• Belkide daha önceki iki karısını öldürdüğünü, hapis yattığını söyleyerek televizyondaki evlenme programına çıkıp yeniden evlenmek istediğini söyleyen yaşlı adam gibi davranacaktı. Adet böyleydi; onlara kader kurbanı deniyor, anlayış gösteriliyordu. Duvara “kahrolsun hükümet“ yazdığı ya da okulda Deniz Gezmiş şiiri okuduğu için anti terör yasasına göre örgüt elemanı gibi gösterilip otuz yıla mahkum edilen gençler, öğrenciler gibi tehlikeli değildi toplum için.
 • Nurdan Ernur
  Nurdan Ernur 87 Oğuz - 100 T.E. İlköğretim'i inceledi.
  @nurdanernur·24 Oca 16:38·Kitabı okumadı
  Oğuz 4. sınıf öğrencisidir. Yaramaz olmasına rağmen tarihe meraklı, şiiri seven sosyal bir çocuktur.
  Oğuz dönemin idealize olarak çizilen erkek çocuklarını oldukça yoğun biçimde temsil eden bir çocuktur. Evdeki hali bile tanımlanırken “Oğuz’un annesi Hanife Hanım, sabah uykusundan bir zil sesi ile uyandı, kapıya koştu, kimse yok. Sesin Oğuz’un odasından geldiğini anlayınca yukarı çıktı. Oğuz mışıl mışıl uyuyordu, uyandırdı. Oğuz hemen yataktan fırladı ve çantasını hazırlamaya başladı, çünkü artık okul başlıyordu. Yaramazlığı ile ün yapmış oğlunun okul için böyle sorumluluk bilinci içinde hareket etmesi, Hanife Hanım’ı hayrete düşürmüştü. Ama ne olursa olsun her türlü yaramazlığına rağmen, Oğuz hiçbir zaman okulunu ihmal etmemişti.”
  Burada betimlenen çocuk her şeye rağmen görev ve sorumluluklarını bilen ve kendisini böyle ideal biçimde sistematize eden bir çocuktur.
  Artık okula başlamıştı. Dördüncü sınıfa gidiyordu. Kalabalık sokaklardan geçerek okulun bahçesine geldi. Hemen herkes hep bir ağızdan “Oooo 87 Oğuz!” diyerek etrafını çevirdiler. Oğuz’u tanımayan öğrenci yoktu. Fakat özellikle kızlarla hiç geçinemez, her fırsatta onlara karşı muziplikler yapardı.
  Oğuz’un ergenliğe geçiş tanımları yapılırken bir erkek kutsallaşması yapıldığını görmek mümkündür. Kızları kızdıran ve onlarla eğlenen bir çocuk söz konusudur. Aslına bakarsanız Oğuz’un kafasında kızların olmadığını göstermek için yapılan bir tanımlamadır bu.
  Ve Mektep Başladı: Nezihe öğretmen hemen dersleri başlatmıştı. Çocuklar en çok tarihe ilgi duyuyorlardı. Oğuz dersleri can kulağı ile dinliyor, öğretmenin sorduğu her soruya önce cevap veriyordu.
  Burada özellikle vurgulanmaya çalışılan şeyin çocuğun tarih bilincinin ne denli önemli olduğudur. Oğuz tüm yaramazlıklarına rağmen bu bilinci önceleyen bir çocuk olarak betimlenir.
  Üç Gün Sonra: Oğuz’da defter, kitap hak getire. Ancak öğretmen hep sorular sorduğu, Oğuz da iyi dinlediği için dersleri iyi oluyordu. Yaramazlık ise aynı şekilde devam ediyordu.
  Oğuz’un bu şekilde betimlenmesi, bir yandan çocuğa çocuk olma özgürlüğü tanımak olarak tanımlanabilir ancak bu özgürlük önemli bir disiplinle sınırlanmıştır. Dersi ciddi olarak dinleme.
  On Beş Gün Sonra: Sınıfta kırk sekiz öğrenci vardı. Bir de nazlı büyütülmüş, el bebek gül bebek Selim isimli bir çocuk geldi, etti kırk dokuz. Annesi, Nezihe öğretmene rica üstüne rica ediyordu.
