• Bireyleri istatistiki ortalamalarla kıyaslayan standartlaştırmış sınavlar, daha zayıf öğrencilere bir kenara atan rekabet baskısı ve performansa dayalı ücret politikaları, okulların hakkaniyeti artırma çabaları riske atıyor. Finlandiya eğitim sisteminde bunların hiçbiri yok.
 • 128 syf.
  ·9 günde
  ~Eğitimde Finlandiya Modeli|Pasi Sahlberg~
  ‍Eğitim ile ilgili bir sohbetin içindeyseniz eğer hemen dillerden düşmeyen Finlandiya’da mutlaka anılır. Peki Finlandiya’yı zirveye taşıyan nedir, diğer ülkeler aynı yöntemleri neden kullanmaz, çok mu farklı yöntemler kullanıyorlar gibi kafanızda sorular varsa bu kitapta cevapları bulabilirsiniz.

  〰️ Kitaptan alıntılar:
  * Sadece büyük başarısızlıkları göze alanlar büyük başarılara imza atabilirler
  * Okulların gelişiminin dinamosu hakkaniyettir
  * Finlandiya eğitim sistemini yıllar içinde daha hakkaniyetli kılan iki ana strateji var. 1) öğretmenlerce hazırlanan okul bazlı müfredat ve 2) öğretmenler ile idarecilerin mesleki öğrenim ve gelişime kesintisiz erişimi.
  * Okullar, çocukların eğitimde izleyecekleri yolu ve geleceğe dair beklentilerini etkiliyorsa eğer, o halde çocukların her gün evden okula taşıdıkları eşitsizliklerle baş edebilecek kapasiteye sahip olmalılar
  * Öğretmen ve idarecilerin okulları için oluşturdukları müfredatın başlıca amacı, tüm öğrencilerin iyi bir eğitime ve her ihtiyaç duyduklarında bireysel yardıma erişebilmelerini sağlamak
  * Eşitlik yetmez, hakkaniyeti hedefleyin.
  * Siyasetçilerin genel olarak eğitimcilere güvenmemesi, halkın da öğretmenlere güvenmemesine yol açıyor; bunun sonucunda öğretmenler de öğrencilerine güvenmiyor. Bu güvensizlik kısır döngüsü, bugün eğitimi esir almış durumda.
  * Öğretmenler ancak rutin işlerinin bir parçası olarak meslektaşlarıyla her gün daha fazla vakit geçirebilirlerse küçük veriden daha çok verim alıp öğretim becerilerinin kalitesini artırabilirler
  * Finlandiyalı öğrencilerin girdiği tek bir harici standartlaştırılmış sınav var, o da liseyi bitirirken verilen mezuniyet sınavı.
  * Finlandiya eğitim sisteminde, tüm öğrencileri-genellikle okuduğunu anlama ve matematikle sınırlı- temel konularda düzenli olarak değerlendirmeye tabi tutan standartlaştırılmış harici ortak sınavlar yok.
  * Bugün dünyanın birbirinden farklı coğrafyalarında pek çok eğitim sistemine “sayılar”ın yön verdiğine şahit oluyoruz.
  * Müfredatınızda sanat ve müziğe yer verin, zira bunlar, çocukların teneffüsü nasıl geçirdiklerine olumlu etkide bulunan derslerdir
  * Hargreaves, yükselmekte olan yeni dönemi niteleyen özellikleriyse şöyle sıralıyor: öğrencinin ruh ve beden sağlığına, mutluluğuna, aidiyet duygusuna ve kimliğine odaklanma.
  * Zihinlerini ve beyinlerini dinlendirebilmeleri için öğrencilere ve öğretmenlere ders aralarında boş zaman vermek gibi basit bir uygulama, esas işlerinin başına döndüklerinde, yani öğretim ve öğrenim vakti geldiğinde , daha derin , daha kapsamlı ve daha cesur düşünmelerini sağlıyor
  * Finlandiya genelindeki tüm okullarda öğrenciler okulda geçirdikleri vaktin beşte birini hoşlarına giden şeylere ayırıyorlar
  * Mesele sadece çocukları anlamak ve okulda kendilerini iyi hissedip başarılı olmaları için neye ihtiyaç duyduklarını tespit etmek
  * Gerçek öğrenme çoğu zaman açık havada, fiziksel aktivite sırasında başkalarıyla sohbet ederken yaşanır
  * Finlandiya’daki ilkokul öğrencileri hava şartları ne olursa olsun teneffüste mutlaka açık havaya çıkar
  * American journal of play, teneffüs ve serbest zamanın çocukların öğrenme süreçleri ve gelişimi için ne denli önemli olduğunu fikren savunmakla kalmayıp kanıtlarla ortaya koyuyorlar
  * Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi’nde, Her mahkumun günde en az bir saat açık havada egzersiz yapma hakkına sahip olduğu belirtiliyor. Mahkumiyet sebebi ne olursa olsun, makul bir hak gibi geliyor bu. Bana kalırsa bu hakkı çocuklarımıza da vermemiz gerekiyor
 • Okulların gelişiminin dinamosu hakkaniyettir
 • Hakkaniyetin gözetildiği ve öğrencilerin iyi öğrenim gördüğü bir eğitim sistemi, geniş çaplı toplumsal ve ekonomik eşitsizliklerin etkilerini bertaraf edebilir. Finlandiyalıların eğitimde hakkaniyete neden bu kadar büyük önem verdiğini merak edenlere cevabım şu: Bir eğitim sisteminde hakkaniyet tesis edilmediğinde, öğrencilerin bilişsel ve kişisel potansiyellerini bütünüyle değerlendiremezsiniz. Finlandiya gibi küçük ülkeler tek bir çocuğu bile boş vermeyi göze alamaz. Mülteciler de dahil Finlandiya doğumlu olmayan çocukların sayısının giderek artması, eğitim politikasında hakkaniyetin önemli bir kez daha vurguluyor. Ayrıca Finlandiya'ya dair istatistikler de gösteriyor ki daha hakkaniyetli bir eğitim uzun vadede daha az maliyet demek.