• Ey âh ü enîn eden hasta! Hastalığın suretine bakıp ah eyleme; mânâsına bak, oh de. Eğer hastalığın mânâsı güzel birşey olmasaydı, Hâlık-ı Rahîm en sevdiği ibâdına hastalıkları vermezdi. Halbuki, hadis-i sahihte vardır ki,
  ‎اَشَدُّ النَّاسِ بَلاَءً اَلْاَنْبِيَۤاءُ ثُمَّ اْلاَوْلِيَۤاءُ، ثُمَّ اْلاَمْثَلُ فَاْلاَمْثَلُ * [ 1 ]
  (ev kemâ kàl). Yani, "En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, en kâmilleridir." Başta Hazret-i Eyyûb aleyhisselâm, enbiyalar, sonra evliyalar ve sonra ehl-i salâhat, çektikleri hastalıklara birer ibadet-i hâlisa, birer hediye-i Rahmâniye nazarıyla bakmışlar, sabır içinde şükretmişler, Hâlık-ı Rahîmin rahmetinden gelen bir ameliyat-ı cerrahiye nev'inden görmüşler.
  Sen, ey âh ü fîzâr eden hasta! Bu nuranî kafileye iltihak etmek istersen, sabır içinde şükret. Yoksa şekvâ etsen, onlar seni kafilelerine almayacaklar. Ehl-i gafletin çukurlarına düşersin. Karanlıklı bir yolda gideceksin.
  Evet, hastalıkların bir kısmı var ki, eğer ölümle neticelense, mânevî şehid hükmünde, şehadet gibi bir velâyet derecesine sebebiyet verir. Ezcümle, çocuk doğurmaktan gelen hastalıkların Haşiye ve karın sancısıyla, gark ve hark ve tâun ile vefat eden şehid-i mânevî olduğu gibi, çok mübarek hastalıklar var ki, velâyet derecesini ölümle kazandırır. Hem hastalık, dünya aşkını ve alâkasını hafifleştirdiğinden, vefat ile dünyadan, ehl-i dünya için gayet elîm ve acı olan mufarakati tahfif eder, bazan da sevdirir.
 • Rejisörler senden yana
  Mevsimler ve uçan halılar
  Son sahne sarhoşuyuz belki de hala
  O filmin sonunda ağlayacaktık galiba
  Gözümüze dünya kaçtı
  beyazıt’ta
  Ne meydandı ama
  Elektrik kokuyor her yanımız
  insan hakları mı diyorduk
  Beş heceli başka bir şey mi yoksa
  Anne bir on iki eylül yarasıdır
  Merkez sağ bahsini çokça söylemiştik
  Gözlerinden geçiyoruz
  Guantanamo’nun kapısı açık kalmış yine
  Emperyalizm de kahrolmadı
  Bir sigaran var mı?
  Çünkü bir sigara serbestledikçe beş vakit piyasa
  Holosko artı bir miktar para
  Dünya değiştirilebilir biraz sıkı tutunca
  Mezar geceleri, dört kollular
  iyi bilecek olanlar asla

  Eksik pansumanlara razıdır ikna odalarında
  Son kez yüksek sesle batının ilmini mutlaka
  Sigarayı yakınca otobüsün gelmesi
  Ontolojik bir sorun değildir ayrıca
  Holosko artı bir miktar yara
  Statükoya armağan olacaktır varlığım
  Bakışları kapital, iyi halden Marksist
  Kerbela görüce zülfikarı susan gönüllere deva
  Her şeyi devletten beklemek uzunca bir kış gibi
  Yakacak içimizi tevhid-i tedrisatın ateşi
  Söz, kıymetli bir mayındır
  Meclisten içeridedir
  Şubatlar çok sert geçer
  Senetler ve de aşklar
  Merhem olunuyorsa
  ve salyangoza sürekli zam yapılıyorsa
  Mahallemiz işgal altındaysa
  Burada yabancıları sevmezler
  Evet evet tam olarak burada
  Ceo olmak istemiyorum diye uyanılan kabuslarda
  Hangi sosyolojik yaraya varılır bilmem
  Uçan halılarda yerimiz yok, anladık
  Ve babaannesi baş örtülü adamlar
  Memleket meselesidir hala
  Tab edilmemiş yaslardan geçiyoruz kaç zamandır
  Adettir çünkü yazıldığı gibi ölünür burada
  Işık şiirden yükselirse
  Yanık kokuları yusufiye’dir
  Doğudan gelenlerin hepsi bize hatıra
  Bir ölünün ardından bakakalmak gibiyiz
  Bazı ikindiler hep böyledir, sen bize aldırma
  Adımızı tahtaya yazıyorlar, pek konuşmuyoruz oysa
  Yine de çok yakışıyoruz tahtaya
  Bazı ikindiler hep böyledir
  Yazıldığı gibi ölünür, sen bize bakma
  Gösterdiğin yolda hiç durmadan yürüyeceğime
  Holosko artı bir miktar para
  Yaralı serçeleri manşete taşımıyor dünya
  Dünya bunu hep yapıyor
  Çirkin kurbağalar öpmekten yorgunuz sanma
  Misafirliğin zekatı ayakta beklemek
  Dünyaya tabiyiz her gün
  Bekleme odaları kadar gergin
  Karateciler nedense hep yeşil kuşak
  Seksen sonrasıyız dedik ya en fazla nakarata eşlik ederiz
  Burada konuyu değiştirmek isterdim aslında
  Yağmurda bazen mecaz da ıslanır
  iyi ki bir metin yüksel’iniz var lan diyenlerden geçtim
  Geçtim dünya üzerinden
  Lapa pilava da risotto diyorlar ısrarla
  Tamam lan siz haklısınız, şiir rönesanstan büyüktür
  Şiir ve Rönesans aynı cümlelerde hep biraz eksik
  Son teklifimdir dünyaya
  Uslu çocuklar çarmıha
  Holosko artı bir miktar yara
  Çirkin kurbağalar öpmekten yorgunuz sanma
  Romancılara bayılan baş örtülü kızların
  Hayır hayır bu şarkı bizim değildir
  Bu kemancılar ve bu beşinci sınıf artistlik acılar
  Nükleer silahlarla şiir de yazılmaz
  Tek kişilik acılarla kaplıdır çünkü uçurtmalarımız
  Jilet bağlanmıştır telaşımıza henüz erkenden
  Çocukluk denmez ya buna, olsa olsa kundaklama
  Şimdi ölebiliriz aslında bir proleter gibi
  dikeriz gözlerimizi belki hayata
  Uhud’un okçularından rol çalıyor nasılsa dünya
  O filmin sonunda ağlayacaktık galiba

