Halil Korkmaz, Karacaoğlan - Bütün Şiirleri'ni inceledi.
02 Mar 14:46 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 10/10 puan

Türkmen boylarında Karacoğlan, Dadaloğlu, Yunus’tan ezberinde birkaç dize olmayan çok az olurdu.
Sohbetin sonu da genellikle bu ozanların dörtlükleri ile biterdi ve benim çocukluğum da işte böyle bir Türkmen boyunda geçti.
Bir gün dayım lime lime olmuş bir Karacaoğlan kitabı verdiğinde galiba “o yaşlı gocaların tekrarlayıp durduğu manileri mi okuyacağım” diye düşünmüş olmalıyım ki, o kitabı okumadığım gibi, sahipte çıkmadım.
Fakat ondan sonra aldığım bütün şiir kitapları, okuduğum tüm şiirler ve şairlerin bir Karacoğlan, bir Dadaloğlu, bir Yunus etmediğini görünce Karacoğlan üzerine yazılan tüm kitapları aradım, buldum, okudum fakat o kıyametini bilmediğim kitabı hiçbir yerde bulamadım.
Bana göre Karacaoğlan’ı okumayan birsinin insanı, doğayı, çevreyi, dağları, ovaları, yer adlarını, Türkçeyi, bitkileri, canlı türlerini, insan ve doğa sevgisini yeteri kadar tanıması mümkün değildir.
Örneğin, Kömür gözlü, Küpeleri kulağında mum gibi yanan, Ceren bakışlı, Yanağı gamzeli, Boğum boğum al kınalı, Gül alıp reyhan veren, Gövel ördek gibi, Çırpına çırpına yüzen, Dividi kalemi elinde, Hünkâra arzuhal yazan, Selvi dalına benzeyen, Ala gözlü, Başı al valalı, Seherde açılan gül gibi, Usul boylu, Gözleri sürmeli, Gerdanı benli, Ilgıt ılgıt esen yel gibi, Bahçe gülüne benzeyen, El göğüste hizmet eden, Cihana emsali gelmemiş, Aynı doğana benzeyen, Top zülüflü, Karakaşlı, Tomurcuk memeli, Eğik başlı, Yavru şahine benzeyen, Evliya hırkası giyinen, Huri gibi, Boyu uzun, Kaşı kara, Ak saya giyinmiş, Nergis bakışlı, Ay yüzlü, Ayın on dördü gibi, Gül yüzlü, Al Yanaklı, Menevşe Bakışlı, Ak benizli, Kırmızı kolçalı, Altın burmalı, Garbi değmiş kavak gibi sallanan, Yavru şahin bakışlı, Yanağı ay tekeri, Ağzı oğul balı gibi, İncecik belli, Ala gözü söbe, Ağca ceren gibi çölde gezen, Türlü libas giyinen, Tülü maya gibi salınan, Keman kaşlı, “Terlisin sevdiğim sil” diyen, Yüzü çifte benli, Dişleri inci tanesi, Bülbül gibi daldan dala konan, Çift memeleri koynuna iz eden, Tatlı dilli, Trablus şallı, Eğnine alınan mor giyinen, Sağ elinde tas ile suya giden, İnce belli, Frenk şekeri gibi, Zemheride gül gibi açılan, Günde beş kere zülfünü bağlayan, Cenneti âlânın nuru, Yavru ceren bakışlı, Kınalı keklik gibi seken, İnci ile mercan dizen, Al şalvarlı, Halka halka zülüflü, Yaz olanda sıtma tutan, Güz olanda terlemeye yatan, Kokuya benzeyen, Ak elleri deste deste güllü, Melil mahzun gezen, Bacasında baykuşlar öten, Deli eden, Yeni doğan gün gibi, Kapısında çalılar biten, Ak topuklu, Has bahçe içinde top nergiz gibi, Halılar dokuyan, Bülbüller gibi şakıyan, Top yanaklı, Servi boylu, Gerdanı benli, Menekşe gözlü, İnce belikli, Altına al üstüne mavi giymiş, Diline doyulmaz, Karın üstüne kan damlamış gibi, Gayet nazlı, Ak göğsü yalaz düğmeli, Telli yemeni giyen, Atlas tumanlı, Kaşları göz ile cenk eden, Kirpiği hançer gibi, Keklik gibi taştan taşa seken, Kırmızı donlu, Çok merhametli, Binden ziyade beni olan, Bu gün dünden güzel olan, Öpülürken dişlenen, Sırma cepkenli, Hilal kaşlı, Dudağına diline bal bulaşmış, İnce kemerli, Eşi menendi olmayan, Güzel seven, Kıl ördek boyunlu, Habeş benli, Bir karış gerdanlı, Tavus kuşu gibi göğsü nakışlı, Göller içinde kuğuya benzeyen, Saçağı dizde bir kuşak kuşanmış, Laleden kırmızı gülden de güzel, Ak göğsünde namaz kılınan, Serçe gibi seken, Göğsün düğmesi sıkça dikilmiş, Ördek gibi yüzen, Kırk beş belikli, Elbistan yanaklı, Ak eline kan gibi kına yakan, Eline el değmemiş, Boyu uzun beli ince, Huma kuşu gibi, Ellenmiş bellenmiş olmayan, Sırma kaşlı, Reyhan gibi kokan, Salına salına gelen, Dostunun halini bilen, Sırma belikli, Koynunda çifte meme besleyen, Söyledikçe şirin dilleri ballanan, Göğsü çifte benli, Elma yanaklı, Uzun boylu, Çitte belikli, Dudu dilli, Kırmızı önlüklü, Turunç memeli, Çağırıp bergüzar veren, Siyah zülfünü mah yüzünde gezdiren, Suna gözlü, Kadife şalvarlı, Güvercin duruşlu, Entarisi Frenk renkli, Kaşın eğmiş, Elleri göğsünde, Göğsü ilikli, Kudretten sürmeli, Saçları topuğunu döven, Hüma bakışlı, Peynir dilli, Seherde suya giden, İnce bele cevahir kemer takan, Huriye benzeyen, Burnu hırızmalı, Ayağı halhallı, Topuğu benli, İnce bele kol isteyen, Ceylan bakışlı, Al yanağı bal gibi, Misk gibi kokan, İnim inim ağlayan, Kalem kaşlı bir güzel gördünüz mü?
