Alperen Tekin, bir alıntı ekledi.
 10 Mar 22:14 · Kitabı okuyor

Ali İmran Dipnotları -1
İslam’ın ilk şartı olarak bilinen “Şehadet”, Allah’tan başka tanrı olmadığının itiraf edilmesidir. Kuran’da otuz kez geçen “la ilahe illa Allah” ifadesi hiçbir yerde bir başka isimle birlikte geçmez. Bu şehadetle yetinmeyip Allah’ın Tekliğini ilan ederken, Allah’ı tek başına yeterli görmemek ve isminin yanında herhangi bir ismi anmayı gerekli görmek şirk hastalığının bir
İmran Ailesi / Ali İmran  3  71 belirtisidir. Muhammed peygamberden seneler sonra, tüm ilahi dinlerin değişmez ortak sloganı olan şehadete Muhammed peygamberin ismini ilave edenler bu davranışlarıyla Kuran’ın birçok ilkesini çiğnemişlerdir. Camilerde Tanrı’nın isminin yanına, Muhammed peygamberin ismine ek olarak Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin gibi diğer putlaştırılmış isimler eklenmiştir. Şiiler ise farklı bir put koleksiyonuna sahip olup camilerini onların isimleriyle süslerler. Muhammed peygamberin isminin geçtiği dört ayet var; bu ayetleri camiye asmak yanlış mı diye itiraz edenler olabilir. Mescitlerin duvarlarına cennetteki hurilerden söz eden tüm ayetleri güzel hatlarla yazıp asmanın yahut sadece cehennem ile ilgili ayetleri seçmenin bir zararı mı var? Sadece İsa veya Musa ile ilgili ayetleri seçmeye ne demeli? Münafıklarla ilgili ayetler niye olmasın? Mescitlerin duvarına tüm Kuran asılırsa bir sorun olmaz. Ama Kuran’dan bazı ayetler özellikle seçilince işte orada niyet önemli oluyor. Kuran’dan bazı ayetler seçilecekse, sadece Allah’tan sözeden ayetler asılabilir. Örneğin 39:44-45 veya 39:11-12 ayetleri… Ayrıca, mescitlerin duvarına ayet asılacak diye bir kural da yok? Bak 2:285; 3:64; 39:45; 53:23; 72:18. Muhammed isminin kelime-i şehadete Kuran’ın vahyinden onlarca yıl sonra eklendiğini kanıtlayan ve açıklayan arkeolojik belgelere sahibiz. Örneğin, Muhammed peygamberin dünyadan ayrılışından 80 yıl sonra, Hicri 90 (Miladi 710) yılında Ümeyye döneminde basılan altın sikkeler Kuran’daki ayetleri destekliyor, hadis ve sünnet yoluyla yapılan çarpıtmaları işfa ediyor. Muhammed peygamberden seksen yıl sonra bile putperestler Muhammed ismini şehadete doğrudan eklemeye cesaret edemiyorlardı. Ancak, eski putlarını Muhammed ile değiştiren putperestler Muhammed ismini önce altın sikkelerin etrafına, daha sonra ortasına eklemeyi ve daha sonra da Tevhid ifadesine eklemeyi başardılar. İnşası birkaç yüz yıl süren (1) Kenarlama, (2) Ortalama ve (3) Birleştirme diye özetleyebileceğimiz üç şeytani basamak! Emeviler döneminde miladi 710 ve 730 tarihlerinde basılan altın sikkelere bakınız. Bu dönemde “La ilahe illa Allah. Sadece O; O’nun ortağı yoktur” ifadeleri altın paraların orta yerde yer alıyordu. Ancak, Tevhidi yani Birlemeyi yüzyıllar sonra Binlemeye çeviren müşrikler, bu tahrifatlarını Şeytandan aldıkları ilham ile yavaş yavaş gerçekleştirdiler. Müşrikler, Emeviler