Melike, Dedem Korkudun Kitabı'ı inceledi.
01 Şub 10:31 · Kitabı okudu · 138 günde · Puan vermedi

Tarihi bir baş yapıt. Uzun yıllar yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda ince ince işlenmiş bir kitap.

Dede Korkut Hikayeleri ile hikayelerin tarihi, coğrafi konumları, kültüre etkisi, hikayelerin barındırdığı motiflerin detay detay anlatıldığı bölümler var. Sağlam bir kaynakça ile dayanaklandırılan kitapta el yazmalarından yararlanılarak açıklanan motiflerle islamiyet öncesi Türk geleneklerini, töreleri, pagan ve şaman kültür etkisini ve tasavvufi tasvirleri de derinlemesine bulmak mümkün.
Uzun zamana yayarak okuduğum, okudukça beni doldurduğunu hissettiğim bir kaynak oldu.

Okumak isteyenlere, öncelikle "Motifler ve Töreler" bölümünü okumalarını tavsiye ederim. Bu bölümden sonra hikayelerin okunması ayrı bir tat bırakıyor.

Keyifli okumalar.

Melike, bir alıntı ekledi.
28 Oca 17:08 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Derviş: Yâ su, ne için böyle inileyip akmanın sebebi nedir?
Su: Ya derviş, âşık olanın maşukuna kavuşması için inileyip akması gerektir.
Derviş: Yâ su, neye âşık oldun maşukun kimdir?
Su: Yâ derviş, maşukum cemâullahtır.
Derviş: Yâ su cemalullahı nerede aşık oldun?
Su: Yâ derviş, yaratılışımda bir tarafa atmadım, ne zaman ki Allah'ın cemali tezahür etti, ondan sonra akmaya başladım. İşte o zamandan beri iniler ve çağlarım.

Dedem Korkudun Kitabı, Orhan Şaik Gökyay (Sayfa 995)Dedem Korkudun Kitabı, Orhan Şaik Gökyay (Sayfa 995)

KIZIL ELMA
En eski çağlara kadar uzanan bu kavram Türk kültüründe dünya hâkimiyetini imler ve "erişilmesi istenen ülkü, elde edilmesi amaçlanan muhayyel yer” anlamına gelir. Mesela İslamiyetten önce Çin'e egemen olmak bir Kızılelma idi. Fatih Sultan Mehmed'e göre Kızılelma önce İstanbul'a sonra Roma'ya hâkim olmaktı. Misaller çoğaltılabilir. Bu tarihî kavramı yeniden parlatan ise Ziya Gökalp'tir. Ardından da Yahya Kemal Beyatlı, Hüseyin Nihal Atsız ve daha başkaları gelir. Hülasa, Kızılelma doğrudan doğruya Türkçülük-Turancılık ile ilgili bir mefhumdur. Ayrıntılı bilgi edinmek isteyenlere Orhan Şaik Gökyay'ı İngilizce okuyanlara ise Franz Babinger'i tavsiye ederim.
Serkan Acar

Bu Vatan Kimin?
Tarihin dilinden düşmez bu destan:
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan,
Can verme sırrına erenlerindir...

Orhan Şaik Gökyay

Askerlerimiz giderken onların önüne çıkıp onlar için kurban kesen yörük teyzeme, askerlerimiz için yemek yapan analarıma, o yemekleri ve kendi evinden, bahçesinden getirdiği yiyecekleri ana kuzularına taşıyan güzel yürekli insanlara ve şu an vatanın her bir köşesinde onlar için dua eden tüm iyi kalpli dostlara ve şehitlerimiz Musa Özalkan, Oğuz Kaan Usta ve Mehmet Muratdağı'na (Mekanlarınız cennet olsun güzel şehitlerim), şu an biricik ülkemiz için yağmur, kar, kış demeden canını feda etmeye hazır tüm askerlerimize(Rabbim hepinizi korusun inşaAllah) selam olsun...
Ve sizler... Burada daha kim olduğunuzu bile bilmeden sadece yazdıklarınız ve paylaştıklarınızla, okuduklarınızla yüreğinin güzelliğini gördüğüm dostlarım hepinize selam olsun, akşamınız güzel geçsin, kötülükler hepimizden uzak olsun... Amin :)

"Dört yana haber saldığım kuşlar
Yarı yolda unuttular haberi
Kırık kanatlarla döndüler geri
Artlarından bakıp kaldığım kuşlar
Benim bildiğim kuşlar böyle değildi."

- Orhan Şaik Gökyay

Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır,
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.
...
İleri atılıp sellercesine
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine ,
Şu kara toprağa girenlerindir.
...
Orhan Şaik Gökyay

BU VATAN KİMİN / Orhan Şaik Gökyay

Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır,
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından,
Şahlanıp köpüren ırmaklarından,
Hudutta gaza bayraklarından
Alnına ışıklar vuranlarındır.

Ardına bakmadan yollara düşen,
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,
Huduttan hududa yol bulup koşan,
Cepheden cepheyi soranlarındır.

İleri atılıp sellercesine
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine
Şu kara toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir.

Gökyay´ım ne yazsan ziyade değil,
Bu sevgi bir kuru ifade değil,
Sencileyin hasmı rüyada değil,
Topun namlusundan görenlerindir.

orhan şaik gökyay
Bu Vatan Kimin
Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır,
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından,
Şahlanıp köpüren ırmaklarından,
Hudutlarda gaza bayraklarından
Alnına ışıklar vuranlarındır.

Ardına bakmadan yollara düşen,
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,
Huduttan hududa yol bulup koşan,
Cepheden cepheyi soranlarındır.

İleri atılıp sellercesine
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine
Şu kara toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir.

Gökyay'ım ne yazsan ziyade değil,
Bu sevgi bir kuru ifade değil,
Sencileyin hasmı rüyada değil,
Topun namlusundan görenlerindir.

Bu Vatan Kimin? Bu vatan, toprağın kara bağrında SıradağIar gibi duranIarındır; Bir tarih boyunca, onun uğrunda Kendini tarihe verenIerindir… Tutuşup: küI oIan ocakIarından, ŞahIanıp: köpüren ırmakIarından, HudutIarda gaza bayrakIarından, AInına ışıkIar vuranIarındır… Ardına bakmadan yoIIara düşen, Şimşek gibi çakan, seI gibi coşan, Huduttan hududa yoI buIup koşan, Cepheden cepheyi soranIarındır… İIeri atıIıp seIIercesine, Göğsünden vuruIup tam ercesine, Bir güI bahçesine girercesine, Şu kara toprağa girenIerindir… Tarihin diIinden düşmez bu destan: NehirIer gazidir, dağIar kahraman, Her taşı bir yakut oIan bu vatan, Can verme sırrına erenIerindir… Gökyay’ım ne yazsan ziyade değiI, Bu sevgi bir kuru ifade değiI, SenciIeyin hasmı rüyada değiI, Topun namIusunda görenIerindir… Orhan Şaik Gökyay