Kitabı, denenmiş teknikler ile kurgulanmış bir pratik yeti kazandırma bilgisi kitabı olarak tanımlayabiliriz. Ancak şöyle bir eleştiri getirebiliriz ki bu kitapta bulunan teknikler genele hitap etmez gibi geliyor bana. Bu sebeple okuyacak olanlar kitabı bitirdikten sonra kendi yöntemlerini de geliştirebilirler.

Kızıl Elma-ülküsü

Oğuz Kağan atını sürmüş Tanrı dağına
Kutluğ dağa varınca sarılmış Gök Tuğuna
Yüce Gök Tengri demiş hoş geldin Oğuz beyim
Şimdi beni bir dinle sana bir öğüt deyim
Oğuz dinlemek için kurulmuş otağına
Beyler toya gelince seslenmiş sol, sağına
Beyler demiş! Ben sizin ulu bir atanızım
Davama feda olsun milletim oğlum kızım
Beyler Kağan Oğuz’a sırayla biat etmiş
Oğuz kalkmış ayağa muhakemeler bitmiş
Göklerde dalgalanan kızıl Tuğun Atası
Kağan Oğuz otağdan çıkmış bir mutakası
Oğuz’dur Atam benim, Turan ve Vatan benim
Asya, Ötüken, Alaş benimdir, kıtam benim

Sonra Oğuz orduyu çine doğru çevirmiş
Çinlilerin seddini bir hamlede devirmiş
Alplar çıkmış meydana savaşa girmek için
Yüce Turan uğrunda canını vermek için
Atam Oğuz seslenmiş yok edin düşmanları
Sakın ha öldürmeyin olmuş-u pişmanları
Çıkmış Tanrı dağına Tanrıya dua etmiş
Sonra koyulup yola kutluğ otağa gitmiş
Emrini tekrarlamaz bir kez verir emiri
Oğuz yüce Kağan’dır, sözü keser demiri
Oğuz’dur Atam benim, Turan ve Vatan benim
Asya, Ötüken, Alaş benimdir, kıtam benim

Gök Türklerin Kağan’ı ey şanlı yüce Atam
Zaferler için senin şanlı yolunu tutam
Benim şanlı ecdadım senin şanlı soyundur
Kızıl Elma davamız davandır ve toyundur
Oğuz’dur Atam benim, Turan ve Vatan benim
Asya, Ötüken, Alaş benimdir, kıtam benim

MUHTEREM TAŞ

Oğuzlar için, hangi yöne giderlerse gitsinler ulaşacakları zafer, ulaşılmadan önce Kızılelma'dır!"

KIZIL ELMA VE KIZIL ELMA ÜLKÜSÜ

Kızılelma Türkler tarafından değişik şekillerde tasvir edilmiş olup bazen bir belde bazen bir taht ya da parıldayan ve dünya hakimiyetini temsil eden som altından yapılma kızıl renkli bir küre olmuştur Bu altın top bazen zaferin işareti bazen hâkimiyetin sembolü bazen de fethedilmek üzere hedef seçilen yerin sembolü olarak ifade edilmiştir. Çok eski bir Türk inanç ve töresi olan Kızılelma Türkistan'dan Hazar Denizi'nin doğusundan gelen Oğuzların Hazar kağanının ipek çadırının üzerinde hâkimiyetinin ifadesi olarak bulunan altın topu (Kızılelma'yı) ele geçirmeyi ülkü edinmişler. Türkler inandıkları Gök Tanrı'nın dünya hâkimiyetini kendilerine ihsan ettiğine iman etmişlerdi.

Kızıl Elma Doktrini

Kızıl Elma Doktrini'nin temel ideolojileri hedef stratejisi bakımından üç ana başlık altında incelenmektedir.

1-Türkiye'deki Türk Varlığı
2-Dünya'daki Türk Varlığı
3-Kızıl Elma.

Kızıl Elma Ülküsü'nün birinci aşamasını teşkil eden Türkçü İdeoloji ilk olarak Atatürk tarafından hayata geçirilmiştir. Bu yüzden Türkçüler Atatürk'e "Başbuğ" demektedir.

1-Emperyalizmin boyunduruğundan kurtulmuş Türklerin yönettiği güçlü kuvvetli bir Türk Devleti ister.

2-Bu güçlü devlet önce Anadolu'daki Türk varlığınainsanca yaşayacakları bir Ülke yaratır. Eşsiz coğrafyasının verdiği avantajlarla cennet vatanın bütün olanaklarını Ulusun gönençini erkinliğini egemenliğini sağlamak üzere "seferber" eder.

3-Atatürk bu hedefe varılması için gereken tüm politikaları üretmiştir.

4-Türkçü Devletdiğer Türk devletleri ile kültürelekonomiksiyasi ilişkilerini ana hedefe yönlenecek şekilde planlar.Genç Türk Devletlerinin kalkınmasıgüçlü birer devlet olarak Dünya Devletleri arasına katılması için %100 Türk sermayesi%100 Türk teknolojisi ilkesi ile hareket eder.