döneminde birlemeyi ikilemeye çevirmek için sinsi ve metodik bir yöntem izlediler. Bu tahrifat için, daha önce Yahudilerin ustalıkla becerdiği “kelimeleri bağlamlarından koparma” yöntemini kullandılar. Her müslümanın saygı duyduğu bir ayeti kullanmaya karar verdiler ve amaçlarıiçin 48:28 ayetini uygun gördüler. Ayetteki “Muhammedun Rasul Allah” yani “Tanrı’nın elçisi Muhammed...” ifadesi tek başına bir cümle olmayıp, bir cümlenin parçasıdır. Kuran’ın birçok ayetini suistimal ederek Kuran dışında kaynaklar oluşturan kafanın umurunda değildi bu gerçek. Muhammed’in ismini 48:28 ayetindeki bağlamından kopardıktan ve “şahit olarak Allah yeter” ifadesini kırpıp çıkardıktan sonra onu ikinci nesil altın paraların etrafına yerleştirdiler. Ayetin bağlamından koparılıp anlamı veya vurgusu çarpıtılan bölümü altın sikkelerin etrafına yerleştirmek için ilginç bir ameliyat gerçekleştirdiler. Yani ortadan değil; kenardan yavaş yavaş alıştırmakla başladılar. Paranın diğer tarafındaki 112’inci sureden alıntılanan bazı kelimeler Tanrı’nın birliğini vurguluyor ve ortakları reddediyor. Emevi ve Abbasi sikkeleri daha sonra basılan üçüncü nesil altın sikkelerde Muhammed’in ismini orta yere, Allah’ın ismi yanına koymuştur. Bu önemli tahrifat yüzyıllar süren tedrici bir entrika ile gerçekleşti.
Abbasiler döneminde miladi 750 yıllarında basılan paraya bakınız. Muhammed’i putlaştıranlar, onun vefatından yüz küsür yıl sonra nihayet onun ismini Allah’ın isminin bulunduğu merkezi yere koydular. Bu altın ve gümüş paraların bir tarafında La ilahe illa Allah, diğer tarafında da Muhammedun Resulullah yer alıyordu. Önce ayetten kırpılarak altı ve gümüş paraların kenarına sinsice sokulan Muhammed kelimesi, daha önce sadece Allah için kullanılan orta bölüme, paranın bir tarafına yerleştiriliyor. Paraların bir tarafına Allah ismini bir tarafına da Muhammed ismini koymak kısa bir sürede gerçekleşmedi. Bu uygulama, yüz yılı aşan bir süre boyunca sinsice uygulanan üç basamaklı şeytani bir devrimin ikinci basamağını oluşturuyor. Günümüzde Sünni ve Şii çevrelerce, Kuran’a inat doğma olarak kabul edilen Kelime-i Tesniye (İkileme İfadesi), yani Allah’tan başka ilah olmadığını ifade eden La ilahe İlla Allah kelimesini Muhammedun Resulullah ifadesi ile birleştirme hastalığı daha sonra üçüncü bir şeytani müdahale ile başarıldı. Şimdi de Abbasiler döneminin son yıllarında miladi 1200 yıllarında basılan sikkeye bakınız. Nihayet üçüncü merhalede Allah’ın ismiyle Mu­ham­med ismi Kelime-i Tesniye olarak altın paranın bir tarafının ortasında birleştirildi. Dikkat ederseniz, diğer tarafta boşalan yere şeytanın halifesinin ismi yerleştirilmiştir: İmam Abdul ... Emirül Mümiminin, diye! Bu üçüncü basamağın başlangıç tarihlerini şimdilik tam bilmiyoruz. Araştırmacıları bu arkeolojik delileri incelemeye ve Kelime-i Tevhid’i Kelime-i Tesniye’ye çeviren üçlü basamağın tam tarihlerini çıkarmaya davet ediyorum.

