşırken… Kendisini tenhalarda bulan sessiz bir yürektir hâfızın yüreği…

Yüzyıllarca devam eden ilâhî kelâmın sesidir Hâfız… Hazret-i Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in gönlüne inen nûrdur, onun kalbinden geçenler… Hazret-i Ebubekir’den Hazret-i Ömer’e, Hazret-i Osman’dan Hazret-i Ali’ye akan… -Allah, hepsinden râzı olsun.-

Her kelimesi paha biçilmez harflerdir, inci ve mercandan öte…

“Oku! Seni yaradan Rabbinin adıyla oku. Ki O, kalemle yazmayı öğretti.”

Seher vaktine tarifsiz bir râyiha çöker, mâzîden gelen…

Bu koku, Kâbe’nin kokusu… Bu koku, Ravzâ’nın kokusu… Bu koku, Cennetü’l-Bâki’nin, Uhud’un kokusu… Bu, Cebel-i Nûr’un ve Hira’da Rasûlullah’a inen vahyin kokusu…

Hâfız, o nûru alır taşır çağlardan çağlara…

Işık olur, nûr olur; akar gönüllerin en tenha yerlerine… Kalbinden çıkmayan o lâhûtî seslerle sabah ezanı ile kalkar gündüze.

Serdar, Küçük Sözler'i inceledi.
1 saat önce · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Adı küçük, hakikatlari büyük...

16 sene önce ilk defa tanıştığım bir arkadaş tanıştığımız gün hediye etmişti... Güzel bir insan etlik gn.dr. Tevfik sağlam yokuşunu beraber çıkmıştık.. Bir anı ömre bedel kısa sohbetler olur ya... Allah ondan razı olsun... Hayatımı değiştirdi... Çok şükür...
Bu eseri ilk okuduğumda " Allah’ım" dedim... Bunlar nasıl kelimeler.. Cümleler.. Birçok kelimeyi anlayamasam da... Allahım şunu hissettirdi bana.. Bu sözler beşer sözleri gibi.. Ulvi, yüksek makamlardan geliyor... Sonra anladım.. Meğer Kur'an-ı Kerim in Nur deryasından damlalarmis... Sohbet-i Rasûlullahin iksirinden takattur etmiş... O feyiz ondanmis... Elhamdülillah... Cenab-ı Hak siz dostları da bu nur deryasında yıkanmak şerefini nasip etsin... Duanıza muhtaçim... Mübarek Üç aylarınızı tebrik ederim...

Hakan Can, bir alıntı ekledi.
 1 saat önce · Kitabı okuyor

2- Said Nursi’yi nasıl tanıyorsunuz?
Önce peşin hükümlerin, şuursuz korkuların eseri olan bir sis; sonra halkın aydına karşı duyduğu itimatsızlığın Said Nursi’yi kıskanç bir ihtimamla kendine saklamak istemesi; nihayet, davası uğrunda büyük hikmetlere göğüs geren bu samimi ve inanmış adamın, girift, çetin ve okuması güç üslûbu; O’nu bütün hüviyetiyle tanımama engel oldu.
Cemil Meriç

Cemil Meriç ile Nur Sohbetleri, Necmeddin Şahiner (Sayfa 12 - undefined)Cemil Meriç ile Nur Sohbetleri, Necmeddin Şahiner (Sayfa 12 - undefined)
Hakan Can, bir alıntı ekledi.
 1 saat önce · Kitabı okuyor

1- Said Nursi’yi nasıl tanıyorsunuz?
Cevabım bir günahın itirafına benzeyecek.Esefle arz edeyim ki Bediüzzaman gibi Türk insanının şuuraltına işlemiş ve kalabalıkların ruh dünyasını yoğurmuş, uğrunda büyük fadakarlıklara katlanılmış bir fikir ve dava adamını bütün cepheleriyle tanımıyorum. Bediüzzaman benim için sisler arkasındadır. Bu yalnız benim değil, bütün aydınların ortak günahı.
Cemil Meriç

Cemil Meriç ile Nur Sohbetleri, Necmeddin Şahiner (Sayfa 12 - undefined)Cemil Meriç ile Nur Sohbetleri, Necmeddin Şahiner (Sayfa 12 - undefined)
Rojhilat Recep As, bir alıntı ekledi.
1 saat önce

Nur Talebelerine İhtar
Elhamdülillâh, siyasetten tecerrüd sebebiyle, Kur’an’ın elmas gibi hakikatlerini propaganda-i siyaset ittihamı altında cam parçalarının kıymetine indirmedim.

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 181 - Zehra Yayıncılık)Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nur (Sayfa 181 - Zehra Yayıncılık)
Rojhilat Recep As, bir alıntı ekledi.
1 saat önce

Hakiki Nur Talebesi Siyasetten Uzak Durur Ki:
Gördüm ki, siyaset cereyanlarında, hem muvafıkta, hem muhalifte o nurların âşıkları var. Bütün siyaset cereyanlarının ve tarafgirliklerin çok fevkinde ve onların garazkârane telâkkiyatlarından müberra ve safi olan bir makamda verilen ders-i Kur’an ve gösterilen envar-ı Kur’aniyeden hiçbir taraf ve hiçbir kısım çekinmemek ve ittiham etmemek gerektir.

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 180 - Zehra Yayıncılık)Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nur (Sayfa 180 - Zehra Yayıncılık)
Rojhilat Recep As, bir alıntı ekledi.
2 saat önce

Nur Talebeleri
Lisanın, Kur’an’ın ayetlerini âleme duyururken, hâl ve etvar ve ahlâkın da onun manasını neşretsin; lisan-ı hâlin ile de Kur’an’ı oku.

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 156 - Zehra Yayıncılık)Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nur (Sayfa 156 - Zehra Yayıncılık)