• 296 syf.
  ·5 günde·10/10
  Öğretmenler, anneler, babalar için önemli bir kaynak diye düşünüyorum. Çünkü artık bir çocuğu yetiştirirken arkamızda koca bir köy yok. Gelenekten koptuğumuz, yeni olanı yakalamada güçlük çektiğimiz bu zamanda kitaplar en iyi rehberimiz.

  "Nasıl başaracağını öğrenmek en zekice başarıdır!" (s.13)
  Kişisel başarı öykülerimizin arkasındaki gözyaşlarının nedeni nasıl başaracağımızı bilmediğimiz ve başarı baskısına maruz kalmamız olabilir mi? (Bu tümcenin uyandırdığı soru)
  ********************************************************
  Adel Faber'in komik bir itirafına yer yerilmiş kitapta: "Kendi çocuklarım olmadan önce harika bir anneydim!" (s.13)
  Ben de bu tümceyi mesleğimle ilişkilendirdim: "Öğrencilerime kavuşmadan önce harika bir öğretmendim!"
  Bunun nedeni kitapta şöyle belirtilmiş: " 'Yeni normaller' karşısında eski haritalar ve hikayeler yetersiz kalıyor."

  İstediğiniz kadar kendinizi çağdaş olarak tanımlayın. Kültürel kodlarla savaşmak gerçekten çok zor. Kişinin kendiyle savaşması gerekiyor. Şu da bir gerçek. Geleneklerden koptuk, yeni dünyada çocuklarla yalnızız.
  Ne yapalım yani? Geleneği alıp çöpe mi atalım?
  Bunu isteseniz de başaramazsınız.
  Başarmamız gereken gelenek ile yenilik arasında denge kurmak...
  Kitapta geçen tümcelerle sözlerime derinlik kazandırmak istiyorum: "Çocukları, 'nasıl olduğunu henüz bilmediğimiz' bir geleceğe hazırlıyoruz. Özgürlük ile disiplin, yenilik ile gelenek, emek ile teknoloji, yetenek ile çabanın ideal dengeleri yeniden tanımlanıyor." (s.14)
  ************************************************************
  Kitapta Amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos'un yaşam öyküsüne yer verilmiş. "Üç yaşındayken ikide bir annesine "büyük bir yatakta" yatmak istediğini söylemiş. Annesi "Henüz değil büyüyünce." diye ertelemiş. Birkaç gün sonra odasına girdiğinde, Küçük Jeff'i elinde bir tornavidayla, beşiğini sökmeye çalışırken yakalamış." (s.15)
  Burada durup düşündüm.
  Kendi çocuğum böyle bir şey talep etseydi ne yapardım?
  Yanıtım beni hep yakındığım kültürel kodlarımla karşılaştırdı.
  Yapılması gereken ise çocuğun yanına oturup onun bir deneyim yaşamasına izin vermek!
  Annesi de böyle yapmış...
  Çünkü kitapta belirtildiği gibi: "Başarılı çocuk yetiştirme sürecinde neyi desteklemek, neyi sınırlandırmak gerektiğini bilmek çok kritik bir karar."
  ***************************************************************
  Çocuğun başarısıyla ilgilenmek, onun başarısını olumlu etkiler.
  AMA NASIL?
  #80153713
  Çocuğun başarılı olacağı alanı kendisinin seçmesine izin vermeliyiz. Biz ne yapıyoruz peki? Sözel ve dilsel zekası iyi olan bir çocuğu götürüp başarısız olduğu dersle, genellikle matematik, karşı karşıya bırakıyoruz. Bol bol başarısızlık duygusu tattırmaktan başka bir işe yaramıyor. (Gardner'in çoklu zeka kuramını hepimizin öğrenmesi gerekiyor. )
  Balıklar çok şanslı.
  Anneleri, babaları, öğretmenleri onları uçamadıkları için suçlamıyor.

  Gelelim şimdi önemli bir araştırmaya:
  "Araştırmalara göre genellikle başarı beklentisi başarıyı, başarısızlık beklentisi başarısızlığı çoğaltıyor." (s.16)
  Bir çocuğa başaramayacağını söylemek ona yapılabilecek en büyük kötülüklerden yalnızca biridir, diye düşünüyorum.
  Kişisel tarihimdeki "Çabana güveniyorum!" diyen azınlık sesin yüreğimi nasıl ısıttığını tarif edemem. Etkisi ölümsüz olmalı ki öğrencilerime de "Çabana güveniyorum!" dediğimde bu tümce varlığını gözlerinde ışıltı olarak sürdürüyor...

  Gelelim diğer araştırmaya: "Birçok araştırma, "öğretmenin öğrencisinden başarı beklentisi"nin çocuğun başarısını birinci derecede etkilediğini gösteriyor. Çocukların başarı davranışları, okul öncesi dönemde ailelerinden, ilkokul yıllarında öğretmenlerinden, ergenlik döneminde de arkadaşlarından daha fazla etkileniyor." (s.17)
  ***************************************************************
  "Kızının başının etini yiyen" yüksek beklentili annelerin kızlarının hayati karar anlarında daha az hata yaptığı ortaya çıkmış. (s.18)
  Bu araştırma beni çok şaşırttı. Nasihatlerin bilinç altında yönlendirici bir işlevinin olduğunu öğrenmiş oldum.
  ***************************************************************
  Bir çocuğun başarısına katkıda bulunmak için ne gerektiğini dair üç tane önemli nokta üzerinde durulmuş:
  "Birincisi çocuğun fabrika ayarlarını tanımakla işe başlamak gerekir. Çocuğun kişiliği, yetenekleri, ilgileri, istekleri, değişen ve değişmez yönlerini taramak gerekiyor." (s.19)
  Her çocuk biriciktir.
  Ortaya ödül koyduğunda çalışanlar, ödülün onda stres oluşturduğu ve çalışma sürecini olumsuz etkilediği çocuklar vardır. Bu yüzden kişiye özel teknikler belirlenmelidir.
  "Başarılı çocuk yetiştirenler, konfeksiyonculardan çok terzilere benzer; kalıplara değil, vücut ölçülerine bakarak çalışırlar." (s.19)
  İkinci önemli nokta, "bütünsel/holistik bakış açısıyla yaklaşmaktır."(s.20)
  Yani başarının nedenini tek bir öncüle indirmek yanlıştır. Her bir değişkeni göz önünde bulundurmak gerekir.
  Üçüncü önemli nokta ise "Çocukları başarılı veya başarısız yapan faktörleri kanıtlanmış veriler ışığında berrak bir şekilde anlamak gerekir." (s.20)
  Kısacası yukarıda sözünü ettiğim başarıyı etkileyen farklı öncüllerin neler olduğunun belirlenmesi gerekir. Bu "önemli başarı unsurları" önemlidir. Çünkü "Nasıl ki, koca bir ağaç tek kök üzerinde duramazsa, büyük bir başarı da tek bir şeyi doğru yapmakla gelmez." (s.20)
  *************************************************************
  Einstein'a göre, hayatta iki türlü bilgi vardır: canlı bilgi ve cansız bilgi. (S.21)
  Canlı bilgi tozlu raflardan alınıp yaşama geçendir.
  "Hepimiz biliyoruz ki, dünyayı değiştirenler kitaplar değil, onları okuyanlardır." (s.21)
  **************************************************************
  Kitapta benim de ilgimi çeken bir araştırmadan söz edilmiş: Japonya'nın kuzeyinde Kojima adındaki adada, dış dünyayla bağlantısı olmayan bir yirmi kişilik maymun sürüsü yaşamakta. Kahramanımız ise "Küçük Imo"
  Araştırmacılar 1952 yılından itibaren düzenli olarak adadaki kumsala patates bırakmaya başlamışlar. Suyu sevmeyen makaklar patatesin üzerindeki kum taneciklerini elleriyle süpürüp yemeklerini mideye indirmişler. Bir sene sonra ise 1,5 yaşındaki bir dişi makak patatesini eliyle temizlemek yerine insan gibi suda yıkamayı denemiş.
  Zaman içinde diğerleri de onu taklit etmeye başlamış. 5 yıl içinde makak sürüsünün %56'sı patateslerini yemeden önce suda yıkamaya başlamış. Bu oran dokuz sene içinde %73'e yükselmiş.
  Devrimci Imo 1956 yılında da araştırmacıların kumsala bıraktığı buğday tanelerini yemeden önce suda yıkamaya başlamış. 1962 yılında 49 makağın 19'u Imo'yu taklit etmekteymiş.
  1959 yılında da Ego adındaki dişi bir makak tıpkı bir insan gibi deniz keyfi yapmaya başlamış. 1962 yılına gelindiğinde sürünün 31 üyesi düzenli olarak yıkanıyor, kayalardan denize atlıyor, hatta nefeslerini tutup su altına dalıyormuş.
  50 sene sonra ise makaklar patateslerini ve buğdaylarını yemeden önce suda yıkıyor ve serinlemek için denize giriyorlarmış.