Mesaj, Edip YükselMesaj, Edip Yüksel

Pek tatlı bir nezaket cümlemiz vardır. Birisinin yanında bir başkasını övüyorsanız, "Senden iyi olmasın!" dersiniz!
Sadık Şanlı kardeşimin o
incelik dolu anlatısını okuduğumdan beri bu iltifata itiraz ediyorum:
"...kapının zili çaldı.
Karşımda uzun zamandır görmediğim bir dostum. Selamlaşıp, kucaklaştık. Çay
eşliğinde uzun bir sohbet için salona geçtik.
Nasıl geçtiğini anlayamadığımız üç koca
saatin ardından misafirim
‘Geç oldu, bana müsaade' diyerek noktayı koydu ve kalktı. Ona eşlik ettim. Sokağın başına vardığımızda ‘Şimdi ayrılık vakti. Ben gidiyorum, ta ki benden hayırlısı gelsin inşallah' diyerek elini uzattı.
Kucaklaşırken, dostumun ettiği duaya alışkanlıkla ‘amin' dedim.
Eve dönerken, arkadaşımın veda sözleri takıldı
aklıma. Düşündüm, düşündükçe ürperdim.
Bu bir dua idi. İlk kez duyduğum yaman bir
dua. Gayri ihtiyari birkaç kez tekrarladım. Sıcacık
duygularla doldum. Bir şey tarafından kuşatılmıştım. Bütün benliğimi dolduran
güzel bir şey.Ertesi gün ilk işim arkadaşımı telefonla
aramak oldu. Nedir, nereden duydun diye sordum. Bu özlü duadan çok etkilendiğimi
anlayan dostum,
‘Hz. İsa Aleyhisselam'ın,
Peygamber Efendimizin (asm) geleceğini müjdelediği sözmüş bu' dedi. Ne güzel dua imiş! ‘Tuttum bu duayı' dedim. Güldü ve ‘o
halde hiç bırakma.'
Ben gidiyorum, ta ki
benden hayırlısı gelsin inşallah."
İsâ'ya (as) ve O'nun müjdelediği En İyi'ye
(asm) hürmeten: Kalktığım koltuğa benden iyisi otursun.
Sustuğum anda benden iyisi
konuşmaya başlasın.
Olmadığım odaları
benden iyiler doldursun.
Yetişemediğim
yerlere benden iyiler yetişsin....
"Senden iyi olmasın!" diyen dostlarımın bu duasına, İsa Aleyhisselâmın duasına "amin" deme hatırına "amin" diyemeyeceğimi söylüyorum. Şaka yollu, "Bana beddua
ediyorsun galiba!" diyorum.
"Ya benden iyiler
olmasa, ne ederim ben bu dünyada? Kim beni
şaştığında uyaracak? Kim beni hüzne düştüğümde teselli edecek ki...
Sonra peygamberlerin kavimleriyle yaşadıkları imtihanları hatırlıyorum. O toplulukta o peygamberden iyisi yoktu! Ama nasıl acılar çekti? Ne dayanılmaz sıkıntılara göğüs gerdi?
"Benden iyi(ler) olsun elbette.. Bende peygamber yalnızlığına sabredecek iyilik yok ki!"

Senai Demirci

mehmet temiz, Peygamberden Sonra'yı inceledi.
02 Mar 18:25 · Kitabı okudu · 3 günde · Beğendi · 10/10 puan

Kitap, isminden de anlaşıldığı gibi, Hz. Muhammed'in vefatından bir kaç gün öncesinden başlayıp, vefatı sırasında ve sonrasındaki 50 yıllık bir zaman diliminde olan olayları anlatıyor.

Bu dönemde, gerek peygamberin ailesi içindeki yaşanan olaylar ve gerekse sahabe'nin birbirleriyle yaşadığı olumlu ya da olumsuz tüm olaylar, en ince ayrıntısına kadar , mümkün olduğu kadar objektif bir yaklaşımla bize aktarılıyor.

