• 279 syf.
  ·66 günde·Beğendi·8/10
  Ömer hayyamlı yaşamak demek,Ali şeriati'nin dediği gibi,aslında özde buluşma demektir.
  Ömer hayyam aslında güç bakımında,
  Ne Melikşah'tan
  Ne Nizamül Mülk'ten
  Ne Hassan Sabah'tan
  Ne de İmam Gazali"den eksikti.
  -Melikşah Nizamül mülk ün kişisel davranmasından
  Hassan Sabbah'ın kurnazca yazılmış mektubu ile haberdar oluyor.
  Ve düşüncesizce hemen azledilip
  O yüce makama Ömer Hayyam ı getiriyor.
  Yani Ömer Hayyama göre yüce olmayan fakat herkese göre yüce olan.
  NOT:Burda Ömer Hayyam kişisel hırsları olmadığını gödterir.
  -Nizamil Mülk te Ömer hayyam gibi biriyle çalışmış hata onu vareden o olduğu söyleniliyor.
  Ama Ömer Hayyam ın nasihatini kişisel gururu ile redederek azolma yolunu açmıştır.
  -Hassan Sabbah ta Ömer Hayyam gibi dehayı yanında görmek istediği için,Onu din vasıtasıyla oluşturduğu sahte cennetine gönderiyor.
  Hayyam bütün hilesini fark ederek
  Cennettin yapay olduğunu belirtiyor.
  Çünkü sorgulayan beyinler gerçeği bulur ve Hayyam bu sahtekarlığı buluyor ve Hassan Sabbah yöntemiyle kaçabiliyor.
  -Son olarak İmam Gazali ye gelelim.
  Bence en kötüsüde budur.
  Yani aslında İmam Gazali islamın dindarı değil,
  iktidarın ve ya gelenekselleşmiş din anlayışının dindarıdır.
  Çünkü Hayyam dünya dönüyor ve yıldızlar sabittir dediği için ilk olarak Bizim en akıllımız olduğunu ifade ettiği Gazaliye ispatlamaya çalışıyor.
  Ama her ne hikmetse Gazali nin de olduğu mahkeme tarafından sürgün ediliyor.
  Malesef bütün hayatı boyunca yaptığı emeklerin Gazali ve yobaz toplumu eliyle yanıp küle dönmesine şahitlik etti.
  Sonuç olarak
  Bu dönemde aynı çarkta yaşamış bu 5 efsane ismin en doğrusu bilimsel ve ilimsel olarakta baktığımız zaman Elimizde sadece Ömer Hayyam ve tasavufi şarabı kalmaktadır.
  Dolayısıyla Topluma ve insanlığa faydalı olacak verileri Ömer Hayyam aklı ile ürrtirken
  Bir yobaz sürüsü ve sözde din adına hareket eden sözde din alimleri ile yok olmuş ve Hyyam buna dayanamayarak
  şunu demiştir.
  Şaraba laf etmeyiniz .
  O acıdır.
  Aynı benim hayatım gibi.
  Burda yine din tacirlerinin her dönemde olduğu gibi
  yaşamı,aydınları ve kişisel çıkarları doğrultusunda dini çok iyi kullanmaları söz konusudur.