FAKİR BAYKURT ÖYKÜ YARIŞMASI'NA İŞTİRAK EDECEK OLAN 13 KİŞİYE TOPLAM 24.000 LİRALIK PARA ÖDÜLÜ DAĞITILACAK. (SON İŞTİRAK TARİHİ 05 MART 2018 PAZARTESİ)...

YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI;

-1. Kategori: Ortaokul (10-14 yaş) Adaylar yarışmaya sadece bir öyküyle katılabilirler.

Kategori: Lise (15-19 yaş) Adaylar yarışmaya sadece bir öyküyle katılabilirler.

Kategori: Yetişkinler Kategorisi 1 (Ortaokul–Lise öğrencisi olmayan, 18 yaş üzeri ve bugüne kadar öykü kitabı yayımlanmamış olanlar) Adaylar yarışmaya sadece bir öyküyle katılabilirler.

Kategori: Yetişkinler Kategorisi 2 (01.01.2017 – 05.03.2018 tarihleri arasında yayımlanmış olan bir öykü kitabıyla katılabilirler)

-Yarışmacı bir A4 kâğıdını aşmayan özgeçmişini, nüfus cüzdanı fotokopisini ve bir adet fotoğrafını küçük zarfa konularak teslim edecektir. Küçük zarfın içinde bulunan özgeçmişe adayın yaşı, açık adresi, telefon numaraları ve e-posta adresi mutlaka yazılmalıdır. Küçük zarfın üzerine sadece yarışma kategorisi yazılacaktır. Adresi ya da yaş gurubu belirlenemeyen öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Öykülerde, öykü yazarının kimliğini belirten hiçbir bilgi bulunmayacaktır.

-Yarışmaya katılacak öyküler ve özgeçmiş; 12 punto ile Times New Roman karakterinde, hem kâğıt, hem de CD’ye kaydedilmiş biçimde hazırlanacaktır. Özgeçmiş, bir adet vesikalık fotoğraf ile küçük bir zarf içine konulacak olup küçük zarfın üzerinde sadece yarışma kategorisi belirtilecektir. Öyküler (5 nüsha olarak), küçük zarf ve CD büyük zarfın içine konularak tek zarf halinde teslim edilecektir.

-Öykü konusu serbesttir.

-Öykülerin uzunluğu 1,5 satır aralığıyla 5 (A 4) sayfasını geçmeyecek boyutta olacaktır.

-4. Kategoride (Yarışmaya öykü kitabı ile) katılacak olan yarışmacılar 5 adet öykü kitabı ile yarışmaya başvuracaktır. 5 adet öykü kitabı, 1 A4 kağıdını aşmayan özgeçmişi, nüfus cüzdan fotokopisiyle birlikte büyük zarfta gönderilecektir.

-Önceki yıllarda düzenlenmiş öykü yarışmalarımızda eserleri dereceye girenler bu yıl yapılacak öykü yarışmasına aynı kategoride katılamaz.

-Yarışmaya gönderilen öyküler ve öykü kitapları iade edilmeyecektir.

-Birden fazla kişi tarafından yazılmış ortaklaşa öyküler yarışmaya kabul edilmez.

-Öyküler ''Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Pınar Mahallesi, Günyüzü Caddesi No.2 Maslak-Sarıyer-İstanbul'' adresine elden, APS, Kargo ve kurye ile gönderilebilir.

-Sarıyer Belediyesi yarışmada ödül kazanan eserleri yayınlama hakkına sahiptir.

-Yarışmada üç kategoride ilk üçe giren öykülere ödül verilecektir. Ayrıca ilk üç kategoride mansiyon ödülü verilecektir.

-Dördüncü kategoride ''Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü “ verilecektir.

-Yarışmaya gönderilen öykülerin bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığı, alıntı, kopya ya da başkasına ait olduğunun tespit edilmesi durumunda söz konusu öyküler yarışma dışı bırakılacak olup hukuki sorumluluğu da yarışmacıya ait olacaktır.

-Yarışmaya son başvuru tarihi 05 Mart 2018’dir.

-Yarışma sonuçları 27 Nisan 2018 tarihinde açıklanacaktır. Kazanan öykülerin sahipleri http://www.sariyer.bel.tr sitesinde yayınlanacaktır.

-Ödül töreni tarihi daha sonra ilan edilecektir.

-Yarışmaya öykü gönderen yarışmacılar bu şartnameyi kabul etmiş sayılır.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ;

1. ve 2. Kategori Seçici Kurul Üyeleri;İbrahim Balcı (Yazar)-Cafer Hergünsel (Yazar)-Tuncay Dağlı (Yazar)-Bilge Karaduman (Yazar)- Murat Gürbüz (Edebiyat Öğretmeni).