5-Yaşadıkları coğrafyalarda söz sahibitutarlıher yönden çağdaş medeniyeti yakalamış Türk Devletleri Kızıl Elma'nın ikinci safhasına hazır duruma gelmişlerdir.

Coğrafya bütünlüğü sağlandığında Turan ilan edilecektir 350 milyon Türk'ün ve bir o kadar da başka uluslardan insanların yaşadığı üzerinde güneşin batmadığı bir ülke Turan Ülkesi yaratılmış olacaktır.

Kızıl Elma Ülküsü'nün ereceği son amaç ise;
Türkler tarafından bütün halkların adilce ve kardeşçe yönetildiği bir dünya düzeni yaratmak ve yönetmektir!

Kızılelma ülküsü, Osmanlıların parlak çağlarında iyice belirip şekillenmiş ve konak konak, Türk büyüklüğünün, yükseklik fikrinin, ilahi bir gayenin timsali haline gelmiştir. Bu büyük düşünce olmasaydı, XI. Yüzyılda Anadolu'ya gelen, ençok bir milyon Türk, Bizans'ın Asya ve Avrupa'daki topraklarında rastladıkları diğer Türklerin birkaç tümenlik hrıstiyanlaşmış döküntülerinin yardımı ile de olsa, bu dünya çapında devleti kurup dört kıta 'dördüncüsü Okyanusya'dır' üzerindeki teşkilat ve medeniyet şaheserini yaratamazdı. Milletlere milli inanç ve güvenç veren ülkünün ne büyük bir kuvvet olduğunu anlamak için bugünkü olaylara bakmak yeter...

1946'da Birleşmiş Milletlerde geçici üyelik için yapılan seçimde, Türkiye'ye kimse oy vermediği halde, Suriye 45 oy aldı. Bir iki yıllık bir devlet olan o zamanki üç milyon nüfuslu Suriye'nin Türkiye`ye tercih edilmesinin sebebi bir arap ülkesi olmasıydı. Bundan dolayı da, düşmanlarının bile saygısını kazanmıştı. Fakat günümüzde Türkiye, Ortadoğuda büyük bir aktör haline gelmiştir ve Ortadığuda meydana gelen her gelişme Türkiye'nin de gündemine girmiştir. Bu tarihsel mirasın Osmanlıdan günümüze taşıdığı bir siyasi roldür. Her ne kadar 1900lü yılların ortalarında yeni arap devletlerinin kurulmuş ve bir Arap Birliği meydana gelmişse de bu gelişmeler Arap veya Müslüman dünyasının sorunlarına ve çilelerine çözüm sunamamıştır. Filistin örneğinde olduğu gibi yahudiler kolaylıkla filistin topraklarını işgal ederken araplar ve arap birliği İsraile karşı bir güç kullanamamış ve bu gelişmelerin sonucunda Filistin bugünkü halini almasına neden olmuştur. Bu gerçeği gören arap dünyası artık Türklere bir düşman gibi değil, mecburen bir kurtarıcı gözüyle bakmaktadır ve bu durumda Türkiye, Osmanlıdan gelen bir Ağabeylik statüsüne ulaşmıştır.

Bu açıdan günümüzde Kızıl Elma Ülküsü olarak bilinen düşünce muhafazakar eğilimlerin artması ve özelikle son 10 yılda OrtaDoğu'da Türkiye'ye biçilen rolün de etkisiyle gelişime uğramıştır. Davos Miladı denen toplantı da dahil olmak üzere, İKÖ'ya dahil bütün devletlerce Türkiye büyük ve saygın bir devlet haline gelmiş ve dünya politikasını yönlendiren bir güç haline gelmiştir. Eskiden sadece Türk devletlerinden oluşabilecek bir birlik düşüncesi bugün yerini daha büyük ve daha global bir etkiye sahip olan ve kökü Osmanlı Toprakları'na dayanan bir birliğe yani TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ'ne dönüşmüştür.

Muhterem Taş 2

Ayşenur Kartal, İnsanları Tanıma Sanatı - Etkili İletişimin 6 Temel Yolu'yu inceledi.
14 Şub 12:49 · Kitabı okudu · 3 günde · Beğendi · 10/10 puan