  Bu araştırmanın bize söylediği girişimci çocukların mutlaka aileleri tarafından desteklenmesi gerektiğidir. Çünkü ailenin desteklediği yenilikçi gençler toplumu dönüştürür. Evet burada aile bağları çok önemlidir. Aynı zamanda sosyal çevredeki etkileşimin de yadsınamaz bir payı vardır. Bu araştırmada görülen ayrıca şudur. Yetişkin erkeklerin, patates yıkama işini kesin olarak reddetmesi. Anneler ise yaşlı değillerse öğrenmeye daha açıklar.
  Bu araştırmadan öğrendiğim eski köye yeni adet getiren gençlerin açık fikirli anneler anneler tarafından yetiştirildiği gerçeğidir.
  **************************************************************
  KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET

  "Bir insanın beklentilerinin, başka bir insanın performansını etkilemesine Pygmalion etkisi veya beklenti etkisi deniyor.
  Bu çok bilindik bir araştırma. Öğretmenlere, öğrencileri hakkında gerçek bilgiler verilmemiş. Yalnızca belli çocukların yıl sonunda çok başarılı olacağı üzerinde durulmuş. Öğretmenler o gruba dair olumlu bir beklenti içerisine girip daha fazla bilgi aktarmışlar, kendilerini ifade etmeleri için daha çok zaman tanımışlar. Onlara duyuşsal, bilişsel destekte bulunmuşlar. Sürecin sonunda ise gerçekten başarı elde edilmiş.
  * Araştırmaya göre beklenti etkisinin yaş ilerledikçe bir rolü olmadığı. Çünkü küçük çocukların desteklenmeye daha çok gereksinimi var.
  *Öz güveni yüksek çocuklar bundan pek etkilenmiyor.
  BEKLENTİ ETKİSİNİ NASIL İŞE KOŞABİLİRİZ?
  -Çocukların doğrularını yakalayıp onları onurlandırabiliriz.
  -Güçlü olduğu durumları keşfetmelerinde yardımcı olabiliriz.
  -Saçma sapan övgülere boğmak yerine gerçeğin bilgisiyle yolunu aydınlatabiliriz.
  - Ona uygun sorumluluk vererek hem öz güvenlerinin gelişiminde olumlu bir rol oynayıp hem de övgü için gerçek bir yaşantı sunabiliriz. :)
  *****************************************************************
  Yıkıcı Golem Etkisi:
  Çocuğa kırk kere başarısızsın dersen başarısız olur mu?

  Robert Rosenthal ve Elisha Babad başka bir sorunun peşine düşüyor: Çocuktan beklenti yüksek olunca başarılı oluyorsa, beklenti düşük olursa ne olur?
  Bir grup beden eğitimi öğretmeni ve öğrencilerle bu araştırma yapılıyor. Ön yargılı öğretmenlerin eline düşen çocuklar adeta karanlığa yuvarlanıyor. Bizde "Ondan adam olmaz." tümcesiyle mağdur edilen çocuklar bunlar...
  *Golem etkisinin adı Musevi mitolojisinden gelmektedir.. Birini yanlış yetiştirerek, kendine düşman yaratmaya "Golem etkisi" deniyor. Bir grup Musevi din adamı, işlerini görmesi için çamurdan bir dev yaratırlar ve o dev Frankeştayn gibi bir gün kontrolden çıkar, etrafına zarar verir. Golem etkisi, kendisine zarar verecek kişiyi kendi elleriyle yaratmak demektir. Golem argoda "kaz kafalı" anlamına da gelir. (s.38)

  Benim yorumum: Gerçekleşmeyen potansiyeller zamanla yıkıcı olur. Kıskançlık, saldırganlık, yakınma olarak ya kişinin kendisine ya da çevresine zarar verir.

  Yapılması gereken "Golem etkisine karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek"
  *Öncelikle böyle bir güruhun varlığından haberdar olmalarını sağlayabiliriz.
  *Senden bir şey olmaz diyenlere karşı iyi bir savunma hattı oluşturulmasında yardımcı olabiliriz.
  *Kişinin kendisini çok iyi tanımasına ve başarılı olduğu durumlara tutunmasına destek olarak ikinci maddeyi gerçekleştirebiliriz. :)
  *************************************************************
  Evdeki kitap sayısının, hangi ülkede doğduğundan, ailenin eğitim düzeyinden, ülkenin refah seviyesinden, babanın mesleğinden ve ülkedeki politik sistemden daha önemli olduğu ortaya çıkmış. (s.43)
  Çocuklarınıza bırakacağınız son maddi miras mal varlığınızdır. Ortanca miras kütüphanenizdir. İlk miras ise kelime hazinenizdir. (s.46)
  Kullanılan sözcük sayısı kadar "yıkıcı ve destekleyici dil kalıpları çocukların başarısını çok etkiliyor." (s.49)
  ***********************************************************
  Zekaları eşit olan insanlar arasında, farkı yaratan "Dayanıklılık eğitimidir."
  #80287877

  Dahileri Fanilerden Ayıran 4 Özellik

  1. İleriki hayata aktif hazırlık
  2. Karşısına başka bir şey çıkınca başladığı işten vazgeçmemek.
  İstikrarlı istek sahibi olmak
  3. Bir yola girdikten sonra o yolda irade ve sebat göstermek.
  4. Engeller karşısında işi bırakmamak, içsel kararlılık.