  Genç öğretmen, yeni öğrenci Selim’in annesi ayrıldıktan sonra, kendi kendine şunları düşünüyordu: “Ne yaparsın, ana kalbi, böyle söylemek lâzım... Halbuki bir çocuğa, başka bir çocuktan daha çok önem vermek olur mu hiç? Okul çocukların dünyasıdır. Orası onu kendine uydurur. Böyle üstüne üflene üflene büyütülen bir çocuk; yarın zayıf, pısırık bir adam olacaktır. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti’ni yükseltmek için atılgan, cesur, çelik vücutlu ve çelik kafalı gençler lâzım!
  Çocuk edebiyatının Batı’da da bizde de ortaya çıkışının en önemli nedenlerinden biri ulus devletin gereksindiği insan tipini yaratmaktır. Bu metinde de bu düşünceyi açık biçimde görmek mümkündür. Bu süreç çocuğun kendi gerçek dünyasına geçene kadar devam etmiştir.
  Yeni Bir Arkadaş: 351 Selim:
  Nezihe Hanım, arkasında ürkek ürkek duran Selim’le beraber sınıfa girdi. Nezihe Hanım Selim’i arkadaşlarına tanıttı ve nereye oturtacağını düşünmeye başladı. Nihayet, Oğuz’un yanında karar kıldı. Varlığın, itinanın ve büyük bir sevginin meydana çıkardığı incecik boyunlu, bembeyaz yüzlü, çekingen fakat çok kibar giyimli çocuğu aldı… Yoksulluğun, ihmalin ve kırbaç gibi bir hayatın meydana çıkardığı yanaklarından kan fışkıran, sert bakışlı, dik sesli, fakat pantolonu dört yamalı ve suratı çamurlu çocuğun yanına oturttu.
  Derste olsun, bahçede olsun öğrencilerin yeni ilgi odağı Selim’di. Öğretmen tahtaya kaldırmış, bazı sorular sormuştu. Selim’in bilemediği soruların hepsini, Oğuz biliyordu.
  Burada ideal çocuk, sağlıklı, güçlü ve akıllı olarak betimlenirken, Selim'de yansıtılan çocuk ana kuzusu tiplemesi şeklindedir ve çok da onaylanmaz.
  Öğle Yemeği: Okulda öğle yemeğinde bütün öğrencilerin ufacık paketlerine baktığınızda toplam şu dört çeşit yiyeceği görürsünüz:
  Peynir, zeytin, yumurta, helva. Bugün öğle yemeğinde de hep bunlar vardı. Ama o da ne? Bir hizmetçi kız gelmiş. Kız önce Selim’in oturacağı yerin altına bir bez serdi. Selim’in boynunda peşkir, elinde çatal. Önünde francala ve dört tane ağız ağza dolu tas!
  Burada Cumhuriyet dönemi çocuk edebiyatında sınıfsallığın da onaylanmadığını ve bunun yansımalarının ciddi şekilde metinlerde eleştirildiğini, hatta alaya alınarak aşağılandığını görürüz. Dönemim yazarları kitaplarında buna özen göstermişlerdir. Bunu daha sonra yazdığı metinlerde en çok Kemalettin Tuğcu sürdürmüştür.
  Fatin’in elinde bulunan top, Oğuz kapmaya çalıştığı için birden fırlayıp, su birikintisine düşerek oradan geçmekte olan Selim’in üzerine çamurlu suları sıçratmış, güzelim elbiseleri çamur deryası olmuştu.
  Çok uzun yıllar çocuklar okula önlükleriyle gitmiştir. Her ne kadar tek tipleştirme olarak eleştirilse de önlük çocukların sınıf farklarını ortadan kaldıran bir giysi türüydü ve uzun yıllar toplumun, çocuklar üzerinden narsist yaklaşımlarını önlemiştir. Önlüklerin kalkması da toplumda belli bir olgunluğun olduğu duygusunu yaratmaktadır.
