Mert Kurtaran, bir alıntı ekledi.
20 Oca 00:56 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Polonya'nın Paylaşılması
Almanya ve Sovyetler 28 Eylül'de Moskova'da ortak bir bildiri yayınlayarak, Polonya meselesinin Avrupa barışına devamlı bir temel teşkil edecek şekilde çözümlenmiş olduğunu, artık savaşa devam etmenin gereksiz bulunduğunu, eğer bu barış teklifi reddedilecek olursa, meydana gelecek olaylardan İngiltere ile Fransa'nın sorumlu olacağını bildirdiler. Hitler 6 Ekim'de Reichstag'da verdiği bir söylevde barış teklifini tekrarladı. Bu teklife Fransa 7 Ekim'de ve İngiltere de 12 Ekim'de cevap verdi ve her ikisi de barış teklifini reddettiler. Fransa, gerçek barış elde edilinceye kadar silahı elden bırakmayacağını bildirdi, İngiltere ise Çekoslovakya ile Polonya'ya yapılan kötülüklerin düzeltilmesini istedi. İki devletin, barış teklifini reddetmelerinde, Alman-Sovyet işbirliğinin devamlı olamayacağına inanmaları önemli bir rol oynamıştır.

Mamafih (durum böyleyken) teklifinin reddedileceğini bilen Hitler de, 10 Ekim'de komutanlarına verdiği talimatta, Alman kara, hava ve deniz kuvvetlerinin Belçika, Hollanda ve Lüksemburg üzerinden İngiltere ve Fransa'ya karşı harekete geçmek üzere en kısa zamanda hazır olmasını bildiriyordu.

20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu (Sayfa 325 - Timaş Yayınları, 20. Baskı)20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu (Sayfa 325 - Timaş Yayınları, 20. Baskı)