  Dayanıklılık 4 temel özelliği kapsıyor.
  -Hedef Odaklılık
  -Motivasyon
  -Özdenetim
  -Pozitif bakış açısı
  Çocukların bu beceriyi edinmeleri için
  1. Sıkılmalarına izin verin.
  2. Evde herkesin pes etmeyeceği zor bir etkiliği olsun.
  3. Çocukların spor yapmasına destek olun, teşvik edin. :)
  ************************************************************
  LOKUM GİBİ ARAŞTIRMA :)
  Bu araştırmada da çocukların istekleri ile iradeleri karşı karşıya getiriliyor. "Ya şimdi bir tanesini alıp ye ya da biraz bekle iki tane vereyim" söyleminden sonra bekleyen çocukların daha iradeli ve daha başarılı oldukları ortaya çıkmış.
  Hayattaki sıkıntılarla daha iyi baş ettikleri, daha girişken oldukları, stres altında çökmedikleri, baskı altında odaklarını yitirmedikleri de ortaya çıkan beceriler arasında.
  LOKUMA HAYIR DEMEK İÇİN
  *Çocuklarınızın iç disiplinini geliştirmek için öncelikle siz güvenilir, tutarlı ve dürüst olmalısınız.
  *Kendinizi yönetmelisiniz. (Erken yaşlarda bunu başarmak daha kolaydır.)
  *İsteğe ket vurup iradeli davranmak için dikkati başka bir tarafa çevirin.
  *Dürtüden kaçmak için başka alternatifler yaratın. Bilgisayarla daha az vakit geçirmek istiyorsanız spor yapın, doğada yürüyün vs.
  *Günlük hedefleriniz uygulanabilir nitelikte olup gelecekteki hayalinizi de desteklemelidir.
  ****************************************************************
  İNATÇI ÇOCUĞU AZİMLİ ÇOCUĞA DÖNÜŞTÜRME
  * İletişim kanallarını açık tutun. Ona her zaman nedenini açıklayın. Kışın tişörtle sokağa çıkarsa hasta olabileceğini uzun süre dışarı hiç çıkamayacağını kendisine keşfettirin.
  *Onlara gerçekten saygı duyun. Onların doğal eğilimi inat. İşlenirse ortaya mucizeler çıkar. Bunu hiç unutmayın.
  * Mantıksız geliyorsa söylediği ya da yaptığı onun mantık kurmasına izin vererek bunu kendisinin bulmasına destek verin.
  *Söylediği mantıklıysa geri adım atın. Sizi model alacaktır.
  *İşlerin kitlendiği noktada el ele verip çatışmayı çözmek için yollar arayın. Yaratıcılık ve iletişim böyle böyle gelişir. :)
  * Seçenekleri siz hazırlayın seçimleri ona yaptırın:
  Önce oyun mu oynayalım masal kitabını mu okuyalım?
  Böylece kendi iradesiyle yaşadığını düşünecek.

  Prof. Erdal Atabek konuyla ilgili anlamlı bir ayrım yapıyor:
  "İrade ile inat arasındaki fark, akıldır. Akılla direnme azim, akılsız direnme inattır."
  İnadı iradeye ve azme çevirme bizim elimizde!
  ***************************************************************
  ÖZE DÖNÜK ZEKA
  Gardner'in zeka türleri arasından biridir. İnsanlar bu zeka türündeki kişileri "öz güvensiz" olarak yaftalar. Bu yanlıştır!
  Bazı insanlar gücünü kalabalıklardan değil kendinden alır.
  Ben de o insanlardan olduğum için gururla söylüyorum! :)
  Bizim türümüz için yalnızlık yakınılacak bir durum değil, başlı başına bir besin kaynağıdır.
  Gelelim çocuklara...
  Bazı çocuklar oyunlarda yoktur.
  Çocuğum sosyal değil mi diye korkmaya gerek yok!
  Çünkü çocuğun kendi oyununun kendisinin kurmasına izin verin.
  Bu doğrultuda araştırmalar yapılmış.
  Dışlanmanın yaratıcı başarıya olan etkisi üzerinde durulmuş.
  Araştırmanın ilk adımında benlik algısı ve yaratıcılık arasındaki ilişki incelenmiş. "...kalabalıklar arasından sıyrılma isteğinin ne derece güçlü olduğuna bakılmış..." (s.85)
  İkinci adımda katılımcılara "şimdiye kadar herhangi bir proje grubundan dışlandınız ya da atıldınız mı?" diye sorulmuş.
  Üçüncü adımda da katılımcılara çok basit bir görev verilmiş.
  "Bize bu dünyanın dışından gelen bir yaratık çizin!"
  (s.86)
  İnsana benzemeyen her bir unsur için 1 puan vererek seviyenizi tespit edin.
  "Kural net; çizdiğiniz şey insana ne kadar az benziyorsa yaratıcılık seviyeniz o kadar yüksek!" (s.86)

  Yaratıcı düşünme yeteneği yüksek olan kişi, özgüveni de yüksekse, tek başınayken üretken bir yalnıza dönüşüyor. Yalnızlık üretkenlik için gereken sosyal izolasyonu sağlıyor. Arkadaşları onu yoldan çıkaramadığı için, üretken bir yalnızın başarısı hızla büyüyor. Özgüven düşükse, bu defa aynı durum depresyon gibi yıkıcı duygular üretebiliyor. (s.86)
  ****************************************************************
  SOSYAL ZEKANIN BAŞARIYA ETKİSİ
  "Kendini ezdirmeyen ama başkalarını da ezmeyen, kırılgan olmayan ama kırıcı da olmayan, gerektiğinde hayır diyebilen, zorbalık yapmayan, çatışmaları diyalogla çözen, empati kurabilen, ikna yeteneği yüksek, sevilen ve liderlik eden bir çocuk pek çok anne babanın hayali" (s.91)
  Araştırmalar sosyal ve duygusal becerilerin okul başarısını da arttırdığını söylüyor.
  Çocuğun sosyal zekasını desteklemek için
  *Çocuk için oyun sosyalleşmenin anahtarıdır.
  Oyunlar oynamasına izin verin. Oyun sırasında çatışma çözme, oyun kurma becerilerini edinmelerini sağlayın.
  *Çocuklarınızla sık sık sohbet edin.
  Not: Bizler okullarda, evde kendisiyle sohbet edilen çocukları ve edilmeyen çocukları hemen fark ediyoruz.
  *Evcil hayvanlarla oynamasına izin verin.
  *Üç yaşından önce ekran kültürü edinmelerinin önüne geçin.
  *Çocuğun ikna becerilerini geliştirin.
  *Film izlerken ya da roman okurken oradaki karakterle empati kurdurun.
  *Bol bol seyahate çıkın. Sosyal sorumluluk projeleri içinde yer almalarını sağlayın. Yaratıcı drama ve spor gibi etkinliklerin içerisinde de bulunmalarını destekleyin. :)
  ******************************************************************GENLER ÇOCUĞUN BAŞARISINI NE KADAR ETKİLER
  Yapılan araştırmaların "Çocukların akademik başarısında %60 genetik, %40 çevresel koşulların etkili olduğu sonucu çıkmış. (s.99)
  Dolayısıyla "Doğal eğilimlerle uyumlu eğitimler organik başarılar yaratır." (s.99)
  Çocukların genetik eğilimlerini keşfetmek için
  *Siz de çocuğunuzun doğal başarı alanını keşfetmeye çalışabilirsiniz. Sevdiği ve öğrenirken hızlı ilerlediği alanlar bir göstergedir. Çocuğun doğal eğilimini körelten değil, güçlendiren eğitimleri tercih edebilirsiniz. Einstein'in dediği gibi, yüzmek için doğmuş balıklara ağaca tırmanmayı hedef koymamak gerek! (s.100
  Gardner'in çoklu zeka kuramını araştırmanızı salık veririm.
  **************************************************************
  İncelemeyi bitirmeden önce önemli gördüğüm birkaç yere daha değinmek istiyorum.
  *Çocukları överken zekayı değil, çabayı övün.
  "Sen çok akıllısın" yerine "Emeğin çok güzel!" "Çabana güveniyorum!"