Özellikle Hz. Muhammed'in vefatı sırasında ve hemen sonrasındaki yaşananlar, sanki daha dün olmuş gibi tüm acılığıyla okuyucuya yansıtılıyor.

Daha sonra gelen Dört Halife dönemi, halifelerin seçilmesi, icraatları, iktidar için verilen mücadeleler ve sonunda Emeviler'in (Ümeyye kabilesi) iktidarı ele geçirmesi, bu sırada yaşanan dramlar, akan kanlar, katledilen insanlar, mezheplerin oluşması ve tüm bunların bugüne kadar gelen yansımaları çok derinlemesine ve tüm ayrıntılarıyla anlatılıyor.

Bütün bunlardan ayrı olarak , bugün İslam dünyasındaki bir çok siyasetçinin sıkıştıklarında yaptıkları gibi, Kuran'ın, siyasete alet edilmesi ilk defa o dönemde yapıldığından bu konuda da geniş bilgi veriliyor.

Yazarın, herhangi bir İslami mezhep mensubu olmaması , olaylara mümkün olduğu kadar objektif yaklaşmasını sağlamış. Kitabını yazarken, bütün taraflardan bir çok İslam aliminin yazdığı kitapları, kaynak aldığını bildirmekte ve bunları isim isim yazmaktadır. Kitap, bir hikaye kitabı gibi çok akıcı ve sürükleyici olarak yazılmış olup, okurken tüm acılar, sanki insanın içine derin olarak işlesin diye çok ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

Açık söylemek gerekirse ben, bu zamana kadar, çocukluğumda uzun yıllar boyunca aldığım dini eğitim, okullarda Din Bilgisi derslerinden öğrendiklerim ve camiler de dinlediğim vaaz ve hutbelerden öğrendiğim bilgileri topladığımda, bu anlatılan dönemle ilgili bilgilerim, bu kitapta anlatılanların ancak onda biri kadarını oluşturur. Bu cümlem, bu kitabın ne kadar büyük bir bilgi hazinesi olduğunu anlatıyor sanırım.

Son söz olarak, ''mutlaka ama mutlaka okunması gereken bir kitap '' diyorum.

Kendini agnostik bir Yahudi olarak tanımlayan Lesley Hazleton eski bir Ortadoğu gazetecisidir. Yakın zamanda tanıyıp takip etmeye başladığım biridir. TEDx konuşmasını izlemiştim ilk olarak ve sonra kitaplarını inceledim. Özellikle islam tarihi konusuna meraklı ve oldukça da birikimlidir. Bu kitapta İslam'ın peygamberi Hz. Muhammed'in vefatına yakın zamanda ve vefatından sonra yaşananları anlatır. Peygamberin eşlerinden, kuzenlerine, yakın ve uzak akrabalarına, Mekke aristokratlarından Suriye ve Irak halklarına kadar, yaşanmış siyasi ve dini olayları, müslüman biri olmayarak, incelemiş ve ilginç sonuçlara varmıştır. Daha doğrusu bu sonuçların ilginç gelmesinin asıl sebebi; bizim Türk milleti olarak, eğitim sistemimizde ve ahlaki kültürümüzde peygamberin çevresini de sıradan insanlar olmaktan çıkarıp, evliya konumunda düşünmemizdir. Tamamını suçsuz, onurlu ve sadece Allah yolunda giden insanlar sanıyoruz. Yaşananları doğru yorumlamak ve bugünkü ayrımları iyi algılamak için bu olayları bilmek gerekir. Kitapta sünni-şii ayrımının temel sebepleri de detaylı fakat akıcı bir dille aktarılmıştır. İlgilenen yada ilgilenmeyen herkese tavsiyemdir.

H. Havva Ergün, Peygamberden Sonra'yı inceledi.
14 Şub 14:09 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Peygamberden sonraki tarihe, sadece Sünni kaynaklardan değil, Şii kaynaklarından da yararlanarak baktığı ve aktardığı için farklı, anlatım olarak akıcı, hikaye olarak iç yakan bir kitap.