Elbette gördünüz, hem de kaç kez. Belki de o güzel size göz süzdü, gerdan da kırdı ama Karacaoğlan okumadıysanız siz onu hiç fark etmediniz.
Sevgiliyi bu ve bunun gibi, daha yüzlerce eşsiz betimlemelerle anlatan ozan dere, ırmak, pınar, ova, yayla, gül, lale, nergiz, sümbül, zambak, bülbül, turna, hüma kuşu, ceren, at gibi, doğadaki tüm canlı ve bitkileri de sevgiliden ayrı tutmaz, onları da sevgiliyi övdüğü kadar över.
Yücesinde sığınlar gezen, Ah ettikçe dumanı tüten, Derin göllerinde bahriler yüzen, Mor sümbüllü, Pınarları çağlayan, Çimeni güllere karışmış, Başında dudu kumru öten, Lale sümbül biten, Başı karlı, Lalesi yetişmiş, Sümbülü taze, Kuzular meleşince gidilen, Engininde şahin süzülen, Kocaman ardıçlı, Soğuk pınarlı, Başında kaval çalınan, Garbi esince buzu eriyen, Başında can otu biten, Yücesinde koç yiğitler gezinen, Seyfisi top olmuş, Yükseği kartal yuvalı, Yel vurunca karları eriyen, Kuzu meleşen, Karları erimeyen, Kışın azgın yüzlü, Başında kurtlar uluyan, Türlü libas giyinen, Yükseğine çıkılmayan, Üstü boz topraklı, Kaplan meşeli, Toprağına taşına altın yağan, Ara yerde yıkılası, Kararıp pusaran, Menevşesi gülü kokan, Biri bin olan, Kışın yolu kapanan, Başı pare pare dumanlı, Nazlı yârin başından aştığı, Cennete benzeyen, Kaplan gezen, Ceren meleşen, Derde dert katan, Balta değip ormanları kuruyan, Gazel olup yaprakları çürüyen, Top top olup geyikleri yürüyen, Avcıların avını aldığı, Sarp kayaları delinesi, Od düşüp döne döne yanası, Bağrı yanık aşığa dönesi, Yarinden, eşinden ayrılası, Tomurcuk güllerini yad ellerin derdiği, Gül memeli eşinden ayrılası, Çıkıp yücesine seyran edilen, Siyeci bozulan, Bağları viran olan, Arab atların aştığı, Yârin emanetini borandan, kıştan saklayan, Ördekler gelmediği için gölleri perişan olan, Kamalaklı, Karaardıçlı dağlar gördünüz mü?
Tabi ki gördünüz ama ne var o dağların yücesinde hiç merak etmediğinizden, muhtemelen önünden geçip gittiniz.
Oysa Karacaoğlan okusaydınız başında kartallar süzülen o dağlara elbette gider görürdünüz.
Annaç, Asrık, Aşkar, Babal, Balaban, Bahri, Baz, Bıldır, Libas, Bedir, Belik, Bergüzar, Bor, Boymul, Cığ, Cırnak, Cüda, Cündi, Çarh, Çeşm, Dağlamak, Davlumbaz, Devre, Didar, Domur, Dulda, Dür, Edik, Eğin, Eğmel, Eke, Emmi, Kayıl, Kavil, Keleş, Kelli, Kemha, Kerem, Kıcı, Kıvı, Kirmen, Kib ü Kar, Koçmak, Kulunç, Konalga, Kor, Koyak, Köşek, Göynük, Kutnu, Küffar, Leb, Libas, Mağrip, Mah, Mahana, Mahfi, Mail olmak, Manca, Maral, Maşrık, Maya, Meles, Melil, Menend, Mestane, Meyil, Mihman, Miri, Mizan, Muhannes, Mürde, Nâçar, Nâgehan, Name, Nar, Nas, Naşi, Nazar, Nevcivan, Nikap, Niyaz, Oflaz, Ola, Onmak, Onulmaz, Örd, Örek, Öşek, Özge, Penah, Perçem, Peyke, Pervane, Pervaz, Pohur, Pısmak, Pus, Pusarmak, Pür, Püren, Rasaf, Rayıha, Reyhan, Revan,',Rüsvay, Sak, Sağrı, Sal, Salak, Sandal, Savran, Savat, Savay, Savsala, Saya, Senk, Sehil, Sıdk, Sufat, Sığın, Sıktırma, Seyfi, Sin, Siyeç, Sokunmak, Soyka, Suna, Söbe, Süllem, Şahbaz, Şakird, Şar, Şavk, Şekva, Şem, Şems, Şeyda, Şıvga, Şelek, Şitil, Şol, Şor, Taam, Tamu, Tatar, Tavk, Taylak, Tehne, Temren, Tezmek, Tımar, Toklu, Tor, Toy, Tuman, Turaç, Turalamak, Tülek, Tülümaya, Uğrun Uğrun, Uluk, Urd, Urum, Üryan Us, Uz, Ün, Üsküf, Üzülmek, Vala, Vuslat, Yad, Yağlık, Yalaz, Yele, Yalaf, Yanal, Yaşın, Yad, Yavıklamak, Yeğin, Yekte, Yelgin, Yemeni, Yerinmek, Yıkmak, Yıkışmak, Yitik, Yolak, Yoz, Yüğrük-Yörük, Yuka, Yumuşlu, Yunaklık, Yuvalamak, Zağlı, Zâr, Zeban, Zemheri, Zerbap, Zıbın, Zehgir, Zibil, Zulâl, Zülüf.
Ya bu kelimeler ile aşinalığınız nasıl?
Belki siz bunların ne manaya geldiğini biliyorsunuz fakat çocuklarınız Karacaoğlan okumazsa, bunları çocuklarınıza kim öğretecek?
Şayet bir gün Karacaoğlan okumaya karar verirseniz, derleyicisinin kim olduğu da çok önemli.
Zira Karacaoğlan’ın şiirleri ile hiç ilgisi olmayan o kadar çok Karacaoğlan derlemesi var ki.
Bunlardan birini alır okursanız, okuduğunuza pişman olur Karacaoğlan şiirlerini sevemezsiniz.
Cahit Öztelli, Mustafa Necati Karaer ve Dr. Müjgân Cumbur’un derlediği Karacaoğlan derlemeleri en iyi derlemeler fakat bunlardan da iyisini bilenler beni de bilgilendirirlerse çok sevinirim.