  * Kahvaltı yapan çocukların okulda daha başarılı olduğu tespit edilmiş. Can da başarı da boğazdan gelir. :)

  *Odaklanamamak çağın hastalığı. Çocuğun bu beceriyi de edinmesini sağlamalıyız.
  Birkaç öneri
  -Düzenli bir masa.
  - Sessiz ortam.
  -Çalışma sırasında telefon ve bilgisayardan uzak durmak.
  Yardım almak için SelfControl, Freedom, FocusMe gibi uygulamalara bakabilirsiniz. İnterneti kesmek için...
  -Doğal ortam
  -Yoğunlaşma eşiğini iyi bilip, ona göre mola verme.
  -Nasıl dinlendiğinizi iyi bilme.

  Ayrıca özellikle vurgulamak gerekir ki (benim de bu konuda kusurlarım var.) TEK BİR İŞE ODAKLANMAK GEREK!
  "Saçımı tararken, sadece saçlarımı düşünürüm, başarımın sırrı budur" diyen Fransız başkanı Clemenceau'nun sözü kulağıma küpe olsun benim de. :)

  Önemli gördüğüm noktalardan biri de şu bir araştırma sonucuna göre "babanın çocukla geç ilgilenmeye başlaması, çocuğun okul başarısını olumsuz etkiliyor."
  Babalar sadece tehlike çanları çalmaya başlayınca sürece dahil oluyor. Biz öğretmenler sadece o zaman babanın yüzünü görebiliyoruz. Bu konuda penguenleri örnek almalıyız diye düşünüyorum. Anne ve baba penguenler ebeveynliği adilce paylaşıyor.