  Bir gün Cumhuriyet Bayramı gezisi için Taksim Meydanı’na gideceklerdi. Öğretmen tembihlediği için, herkes cicili bicili gelmişti. Bir tek Oğuz aynı. Öğretmen, aldı elini yüzünü yıkadı. Elbiselerini fırçaladı, sağını solunu düzeltti. Oğuz rahatsız olmuştu ama biraz da adama benzemişti.
  Tramvaya binip Taksim’e geldiler. Hayranlıkla Atatürk ve yanındakilere bakıyor, birbirlerine “Bak Atatürk, bak yanındaki İsmet Paşa, bak Fevzi Paşa!” diye gösteriyorlardı.
  Birdenbire herkes durdu; çünkü Oğuz heykelin üstüne tırmanmış ve marş söylüyordu. Marş bitince, öğrenciler, öğretmen, bütün halk Oğuz’u alkışladılar. Nezihe Öğretmen çok duygulanmış ve çok gururlanmıştı….
  Oğuz hem tarih bilgi ve bilinci hem de onu görselleştirebilecek (marş söyleme) yeteneğiyle öne çıkan bir figür olarak görünüyor.
  Havalar bozmuş, mevsim kışa dönmüştü. Oğuz yine aynı tabanı delik ayakkabılar, sağı solu yırtık pantolon ve ceketle okula gelip gidiyordu.
  Bir gün öğretmen onları Sultanahmet’e müzeye götüreceğini, ancak bedava tramvay olmadığı için yürüyerek gidip geleceklerini söyledi. Selim’in annesi bunu duyunca, gelip Nezihe öğretmenle konuşmaya çalıştı. Nezihe Öğretmen: “Sizin Selim, bizim Selim yok… Biz burada çocukları sadece okutmuyoruz… İnsan yapıyoruz. Okul bir insan fabrikasıdır. Oranın mühendislerine biraz da güvenmelisiniz.” Selim’in annesine, gitmekten başka bir yol kalmamıştı, Son bir kez dönüp, “Selim’in babası tramvay paralarını ödemek istiyor.” dedi. Öğretmen “Öğrencilere sorayım.” deyip, sordu. Hep bir ağızdan “Yürüyeceğiz!” dediler.
  Bu bölüm özellikle temel anlayışı çok net özetliyor. Ulus devletin gereksindiği çocuk öğretmen eliyle gerçekleşecektir ve burada öğretmen kendi yetkilerini özellikle vurgulamaktadır.
  Oğuz’da da bayağı değişmeler başlamıştı. Artık, üstüne başına özen gösteriyordu. Bu arada, her gün Selim’e ders çalıştırıyordu. Selim’in annesi bu durumdan çok hoşnuttu. Selim’e saygıyla karışık bir sevgi besliyordu.
  Oğuz’un bu yardımları boşa gitmemiş, Selim derslerinde epeyce ilerlemişti. Sene sonunda sınıflarını geçtiler. Karneler dağıtıldığında öğretmenleri çok güzel bir konuşma yaptı ve sınıf birincisini de açıkladı: 87 Oğuz…
  Sevinç içinde önce Selim’in evine, sonra da Oğuz’un evine koştular, herkes çok sevinmişti…
  Oğuz aynı Pinokyo’da olduğu gibi sürecin sonunda ideal çocuk olarak ortaya çıkar. Eğitim tamamlanmış ve olgunlaşma gerçekleşmiştir.
  Oğuz, sonraki süreçte benzerlerine örnek olacak bir tip olmuştur. Daha sonraki dönemlerde yazılan çocuk kitaplarında bu tipleme aşağı yukarı hep aynı şekilde çizilmiştir. Bunda çocuklara yazan kişilerin öğretmen kökenli olması ve onlara (çocuklara) yoğun bir didaktizmle yaklaşması rol oynamıştır.
  (Necdet Neydim)
 • Türkiye’deki gençler, aileleri ve yakın çevrelerinin sağladığı konfor alanında, bazı sınavlarda yüksek puan almak ve bir diploma sahibi olmak hedefiyle yaşıyorlar. Öğrenciler arasında kıyasıya bir yarış söz konusu. Sınavlarda, yüz binlerce yaşıtı arasından sıyrılarak öne çıkma zorunluluğu gençler üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. Çoktan seçmeli sınavlara hazırlanırken sanata, spora veya toplum yararına projelerde yer almaya vakit kalmıyor. Bu da gençlerin iletişim ve kriz çözme becerilerinin gelişmesini engelliyor. Dolayısıyla gençler iş yaşamına başladıklarında birlikte yaratma, birlikte üretme ve takım çalışması süreçlerinde zorlanıyorlar.
