• Toplumu okulsuzlaştırmanın ne anlama geldiğini anlamak için okullaşmanın gizli müfredatından bahsetmemiz gerekmektedir. Burada, doğrudan fakirler üzerinde silinmez izler bırakan getto sokaklarının gizli müfredatıyla ya da zenginleri kâra geçiren resim odalarının gizli müfredatıyla ilgilenmiyoruz. Yaptığımız şey, okullaşmanın seremoni ve rltüelinin böylesi bir gizli müfredat oluşturduğuna dikkat çekmektir. En iyi öğretmenler bile öğrencilerini bundan tamamiyle koruyamazlar. Okullaşmanın bu gizli müfredatı; kaçınılmaz olarak toplumun bizzat kendi üyelerinden bazılarına karşı uyguladığı ayrımcılığa ve çoğunluğu hakir görecek yeni bir hakla diğerlerinin imtiyazını pekiştirmesine, önyargıyı ve suçu ilâve etmektedir. Bu gizli müfredat, kaçınılmaz olarak zengin ve fakir için aynı derecede büyüme eğilimi gösteren tüketim toplumu üyeliğine kabul edilme töreni ritüeli olarak hizmet etmektedir.
    Ivan Illich
    Sayfa 48 - Şule Yayınları