H. Havva Ergün, bir alıntı ekledi.
14 Şub 11:43 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

"(...) siyasi liderlerden ruhani liderlik de beklenemez."

Peygamberden Sonra, Lesley Hazleton (Sayfa 184)Peygamberden Sonra, Lesley Hazleton (Sayfa 184)
H. Havva Ergün, bir alıntı ekledi.
14 Şub 11:26 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

"(...) yeminini bozan insan kendi ruhunu bozmuş olur."

Hz. Hüseyin

Peygamberden Sonra, Lesley Hazleton (Sayfa 186 - kitabix)Peygamberden Sonra, Lesley Hazleton (Sayfa 186 - kitabix)
Güray Sert, Peygamberden Sonra'yı inceledi.
09 Şub 20:43 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

İlk emri oku olan bir dinin mensubu olarak yazarın özgeçmişi beni utandırdı. Kitap roman tadında yazılmış ve hiç sıkmıyor. Yazar biraz şii yanlısı olsada bu çok rahatsız etmiyor. Bence okunmalı. Kitap ile ilgili Blog adresimden daha detaylı yorum okuyabilirsiniz

http://gurbereli.blogspot.com.tr/...erden-sonra.html?m=1

Murat Mesut, Tanrıların Arabaları'ı inceledi.
17 Oca 20:41 · 1/10 puan

Erich Von Daniken (İsviçre, doğ: 1935- ) 'in 1968 yılında yazdığı bilimsel soslu fantezi türü ve kendisini dünya çapında üne kavuşturan kitap, yayınlandığı yıllarda ve sonrasında dünyada en çok tartışılan ve en çok okunan kitaplardan biridir.

Kitabın genel konusu, Mayalar, İnkalar, Mısır Piramitleri, Piri Reis Haritası ve dünyanın bazı bölgelerinde bulunan eserleri, kalıntıları bize,kendi sanılarıyla açıklamaya çalışıyor !

Yazar, hepimizin okul sıralarında, ilk çağ, orta,yeni, yakın çağ, kurgusunda, Darwinizm teorisi ile, beyinleri iğdiş edilen, bilim diye yutturulan maymundan geliş,ilkel insana evriliş (!) mağaralarda yaşayış...eğitiminden geçtiğinden olsa gerek, geçmiş zamanlara ait, medeniyet kalıntılarına, bugünkü gözle baktığı için, akıl erdiremeyince, kendince bir senaryo ve kurgulama ile, yazdığı, çok da duru/selim olmayan akılları daha da bulandırmaya yarayan, bazı insanların ateist olmasına sebep işbu kitabı yıllar önce biraz karıştırmış ve zaman hebası diye bırakmıştım. (Laf aramızda bu tür kitaplara zaten ne para ne de zaman feda ederim.)

Gördüm ki, kitap, gençlik arasında hâlen revaçta. Bunun üzerine kısa bir makale kaleme almaya karar verdim, umarım fayda sağlar.

İslam medeniyetinden ve İslami kaynaklardan biraz nasibi, bilgisi olan biri için, yazarın kitapta esrarlı bir dil çabalarının,korku filmi kıvamında yazdıklarının, tatmin edici cevapları her zaman mevcuttur.

Bu konuda tartıştığım bir arkadaşa, şunu söylemiştim : Bir tarafta Daniken denen bir yazarın, Darwin gibi bilimselliği ispatlanamamış, teorileri, kurguları; bir tarafta Kur'an ve Peygamberimizin (sav) beyanları ile objektif, pozitif bilimin bildirdikleri. Kim doğru söyler? Hangisine inanacağının kararı senin!

Hz. Süleyman peygamber devrindeki teknoloji ve bilimin vardığı seviyeyi bilse, kurgularıyla insanların da kafasını karıştırmazdı. Niçin Hz.Süleyman (as) devri dedim, çünkü o devirde ''ışınlama'' mevcut. (Neml suresi ) İncil ve Tevratta bile geçer.

