• Kendi vatanının faydası uğruna bir Polonyalı, Rusya'yı
  Slav meselesinde rol almaya tahrik etmiştir. Prens Adara Czartoryski (1770-1861}, 23 Mayıs 1807'de Tilsit'ten Londra'da oturan Kont Pavel A. Stroganov'e şöyle yazıyordu: "Rusya, bütün Slavlara, bir federasyon gerçekleştirme yolundaki büyük gayeyi ilham etmelidir". Bir kaç yıl sonra Rusya'da bir küçük grup genç Birleşik Slavlar Cemiyetini kurdu. Peter I. Borizov ve onun kardeşi Andre 1823'lerde şaşaalı bir üslup ve karakterle bu gizli cemiyetleri tekrar düzenlediler ve 1825 Aralık ayaklanmasını hazırladılar. Bu bir tip Hıristiyanlık eğitimi idi ve ortak menşelerini, ne olduklarını bilmeyen bugüne kadar ayrı
  kalmış bütün Slavların önce şekli, sonra fiili birleşmesini istiyordu.
  Bir amblem arandı ve sekiz Slav milletini temsil edecek bir
  sekizgen tespit edildi. (Rus, Leh, Slovak, Çek, Sırp-Hırvat,
  Bulgar, Lusatien ve Sloven}. Dört Slav denizini temsil etmek
  için (Karadeniz, Akdeniz, Dalmaçya Denizi, Kutup Denizi} dört
  gemi demiri konuldu. Bu cemiyetin bütün üyelerine, asil Slavların, kardeşlik birliği ve hürriyeti uğruna, son nefeslerine kadar binlerce engele ve binlerce ölüme cesaretle karşı koyacaklarına yemin ettirdiler