3. ve 4. Kategori Seçici Kurul Üyeleri;Özcan Karabulut (Yazar)-Halil Genç (Yazar)-Ayşegül Tözeren (Yazar).

ÖDÜLLER;

1.KATEGORİ-Birinciye 1500 TL, İkinciye 1000 TL, Üçüncüye 750 TL, Mansiyon 500 TL.

2.KATEGORİ-Birinciye 2000 TL, İkinciye 1000 TL. Üçüncüye 750 TL, Mansiyon 500 TL.

3.KATEGORİ-Birinciye 5000 TL, İkinciye 3000 TL. Üçüncüye 2000 TL, Mansiyon1000 TL.

4. KATEGORİ-Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü-5000 TL.

YARIŞMA TAKVİMİ;
Son başvuru tarihi.05 Mart 2018
Sonuçların ilanı.27 Nisan 2018

İLETİŞİM;
Çağrı Merkezi.4441722 (Özcan AYDIN) Dahili.3313
E- [email protected]
Web.http://www.sariyer.bel.tr

Yusuf Ziya GÜN, bir alıntı ekledi.
14 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Ne demişti bir yerde sevgilisine şair Veysel Çolak;
"Ölümüm de denemekten olacak galiba."

Baştan Sona Yalnızlık, Özcan Karabulut (Sayfa 95 - Can)Baştan Sona Yalnızlık, Özcan Karabulut (Sayfa 95 - Can)
Yusuf Ziya GÜN, bir alıntı ekledi.
14 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

"Hangi sokaklarda yürüdüğümü bilirim de,
Ayak izlerimde kaybolduğumu sen bilemezsin,
Sen bilmezsin iz bırakmadan çekip gittiğimi.!"

Baştan Sona Yalnızlık, Özcan Karabulut (Sayfa 75 - Can)Baştan Sona Yalnızlık, Özcan Karabulut (Sayfa 75 - Can)
Yusuf Ziya GÜN, bir alıntı ekledi.
14 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

"Herkesin yalnızlığı kendine,benimki de bana."

Baştan Sona Yalnızlık, Özcan Karabulut (Sayfa 68 - Can)Baştan Sona Yalnızlık, Özcan Karabulut (Sayfa 68 - Can)
Yusuf Ziya GÜN, bir alıntı ekledi.
14 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

"ama yalnızlık yaşadığımız biricik gerçeklik ,çalışma hayatında yalnızlık,ailede yalnızlık,toplumda yalnızlık,sevişirken,ölürken yalnızlık,"

Baştan Sona Yalnızlık, Özcan Karabulut (Sayfa 64 - Can)Baştan Sona Yalnızlık, Özcan Karabulut (Sayfa 64 - Can)
Yusuf Ziya GÜN, bir alıntı ekledi.
14 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

"se-viş-me-nin iz-le-ri-ni sil-mek i-çin duş al-man ge-rek-mez,"

Baştan Sona Yalnızlık, Özcan Karabulut (Sayfa 60 - Can)Baştan Sona Yalnızlık, Özcan Karabulut (Sayfa 60 - Can)
Yusuf Ziya GÜN, bir alıntı ekledi.
14 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

"Her sözü,her davranışı bir tuzak gibi gelirdi bana
(hep baş-ka ol-du-ğu-nu-zu söy-ler-si-niz,oy-sa he-pi-niz ay-nı-sı-nız,)

Baştan Sona Yalnızlık, Özcan Karabulut (Sayfa 59 - Can)Baştan Sona Yalnızlık, Özcan Karabulut (Sayfa 59 - Can)
Yusuf Ziya GÜN, bir alıntı ekledi.
14 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

"Be-ni an-la-mı-yor-sun,sen-den ön-ce baş-ka-la-rı ol-du,sen-den son-ra da o-la-cak,ama sen hep ya-nım-da ol,be-ni an-la!"

Baştan Sona Yalnızlık, Özcan Karabulut (Sayfa 59 - Can)Baştan Sona Yalnızlık, Özcan Karabulut (Sayfa 59 - Can)
Yusuf Ziya GÜN, bir alıntı ekledi.
14 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

"Şimdi yanyana değilsek bile aynı kentte,aynı gökyüzünün altındayız,en azından birbirlerinin telefon numaralarını bilen iki kişiyiz. "

Baştan Sona Yalnızlık, Özcan Karabulut (Sayfa 51 - Can)Baştan Sona Yalnızlık, Özcan Karabulut (Sayfa 51 - Can)