• Gezerken yağmurda rüzgarda karda
  İçimde güneşi yakar giderim
  Ömrümü kaplayan karanlıklarda
  Ben bir şimşek gibi çakar giderim

  Varsın kovalasın gece gündüzü
  Bahar içimdedir düşünmem güzü
  Bana gülmezse de hayatın yüzü
  Ben ona gülerek bakar giderim

  Münir Nurettin Selçuk
 • 1914 yılında Bağdad valiliği yapan Süleyman Nazif Bey bir ifadesinde: "...Süleyman Askeri, vatanı için vatanından başka her şeyini isteyerek ve gülerek feda eden bir Osmanlı idi!..." demektedir.
 • "Ermeni Soykırımı" iddialarının had sahfada olduğun günümüzde, konuyla ilgili en çok eleştirilen Teşkilat-ı Mahsusa'nın Reisi Süleyman Askeri Bey'in, Ermeniler için " ...kesin zorunluluk olmadıkça kalplerinin kırılmasına dahi meydan verilmemesi..." sözü " Ermeni Soykırımı" iddiacılarına verilecek en güzel cevap olsa. gerektir.
 • SEKİZİNCİ BAP

  26 AĞUSTOS GECESİNDE SAATLAR

  İKİ OTUZDAN BEŞ OTUZA KADAR

  ve İZMİR RIHTIMINDAN AKDENİZ'E

  BAKAN NEFER

  Saat 2.30.

  Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır,

  ne ağaç, ne kuş sesi,

  ne toprak kokusu vardır.

  Gündüz güneşin,

  gece yıldızların altında kayalardır.

  Ve şimdi gece olduğu için

  ve dünya karanlıkta daha bizim,

  daha yakın,

  daha küçük kaldığı için

  ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten

  evimize, aşkımıza ve kendimize dair

  sesler geldiği için

  kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi

  okşayarak gülümseyen bıyığını

  seyrediyordu Kocatepe'den

  dünyanın en yıldızlı karanlığını.

  Düşman üç saatlik yerdedir

  ve Hıdırlık-tepesi olmasa

  Afyonkarahisar şehrinin ışıkları gözükecek.

  Küzeydoğuda Güzelim-dağları

  ve dağlarda tek

  tek

  ateşler yanıyor.

  Ovada Akarçay bir pırıltı halinde

  ve şayak kalpaklı nöbetçinin hayalinde

  şimdi yalnız suların yaptığı bir yolculuk var :

  Akarçay belki bir akar su,

  belki bir ırmak,

  belki küçücük bir nehirdir.

  Akarçay Dereboğazı'nda değirmenleri çevirip

  ve kılçıksız yılan balıklarıyla

  Yedişehitler kayasının gölgesine girip

  çıkar.

  Ve kocaman çiçekleri eflâtun

  kırmızı

  beyaz

  ve sapları bir, bir buçuk adam boyundaki

  haşhaşların arasından akar.

  Ve Afyon önünde

  Altıgözler Köprüsü'nün altından

  gündoğuya dönerek

  ve Konya tren hattına rastlayıp yolda

  Büyükçobanlar Köyü'nü solda

  ve Kızılkilise'yi sağda bırakıp

  gider.

  Düşündü birdenbire kayalardaki adam

  kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri.

  Kim bilir onlar ne kadar büyük,

  ne kadar uzundular?

  Birçoğunun adını bilmiyordu,

  yalnız, Yunan'dan önce ve Seferberlik'ten evvel

  Selimşahlar Çiftliği'nde ırgatlık ederken Manisa'da

  geçerdi Gediz'in sularını başı dönerek.

  Dağlarda tek

  tek

  ateşler yanıyordu.

  Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki

  şayak kalpaklı adam

  nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden

  güzel, rahat günlere inanıyordu

  ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında,

  birdenbire beş adım sağında onu gördü.

  Paşalar onun arkasındaydılar.

  O, saatı sordu.

  Paşalar : «Üç,» dediler.

  Sarışın bir kurda benziyordu.

  Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.

  Yürüdü uçurumun başına kadar,

  eğildi, durdu.

  bıraksalar

  ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak

  ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak

  Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı.  Saat 3.30.