Kitabî, Seyrani'yi inceledi.
 28 Şub 14:17 · Kitabı okudu

https://www.nadirkitap.com/...ir-kitap8148948.html
Tam olarak yukarıdaki linkteki kitaptan bahsedeceğim.
Seyrani'nin yaşamı ve şiirleri hakkında kıymetli bilgiler verilmiş.Seyrani'nin gönül pınarından damlalar sunulmuş.İnsanın içine işleyen menkıbelerle şiirlerinin hikâyesi anlatılmış.Bunlardan bir tanesi Seyrani'nin Sultan Abdülmecid tarafından saraya davet edilişidir.Padişah, bütün atışmalarda 1. gelen Seyrani'nin ününü duyunca merak eder.Huzuruna çağırır ve kendisine samur bir kürk hediye eder.Seyrani saraydan çıkarken ayazda titreyen bir gariban görür.Padişahın kendisine verdiği samur kürkü çıkarıp üşüyen adama giydirir.Bunu görenler, sen padişaha hakaret ettin.Padişahımızın hediyesini başkasına verdin diyerek padişaha şikayet eder.Tekrar padişahın huzuruna çıkarılan Seyrani sürgünle tehdit edilince şu dizeleri okur:
Hakk'ın mekânından özge bir mekân
Bulmak mümkün ise bul gönder beni

Bu sözleri duyan padişah sürgüne göndermekten vaz geçer.Sarayda uzun bir süre kalır.Tabi "Sadarete geldi hayvan olanlar" gibi mısraları zülf-i yâre dokunur.Öldürmek isterler.Kayserili bir akrabası saraydan kaçırarak hayatını kurtarır.
Aşık Revayî ile fıkra gibi atışmaları tebessüm ettirirken, Seyraniyle tilki arasında yaşananlar hepimize ders vermektedir aslında.
Şiirlerini ne anlatabiliriz,ne de okumaya doyabiliriz. Her biri birbirinden kıymetli... "Eski libas gibi aşığın gönlü" zaten bilinir.Diğer şiirleri de aynı güzellikte.Bazen de şiirin tamamı etkili olmasa bile içinde darb-ı mesel olacak iki dize sizi mest eder....

