Süheyl Karakaya, bir alıntı ekledi.
03 Haz 2017

Osmanlı Edebiyatını Değerlendirme Geleneği ve Mazmunculuk
Antolojilerle kılavuz kitapların çoğunda, mazmunlar kelimeler gibi çevrilir­ken veya tanımlanırken, şiirsel anlamlandırma, metnin iç dinamikleriyle değil, dı­şında saptanmış gibi yorumlanıyor.

Tabii ki ortada bu yöntemin çözmeye çalıştığı bir problem var: Dil, devrim sahası olduktan sonra, devrim-öncesi metinler anla­şılmaz hale gelmiştir. Ama yöntemin hem temeli, hem sonucu da Osmanlı şiirinin "klişeleşmiş" bir edebiyat olarak yargılanması oluyor.

Bu da ortada bir problem. Yeni Türk edebiyatını kurmaya çalışanların bu değer yargısı sistematik bir şekilde eleştirilmemiştir. Hazır malzeme olarak ele alınmaktadır mazmun, donmuş bir kaynak olarak görülmektedir. Ve böylece yorumlama geleneği de donmuştur, geliştirilememektedir.

Şeyh Galib Kitabı, Şeyh Galip (Sayfa 132 - Victoria Holbrook)Şeyh Galib Kitabı, Şeyh Galip (Sayfa 132 - Victoria Holbrook)