  Kitabı taradıkça bu da önemli diye yazdıkça yazıyorum. Sanırım bu inceleme uzadıkça uzayacak.
  Yine yapılan araştırmalara göre
  * Eğer kişi farklı deneyimlere açık ise göçün başarı üzerinde önemli bir etkisi var.
  Sınıfımdaki Suriyeli öğrencilerimi bu gözle de değerlendireceğim. Bu araştırma da işime yaradı.
  Peki bütün çocuklar için ne yapılmalı?
  *Yurtdışına seyahat etmek, yaratıcı düşünceyi tetikler.
  Farklı bakış açıları edinilmesini sağlar.
  *Yurtdışına çıkarma imkanımız yoksa, farklı ortamlara sokmaya çalışmalıyız çocuğu. Farklı mekanlar, farklı insanlar, farklı deneyimlerle karşı karşıya kalmalı. Doğal yaşam en güzeli ancak kitaplardan filmlerden de yararlanabiliriz.
  *Yeni deneyimlere biz ne kadar açığız? İşte bu çok önemli. Çocuk mutlaka bundan etkilenir.
  *Hayvanlarla zaman geçirme de düşünme esnekliği kazandırır.
  *İnternet dünyayı gezmek için harika kaynaklar sunuyor. Google'ın sanat ve kültür sayfasının lingini buraya bırakıyorum. "www. google.com/culturalinstitute
  Yaratıcı düşünce için ezber bozan yaşam aklımızın bir köşesinde kalsın diyerek başka bir konuya geçeyim.
  ***************************************************************
  Bilgisayar Oyunlarının Başarıya Etkisi
  "Oyun doğru dozda ve uygun şekilde kullanıldığında son derece faydalı olabiliyor. Buna karşın aşırı derecede oynayanların, ders başarılarında gözle görünür düşüş meydana geliyor." (s.169)
  Peki bu dozu nasıl ayarlayacağız?
  Sevgili Bahar Eriş'in sosyal medya paylaşımında buna yanıt buldum:
  "Çocuğunuzun yaşına uygun ekran süresini çok kolay hesaplayabilirsiniz. Çocuğun yaşından 1 çıkarıp değeri 10 dakika ile çarpın. Dakika olarak ekran süresi hakkı çıkar. Örnek: 5 yaş için 4x10 = 40 dakikadır."
  Bu konuda uzman olan isim "Orhan Toker"dir.
  https://orhantoker.com
  Çocuğun yaşamından bilgisayar oyunlarını çıkartıyorsanız yerine mutlaka başka seçenekler oluşturmalısınız.
  Yoksa onu salt bilgisayar oyunlarına mahkum edersiniz.
  Hem geliştirici nitelikte bilgisayar oyunları da var.
  "çocuklara; dikkati toplama, stratejik düşünme, engelleri aşma, işbirliği yapma, aşamalı ilerleme, sabırla bekleme ve bir işte ustalaşma konularında fayda sağlayabilir. " (s.168)
  Şiddet içermeyen ve gelişimi destekleyen oyunları çocuklara önerebiliriz. Onlardan önce biz oynamalıyız ve hangi gelişim alanına yönelik olduğu bilgisini edinmeliyiz.
  ***********************************************************
  TELEVİZYONU KAPATMAK ÇOCUĞUN AKLINI AÇAR!
  "2,5 yaş öncesi için TV izlemek, eğitici program olsa bile zararlı." (s.172)
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca (2015) 12 bin aile üzerinde bir araştırma yapmış. Sonuçlara göre "Öğrenciler yılda ortalama 1000 saatlerini okulda, 1500 saatlerini ise televizyon ve bilgisayar başında geçiriyor. (s.173)
  Rakamlar korkunç.
  Önüne geçmek için
  *Televizyonu kimse izlemiyorsa kapatın. Mekanik sesler yerine doğal sesler gelişimi daha da destekler.
  *Çocuk tv izlerken onunla izlediği program hakkında konuşun. Eleştirel izleme/dinleme yapmasına katkı bulunursunuz.
  *Çocuğun odasında Tv olmaması çok iyidir.
  *Yemek yerken Tv izlemeyin. Birbirinizin farkında olmanız daha önemlidir.
  * Televizyonu ödül ya da ceza aracı olarak kullanmayın. Bu televizyonu çocuğun gözünde yüceltir. (s.174)
  ***************************************************************
  Çocukların ilgi ve yetenek alanlarını keşfetmek için neler yapabiliriz?
  *Oyunlar sırasında onu izleyin. Oynadığı oyuncaklar kadar onlarla nasıl oynadığı da önemli ipuçları verebilir. (s.182)
  Araba ile oynarken ne yapıyor?
  Araba ile konuşuyorsa sözel, dilsel, sosyal zekası daha yüksek olabilir.
  Arabayı söküp içerisindekileri inceliyorsa "mühendis kafalı" olabilir gibi gibi :)
  *Çocukların hangi faaliyetlere daha uzun zaman ayırmak istedikleri de öncü bir işarettir. (s.182)
  *Çocuğa izlediği bir gösteri, film ya da okuduğu bir kitaptan ne hatırladığını sormak da iyi bir yaklaşımdır. En çok aklında kalan sahneler ya da cümleler ilgi alanıyla ya da eğilimleriyle ilgili ipucu verebilir. (s.182)
  Sözgelimi Rob Buyea'nın Sınıftan Yükselen Sesler adlı kitabını onlara önerdiniz. Bu kitapta farklı yetenekte, ilgide ve kişilikte karakterler var. Acaba çocuğunuz hangi karakteri kendine yakın buldu? Alın size harika bir ipucu :)
  Bunu öğrencilerim için mutlaka uygulayacağım.
  Buna "Bağ kurarak okuma tekniği" diyelim. :)
  *Çocuğun genel konuşmalarda en sık kullandığı kelimeler hangileri? Duygulara mı, eylemlere mi, duyulara mı (koku, tat, vs) odaklı? Bu da değerleri ve düşünme biçimleri üzerine ipuçları verir. (s.183)
  *************************************************************
  SANATIN BAŞARIYA ETKİSİ
  "Her çocuk bir sanatçıdır," der Picasso, "Asıl sorun büyüdüğümüzde nasıl sanatçı kalabileceğimizdir." (s.185)
  Araştırmalara göre sanatın başarı üzerinde olumlu bir etkisi var. Sanat eğitimi çocuğa ince zevk, estetik duygusu kazandırdığı gibi çocuğu düşüneni duyan üretken bir insan kılıyor.
  "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir," diyor Atamız. Onun bu anlamlı sözlerine kulak verip müfredatta olsa da olmasa da konuyla ilişkilendirip sınıflara sanatı taşımalıyız.
  ÖNERİLER
  *Çocuklara yönelik sanat etkinliklerine katılın.
  *Evde imkanlar doğrultusunda sanat köşesi oluşturabilirsiniz.
  (Boya, tuval, kağıt, kalem gibi sanatsal çalışma yapacakları malzemeler de bulundurabilirsiniz.)
  *Online sanat sitelerinden yardım alabilirsiniz. Google'ın Sanat ve Kültür sitesi (Google Arts and Culture) muhteşem kaynak. (s.188)
  *Seçtiğiniz bir sanat eseri hakkında konuşabilirsiniz. Farklı bakış açılarınızı karşılaştırabilirsiniz. Bu esnek düşünme egzersizidir.
  Bunu yaparken önce ayrı ayrı düşünün, sonra birlikte.
  ***********************************************************
  Sınıftaki başarıyı oturduğunuz sıra etkiliyor.
  Bu da bir araştırma sonucu.
  Önde oturanlar başarıda da ön sıralarda.
  Ortada oturanlar dengeli gitmeyi sevenler.
  Arka sıralar asiler.
  Pencere sevenler, hayal severler. (Benim yerim) :)
  Kapıya yakın oturanlar aceleciler.
  Araştırma sonucu da bu genel izlenimi destekler nitelikte.
  Bu araştırma benim hoşuma gitmedi.
  Ön sıralara oturtacağın öğrenciyi seçmek diğerlerine bir haksızlık değil mi? Çünkü ön sırada oturan her açıdan şanslı. Kolayca not alabilir, öğretmeni dikkati bölünmeden dinleyebilir, düşüncesini ifade ettikten sonra arkadaşlarının baskılayan bakışlarına maruz kalmaz.
  Sırasını değiştirince öğrencinin kişiliğinin bile değiştiğini fark etmiştim. Bu kişisel yaşamıma yönelik bir çıkarımım da olmuştu. Ancak bu araştırma bilgisi bana ciddi bir sorumluluk yükledi.
  ***************************************************************
  Sayfa 195'teki hoşuma giden bir kavram üzerinde durmak istiyorum. "Kar küreyici anne ve babalar" ifadesi.
  Çocuğun önünden gidip karşılaşacakları engelleri temizlersek onların elinden şu becerileri çalarız: "Azim, adanma, yaratıcılık."
  Çocuklarımız, bir kısım Suriyeli Çocuklar gibi, şunu öğrenmeliler: "Hayat sana füze atıyorsa, sen de ondan güzel bir salıncak yap!" (s.196)
  **************************************************************
  Güçlü ve Güvenli Bir İmaj İçin
  *Dik durun ve geniş bir ayala yayılın.
  *Ayaktayken oturanlardan daha güçlü görünürsünüz
  *Oturuken iki ayağın yere değmesi, kolların bedenden açık olması, tek dirseği kolçağa dayamak, masaya eşyaları yaymak kendi alanınızı belirleme hakkı verir.
  Unutmayın evrende yer kaplamak hepimizin hakkı.
  Ezilip büzülmek kendi varlığımızı yeryüzünden silme çabasıdır.
  *Ayaklarınızın arasını açın! Ayaklarınızı bedeninizin alt kısmına verin.
  *"'Başarılarım' defteri tutun." (s.202)
  (Bunu mutlaka yapacağım.)
  *Güçlü duruşun kimyası. Ayaklarınızı iki dakika masaya uzatmak, ellerinizi başınızın gerisine doğru esnetmek, güç hormonu olan testosteron düzeyini artırıyor. Stres hormonu kortizon azalıyor. Risk toleransınız azalıyor. (s.202)
  *Göz teması kurmak bizim kültürümüzde karşı cins ile iletişimde yanlış anlaşılabiliyor. Ancak " önerilen 'karşınızdakinin göz rengini algılayabilecek kadar' bakmak.
  (s.202)
  *Gülümseyin!
  *Avuç içlerinin görünmesi karşıya güven ve samimiyet verir.
  *Eller havaya! Elinizi kolunuzu hareket ettirerek konuşmak, düşünceyi ve anlatımı güçlendiriyor. "Immm"lar, "eee"ler azalıyor, ağzınızdan daha düzgün cümleler çıkıyor. (s.202)
  Peki iletişimde yapılmaması gerekenler
  1)Kıpraşmayın.
  2) Elleri ovuşturmayın.
  3)Ayakları yere vurmayın.
  4)Masaya tık tık dokunmayın.
  5)Saçınızla oynamayın.
  6)Kolları ovuşturmayın.
  7)Elleri saklamayın.
  8Avuç içini bedene yapışık tutmayın.
  *************************************************************
  DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN
  Araştırma sonuçlarına göre
  *Okula yürüyerek gitmek başarıyı olumlu etkiliyor.
  (Sağlıklı ve başarılı bir yaşam için her gün 10.000 adım. Hareketsizlik yeni sigaradır.)
  *Özgürlük ile disiplinin eşsiz birleşimi mucize yaratabilir. (s.219)
  *Her başarılı kadının arkasında başarılı bir anne vardır.(s.221)
  (Annelerin sözleri bilinç altında varlığını korumaktadır.)
  Anne demişken Michael Caine'nin annesi: "Annem bana ördek gibi ol derdi. Yüzeyde sakin kal ama suyun altında bacaklarını deli gibi çırp!" (s.223) demiş.
  Bu sözler çok hoşuma gitti. :)
  *Okulda kızlar daha başarılı, yaşamda da erkekler.
  (Çünkü kadınlar yaşamda toplumsal kabul görmek için arka sıralara geçiyor. Başarılı olduğun zaman hırslı etiketi yiyorsun. Dahası da var. Çirkin yakıştırmalara burada yer vermeyeyim. Biliniyor zaten. Kadınlara kariyer desteği sunmak gerekir. Türkiye'de kadının işgücüne katılım oranı yüzde 30'larda. Tevfik Fikret ne demiş: "Elbet sefil olursa kadın, alçalır beşer." Daha fazla söze de gerek yok.)
  *Uykunun başarı üzerinde olumlu bir etkisi var.

