• Bir gün bir köylü ihtiyar gelip, kaza
  müftüsü olan hoca efendiye oğlunu
  şikayet eder:
  -Muhterem hocam, der, dün oğlum
  beni tarlada dövdü, elindeki öküzleri
  kovaladığımız övendere ile vurdu.
  Çok canım yandı, çok ağladım, ben
  bunun içi mi evlat büyüttüm, ben
  şimdi ne yapacağım bu ihtiyar
  halimle. Bu gün koşup sana geldim,
  bana bir yol göster, bana bir akıl ver.
  Hocam ne yapacağımı şaşırdım,
  yalvarıyorum sana, bana bir
  yardımda bulun. Müftü efendi:
  -Fesubhanallah, der. Bir evlat, babaya
  nasıl el kaldırıp döver.! Peki sen
  oğluna dinini öğrettin mi? Ana-
  babanın hakkının büyüklüğünü
  oğluna anlatmadın mı? Küçükken
  ahlak, terbiye dersleri vermedin mi?
  Köylü:
  -Kıymetli hocam! Köy halini
  biliyorsunuz, bu sizin malumunuz
  öğretemedim. Köy yerinde iş va güç
  var, hayvanlar güdülmek ister, çift
  var, odun var. Bunlar hep yapılması
  gereken işler. Müftü efendi gözü
  yaşlı ihtiyara:
  -O halde ihtiyar köylü baba! Oğlunun
  kusuruna bakma, o seni çift sürdüğü
  öküzleri zannetmiştir. Çünkü
  oğlunun yanında seninle, öküzleri
  arasında bir fark yoktur. Oğluna baba
  kıymeti öğretmemişsin. O öküzlere
  vuruyorum diye sana vurmuş. Yoksa
  bir evlat babaya el kaldıramaz,
  diyerek köylünün oğluna karşı
  babalık vazifesini yapmadığını ve
  eksik yaptığını anlatmıştır.