• Ptolemy'nin etkilediği daha geç tarihli haritalarda, Afrika'nın kuzey bölümüyle Asya'nın batı bölgeleri oldukça doğru olarak gösterilmekte; fakat Afrika'nın güneye doğru nasıl uzandığı ve Hint Okyanusu'nun karalarla kaplı bir deniz olup olmadığı belirsiz kalmaktadır. Bu haritalarda Amerika, Avustralya ve Pasifik'ten iz yoktu. Harita yapıcıları, Avrupa'nın Afrika ve Asya'nın iç bölgeleri hakkındaki cahilliğini, kendi uydurmaları olan nehirler ve dağlar çizerek telafi ettiler; hayali bilgiler eklediler ya da uzun süre önce ölmüş monarkları bu bölgelerde hâlâ iktidardaymış gibi gösterdiler.  Avrupa, bu bilgisizlik ve soyutlamada yalnız değildi. 1400'de dünya, aralarında çok az ilişki olan ya da hiçbir ilişki bulunmayan birçok farklı topluluklara ya da uygarlıklara bölünmüştü. Orta ve Güney Amerika halkları gibi bazı topluluklar, öteki kıtalardan tamamen kopuk durumdaydı. Çin ve Hindistan gibi büyük Asya uygarlıklarının daha geniş ticari ilişkileri vardı. Ancak bu ilişkiler, temel kültürel yalıtılmışlıklarını ve ekonomik açıdan kendi içlerine kapalılıklarını giderecek ölçüde değildi.
 • Kulenin inşasında Ptolemy zirveye yakın uygun bir yerde duvara mermer konmasını emretti. O mermerin üzerine onun adı kazınacaktı. Mermer tablet yapıldı ve yerine koyuldu. Mimar mermerin üzerine gizlice kendi adını kazıdı ve mermeri kireçten bir kaplama ile örttü. Oraya da kırılmadı mı kazıdı. Zaman içerisinde kireç kaplama döküldü ve kralın adı yok oldu. Ve kule dayandıkça mimarın adı okundu.
 • 375 syf.
  ·8 günde·Beğendi·7/10
  Kralların kraliçesi Kleopatra ve “taklit edilemez yaşamın” mimarı.

  Fransız tarih bilimci Jean Michel Thibaux ‘un kaleminden düşen ve çok sağlam referans, araştırmanın sonucu olan Kleopatra akıllara durgunluk veren bir hırsın ve gösterişin eseridir.

  Akıllara sığmayan bir güzellik, bakanların bir daha baktığı ve düşlere daldığı, İsis’in yeryüzündeki akisi. VII. Kleopatra Eski Mısır’ın son kraliçesi olmakla kalmayıp, elini attığı herkesi yakmasıyla bilinir. Kadın olmanın verdiği avantaj ile güzelliğini kusursuz bir şekilde kullanıp, galip gelemeyeceği tek bir an bile olmayan ve bunun hakkını layığı ile veren “Krallar Kraliçesi.”

  Hırsı ve yetinmeyi bilmeyen ruh durumunun sebebi olarak Jül Sezar’a metres olan ve Sezar’ın öldürülmesinden sonra Marcus Antonius’a metreslik yapmaya devam eden kraliçe… Hayatına üç evlilik sokmuş olmasına rağmen; ilk kocası baba bir kardeşi XIII. Ptolemaios Theos Philopator’u Sezar’a öldürten, ölümden sonra Sezar ile aşk yaşayan, hatta bu aşktan Caesarion’u dünyaya getiren “Krallar Kraliçesi.”

  “Et tu Brute?” yani “Sen de mi, Brütüs? 13 Mart günü Sezar’ı da senatoda kurban veren Kleopatra, yine hırslarına yenik düşüyor ve Sezar ile gördüğü düşlere Marcus Antonius ile devam ediyor. Fethedilecek bir dünya düşü. Marcus’tan ise ilki ikiz, arkasından ise bir çocuk daha doğruyor. Tesadüf ise girilen her savaş kaybediliyor. Romalılar, İskenderiye’ye kadar dayanıyor ve Mısır düşüyor. Geriye ise hiçbir şey kalmıyor. Çünkü “Tarih beklemez ve affetmez.”