  not: Zamanım olduğunda devamını getireceğim :)
 • Posta Kutusundaki Mızıka Alıntıları

  Demek başka bir zamana bırakılmamalı mektuplar; yansıtma­lı anı. Demek bir köşede yazılmalı mektuplar. Sayfa: 7

  İnsanı mutlu eden şeyler aynı zamanda onun fe­laketinin de kaynağı olabiliyor.(Goethe) Sayfa: 16

  Eksik bilgi bizi yanlış adreslere götürür . Arkadaş­lıklar dostluklar ortaklıklar ve evlilikler hep bu yüz­den biter . Kim bilir hayatımızda kaç kez, "Nasıl da ta­nıyamamışım!" demiş kaç kez ince buz tabakasına al­danıp üzerinde yürüdüğümüz gölün soğuk sularında bulmuşuzdur kendimizi. Sayfa: 23

  Hayat bilgi istediği gibi bedel de istiyor.
  Sayfa: 23

  İnsan bir bakışla ne görebilir? Sayfa: 24

  Ancak kaderin tokadını yemiş. Kendine güvenle­rini yitirmiş. Hor görülmüş. Çirkin yaratılmış olanlara sevgi gerçek bir destek olur. Yalnız böyleleri bilir sev­meyi sevilmeyi; şükran duygularıyla alçak gönüllülükle sevmek gerektiğini ancak onlar bilir.
  Sayfa: 34

  Akıllı bir adam yalnız kendi tecrübelerinden daha akıllı bir adam baş­kalarının da tecrübelerinden yararlanır. Sayfa: 35

  Dost insanın bir ikinci kendisidir. Sayfa: 37

  Herkesin seviyormuş gibi yaptığı ancak sevginin ne olduğunu pek az kimsenin bildiği bir zamanda yaşı­yoruz. Belki de bütün zamanlar böyleydi. Sayfa: 38

  Seversen beni eğer samimi olmalı duygun
  Ya sev ta içten
  Ya tamamen bırak Sayfa: 38

  Birbirlerini sevenler birbirlerine duyduk­ları sevgi nisbetinde diğerinin iyiliğini isterler. Sayfa: 38

  Dostluk gündüz görünmez; o ateşböceği gibi yalnız geceleyin parlar. Sayfa: 40

  Konuştuğuma çok kere pişman oldum.
  Fakat sustuğuma asla! Sayfa: 46

  Montaigne, "Ölümün bizi nerede beklediği belli değil, İyisi mi biz onu her yerde bekleyelim." Sayfa: 50

  Sevgili Dost
  Bana öyle bir kelime söyle ki hiç eksilmesin. Sayfa: 62

  İstediğin zaman lambayı söndür. Senin karanlığını da tanır ve severim. Sayfa: 72

  Nasıl oluyor da insanı mutlu eden bir şey, aynı zamanda onun felaketinin de kaynağı oluyor! (Goethe) Sayfa: 77

  Şerli bir kimse sana saldırmak isterse o belayı akıl tedbirlerinden başka bir vasıtayla başından savmaya çabalama; yalvarma yoluyla kurtu­luş arama çünkü onu bu kötülükten vazgeçirsen bile o daha beter bir başka kötülük düşünür. Sayfa: 81

  Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Sayfa: 85

  Kalbimi alıp uzaklara gitmek istiyorum.
  Sayfa: 96

  Demek ki hayat buluyordu başka hayat­larla bölüşülen hayatlar. Sayfa: 104

  Sevgili Dost
  Bugün bayram
  Ama parlamıyor gözlerin.
  Sayfa: 117

  Ah okullarda "Beden eğitimi" var da neden "Ruh eğitimi" yok! Sağlam kafa sağlam vücutta doğru. Sağ­lam ruh nerede bulunur acaba? Sayfa: 121

  Sevgili Dost
  Çaba istiyor sevgi
  Tohum yetmiyor
  Çapa istiyor sevgi
  Sayfa: 124

  İn­san ancak elinden geleni yapar ama elinden gelenin ne olduğunu bilmek gerek. Sayfa: 125

  Sevgili Dost
  Ne zaman televizyonun düğmesini kapatacaksın?
  Sevgili Dost
  Ne zaman açacaksın kitabı?
  Sayfa: 135

  Bir kum saatidir hayat. Gittikçe ıssızlaşır. Geride bir rüya kalır. Sayfa: 154

  Sevgili Dost
  Seni seçtiğime pişman değilim.
  Sen de pişman olmayacağın seçimler yap. Sayfa: 155

  Demek ki önce tanımak gerekiyor.
  Sayfa: 165

  Bir şey istediğin zaman bütün evren arzunun gerçekleşmesi için işbirliği yapar.
  (Paulo Coelho) Sayfa: 168

  Bergson'a göre sanatçı, "Bir şeye aşkla bakabilen kimsedir." Sanat eseri bu bakıştan doğar: Bu yüzden en büyük sanatkarlar aynı zamanda en büyük aşıklardır.
  Aşkın şiddeti ne kadar kuvvetli olursa, sanat eseri de o kadar büyük olur.
  Sayfa: 172

  o gözler ki
  çakmaktaki alev
  zehirli hançerlerdeki uç
  yakut bir avize gibi
  yalnızlığımızda dururlar
  nereye gitsek gelir bizi bulurlar
  gelir bizi bulurlar
  bulurlar.
  Attila İlhan
  Sayfa: 173

  Sevgili Dost
  Kalben ve bütün kuvvetiyle bir şeyi arzu eden kimse onu mutlaka yapar. Sayfa: 174

  Sevgili Dost
  Merhameti gördün mü? Tamam söyleme bili­yorsan yerini. Bari hayatta olduğunu haber ver. "Mer­hamet ölmedi. Değil mi?" Sayfa: 178