Hz.Süleyman gibi, ışınlama ilmine sahip bir bağlısı, Belkıs'ın tahtını, bir saniyede Kudüs'e, 2250 km.lik bir mesafeden (Yemen'den) getirmiştir.

Bizden önceki çağlarda,uçan daire gibi uçmak mümkün idi.(Üstelik kullanılan enerjiler, bugün kullanılanlardan tamamen farklıydı.) Uzakları görmek,uzaklara sesi duyurmak, zamanda yolculuk,bir anda uzaklara seyahat etmek (Peygamberimizin Mekke'den, Kudus'e ve oradan göklere saniyelerle yolculuğu) mümkün. Peygamberler de ve veli kullarda görülen, örneklendirilen bu mucizeler, insanlığa,ışık, yol göstericidir. Aynen Davud peygamberin (as) demiri işleyip şekil vermesi gibi...

Yine yüksek dağlara yapılan büyük devasa heykellerin, öyle uzaydan gelen güçler tarafından yapıldığı komedisi ve ispat edilememiş iddiaya karşı diyoruz ki, o heykeller;

a) Bazı dönemlerde cinlere yaptırılmıştır.

b) Bazen de Ad kavminden olduğu gibi, bunu yapacak teknolojik imkân ve akla sahiptiler. (Çok uzun boylu iri cüsseli dev gibi insanlardı.Bunu bize bilimsel kitaplarımız ve arkeolojik bulgular söylüyor.)

Yine bugün, ebced,cifir ilimlerine hakkıyla vakıf olmuş olsaydık, bir yere iki satır rakamlar yazarak, havadaki savaş uçağını düşürmenin mümkün olduğunun hayal olmadığını da görürdük. (İstanbul'un fethi'ni tarihen bu ilimle Akşemseddin hazretleri, Sultan Fatih'e bildirir.)

Bir başka örnek, daha yakın tarihten : Hz. Ömer (ra) kilometrelerce ötede olan savaşı görmüş ve komutanına seslenmişti, komutan onun sesini duyup dağ tarafından arkalarını sarmaya çalışan düşmana karşı tedbir almış ve mağlup olmaktan kurtulmuştur ve bu hikaye değil, tarihen yaşanmış ve bilimsel kaynaklarda mevcuttur...Ve o zaman Hz. Ömer'in elinde ve komutanında cep telefonu yoktu. Buna benzer nice olay.

PİRAMİTLER !

Mısır'daki piramitlerin yüzyıllar önce yaşayan insanlar tarafindan yapılmasının mümkün olmadığını çünkü büyük bir matematiksel zeka ve mimari açıdan da oldukça gelişmiş bilgi ve beceri gerektirdiği sakat anlayışı da, yine başta belirttiğimiz maymundan gelme (!) inancının kaynaklık ettiği vehimdir. Çünkü yazar gibi, herkes, insanlık serüveninin, gerek ahlak, gerekse ilim ve teknoloji olarak geldiği silk ve son nokta, günümüz sanma yanılgısı, ki kitap bu yanılgıya işaret edemese de, geçmişteki yapıtları uzaylılara bağlama kolaycılığı ile, zaten insanların en çok ilgisini çeken obje ile istediği reytingi, 30 dan fazla dilde satarak sağlamış oluyor.

''Piramitlerin yapımında üst düzey sorumluluk almış ‘Merer’ isimli bir Mısırlının günlüklerinde ortaya çıktı. Buna göre 3 bin yıllık bu günlüklere göre, tam 2 buçuk tonluk dev kireç taşı ve granit bloklar, Nil Nehri üzerinden tahta sandallarla piramidin yapıldığı bölgeye taşındı. Sandallar iplerle birbirine bağlanırken, eski Mısırlı mühendisler de geçiş için Nil kıyısındaki bir limandan piramidin inşa edileceği Gize’ye doğru kanal açtı. Dev taşlar bu sayede 800 km öteden su üzerinde getirildi. Bunda binlerce işçi görev alırken, toplam 170 bin ton kaya taşınmış oldu. Arkeolog Mark Lehner, söz konusu kanalın taslağını çıkardıklarını anlattı.''