  Halimur - Ayvalı hattı üzerinde

  manga mevziindedir

  İzmirli Ali Onbaşı

  (kendisi tornacıdır)

  karanlıkta göz yordamıyla

  sanki onları bir daha görmeyecekmiş gibi

  baktı manga efradına birer birer :

  Sağda birinci nefer

  sarışındı.

  İkinci esmer.

  Üçüncü kekemeydi

  fakat bölükte

  yoktu onun üstüne şarkı söyleyen.

  Dördüncünün yine mutlak bulamaç istiyordu canı.

  Beşinci, vuracaktı amcasını vuranı

  tezkere alıp Urfa'ya girdiği akşam.

  Altıncı,

  inanılmayacak kadar büyük ayaklı bir adam,

  memlekette toprağını ve tek öküzünü

  ihtiyar bir muhacir karısına bıraktığı için

  kardeşleri onu mahkemeye verdiler

  ve bölükte arkadaşlarının yerine nöbete kalktığı için

  ona «Deli Erzurumlu» derdiler.

  Yedinci, Mehmet oğlu Osman'dı.

  Çanakkale'de, İnönü'nde, Sakarya'da yaralandı

  ve gözünü kırpmadan

  daha bir hayli yara alabilir,

  yine de dimdik ayakta kalabilir.

  Sekizinci,

  İbrahim,

  korkmayacaktı bu kadar

  bembeyaz dişleri böyle tıkırdayıp

  birbirine böyle vurmasalar.

  Ve İzmirli Ali Onbaşı biliyordu ki :

  tavşan korktuğu için kaçmaz

  kaçtığı için korkar.

  Saat 4.

  ağzıkara - Söğütlüdere mıntıkası.

  On ikinci Piyade Fırkası.

  Gözler karanlıkta, uzakta.

  Eller yakında, mekanizmalar üzerinde.

  Herkes yerli yerinde.

  Tabur imamı

  mevzideki biricik silâhsız adam :

  ölülerin adamı,

  kırık bir söğüt dalı dikerek kıbleye doğru,

  durdu boyun büküp

  el kavuşturup

  sabah namazına.

  İçi rahattır.

  Cennet, ebedî bir istirahattır.

  Ve yenilseler de, yenseler de âdâyı,

  meydânı gazadan o kendi elleriyle verecektir

  Cenâbı rabbülâlemîne şühedâyı.  Saat 4.45.

  Sandıklı civarı.

  Köyler.

  Sarkık, siyah bıyıklı süvari,

  pınar dibinde, beygirinin yanında duruyordu.

  Çukurova beygiri

  kuyruğunu karanlığa vuruyordu :

  dizkapaklarında kan,

  kantarmasında köpük...

  İkinci Süvari Fırkası'ndan Dördüncü Bölük,

  atları, kılıçları ve insanlarıyla havayı kokluyor.

  Geride, köylerde bir horoz öttü.

  Ve sarkık, siyah bıyıklı süvari

  ellerinin tersiyle yüzünü örttü.

  Karşı dağlar ardında, düşman elinde kalan

  bir başka horoz vardır :

  baltaibik, sütbeyaz bir Denizli horozu.

  Düşmanlar herhal onu çoktan kesip

  çorbasını yapmışlardır...

  Saat beşe on var.

  kırk dakka sonra şafak

  sökecek.

  «Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak».

  Tınaztepe'ye karşı Kömürtepe güneyinde,

  On beşinci Piyade Fırkası'ndan iki ihtiyat zabiti

  ve onların genci, uzunu,

  Darülmuallimin mezunu

  Nurettin Eşfak,

  mavzer tabancasının emniyetiyle oynayarak

  konuşuyor :

  -Bizim İstiklâl Marşı'nda aksıyan bir taraf var,

  bilmem ki, nasıl anlatsam,

  Âkif, inanmış adam,

  fakat onun, ben,

  inandıklarının hepsine inanmıyorum.

  Meselâ, bakın :

  «Gelecektir sana vaadettiği günler Hakkın.»

  Hayır,

  gelecek günler için

  gökten âyet inmedi bize.

  Onu biz, kendimiz

  vaadettik kendimize.