Halil Korkmaz, Karacaoğlan'ı inceledi.
 28 Şub 00:15 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Türkmen boylarında Karacoğlan, Dadaloğlu, Yunus’tan ezberinde birkaç dize olmayan çok az olurdu.
Sohbetin sonu da genellikle bu ozanların dörtlükleri ile biterdi ve benim çocukluğum da işte böyle bir Türkmen boyunda geçti.
Bir gün dayım lime lime olmuş bir Karacaoğlan kitabı verdiğinde galiba “o yaşlı gocaların tekrarlayıp durduğu manileri mi okuyacağım” diye düşünmüş olmalıyım ki, o kitabı okumadığım gibi, sahipte çıkmadım.
Fakat ondan sonra aldığım bütün şiir kitapları, okuduğum tüm şiirler ve şairlerin bir Karacoğlan, bir Dadaloğlu, bir Yunus etmediğini görünce Karacoğlan üzerine yazılan tüm kitapları aradım, buldum, okudum fakat o kıyametini bilmediğim kitabı hiçbir yerde bulamadım.
Bana göre Karacaoğlan’ı okumayan birsinin insanı, doğayı, çevreyi, dağları, ovaları, yer adlarını, Türkçeyi, bitkileri, canlı türlerini, insan ve doğa sevgisini yeteri kadar tanıması mümkün değildir.
Örneğin, Kömür gözlü, Küpeleri kulağında mum gibi yanan, Ceren bakışlı, Yanağı gamzeli, Boğum boğum al kınalı, Gül alıp reyhan veren, Ala gözlü, Başı al valalı, Seherde açılan gül gibi, Usul boylu, Gözleri sürmeli, Gerdanı benli, Ilgıt ılgıt esen yel gibi, Top zülüflü, Karakaşlı, Tomurcuk memeli, Eğik başlı, Evliya hırkası giyinen, Huri gibi, Boyu uzun, Kaşı kara, Ak saya giyinmiş, Nergis bakışlı, Ay yüzlü, Ayın on dördü gibi, Gül yüzlü, Al Yanaklı, Menevşe Bakışlı, Ak benizli, Kırmızı kolçalı, Altın burmalı, Garbi değmiş kavak gibi sallanan, Yanağı ay tekeri, Ağzı oğul balı gibi, İncecik belli, Ala gözü söbe, Ağca ceren gibi çölde gezen, Türlü libas giyinen, Tülü maya gibi salınan, Keman kaşlı, “Terlisin sevdiğim sil” diyen, Yüzü çifte benli, Dişleri inci tanesi, Bülbül gibi daldan dala konan, Çift memeleri koynuna iz eden, Tatlı dilli, Trablus şallı, Eğnine alınan mor giyinen, Sağ elinde tas ile suya giden, İnce belli, Frenk şekeri gibi, Zemheride gül gibi açılan, Günde beş kere zülfünü bağlayan, Cenneti âlânın nuru, Al şalvarlı, Halka halka zülüflü, Yaz olanda sıtma tutan, Güz olanda terlemeye yatan, Kokuya benzeyen, Ak elleri deste deste güllü, Melil mahzun gezen, Bacasında baykuşlar öten, Deli eden, Yeni doğan gün gibi, Kapısında çalılar biten, Ak topuklu, Has bahçe içinde top nergiz gibi, Halılar dokuyan, Bülbüller gibi şakıyan, Top yanaklı, Servi boylu, Gerdanı benli, Menekşe gözlü, İnce belikli, Altına al üstüne mavi giymiş, Diline doyulmaz, Karın üstüne kan damlamış gibi, Gayet nazlı, Ak göğsü yalaz düğmeli, Telli yemeni giyen, Atlas tumanlı, Kaşları göz ile cenk eden, Kirpiği hançer gibi, Keklik gibi taştan taşa seken, Kırmızı donlu, Çok merhametli, Binden ziyade beni olan, Bu gün dünden güzel olan, Öpülürken dişlenen, Sırma cepkenli, Hilal kaşlı, Dudağına diline bal bulaşmış, İnce kemerli, Eşi menendi olmayan, Güzel seven, Kıl ördek boyunlu, Habeş benli, Bir karış gerdanlı, Tavus kuşu gibi göğsü nakışlı, Göller içinde kuğuya benzeyen, Saçağı dizde bir kuşak kuşanmış, Laleden kırmızı gülden de güzel, Ak göğsünde namaz kılınan, Serçe gibi seken, Göğsün düğmesi sıkça dikilmiş, Ördek gibi yüzen, Kırk beş belikli, Elbistan yanaklı, Ak eline kan gibi kına yakan, Eline el değmemiş, Boyu uzun beli ince, Huma kuşu gibi, Ellenmiş bellenmiş olmayan, Sırma kaşlı, Reyhan gibi kokan, Salına salına gelen, Dostunun halini bilen, Sırma belikli, Koynunda çifte meme besleyen, Söyledikçe şirin dilleri ballanan, Göğsü çifte benli, Elma yanaklı, Uzun boylu, Çitte belikli, Dudu dilli, Kırmızı önlüklü, Turunç memeli, Çağırıp bergüzar veren, Siyah zülfünü mah yüzünde gezdiren, Suna gözlü, Kadife şalvarlı, Güvercin duruşlu, Entarisi Frenk renkli, Kaşın eğmiş, Elleri göğsünde, Göğsü ilikli, Kudretten sürmeli, Saçları topuğunu döven, Hüma bakışlı, Peynir dilli, Seherde suya giden, İnce bele cevahir kemer takan, Huriye benzeyen, Burnu hırızmalı, Ayağı halhallı, Topuğu benli, İnce bele kol isteyen, Ceylan bakışlı, Al yanağı bal gibi, Misk gibi kokan, İnim inim ağlayan, Kalem kaşlı bir güzel gördünüz mü?