Piramitlerin yapılacağı yer rastgele seçilmiyor kireçtaşı kaynağına yakın yer seçiliyor ve kızakla çekseler de binlerce insan çalıştırılıyor ve kazalarda ölen sakatlanan çok oluyordu.

Matematikte uzman olan Mısırlılar çok basit yöntemlerle, kireç taşı bloklarını toprak yükseltile yükseltile en üste çıkartılmış oluyor ve bir piramidin yapımı yıllarca sürüyordu ve mezarını sağlında yaptıran firavuna hazır hale getiriliyordu.

PİRİ REİS HARİTASININ SIRRI

1513 tarihli Piri reis haritası üzerinden 500 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen, en çok konuşulan ve aslında gizemi hala çözülememiş bir konudur. Ben açıklık getireyim de insanlığa hizmetim olsun :)

Bu konuda genel olarak denilir ki :

''Piri Reis, haritayı nasıl çizdiğini, haritanın kenarına aldığı notlarda anlatıyor.''

''Yine harita kenarındaki başka bir notta (Madde 9), Piri Reis haritanın derleme olduğunu kullandığı kaynakları sıralayarak açıklamış; "20 harita ve Büyük İskender zamanında çizilen haritaların sekizinden -ki dünyanın insan yerleşimli bölgelerini gösterir ve Araplar onlara Caferiye der- Arapların bir Hindistan haritasından ve Portekizlilerin zamanımızda çizdikleri dört Asya haritasından ve Kolonbo'nun batıda çizdiği haritadan faydalandım. Bunları karşılaştırmalı olarak inceleyip çıkarımlarda bulunarak bu haritayı ortaya çıkardım."


Yukarıdaki bilgiler, aşağıdaki bilgi olmadan havada kalmaya mahkumdur. Onu da okuyalım :

Piri reisin en az çizdiği dünya haritaları kadar önemli bir eseri daha var; Kitab-ı Bahriye. Bu ünlü kitabında der ki, Piri reis :

"Harita ve pusulayı doğru bil.
Süleyman peygamberdir ona delil.
Çünkü ona inler, cinler, hayvanlar ve kuşlar,
Hepsi ama hepsi baş eğerdi hem karıncalar.
Sen de inan çünkü Kuran'da hak buyurmuştu,
Denizler ilmi de hep verilmişti ona...
Malûm oldu deniz ona mil be mil"

Piri Reis, burada genel olarak haritaların pirinin Süleyman Peygamber olduğunu söylüyor. Şimdi yukarıda haritaların kenarında düştüğü notlar, Piri reisin, elinde bulunan Hz.Süleyman (as) peygamberden kalan haritaya eklediği ayrıntılar, detaylardır. Suyun derinliği, tuz oranı gibi.

Bazı insanlar, Daniken'in hiç bir ilmi ispatı olmamış teorilerine,senaryolarına,tahminlerine mi inanacaklar; yoksa Piramitler, Piri reis haritası ve elbette ışınlama konusundaki Kur'an ayetlerine ve ilmi izahlara mı itiraz edecekler..?

Bu yazımda piramitler, Piri reis haritası, yüksek dağlara yapılmış heykeller ve ışınlama üzerine Daniken'e teoriden öte, ilmi cevapları kısaca sundum. Kime ve neye inanacağı bundan sonra okura kalmıştır.

Son söz: her önünüze gelen kitabı alıp okumayın! Bu tür bilimsel soslu fanteziler ve dini inançlarımızı dumura uğratıcı sözde bir kısım marjinal dini kitaplara da temkinli yaklaşınız. Tabi sizi sonsuz hayata götürecek imanınıza, inancınıza kıymet veriyorsanız..!