  Şu korsanların fidye karşılığında esir düşen diktatör Sezar’a ne demeli, fidye karşılığında korsanlardan kurtul ve sonra korsanları yakala, öldür. – istenen miktarı beğenmeyen Sezar, daha yüksek mebla isteyin, yoksa sizi yakalayıp çarmığa gererim - İradesi mükemmel, savaş dehası tartışılamaz, İskender’i örnek almak ister ve İskender gibi büyük düşler kurar. Lakin bir kadın Sezar’ı alaşağı etmeye yeter. Roma’ya özgü bir söz vardır. “Roma’da pek fazla kişi eceliyle ölmez.” Çünkü türlü entrikalar döner, sırtlara bıçak değer ve ne olursan ol, indiriverirler. Sezar’ın en büyük hatası değil miydi? 4,5 asırlık cumhuriyeti yıkıp Kral olmak. Asla kral olamadı…

  Okuduğumuz kitap gerçek bir tarihi konu alarak gerçeğe yakın kurgulanmış bir anı-romandır. Yazarın akıcı dili ve tarihin akıl almaz sürükleyişi okuyucuyu sıkmıyor, aksine içerisine çekiyor. Kitap içerisinde Roma ve İskenderiye’nin o tarihlerde olan şehir haritaları da bulunmaktadır. Kaynağının sağlamlığından söz etmeye dahi gerek yok. Tarih ve mitoloji merakınız var ise okunulmaya değecek bir eser.

  Sözün özü; ben kitabı beğendim. Kendilerini tanrı ilan edenlerin hayatını anlatan içten bir yazıydı. Okumanızı tavsiye ederim.