 • Okulu kırmış öğrenciler, dünyanın bir ucundan gelmiş turistler, eğlenmeye çıkmış gençler, kol kola iliklenmiş sevgililer, önemli gün ve haftalarda toplanan eylemciler, kışın kestaneciler, yağmurlu havalarda şemsiyeciler, her mevsimde simitçiler, sokak müzisyenleri, maça giden yahut maçtan dönen futbol fanatikleri, insanlar, insanlar...
  Nermin Yıldırım
  Sayfa 45 - Hep Kitap
 • Bu ülkede öğrenciler aç, gençler işsiz, emekliler emekliliğini yaşayamıyor çünkü maaşları yetmiyor çoluk çocuğuna bakabilmek için çalışıyorlar hala, asgari ücret anca yapılan zamlara gidiyor. Kim kurtaracak bu ekonomiyi fabrikası dahi olmayan yerli otomobil mi
 • İstanbul Üniversitesinde etkin olan DöB’lü arkadaşlar
  ve diğer MDD’cilerle ilk defa Dolmabahçe
  yürüyüşünde tam ayrı düştük. Bu arkadaşlar ile bizim
  farkımız şu noktada beliriyordu. Onlar bir potansiyel
  buldular mı derhal en sert eyleme yöneliyorlardı,
  biz ise hareketi ölçülü yapalım istiyorduk.
  Onlar, her potansiyeli bir çatışmaya sürükleyerek kullanıyorlar......Biz ise potansiyele
  göre değil, gene plana göre çatışmaya yönelik olmayan
  bir biçimde eylem planlıyorduk ve bunun sonucu
  kitle ile bağımız sürekli idi.Onların çatışmaya yönelik tavırlarının en önemli
  kaynağı ise «Devrimci bir cunta»(!) umudu oluyordu.
  Onlara göre her fırsatta polisle çatışma çıkacak ve
  «asker, sivil, aydın zümre» iktidara el koyacaktı. Nitekim
  27 Mayıs’ta böyle olmuştu. Biz ise sürekli
  olarak cuntayı ve cuntacılığı reddiyorduk. İşte bütün
  bunlar, Dolmabahçe yürüyüşü sırasında ters düşmemizi
  getirdi.......Bütün amacımız öğrencilerin ezileceği
  yeni bir çatışma çıkmasın. Çünkü bir çatışma
  çıkar ve öğrenciler ezilir birkaç kişi ölürse bizim
  örgütler çevresinde pek kimse kalmaz. Çünkü çevremizde
  sosyalist bir partinin profesyonel militanları
  yok. Çevremizdekiler sol düşünceyi benimsemiş, son
  tahlilde küçük burjuva gençler. Var olan potansiyeli
  bir anda harcamak kolay. Fakat bu işin sonrası da
  var.....Merkez Komutanıyla benim aramda şu konuşma
  geçmişti.
  «Efendim ben ITÜÖB Başkanı Harun Karadeniz.
  Çok önemli bir konuda size başvuruyoruz. Şu anda
  kalabalık bir öğrenci son derece heyecanlı bir şekilde
  bekliyor. Biz daha önce vilayete yürüyüş bildirimi
  yaptık fakat vilayet Dolmabahçeye inilmesi
  halinde polis zoruyla öğrencileri dağıtacağını söylüyor.
  Sizden isteğimiz kötü olayların önlenmesi için
  araya girmeniz.»
  «Bize bu konuda herhangi bir emir verilmiş değil,
  biz ordu olarak bu olaya karışamayız. Kanunen
  buna imkân yok.»
  «Efendim, kanunen haklısınız ancak polis pek
  kanuni davranmayacağa benziyor. Biz zaten size kanuni
  açıdan başvurmuyoruz. Ancak çatışmanın önlenmesi
  için başka çaremiz kalmadığı için size başvuruyoruz.