Elbette gördünüz, hem de kaç kez. Belki de o güzel size göz süzdü, gerdan da kırdı ama Karacaoğlan okumadıysanız siz onu hiç fark etmediniz.
Sevgiliyi bu ve bunun gibi, daha yüzlerce eşsiz betimlemelerle anlatan ozan dere, ırmak, pınar, ova, yayla, gül, lale, nergiz, sümbül, zambak, bülbül, turna, hüma kuşu, ceren, at gibi, doğadaki tüm canlı ve bitkileri de sevgiliden ayrı tutmaz, onları da sevgiliyi övdüğü kadar över.
Yücesinde sığınlar gezen, Ah ettikçe dumanı tüten, Derin göllerinde bahriler yüzen, Mor sümbüllü, Pınarları çağlayan, Çimeni güllere karışmış, Başında dudu kumru öten, Lale sümbül biten, Başı karlı, Lalesi yetişmiş, Sümbülü taze, Kuzular meleşince gidilen, Engininde şahin süzülen, Kocaman ardıçlı, Soğuk pınarlı, Başında kaval çalınan, Garbi esince buzu eriyen, Başında can otu biten, Yücesinde koç yiğitler gezinen, Seyfisi top olmuş, Yükseği kartal yuvalı, Yel vurunca karları eriyen, Kuzu meleşen, Karları erimeyen, Kışın azgın yüzlü, Başında kurtlar uluyan, Türlü libas giyinen, Yükseğine çıkılmayan, Üstü boz topraklı, Kaplan meşeli, Toprağına taşına altın yağan, Menevşesi gülü kokan, Biri bin olan, Kışın yolu kapanan, Başı pare pare dumanlı, Cennete benzeyen, Kaplan gezen, Ceren meleşen, Kamalaklı, Karaardıçlı dağlar gördünüz mü?
Tabi ki gördünüz ama ne var o dağların yücesinde hiç merak etmediğinizden, muhtemelen önünden geçip gittiniz.
Oysa Karacaoğlan okusaydınız başında kartallar süzülen o dağlara elbette gider görürdünüz.
Annaç, Asrık, Aşkar, Babal, Balaban, Bahri, Baz, Libas, Bedir, Belik, Bergüzar, Bor, Boymul, Cığ, Cırnak, Cüda, Cündi, Çarh, Çeşm, Dağlamak, Davlumbaz, Devre, Didar, Domur, Dulda, Dür, Edik, Eğin, Eğmel, Eke, Emmi, Kayıl, Kavil, Keleş, Kelli, Kemha, Kerem, Kıcı, Kıvı, Kirmen, Kib ü Kar, Koçmak, Kulunç, Konalga, Kor, Koyak, Köşek, Göynük, Kutnu, Küffar, Leb, Libas, Mağrip, Mah, Mahana, Mahfi, Mail olmak, Manca, Maral, Maşrık, Maya, Meles, Melil, Menend, Mestane, Meyil, Mihman, Miri, Mizan, Muhannes, Mürde, Nâçar, Nâgehan, Name, Nar, Nas, Naşi, Nazar, Nevcivan, Nikap, Niyaz, Oflaz, Ola, Onmak, Onulmaz, Örd, Örek, Öşek, Özge, Penah, Perçem, Peyke, Pervane, Pervaz, Pohur, Pısmak, Pus, Pusarmak, Pür, Püren, Rasaf, Rayıha, Reyhan, Revan, ,Rüsvay, Sak, Sağrı, Sal, Salak, Sandal, Savran, Savat, Savay, Savsala, Saya, Senk, Sehil, Sıdk, Sufat, Sığın, Sıktırma, Seyfi, Sin, Siyeç, Sokunmak, Soyka, Suna, Söbe, Süllem, Şahbaz, Şakird, Şar, Şavk, Şekva, Şem, Şems, Şeyda, Şıvga, Şelek, Şitil, Şol, Şor, Taam, Tamu, Tatar, Tavk, Taylak, Tehne, Temren, Tezmek, Tımar, Toklu, Tor, Toy, Tuman, Turaç, Turalamak, Tülek, Tülümaya, Uğrun Uğrun, Uluk, Urd, Urum, Üryan Us, Uz, Ün, Üsküf, Üzülmek, Vala, Vuslat, Yad, Yağlık, Yalaz, Yele, Yalaf, Yanal, Yaşın, Yad, Yavıklamak, Yeğin, Yekte, Yelgin, Yemeni, Yerinmek, Yıkmak, Yıkışmak, Yitik, Yolak, Yoz, Yüğrük-Yörük, Yuka, Yumuşlu, Yunaklık, Yuvalamak, Zağlı, Zâr, Zeban, Zemheri, Zerbap, Zıbın, Zehgir, Zibil, Zulâl, Zülüf.
Ya bu kelimeler ile aşinalığınız nasıl?
Belki siz biliyorsunuz fakat siz Karacaoğlan okumazsanız, bunları çocuklarınıza kim öğretecek?
Şayet bir gün Karacaoğlan okumaya karar verirseniz, derleyicisinin kim olduğu da çok önemli.
Zira Karacaoğlan’ın şiirleri ile hiç ilgisi olmayan o kadar çok Karacaoğlan derlemesi var ki.
Bunlardan birini alır okursanız, okuduğunuza pişman olur Karacaoğlan şiirlerini sevemezsiniz.
Cahit Öztelli, Mustafa Necati Karaer ve Dr. Müjgân Cumbur’un derlediği Karacaoğlan derlemelerinin en iyilerinde fakat bunlardan da iyisini bilen varsa beni de bilgilendirirlerse çok sevinirim.