  Bir şarkı istiyorum

  zaferden sonrasına dair.

  «Kim bilir belki yarın...»

  Saat beşe beş var.

  Dağlar aydınlanıyor.

  Bir yerlerde bir şeyler yanıyor.

  Gün ağardı ağaracak.

  Kokusu tütmeğe başladı :

  Anadolu toprağı uyanıyor.

  Ve bu anda, kalbi bir şahan gibi göklere salıp

  ve pırıltılar görüp

  ve çok uzak

  çok uzak bir yerlere çağıran sesler duyarak

  bir müthiş ve mukaddes mâcereda,

  ön safta, en ön sırada,

  şahlanıp ölesi geliyordu insanın.

  Topçu evvel mülâzımı Hasan'ın

  yaşı yirmi birdi.

  Kumral başını gökyüzüne çevirdi,

  kalktı ayağa.

  Baktı, yıldızları ağaran muazzam karanlığa.

  Şimdi bir hamlede o kadar büyük,

  öyle şöhretli işler yapmak istiyordu ki

  bütün ömrünü ve hâtırasını

  ve yedi buçukluk bataryasını

  ağlanacak kadar küçük buluyordu.

  Yüzbaşı sordu :

  - Saat kaç?

  - Beş.

  - Yarım saat sonra demek...

  98956 tüfek

  ve şoför Ahmet'in üç numrolu kamyonetinden

  yedi buçukluk şnayderlere, on beşlik obüslere kadar,

  bütün âletleriyle

  ve vatan uğrunda,

  yani, toprak ve hürriyet için ölebilmek kabiliyetleriyle

  Birinci ve İkinci ordular

  baskına hazırdılar.

  Alaca karanlıkta, bir çınar dibinde,

  beygirinin yanında duran

  sarkık, siyah bıyıklı süvari

  kısa çizmeleriyle atladı atına.

  Nurettin Eşfak

  baktı saatına :

  - Beş otuz...

  Ve başladı topçu ateşiyle

  ve fecirle birlikte büyük taarruz...

  Sonra.

  Sonra, düşmanın müstahkem cepheleri düştü.

  Bunlar :

  Karahisar güneyinde 50

  ve doğusunda 20-30 kilometredeydiler.

  Sonra.

  Sonra, düşman ordusu kuvâyi külliyesini ihâta ettik

  Aslıhanlar civarında

  30 Ağustosa kadar.

  Sonra.

  Sonra, 30 Ağustosta düşman kuvâyı külliyesi imha ve esir olundu.

  Esirler arasında General Trikopis :

  Alaturka sopa yemiş bir temiz

  ve sırmaları kopuk frenk uşağı...

  Yaralı bir düşman ölüsüne takıldı Nurettin Eşfak'ın ayağı.

  Nurettin dedi ki : «Teselyalı Çoban Mihail,»

  Nurettin dedi ki : «Seni biz değil,

  buraya gönderenler öldürdü seni...»

  Sonra.

  Sonra, 31 Ağustos günü

  ordularımız İzmir'e doğru yürürken

  serseri bir kurşunla vurulan

  Deli Erzurumluydu.

  Devrildi.

  Kürek kemikleri altında toprağı duydu.

  Baktı yukarı,

  baktı karşıya.

  Gözler hayretle yandılar :

  önünde, sırtüstü, yan yana yatan postalları

  her seferkinden kocamandılar.

  Ve bu postallar daha bir hayli zaman

  üzerlerinden atlayıp geçen arkadaşların arkasından

  seyredip güneşli gökyüzünü

  ihtiyar bir muhacir karısını düşündüler.

  Sonra...

  Sonra, sarsılıp ayrıldılar birbirlerinden

  ve Deli Erzurumlu ölürken kederinden

  yüzlerini toprağa döndüler...

  Solda, ilerdeydi Ali Onbaşı.

  Kan içindeydi yüzü gözü.

  Bir süvari takımı geçti yanından dörtnala.

  Kaçanı kovalamıyordu yalnız

  ulaşmak da istiyordu bir yerlere

  ve sadece kahretmiyor

  yaratıyordu da.