İnsanları her yönüyle anlatan bir kitap... İnsanların sevgi dilleri, insanların karakterleri, farklı kişilikteki insanların davranış biçimleri, insanların karar alırken veya motive olurken bunları neye göre yaptıkları, insanların ilgi odakları, görsel, dokunsal ve işitsel algı, matematiksel- mantıksal zeka dışında 7 farklı zeka türünün olduğu çoklu zeka kuramı vb. birçok konuyu akıcı bir dille anlatıyor yazar. Etkili bir iletişim için 6 temel yoldan bahsediyor.
S evgi dilleri
İ nsan kişilikleri
M etaprogramlar
İ lgi odakları
T emsil sistemleri
Ç oklu zeka
Bunlara ek olarak bir de " İ nsan" kelimesini ekliyor.
Baş harflerinden çıkan Simitçi kelimesini kitabın başrolü yapıyor yazar ve bilge simitçi bu 6 etkili iletişim yollarını kısa kısa hikayelerle, önerilerle, testlerle ve mantık soruları sorarak anlatıyor.
Kitabın dili çok sade ve çok akıcı. Aynı zamanda kitapta görsellerden de yararlanmış yazar. Bu kitabı daha da çekici yapıyor bence. Başlandığı zaman kısa bir sürede bitirilebilecek bir kitap. Her sayfasını okurken aslında birazda kendinizi analiz ediyorsunuz ben bunlardan hangisiyim diyerek. Ben beğenerek okudum ve herkese ama herkese tavsiye ederim okunmasını. Keyifli okumalar dilerim...

Ayşenur Kartal, bir alıntı ekledi.
13 Şub 22:11 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Hayatında dengeyi yakalayabilmek için olasılıklara açık olmalısın."

İnsanları Tanıma Sanatı - Etkili İletişimin 6 Temel Yolu, Oğuz Saygın (Sayfa 234 - Yakamoz Yayınları)İnsanları Tanıma Sanatı - Etkili İletişimin 6 Temel Yolu, Oğuz Saygın (Sayfa 234 - Yakamoz Yayınları)
Ayşenur Kartal, bir alıntı ekledi.
13 Şub 22:10 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

" Problemleri ilk aklınıza geldiği gibi çözmeye çalışmayın. Her problemin daha derin ve daha kapsamlı çözümleri olabilir."

İnsanları Tanıma Sanatı - Etkili İletişimin 6 Temel Yolu, Oğuz Saygın (Sayfa 232 - Yakamoz Yayınları)İnsanları Tanıma Sanatı - Etkili İletişimin 6 Temel Yolu, Oğuz Saygın (Sayfa 232 - Yakamoz Yayınları)
Ayşenur Kartal, bir alıntı ekledi.
13 Şub 22:08 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

" İyiki şu kitapları okumaya başladım, aramızdaki fikir ayrılığının bir eksiklik değil, zenginlik olduğunu anladım." diye düşündü

İnsanları Tanıma Sanatı - Etkili İletişimin 6 Temel Yolu, Oğuz Saygın (Sayfa 219 - Yakamoz Yayınları)İnsanları Tanıma Sanatı - Etkili İletişimin 6 Temel Yolu, Oğuz Saygın (Sayfa 219 - Yakamoz Yayınları)
Ayşenur Kartal, bir alıntı ekledi.
13 Şub 22:07 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

" NLP'ye göre ;
İnsanların davranışlarını olayın kendisi değil, olayı algılayış biçimleri etkiler"

İnsanları Tanıma Sanatı - Etkili İletişimin 6 Temel Yolu, Oğuz Saygın (Sayfa 208 - Yakamoz Yayınları)İnsanları Tanıma Sanatı - Etkili İletişimin 6 Temel Yolu, Oğuz Saygın (Sayfa 208 - Yakamoz Yayınları)
Ayşenur Kartal, bir alıntı ekledi.
13 Şub 22:05 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

" Amacımız ;
İmkansızı mümkün,
Mümkünü kolay,
Kolayı başarabilir, eğlenceli ve zarif kılmaktır."

İnsanları Tanıma Sanatı - Etkili İletişimin 6 Temel Yolu, Oğuz Saygın (Sayfa 133 - Yakamoz Yayınları)İnsanları Tanıma Sanatı - Etkili İletişimin 6 Temel Yolu, Oğuz Saygın (Sayfa 133 - Yakamoz Yayınları)
Ayşenur Kartal, bir alıntı ekledi.
13 Şub 20:24 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

" Kaliteli düşünceler,
Kaliteli sonuçlar doğurur"

İnsanları Tanıma Sanatı - Etkili İletişimin 6 Temel Yolu, Oğuz Saygın (Sayfa 182 - Yakamoz Yayınları)İnsanları Tanıma Sanatı - Etkili İletişimin 6 Temel Yolu, Oğuz Saygın (Sayfa 182 - Yakamoz Yayınları)
Ayşenur Kartal, bir alıntı ekledi.
13 Şub 20:21 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

" Bazen elinizdekini korumak,
Ona ulaşmaktan daha zor olabilir"

İnsanları Tanıma Sanatı - Etkili İletişimin 6 Temel Yolu, Oğuz Saygın (Sayfa 180 - Yakamoz Yayınları)İnsanları Tanıma Sanatı - Etkili İletişimin 6 Temel Yolu, Oğuz Saygın (Sayfa 180 - Yakamoz Yayınları)