Cihat Baybars, bir alıntı ekledi.
22 Oca 11:27 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Prusa - Bursa
Plinus tarafından beyan olunan ve en ziyade güvenilir olan bir fikre göre yine Prusias namında bir üçüncü kralın hükümeti zamanında ve milattan tahminen 200 sene önce Hannibal Romalılar tarafından mağlup edilerek Bitinya kralının sarayında bir sığınak aradığı zaman bu şehri tesis ve bina ile misafiri olduğu zata bir şeref olmak üzere Prusa olarak isimlendirmiştir.

Bursa ve Civarı, Bonkowski Bey (Sayfa 23 - Heyamola Yayınları, Çeviri: Ahmed Ata, 2. Baskı: Mart 2015, İstanbul)Bursa ve Civarı, Bonkowski Bey (Sayfa 23 - Heyamola Yayınları, Çeviri: Ahmed Ata, 2. Baskı: Mart 2015, İstanbul)
Cihat Baybars, bir alıntı ekledi.
22 Oca 11:22 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Prusa Şehri
Strabon’un beyanına göre Cresus’un dönemdaşlarından Prusias namında bir Bitinya kralı milattan tahminen 550 sene evvel Ad Olimpum namıyla Prusa şehrini inşa etmiştir.

Bursa ve Civarı, Bonkowski Bey (Sayfa 23 - Heyamola Yayınları, Çeviri: Ahmed Ata, 2. Baskı: Mart 2015, İstanbul)Bursa ve Civarı, Bonkowski Bey (Sayfa 23 - Heyamola Yayınları, Çeviri: Ahmed Ata, 2. Baskı: Mart 2015, İstanbul)