  Madem kulakları­mız yenildi.
  Kalbimizle dinleseydik. Sayfa: 184

  İnsanların beni tanımamış olmalarından dolayı müteessir olmam. Ben onları tanımadığım için üzülürüm. Sayfa: 191

  Gülümseyin ve örtün yaşadıklarınızı.
  Sayfa: 194

  Dudaklarımızın bir kenarına iliştirilen te­bessümler hep acı vermiştir bana. Gülümsemek insan­lara yakışır elbet. Bundan neden mi acı duyuyorum?
  Çünkü insanlar gerçek hayatlarında birbirlerine çok az gülümsüyorlar.
  Sayfa: 194

  Lütfen gülümse fotoğrafın çekiliyormuş gibi her an. Sayfa: 195

  Sadi, "Bir özrün varsa bugün söyle.
  Yarın söyle­yemezsin." diyor. Sayfa: 198
 • İkimizde gülümsüyoruz,iyi olun ve gülümseyin dendiği zaman çocukların üstüne gelen o çekingen ifadeyle,sanki iyi olmak ve gülümsemek aynı şeymiş gibi. Onaylanmama korkusunun zorladığı bir gülümseme bu.
 • Bir, iki, üç
  Gülümseyin çekiyorum
  Sizi değil hanımefendi
  Arkanızda duran çiçeklere söyledim
  Size gülmek yakışmıyor
  Lütfen çekilin önümden
  Neden ağlıyorsunuz
  Kötü birşey mi söyledim size
  Kırdım mı sizi yoksa
  İstemeden oldu
  Özür dilerim sizden
  Kırdığım kalbinizden

  Görüyorum yüzünüzde ki
  İnce kederi
  Üzdüler sanırım sizi
  Çok mu üzdüler
  Anlıyorum hanımefendi
  Lütfen kusurumu affedin
  Hadi sizde geçin
  Çiçeklerin yanına
  Birlikte resminizi çekeyim
  Yakışıyorsunuz çiçeklere
  Bakmayın siz onların güldüğüne
  Ağlıyor onlarda aslında
  Göstermiyorlar yalnızca
  Sizin gibi gözyaşlarını
  Onlar toprağa döküyor
  Tuzlu gözyaşlarını
  Besleniyorlar aslında
  Kendi gözyaşlarıyla

  Üzgünüm siz öyle değilsiniz
  Siz ağladıkça yok oluyorsunuz
  Görüyorum bunu kolaylıkla
  Gözyaşlarınız aktıkça
  Canınızdan parçalar dökülüyor
  Siz çiçek değilsiniz hanımefendi
  Siz insansınız
  Ve insanlar ağladıkça
  Yok eder kendini
  Bazen bir hiç uğruna

  İyi misiniz hanımefendi
  Yüzünüz sararıyor
  Sanırım kalbinize gömdüğünüz
  Acılarınızı tekrar uyandırdım
  İstemezdim böyle olsun
  Ama siz hanımefendi
  Benim çiçeklerimin önüne geçtiniz
  Sakladınız onları
  Kendini ardınızda
  Oysa onlar görünmek istiyor
  İnsanların gözüne
  Sebebini bilmiyorum
  Ama öyle istiyor kendileri
  Kıramıyorum bende onları
  Evet sizi kırdım biliyorum
  Öyle olsun istemedim aslında
  Çiçekler değerli benim için
  Onlar için yaşıyorum ben aslında
  Mutlu etmek istiyorum çiçekleri
  İnsanları mutlu edemiyorum artık
  Daha fazlasını istiyorlar benden
  Ama benim buna gücüm yok
  İnanın bana

  Yoruldum hanımefendi
  İnsanları mutlu etmekten
  İnsanlar mutlu oldukça
  Ben üzülüyorum
  Mutluluklarında beni istemiyorlar
  Sevmiyorlar beni
  Çirkin olduğum için
  Kalbim de güzel değil
  Merak etmeyin
  Zaten kimse umursamıyor
  Güzel olan kalpleri
  Farklı insanlar evet
  Ama ben onları anlayamadım
  Bu yaşıma kadar
  Her gün farklı yüzlerini gördüm
  Bazen çok duygusallar
  Bezen çok duygusuz
  Bazen çok mutlular
  Bazen çok mutsuzlar
  İnsanların duyguları değişebilir
  Evet anlıyorum sizi
  Bana garip geliyor ama
  Nedenini bilmiyorum
  Yani bugün ağlayan insan
  Yarın nasıl gülebilir
  Ben öyle olamadım
  Ya hep ağladım
  Ya da hep güldüm
  Günden güne değişmedi
  Hiç bir duygum
  Öyle demeyin lütfen
  Bende insanım
  Var işte benimde
  Bir kaç kırık duygum
  Kalbimde var evet
  Karalar bulaşmış biraz
  Temizleyeceğim onuda
  Çıkaracağım bir gün onu
  Sol tarafımdan
  Çiçeklerin yapraklarıyla
  Güzelce temizleyeceğim

  Deli değilim hanımefendi
  Şaka yapmıyorum
  Gülmeyin bana
  Biliyorum çok saçma geliyor size
  Siz daha önce böyle bir şey
  Duymadınız belki de
  Ben yapacağım ama
  Siz o zaman görün beni

  Neredemi bulacaksınız beni
  Dünya küçük hanımefendi
  Bilmez misiniz
  Bulursunuz muhakkak beni
  Çiçeklere bakın
  Ben onlara sakladım kendimi
  İçlerine girdim onların
  Nerde bir çiçek görseniz
  Yada sarı papatyaları
  Muhakkak ben varım
  Onların ışıldayan yapraklarında

  Gidiyor musunuz
  Benim içinde güzel bir sohbetti
  Mutluluk duydum kendi adıma
  Sizin gibi bir hanımefendiyle
  Tanıştığım için
  Bende hanımefendi
  Bende sizi sevdim
  Sizde iyi birisiniz aslında
  Yalnızca size çok kötülüğü dokunmuş
  İnsan denen varlıkların
  Üzülmeyin lütfen
  Bir gün sizde mutlu olursunuz
  Güler yeniden solan yüzünüz
  Açar elbette
  Gönül bahçenizde solan güller
  Yitirmeyin umudunuzu
  Aramaktan vazgeçmeyin

  Mutluluğu bulamazsınız
  O sizi bulmak istemedikçe
  Üzülmeyin lütfen
  Biliyorum yanıyor canınız
  Ölmek istiyorsunuz belkide
  Ama unutmayın ki
  Hayat devam ediyor
  Tüm kötülüklere rağmen
  İntihar iyi bir şey değil
  İnsan kendi canını almaya
  Korkmalı
  Emanete sahip çıkmalı
  Aslında ölmek kolay
  Yaşamaktır asıl zor olan
  Hayatın karanlık ve pis yüzüne
  Her gün yeniden katlanamaz insan
  Sıkılıyorsunuz evet
  Kimseler yok yanınızda
  Bıraktı sizi
  Tüm sevdikleriniz
  Son kez dönüp arkalarına bakmadan
  Yalnız kaldınız şimdi
  Kimsesiz bir başınıza yaşıyorsunuz
  Yaşadıklarınız kolay değil
  Unutmayın ki
  Herkesin yaşadığı
  Acılarla dolu bir hayatı vardır