  Ve kılıçların,

  nalların,

  ellerin

  ve gözlerin pırıltısı

  ardarda çakan aydınlık bir bütündü.

  Ali Onbaşı bir şimşek hızıyla düşündü

  ve şu türküyü duydu :

  «Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

  Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan

  bu memleket bizim.

  Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

  ve ipek bir halıya benziyen toprak,

  bu cehennem, bu cennet bizim.

  Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

  yok edin insanın insana kulluğunu,

  bu dâvet bizim...

  Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

  ve bir orman gibi kardeşçesine,

  bu hasret bizim...»>

  Sonra.

  Sonra, 9 Eylülde İzmir'e girdik

  ve Kayserili bir nefer

  yanan şehrin kızıltısı içinden gelip

  öfkeden, sevinçten, ümitten ağlıya ağlıya,

  Güneyden Kuzeye,

  Doğudan Batıya,

  Türk halkıyla beraber

  seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz'i.

  Ve biz de burda bitirdik destanımızı.

  Biliyoruz ki lâyığınca olmadı bu kitap,

  Türk halkı bağışlasın bizi,

  onlar ki toprakta karınca,

  suda balık,

  havada kuş kadar

  çokturlar;

  korkak,

  cesur,

  câhil,

  hakîm

  ve çocukturlar

  ve kahreden

  yaratan ki onlardır,

  kitabımızda yalnız onların mâcereları vardır...
 • Şahsiyetin bu en korkunç, en tehlikeli hastalığının daima kendisi ile beraber bulunduğu bir şey var, o da imansızlıktır hiçbir şeye inanmamaktır. Bunlar hiçbir şeye inanmayışları yüzünden, her tarafta kendileri için hürriyet ararlar. Serâzad yaşamayı, hasta varlıklarına ideal edinirler. Bütün şuurları, varlıklarının eriyip dağıldığı boşluktaki melankoliye bağlanır. Bu hal, mâziyi ve onunla birlikte benliklerini meydana getiren bütün unsurları terk edişlerinin tabiî neticesidir. Böylece kâinat içinde yapayalnız kalan varlıklarının bir tek ifadesi vardır: Imansızlık, iradesizlik demektir. Aciz ve zaaf içinde serilen varlıklarına, her tamas bir ok, her yaklaşma bir şimşek tesiri yapar. Kuvvetten, vefakârlıktan, aşktan, hakikattan, Allah'dan kaçarlar ve bütün bu ulvî değerlerden uzak yaşamak idealine, onlar hürriyet derler. Onlar için fedakârlık zulüm, hakikat bir kemend, din bir musîbettir. Kaidesiz, kayıtsız yaşamak, hayat idealidir. Bu hayatın tabiî nasibi hüsran olacağından, bunlar ömürlerini ışıksız bir boşlukta geçirirler.
 • Can Demirel
  Can Demirel Teşkilat-ı Mahsusa'nın Reisi Süleyman Askeri Bey'i inceledi.
  223 syf.
  ·10/10
  Eser gayet sade,gayet akıcı bir şekilde,Genel Kurmay Arşivlerinden faydalanılarak oluşturulmuştur. Süleyman Askeri fedakar bir Osmanlı Subayıdır,İttihat ve Terakki'de önemli görevlerde bulunmuş,Enver Paşa'nın kurmuş olduğu Teşkilat-Mahsusa'nın ilk Başkanı olmasıyla görev ağırlığı iyice artmıştır. Enver Paşa'nın en çok güvendiği,silah arkadaşlarından biridir. Bu eserde bu kahramanın ne kadar fedakar olduğundan, evlenmeye bile vakit bulamayıp savaştan savaşa,mücadeleden mücadeleye gidişi anlatılmıştır. Ruhu şad olsun.
 • Askeri Bey son derece üzgün olarak arabasına yalnız bindi. Bir silah sesi duyuldu. Bu ses çevreden,bir şarapnel sesi sanıldı. Kolordu komutanı ağzından kanlar akan Askeri Bey'in yanına gelerek durumun zorluğunu söylemişAskeri Bey sadece "Ya!..." diye cevap verebilmişti. Kolordu tarafından geri çekilme emri verildi. Nahile'ye geldiler. Askeri Bey orada yıkanıp gömüldü.