Baki AYHAN - 27 OCAK 2018
Baki Ayhan'dan:

Sevgili dostlar,

Edebiyat dünyası tuhaftır; değişik ve değişkendir. Bu dünyada bazı insanlar vardır, sizin hayatınıza ucundan kıyısından dokunur ama hayat boyu kalacak izler bırakır sizde. Bazı insanlar vardır, sık sık iletişim hâlindesinizdir ama hiçbir iz bırakmaz. Bazıları da vardır ki hem günlük hayatın dağdağasından sıyrılıp buluşmalar vasıtasıyla suretleriniz ve vücutlarınız, telefon vasıtasıyla da sesleriniz birbirine değer hem de edebiyat dünyası içinde sık sık yollarınız kesişir. Enver Ercan, bu sonunculardandı; hiç olmazsa benim için öyleydi.

Yerel veya ulusal/uluslararası şiir festivallerinde, ödül törenlerinde, sempozyumlardaki rastlaşmalarımızın ardından, 2000’lerin başlarından itibaren Varlık’ın Sultanahmet-Çemberlitaş arasındaki binasında, Yasakmeyve’nin Kadıköy’deki ev-ofisinde veya bazen baş başa bazen de arkadaş gruplarıyla Kadıköy lokantalarında buluşur olmuştuk. En uzun süreli ve düzenli görüşmelerimiz BENUSEN akşamlarında gerçekleşti; birkaç yıl boyunca her perşembe akşamı kalabalık bir masada onun fıkralarını ve anekdotlarını dinledik, dergiciliğin sorunlarına kulak verdik, genç kuşağa dair izlenimlerine tanıklık ettik.

Genç kuşak demişken… Elbette başkalarının farklı görüşleri, deneyimleri vardır ama benim bilebildiğim, yeni kuşaklara -Yaşar Nabi’den sonra ve elbette onun mirasçısı olarak- Enver Ercan kadar yakın duran başka bir editör olmadı edebiyatımızda. Varlık’ta akademisyenlere ve genç kuşağa her zaman sayfa açtı, Yasakmeyve’nin çıkışında ben dâhil pek çok genç arkadaşa, “Derginin yazı kurulundasınız, dergi sizindir.” deme cesaret ve içtenliğini gösterdi, Eşik Cini’nde ve Siyahi’de genç ve enerjik bir kadroyla çalıştı. Gençlere her zaman inandı ve yayın desteği verdi.

İnsan yönüyle şair-editör-yayıncı yönü bu kadar birbiriyle örtüşen şahsiyet bizde pek az az bulunur. Gençsiniz, edebiyat dünyasına yeni yeni adım atıyorsunuz… Bazı editörler dosya vereceksiniz, şiir veya yazı yollayacaksınız korkusuyla sizden köşe bucak kaçarlar, bazıları da samimiyeti sululukla karıştırıp sizi tetikçi gibi kullanmaya heveslenir, yapamayınca da dünyalar ayrılır. Enver Ercan’da bu ikisi de yoktu; şair Enver neyse editör-yayıncı Enver de oydu. Bunu, birkaç buluşmadan sonra hemen anlardınız. Ha, elbette, karşıdakinin ölçüsüzlüğünü gördüğünde sınırların gerekmeyecek derecede aşılmasına izin vermezdi. Çok sevdiğim bir abim, arkadaşım, sırdaşım, dostumdu.

Bununla birlikte, editörlüğü ve/veya yayıncılığı sırasında yaptığı her şeyi kayıtsız şartsız onaylayıp imzalıyor muyum? Elbette hayır. Anlaşamadığımız, keşke öyle olmasaydı dediğimiz pek çok konu da vardı. Ama bunda ne var ki? Onun yerine bir başkasını, çok sevdiğim şair arkadaşlarımdan birini, hatta kendimi de koysam durum değişmeyecekti, değişmezdi. İnsan, binlerce kişiyi ilgilendiren tercihlerinde doğru yapıyorum derken yanlış da yapabilir, yanlış yaptığını düşündüğü şey bir gün doğruya ulaşabilir. Önemli olan, içtenliktir; önemli olan, editör veya yayıncının işini içten gelerek yapması, kendisine ve yaptığı işe inanmasıdır.