  Alışırsınız zamanla
  İnsan bu değil mi
  Nelere alışmadı ki
  Neler gördü
  O pis gözleri de
  Yine de anlamaz oldu
  Yaşadıklarını

  İnsanlar böyledir
  Bir gün sizin yanınızda olurlar
  Mutlu olduğunuz zamanlarda
  Mutsuz oldunuz mu
  Böyle kaçarlar işte sizden

  Neyse hanımefendi
  Bu kadar konuşmak yeter bana
  Fazla geldi hatta
  Konuşmadım şimdiye kadar
  Hiç bir insanla
  Sizinle konuştuğum kadar
  İnsanlarla pek konuşmam ben
  Genelde çiçeklerle konuşurum
  Onlara anlatırım her şeyimi
  Onlar dinler yalnızca beni
  İnsanlar hep sağır oluyor bana
  Ben ne zaman ağzımı açıp
  Konuşmak istesem
  İzin vermiyorlar
  Ben saçma konuşuyormuşum
  Dediklerimden bir şey anlamıyorlarmış
  Alıştım merak etmeyin

  Görüşürüz hanımefendi
  Sizde iyi bakın kendinize
  Allah'a emanet olun
  Zaten ondan başka
  Emanet olacağım kimse yok

  İyi günler hanımefendi
  İy günler sizede
  Görüşürüz elbette
  Buralardayım ben her zaman
  Gidecek bir yerimde yok
  Çiçeklerin yanında kalıyorum
  Onlar bana bakıyor

  Beklerim hanımefendi
  Ömrüm son bulmayana kadar
  Beklerim sizi burada
  Gelemezseniz canınız sağolsun
  Bulursunuz beni muhakkak
  Aramak isteyen bulur
  Yeter ki arasın insan insanı

  Güle güle hanımefendi
  Güle güle
  Hüzün kokan
  Güzel hanımefendi

  mavi kırlangıç
 • Sıfırı tükettiğimde kayboldum. Kaybolduğumda aklıma geldi kendimi aramak. Aramaya başladığımda buldum her bin parçamı bir yüzümden düşerken. Düşerken gördüm kendimi kıyısında ölümü beklediğim uçurumdan uçarken buldum kendimi yere yapışmaya ramak kala havalandığımı gördüm. Çok sert düştüm sonra. Toz pembe hayallerim morardı. Çok ağrıdım. Umursamamayı öğrendim. Ölü bildim kendimi. Ölüler hissetmez. Hissizleştim. Kendimi buldukça içimden çıktım. Olmadığım yerlerdeyim şimdi. Içimden çıktım şimdi evet. Bedenim serbest, ruhum özgür, siyah benim, yeri geliyor renksizim, pembe benim, gri ben... beyaz sizin olsun. Tüm renkler benim. Kendimi seviyorum. Bir ölüden nefret etmenin anlamı yok. Ama bir ölüyü sevin. Ondan sessizi yok! Sessizliği seviyorum. Beni ziyarete gelirseniz gülümseyin. Ben ölürken gülümsüyordum. Dünya kabristanında yaşıyorum şu an. Adresim belli. Gelin. Gidin de isterseniz. Fani bedenimde ruhum için sonsuzluk şimdi başlıyor. Siz de, ölmek için ölmeyi beklemeyin o çok geç geliyor. Gelmiyor bile. Kendinizi öldü bilin. O zaman siliniyor tüm korkularınız. Siliniyorsunuz ve baştan yazılıyorsunuz her azaptan sonra yeniden doğuyorsunuz.

  .

  FATMA ZEHRA AKYIGIT 

  FZA
 • 1. Aktif kalın, emekli olmayın. Sevdiği şeyi yapmaktan ve iyi yaptığı şeylerden vazgeçen kişi yaşam gayesini kaybeder. Bu yüzden en önemli göreviniz, değerli bulduğunuz işleri bilirseniz de yapmaya devam etmek, ilerlemek, güzellik katıp yarar sağlamak, yardım etmek ve dünyanızı şekillendirmek olmalıdır.

  2. Ağırdan aim. Aceleci olmak yaşam kalitesi ile ters orantılıdır. Eski bir deyişin belirttiği gibi, “Yavaş yürüyün, çok ilerleyin.” Telaşı arkanızda bıraktığınızda, yaşam ve zaman yeni bir anlam kazanır.

  3. Midenizi tıka basa doldurmayın. Konu, uzun bir yaşam için beslenmek olunca da azı karardır. Sağlığınızı uzun süre koruyabilmek için yüzde 80 kuralına uymalı, tıka basa yemek yerine açlığınızı tamamen bastırmayacak şekilde yemelisiniz.

  4. Çevrenizde iyi arkadaşlarınız olsun. İyi bir sohbetle kaygıları yatıştırmak, gününüzü aydınlatacak hikâyeler paylaşmak, tavsiye almak, eğlenmek, hayal kurmak... Başka bir deyişle, yaşamak için en iyi ilaç arkadaşlardır.

  5. Bir sonraki doğum gününüze kadar şekle girin. Su hareket eder, en iyi haliyse pırıl pırıl aktığı ve durağan olmadığı zamandır. Hayatınız boyunca hareket ettirdiğiniz bedenin de uzun süre çalışmaya devam etmesi için biraz günlük bakıma ihtiyacı vardır. Ayrıca egzersiz yapmak mutluluk hormonu salgılamanızı sağlayacaktır.

  6. Gülümseyin. Neşeli bir tavır sadece rahatlatmakla kalmaz arkadaş kazandırmaya da yarar. Bir şeylerin o kadar harika olmadığını kabul etmek iyidir ama olasılıklarla dolu bir dünyada şimdi ve burada olmanın bir ayrıcalık olduğunu asla unutmayın.

  7. Doğayla tekrar bağlantı kurun. Günümüzde insanların çoğu şehirlerde yaşasa da, insanoğlu doğal dünyanın bir parçası olarak yaratılmıştır. Şarj olmak için sık sık doğaya dönün.

  8. Teşekkürlerinizi sunun. Her gün bir dakikanızı ayırın ve atalarınıza, soluduğunuz havayla ve yediğiniz yemekle sizi destekleyen doğaya, gününüzü aydınlatan ve hayatta oldu

  ğunuz için kendinizi şanslı hissettiren arkadaşlarınıza ve ailenize teşekkürlerinizi sunun. Mutluluk stokunuzun ne kadar arttığını görün.

  9. Anı yaşayın. Geçmişten pişmanlık duymayı ve gelecekten korkmayı bırakın. Sahip olduğunuz tek şey bugün. Tadını çıkarın. Hatırlamaya değer kılın.

  10. Ikigainizi takip edin, içinizde bir tutku, günlerinize anlam katan eşsiz bir yetenek ve en iyi yönünüzü sonuna kadar paylaşmaya götüren bir şey var. Henüz ikigainizin ne olduğunu bilmiyorsanız Viktor Frankl’ın söylediği gibi göreviniz onu keşfetmek olsun.