• Yasin okunan tütsü tüten çarşılardan
  Geçerdi babam
  Başında yağmur halkaları
  Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde
  Daha ük güzelliğinde
  Alnını iki dağın arasına germiş
  Bir devin göğsüne benzer
  Göğsünden dualar geçermiş
  Çarşılar ellerinde ekmek iğneleri
  Cami avlularına açılan
  Havuz sularına kapılan çocuklar
  Görmeden güneşin bütün renklerini
  Götürmezlerdi dükkândaki babalarına
  Ocaktan akan kaynar yemekleri
  Nenelerinin koyduğu avuç taslarına
  Başı ve yüreği şahbaz
  Kaleleri ağırlayan kadınların
  Süslerini kemerlerini
  Başlarım ağırlaştıran
  Ağır siyah şelâle saçlarını
  Tutunca gençleş'rdi erkekler
  Sonra insan o ki denizde
  Küçük ve büyük nehirde
  Bedeni ıslatan afsunlu suda
  Önce niyet sonra yıkanırdı
  Zaman dert getirdi sulara
  içinde eski balıkların yattığı kayalar
  Savaşan insanların elinde
  İnce yontulup taşındı balta mızrak şekline
  Anam kanlan kuruyan
  Kavga ayıran bir kargı elinde
  Kara ocağın taşlanna
  İşaret koydu çocuklarını
  Belinde gezdiren babamın
  Beyaz yazılarla kazandığı adlan
  Yüreği korkuyla kuvvetlendi babamın
  Unutup genç gelen günleri
  Zamanın sürerken çektiği günleri
  Çetin bilmecelerle
  Sürdü atım şehirlere
  Yün ören at güden kadınlar
  Ormanlara tepeden eğilen toprak evlerde
  Küçük pencereli karanlık dar odalarda
  Uzaktan uzayıp gelen kurt seslerinin
  Uzağa çekilip giden
  Ayazda donan gülmeler içinde
  Ormanlara süt emziren anne
  Unuttu gittikçe uzayan çocuğunu
  Hep kaçarmış şehirlerin
  Demir dağlarına
  Uyuyunca toprak beşiğimde
  Sahipsiz kalan
  Ellerimden kayan aydınlık günlerim
 • İŞARET ÇOCUKLARI

  Yasin okunan tütsü tüten çarşılardan
  Geçerdi babam
  Başında yağmur halkaları
  Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde
  Daha ilk güzelliğinde
  Alnını iki dağın arasına germiş
  Bir devin göğsüne benzer
  Göğsünden dualar geçermiş
  Çarşılar ellerinde ekmek iğneleri
  Cami avlularına açılan
  Havuz sularına kapılan çocuklar
  Görmeden güneşin bütün renklerini
  Götürmezlerdi dükkandaki babalarına
  Ocaktan akan kaynar yemekleri
  Nenelerinin koyduğu avuç taşlarına
  Başı ve yüreği şahbaz
  Kaleleri ağırlayan kadınların
  Süslerini kemerlerini
  Başlarını ağırlaştıran
  Ağır siyah şelale saçlarını
  Tutunca gençleşirdi erkekler
  Sonra insan o ki denizde
  Küçük ve büyük nehirde
  Bedeni ıslatan afsunlu suda
  Önce niyet sonra yıkanırdı
  Zaman dert getirdi sulara
  İçinde eski balıkların yattığı kayalar
  Savaşan insanların elinde
  İnce yontulup taşındı balta mızrak şekline
  Anam kanları kuruyan
  Kavga ayıran bir kargı elinde
  Kara ocağın taşlarına
  İşaret koydu çocuklarını
  Belinde gezdiren babamın
  Beyaz yazılarla kazındığı adları
  Yüreği korkuyla kuvvetlendi babamın
  Unutup genç gelen günleri
  Zamanın sürerken çektiği günleri
  Çetin bilmecelerle
  Sürdü atını şehirlere
  Yün ören at güden kadınlar
  Ormanlara tepeden eğilen toprak evlerde
  Küçük pencereli karanlık dar odalarda
  Uzaktan uzayıp gelen kurt seslerinin
  Uzağa çekilip giden
  Ayazda donan gülmeler içinde
  Ormanlarda süt emziren anne
  Unuttu gittikçe uzayan çocuğunu
  Hep kaçarmış şehirlerin
  Demir dağlarına
  Uyuyunca toprak beşiğimde
  Sahipsiz kalan
  Ellerimden kayan aydınlık günlerim

  CAHİT ZARİFOĞLU
 • Hep kaçarmış şehirlerin
  Demir dağlarına
  Uyuyunca toprak beşiğimde
  Sahipsiz kalan
  Ellerimden kayan aydınlık günlerim
 • Ormanlara süt emziren anne
  Unuttu gittikçe uzayan çocuğunu...
 • Uzağa çekilip giden
  Ayazda donan gülmeler içinde
  Ormanlara süt emziren anne
  Unuttu gittikçe uzayan çocuğunu
 • Yasin okunan tütsü tüten çarşılardan
  Geçerdi babam
  Başında yağmur halkaları

  Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde
  Daha ilk güzelliğinde
  Alnını iki dağın arasına germiş
  Bir devin göğsüne benzer
  Göğsünden dualar geçermiş

  Çarşılar ellerinde ekmek iğneleri
  Cami avlularına açılan
  Havuz sularına kapılan çocuklar
  Görmeden güneşin bütün renklerini
  Götürmezlerdi dükkandaki babalarına
  Ocaktan akan kaynar yemekleri
  Nenelerinin koyduğu avuç taslarına

  Başı ve yüreği şahbaz
  Kaleleri ağırlayan kadınların
  Süslerini kemerlerini
  Başlarını ağırlaştıran
  Ağır siyah şelale saçlarını
  Tutunca gençleşirdi erkekler

  Sonra insan o ki denizde
  Küçük ve büyük nehirde
  Bedeni ıslatan afsunlu suda
  Önce niyet sonra yıkanırdı

  Zaman dert getirdi sulara
  İçinde eski balıkların yattığı kayalar
  Savaşan insanların elinde
  İnce yontulup taşındı balta mızrak şekline

  Anam kanları kuruyan
  Kavga ayıran bir kargı elinde
  Kara ocağın taşlarına
  İşaret koydu çocuklarını
  Belinde gezdiren babamın
  Beyaz yazılarla kazandığı adları

  Yüreği korkuyla kuvvetlendi babamın
  Unutup genç gelen günleri
  Zamanın sürerken çektiği günleri
  Çetin bilmecelerle
  Sürdü atını şehirlere

  Yün ören at güden kadınlar
  Ormanlara tepeden eğilen toprak evlerde
  Küçük pencereli karanlık dar odalarda
  Uzaktan uzayıp gelen kurt seslerinin
  Uzağa çekilip giden
  Ayazda donan gülmeler içinde
  Ormanlarda süt emziren anne
  Unuttu gittikçe uzayan çocuğunu

  Hep kaçarmış şehirlerin
  Demir dağlarına
  Uyuyunca toprak beşiğimde
  Sahipsiz kalan
  Ellerimden kayan aydınlık günlerim.