  Durum odur ki eğer siz polisin saldırısını
  durdurmazsanız 20,30 Türk genci ölür kanısında/
  ız. Çünkü durum onu gösteriyor. Bu itibarla sizden
  rica ediyoruz polis oradan uzaklaşsın vali ile görülerek
  çatışmayı lütfen önleyin.»
  «Böyle bir çatışma olacaksa siz inmeyin oraya.
  »
  «Bu mümkün değil çünkü kitle son derece heyecanlı.
  »
  «Siz isterseniz inmezler.»
  «Biz çatışma çıkmaması için inmemeye razıyız
  fakat heyecan o kadar büyük ki, inanın bizim gücümüz
  yetmeyecektir.»Biz örgüt yöneticileri aşağı inilmemesini
  istedik ve el ele tutuşarak topluluğun yurda girmesini
  istedik. Ve:
  «Biz örgüt temsilcileri olarak aşağı inilmemesini
  istiyoruz.» dedik. Biz bir gurup yürüyüp yurda
  girdik, diğer gurup ise aşağı doğru yürüdü.
  Ben Dolmabahçe’ye inmedim. Orada olanları
  sonradan öğrendim. Bizimle telefon görüşmesi yapan
  Merkez Komutanı kalkıp bizzat Dolmabahçeye
  gelmiş. Vali ile konuşmuş mu? konuşmamış mı? halen
  bilmiyorum. Ancak o gün polis olaya müdahale
  etmiyor ve öğrenci arkadaşlar da bazı Amerikalıları
  tartaklıyorlar bir arabayı ve bazı Amerikan erlerini
  denize atıyorlar ve orada duruma hakim oluyorlar
  bir süre ve sonra da dağılıyorlar. Bu arada Merkez
  Komutanını omuzlara alıyor ve ordu lehinde gösteri
  yapıyorlar.
  Dolmabahçe’de bizim tahmin ettiğimiz sert çatışma
  olmamıştı. Üstelik Amerikan erleri denize atılmıştı.
  Sonuçtan biz de memnunduk. Fakat bu sonuç
  Merkez Komutanı oraya geldiği için doğmuştu.
  O günden sonra özellikle ben MDD’cilerin boy
  hedefi olmuştum. 23 Temmuz’da çıkan 36. sayılı «Türk
  Solu»ndan başlamak üzere, yukardaki olay nedeniyle
  sürekli saldıracaklardı. Gerçekte sebep yukardaki olay
  değildi. Cunta getirici çatışmalara karşı çıkış ve sonu
  cuntaya yönelik olarak ortaya çıkan MDD’ye evet
  demeyişim sürekli saldırıların gerçek nedeniydi.
 • 128 syf.
  ·6 günde
  Mustafa Armağan Hoca lise dönemimde tarih hocamın tavsiyesi ile okumaya başladığım kıymetli bir yazar..
  Kendisini eseri ile ünlendiği Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı kitabı ile tanıdım.
  Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı'nın çıktığı ilk yıllarda tarih okumalarına epey ilginin arttığını hatırlıyorum. Okulda birçok öğrencinin elinde Mustafa Armağan'ın bu enfes eseri vardı. Hatta kütüphaneden bu kitabı temin etmekte epey bir zorlanmıştım. Yıl içinde baskı üstüne baskı yapmıştı Abdülhamid'n Kurtlarla Dansı.. Aslında benim gerçek tarih ile tanıştığım aynı zamanda Ulu Hakan'a hayranlık duymama vesile olan kitaptır
  Okuru zorlamayan üsluba sahiptir Armağan Hoca'nın kitapları, yalın ve akıcı. Vesikalara dayalı bilgilerin yer verildiği kitapta yer yer nüktelerde bulunuyor.
  Geçtiğimiz aylarda yayın hayatına giren "Gençler için Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı" tarih yayıncılığındaki ciddi bir boşluğu dolduracak niteliktedir. Orta okul-lise seviyesindeki öğrenciler rahatlıkla okuyabilirler. Tarih kitabı arayışındakilere tavsiye olunur