Enver Ercan her zaman içten bir adam oldu, onun doğrularını da yanlışlarını da bu özelliğine bakarak değerlendirmek hakkaniyetli olacaktır. İkimizin de dostu olup sonra benimle veya onunla arası açılanların sayısı az değildir. Fakat hiçbir zaman, kendisinden uzaklaşıp bana hâlâ yakın olanlar hakkında tek kötü söz etmemiş, ettirmemiştir. Karşısındakinden de aynı davranışı beklemiştir. Aramızdan ayrılacağı son dakikaya kadar içtenliğini korumuş, hayata sıkı sıkıya bağlı kalmış, “merhaba kardeş” diye açtığı telefonda fıkra anlatmak veya dinlemek istemiş, gülmüş ve güldürmüş, dudaklarından tebessümü eksik etmemek için çaba harcamış ve bir şiirinde dediği gibi bu dünyadan gülümseyerek geçip gitmiştir.

O öğle vakti, havanın ağır bir hüzünle üzerimize kapandığı o öğle vakti, tabutuna yakın duran insanlara baktığımda gördüm ki henüz üniversiteyi bitirmemiş gençler de var, benim gibi orta yaşını sürenler de, 90’ına merdiven adamış ihtiyarlar da… Hepimizin de onunla ilgili acı-tatlı anılarımız, kısa veya uzun yaşantılarımız, çokça paylaşımlarımız var. Kuşakları bu kadar birbirine yakın tutabilmek, bir editör ve yayıncı için kolay ve sıradan bir iş değildir. Şair olarak da öyleydi; bir yandan kendi kuşağı içinde yer yer Cemal Süreya’ya yer yer de Dağlarca’ya yakın bir dil tutturup kendi şiirini kurmuş, genç şiiri yakından izlemiş, son yıllarında da daha esprili bir dille hayat yorumları yapar olmuştu.

Vefatı haberini duyduğumda da, Deniz Durukan’la cenaze töreni planlaması için görüşürken de, tabutu başında sevgili kızı Özge Ercan’a sarılırken de Enver Abi’nin öldüğüne inanıyor değildim. En son, Karacaahmet’te onu toprağa verip mezarlıktan ayrıldıktan sonra sisli ve soğuk havaya gözlerimi çevirip göğe bakarken bu acıyı kabullenebildim. Hafta başından bu yana biraz da yaşamıyor gibi yaşıyorum. Sosyal medyadan uzağım, fakülteye gidemiyorum. Okumakta olduğum Ölüyaprak Vuruşu romanının sayfaları arasında kaybolmak, akşamları Enver Abi’nin şiirlerini okumak, arada da Varlık ve Yasakmeyve’nin eski sayılarını karıştırmak dışında pek bir şey yapamıyorum. Salı gününden beri onun için bir şeyler yazmayı çok istediğim halde elim varmadı, ne zaman yazmaya otursam kilitlenip kaldım.

Zaman akıyor, akmasın da bu acının yakınlığını layıkıyla yaşayalım dediğimiz halde akıyor. Bende her zaman sıcak kalacak olan anısı önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum. Zaman, benim için, onun anısını soğutma gücünden yoksun akacak.

//:: Baki Ayhan sayfası, 27 Ocak 2018

Uğur Kılıçaslan, Pi'yi inceledi.
20 Oca 03:20 · Kitabı okudu · 18 günde · Beğendi · 8/10 puan

Fi, Çi derken Pi kitabını da bitirmek anlamı bütünleştirmekti. Pi kitabı artık sonuçtu iyice yazarın kafaya sokmak istedikleri için serinin en son ve en uzun kitabıydı. Kitapta Fi'den, Çi'den özellikle akılda kalmasını istediği aforizmalarıda içine alarak sonuçla yetinmeyip tüm seriyi baştan sona anlattığı kitaptı. Sonucu yazar baştan sona her şeyi baştan anlatarak bitirmek istemiş.
BEĞENİLER
- Derinlik
- Akıcılık
- Ana fikri iyice benimsetmesi
- İdeoloji
- Sanatsal öneriler
ELEŞTİRİLER
- Önceki serilerdeki düşünceleri salt anlatması
- Betimlemeler belli bir süreden sonra kişiyi hayalden uzaklaştrması
- Sadık Kolhan ın gidişi ve Özge'de meydana gelen o duyguların yetersiz işlenmesi
KAZANIMLAR
- Uyanış
- Kendimizle yüzleşme
- Acının kıymeti
- Ütopya oluşturmaya itmesi
- Kendimizi tanıma sanatı

Rabia Bakırdaş, Asi'yi inceledi.
21 Ara 2017 · Kitabı okudu · 2 günde · Beğendi · 8/10 puan

Her ne kadar fazla klişe bir konusu olsa da yazarın kurduğu bazı cümleler ve olayın akışı bu klişeliği biraz arka plana itti, diyebilirim ama bu iki güzel ayrıntı bile kitabı kurtarmaya yetmedi. Romanın içindeki soru işaretlerinin cevaplanmaması bir yana sonu tamamen bomboştu. Sanki yazar koştu, koştu ve gideceği yere varmadan durdu. Böyle bir kurguya biraz daha kalın bir kitap gerekiyordu, diye düşünüyorum.
Sanki roman değilmiş de 'uzun hikayeden' ibaretmiş gibi geldi bana kitap. Eh, bu da romanın (?) içindeki güzelliklerin hepsinin havada asılı kalmasına neden oldu. Evet, kitabın sonunda bir şeylerin bittiğini gösteren bir "SON" ibaresi yoktu ama nedense "DEVAM EDECEK" hissi de vermedi. Yani bu da cevaplanmayan apayrı bir soru.
Kısaca iyiydi, güzeldi ama tatmin etmedi.