  Sevgi ile kalın… (Aşağısı okumayı düşünenler için spoiler içerebilir.)
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  VII. Kleopatra kendi isteğiyle yılan sokmasıyla zehirlendi.
  Jül Sezar kendi Senato’sunda sayısız kişilerce bıçaklanarak öldü. (2. Koca)
  Marcus Antonius kendini kılıç darbesiyle öldürdü. (3. Koca)
  XIII. Ptolemaios Theos Philopator iç savaş çıkarttığında Sezar tarafından boğularak öldürüldü. (1. Yasal Koca)
  Caesarion düşen Mısır’dan kaçırılan prens Roma konsülünün emriyle kaçtığı yerde öldürüldü. (Kleopatra ve Sezar oğlu)
  Ptolemy Philadelphus çocuk yaşta öldürüldü. ( Kleopatra ve Marcus oğlu)
  Aleksandros Helios izini kaybettirdi. ( Kleopatra ve Marcus oğlu, ikizi Kleopatra Selene II)
  Kleopatra Selene II Moritanya Kraliçesi oldu. ( Kleopatra ve Marcus oğlu, ikizi Aleksandros Helios)
 • Tanıştıklarında Cleopatra 21, Caesar’sa 50 yaşındaydı. Cleopatra, Caesar’dan olan oğluna Ptoleme Caesar adını vermişti.
 • Öklid'in bilimsel kişiliği, unutulmayan iki sözünde yansımaktadır: Dönemin kralı I. Ptolemy, okumada güçlük çektiği Elementler'in yazarına, "Geometriyi kestirmeden öğrenmenin yolu yok mu?" diye sorduğunda, Öklid "Özür dilerim, ama geometriye giden bir kral yolu yoktur" der. Bir gün dersini bitirdiğinde öğrencilerinden biri yaklaşır, "Hocam, verdiğiniz ispatlar çok güzel, ama pratikte bunlar neye yarar?" diye sorduğunda, Öklid kapıda bekleyen kölesini çağırır, "Bu delikanlıya 5-10 kuruş ver, vaktinin boşa gitmediğini görsün!" demekle yetinir.
  Cemal Yıldırım
  Sayfa 54 - Tübitak Yayınları, 2005, 23.Basım
 • Eski Mısır Hanedanları Eski Mısır Medeniyeti incelenirken genel olarak 9 gruba ayrılmıştır. Bunları; Hanedanlık Öncesi Dönem Arkaik Dönem Eski Krallık Dönemi İlk Ara Dönem Orta Krallık Dönemi İkinci Ara Dönem Yeni Krallık Dönemi Geç Dönem Yunan - Roma Dönemi olarak sıralayabiliriz. Bu dönemlerde kurulan hanedanlıklar ilerleyen bölümlerde belirtilmiş ve kronolojik sıra takip edilmiştir. A. Hanedanlık Öncesi Dönem (3500 - 3100)
  B. Arkaik Dönem (3100 - 2650) 1. Hanedan (3100 - 2800) Menes (Hor-Aha)
  Iti
  Djer
  Djet
  Den
  Anendjib
  Semerkhet
  Oa'a (Qa-a) 2. Hanedan (2800 - 2650) Hotepsekhemwy
  Raneb (Reneb)
  Nynetjer
  Sekhemib (Seth-Peribsen)
  Khasekhemwy C. Eski Krallık Dönemi (2650 - 2140) 3. Hanedan (2950 - 2575) Nebka (Sanakhte) (2650 - 2630)
  Djoser (Netjerikhet) (2630 -2611)
  Sekhemkhet (2611 - 2605)
  Khaba (2605 - 2599)
  Huni (2599 - 2575)
  Zanakht
  Oa'a – Hedjet 4. Hanedan (2575 - 2465) Snofru (2575 -2551)
  Khufu (2551 - 2528 )
  Djedefre (2528 -2520)
  Khafre (2520 - 2494)
  Bakare (2494 -2490)
  Menkaure (Mykerinos) (2490 - 2472)
  Shepseskaf (2472 – 2468 )
  Thamphthis (2468 – 2465) 5. Hanedan (2465 - 2323) Userkaf (2465 - 2458 )
  Sahure (2458 - 2446)
  Neferirkare (2446 - 2426)
  Shepseskare (2426 - 2419)
  Neferefre (Raneferef) (2419 - 2416)
  Niuserre (2416 - 2392)
  Menkauhor (2396 - 2388 )
  Djedkare (2388 - 2356)
  Unas (Wenis) (2456 - 2323) 6. Hanedan (2323 - 2150) Teti (2323 - 2291)
  Userkare (2291 - 2289)
  Pepi I (Meryre) (2289 - 2255)
  Nemtimsaf I (2255 - 2246)
  Pepi II (2246 - 2152)
  Nemtimsaf II
  Nitocris 7. & 8. Hanedan (2150 - 2130) Netrikare
  Menkare
  Neferkare II
  Neferkare III
  Djedkare II
  Neferkare IV
  Merenhor
  Menkamin I
  Nikare