  Güven Adıgüzel
 • ON BEŞİNCİ DEVÂ

  Ey âh ü enîn eden hasta! Hastalığın suretine bakıp ah eyleme; mânâsına bak, oh de.

  Eğer hastalığın mânâsı güzel birşey olmasaydı, Hâlık-ı Rahîm en sevdiği ibâdına hastalıkları vermezdi. Halbuki, hadis-i sahihte vardır ki, اَشَدُّ النَّاسِ بَلاَءً اَ ْلاَنْبِيَاۤءُ ثُمَّ اْلاَوْلِيَاۤءُ، ثُمَّ اْلاَمْثَلُ فَاْلاَمْثَلُ 1 (ev kemâ kàl). Yani, “En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, en kâmilleridir.” Başta Hazret-i EyyubAleyhisselâm, enbiyalar, sonra evliyalar ve sonra ehl-i salâhat, çektikleri hastalıklara birer ibadet-i hâlisa, birer hediye-i Rahmâniyenazarıyla bakmışlar, sabır içinde şükretmişler, Hâlık-ı Rahîmin rahmetinden gelen bir ameliyat-ı cerrahiye nev’inden görmüşler.

  Sen, ey âh ü fîzâr eden hasta! Bu nuranîkafileye iltihak etmek istersen, sabır içinde şükret. Yoksa şekvâ etsen, onlar seni kafilelerine almayacaklar. Ehl-i gafletin çukurlarına düşersin. Karanlıklı bir yolda gideceksin.

  Evet, hastalıkların bir kısmı var ki, eğer ölümle neticelense, mânevî şehid hükmünde, şehadet gibi bir velâyet derecesine sebebiyet verir. Ezcümle, çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar HAŞİYE ve karın sancısıyla, gark ve hark ve tâun ile vefat eden şehid-i mânevî olduğu gibi, çok mübarek hastalıklar var ki, velâyet derecesini ölümle kazandırır. Hem hastalık, dünya aşkını ve alâkasını hafifleştirdiğinden, vefat ile dünyadan, ehl-i dünya için gayet elîm ve acı olan mufarakati tahfif eder, bazan da sevdirir.

  ON ALTINCI DEVÂ

  Ey sıkıntıdan şekvâ eden hasta! Hastalık, hayat-ı içtimaiye-i insaniyede en mühim ve gayet güzel olan hürmet ve merhameti telkin eder. Çünkü insanı vahşete ve merhametsizliğe sevk eden istiğnâdan kurtarıyor. Çünkü, 2 اِنَّ اْلاِنْسَانَ لَيَطْغٰى - اَنْ رَاٰهُ اسْتَغْنٰى sırrıyla, sıhhat ve âfiyetten gelen istiğnâda bulunan bir nefs-i emmâre, şâyân-ı hürmet çok uhuvvetlere karşı hürmeti hissetmez. Ve şâyân-ı merhamet ve şefkat olan musibetzedelere ve hastalıklılara merhameti duymaz.

  Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler :1 : el-Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 1:519, no: 1056; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:343; Buharî, Merdâ: 3; Tirmizî, Zühd: 57; İbni Mâce, Fiten: 23; Dârimî, Rikâk: 67; Müsned, 1:172, 174, 180, 185, 6:369. 
  HAŞİYE : Bu hastalığın mânevî şehadeti kazandırması, lohusa zamanı olan kırk güne kadardır. 
  2 : “Şüphesiz ki insan, kendisini ihtiyaçtan uzak görünce azgınlaşıverir.” Alâk Sûresi, 96:6-7.