15. Kitap Kardeşliği Etkinliği Kuraları
"Sevgili Dost
Bildiği şehirlerden bilmediği şehirlere, bildiği yüzlerden bilmediği yüzlere sığınmayı aklından geçirmemiş kaç insan vardır?"
Posta Kutusundaki Mızıka-Ali URAL

Arkadaşlar eşleşmeler belli oldu.
Not1: Kitap gönderme işlemini, eşiniz ile beraber belirleyebilirsiniz.(Kargo,yüzyüze veya başka şekilde)
Not2: Sitede herkesin okuduğu veya kütüphanesinde bulunan kitaplar belli olduğundan kitap seçiminde bunları göz önünde bulundurmakta yarar var.
Not3: Arkadaslar eslestigi kisiyle bir hafta icinde iletisime gecemeyenler lütfen mesajla bana bildirsin.

Çocuklar Masal Kitaplarını bekliyor :) Umut ile...

Muharrem Okumuş - Fraises
Sedanur - Ahyâr
Merve Selçuk- Leyla(Çalıkuşu)Özisci
Uğur Ukut- Sueda Reyyan
Mevsim Ahenk- Fethullah Küçükkalem
Özge Celbiş- Meltem Tekeli
Sinem:) - Arzu Kuru
Mustafa Bağdat - Burak
Serenkuru- Mustafa Aka
Kitap Tutkunu - Gökhan Baykara
İlayda G - Dua
Onur Erol - Ferdi Bişkin
Merişş - Elif Dülger
Hatice Uğur - Hasret Eken
Matelda - Yalnız ¥ Gölge
Merve Demir - Gözde Albayrak
Mustafa Doğan - Sümeye Bilece
Fatih Caner Olguncan - Hüseyin
Ceylan - Yağmur
Sena Ç - Ruhtan Adam
Hatice Cakmak - Sümeyye Görmüş
Süreyya Erginyürek- Meryem Yılmaz
Mukavvadan Adam - Fatma Alan
Oğuz Beyiniz - Oğuz
Sahra Demir - Songül
Mustafa Uzun - Başak DRGN
Terslale - İmren
Ahmet Mülayim - Cenk
Gökhan Kaygısız - Azra Melek
Şahsına Münhasır - Fatma Türk
Süha Murat Kahraman - Beyza
Hüseyin Demir - Yusuf Karamanlı
Mehmet - Albertinaa
Özlem - Rabia Nur Tekkaya
Yusuf - Sinem Karagöz
Sui Generis - Ce-ma

Serdar Poirot, Çi'yi inceledi.
30 Kas 2017 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 8/10 puan

Dikkat spoiler içerir.
uru ile Can Manay beraber olmaya başladıktan sonra Deniz Ege'de bir köye kaçmış, sanat merkezi işi yattığı için Göksel ve Ada da boşta kalmıştır. Duru ile Can Manay'ın ilişkisi doludizgin devam ederken, Özge Sadık Murat Kolhan'dan yavaş yavaş etkilenmekte, Bilge Murat ile tekrar görüşmekte, Eti de tedavi olmaktadır. Ama Duru tesadüfen Can Manay'ın gizli odasını bulur ve uzun zamandır kendilerini takip ettiğini, Deniz'in sandığı gibi biri olmadığını görür ve yaptıklarına pişman olur. Bu arada şehirde televizyonculara karşı bir isyan başlamış, Özge'nin dergisi kapanmış, Göksel polislerle bir olup insanları döverken, Tugay adında biri de Ada'yı kandırıp müziklerini çalmaktadır. Can Duru'yu bulamaz ve yokluğunu kabullenmiştir artık ama bir buçuk yıl sonra Londra'ya gidince hayatı yine tümden değişecektir. Bilge'nin hayatı Murat öldüğünde değişmiştir zaten. Acaba Ali, Deniz, Can Manay, Duru, Bilge, Göksel, Ada, Sadık Murat Kolhan, Özge bundan sonra ne yapacaktır? Keyifle okunan bir roman.

Özel bir çocuğa sahip bir annenin kağıda kaleme sarılarak içini dökmesi bu kitap. Çaresiz kalışını, üzüntüsünü,, umudunu, şükrünü ve daha yaşadığı birçok duygusunu samimi bir dille biz okurları ile paylaşmış. Gözyaşlarımı tutamadan okumuştum. Keyifle okuyun.

Azam, bir alıntı ekledi.
20 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi

Yaşadıklarım, koca evrende sadece kapladığım yer kadar. Herkesin derdi kendine. Dışarıdan görebildiklerimizi izliyoruz. Sonra sesli ya da sessiz yargılıyor, hükmümüzü veriyoruz... Doğal bir ihtiyaçmışçasına.

Sizin Hiç Maviniz Var mı?, Özge Uzun (inkılâp kitabevi)Sizin Hiç Maviniz Var mı?, Özge Uzun (inkılâp kitabevi)