  NeferkareV
  Neferkahor
  Neferkare VI
  Neferkamin II
  Ibi I
  Neferkaure
  Neferkauhor
  Neferirkare D. İlk Ara Dönem (2140 - 2040) 9. & 10. Hanedan (2134 - 2040) Neferkare
  Mery - Hathor
  Merykare 11. Hanedan (2134 - 1991) Antef I (2134 - 2118 )
  Antef II (2118 - 2069)
  Antef III (2069 - 2061)
  Mentuhotep I (2061 - 2010) E. Orta Krallık Dönemi (2040 - 1640) 11. Hanedan (devam ediyor) (2134 - 1991) Mentuhotep II (Nebhepetre) (2040 - 2010)
  Mentuhotep III (2010 - 1998 )
  Mentuhotep IV (Nebtawyrel) (1998 - 1991) 12. Hanedan (1991 - 1783) Amenemhat I (Sehetepibre) (1991 - 1962)
  Sesostris I (1962 - 1929)
  Amenemhat II (Nubkaure) (1929 - 1892)
  Sesostris II (Khakhperre) (1897 - 1878 )
  Sesostris III (Khakaur) (1878 - 1841)
  Amenemhat III (Nimaatre) (1844 -1797)
  Amenemhat IV (Maakherure) (1799 - 1787)
  Nefersobek (1787 - 1783) 13. Hanedan (1783 -1640) Wegaf
  Amenemhat
  Sekhemre
  Amenemhat V (Sekhemkare)
  Sehetepibre I
  Iufni
  Amenemhat VI
  Semenkare
  Sehetepibre II
  Sewadjkare
  Nedjemibre
  Sobekhotep I (Kha'ankhre)
  Reniseneb
  Hor I
  Amenemhat 7 (Sedjefakare)
  Sobekhotep II
  Khendjer
  Imira-mesha
  Antef IV
  Seth
  Sobekhotep III
  Neferhotep I
  Sihathor
  Sobekhotep IV (Kha'neferre)
  Sobekhotep V (1720 - 1715)
  la-ib
  Ay (Merneferre) (1704 - 1690)
  Ini I
  Sewadjtu
  Ined
  Hori 1 Thebes Prensleri
  Sobekhotep VI
  Dedumes I
  Ibi II
  Hor II
  Senebmiu
  Sekhanre I
  Merkheperre
  Merikare F. İkinci Ara Dönem (1640 - 1540) 14. Hanedan (?) Nehesy
  Khatire
  Nebfaure
  Sehabre
  Meridjefare
  Sewadjkare
  Heribre
  Sankhibre
  Kanefertemre
  Neferibre
  Ankhkare 15. Hanedan 1 (?) Salitis
  Sheshi
  Yakubber
  Khyan (Apachnan)
  Apepi I (Apophis)
  Apepi II 16. Hanedan (?) (Hyksos Kralları) Anat - Her
  User - Anat
  Semqen
  Zaket
  Wasa
  Qar
  Pepi III
  Bebankh
  Nebmaatre
  Nikare II
  Aahotepre
  Aaneterire
  Nubankhre
  Nubuserre
  Khauserre
  Khamure
  Jacob - Baal
  Yakbam
  Yoam 17. Hanedan (? -1540) Antef V
  Rahotep
  Sobekemzaf I
  Djehuti
  Mentuhotep VII
  Nebirau I
  Nebirau II
  Semenenre
  Suserenre
  Sobekemzaf II
  Antef VI
  Antef VII
  Tao I (Seakhtenre)
  Tao II (Sekenenre)
  Kamose (1545 - 1540) G. Yeni Krallık Dönemi (1540 - 1078 ) 18. Hanedan (1540 - 1292) Ahmose I (Nebpehtyre) (1540 - 1515)
  Amenhotep I (Djeserkare) (1515 - 1494)
  Thutmosis I (Akheperkare) (1494 - 1482)
  Thutmosis II (Akheperence) (1482 - 1479)
  Hatshepsut (1473-1458 )
  Thutmosis III (Menkhepere) (1479 - 1425)
  Amenhotep II (Akheperure) (1427 - 1401)
  Thutmosis IV (Men-khepru-Re) 1401 - 1391
  Amenhotep III (Nebmaatre) (1391 - 1353)
  Amenhotep IV (Akhenaten) (1353 - 1335)
  ? (1335 - 1334)
  Semenekhkare (1334 - 1333)
  Tutankhamen (Tutankhamun) (Nebkheperoure) (1333 - 1323)
  Ay (1323 - 1319)
  Horemheb (Djeserkheperure) (1319 - 1292) 19. Hanedan (1292 - 1190) Ramses I (Menpehtyre) (1292 - 1290)
  Seti I (Menmaatre) (1290 - 1279)
  Ramses II (Usermaatre) (1279 - 1213)
  Merneptah (1213 - 1204)
  Amenmesse (1203 - 1200)
  Seti II (1204 - 1198 )
  Siptah (1198 - 1193)
  Twosret (1193 - 1190) 20. Hanedan (1190 -1078) (Thebes Prensleri) Sethnakhte (1190 - 1187)
  Ramses III (1187 - 1156)
  Ramses IV (1156 - 1150)
  Ramses V (1150 - 1145)
  Ramses VI (1145 - 1137)
  Ramses 7 (1137 - 1129)
  Ramses VIII (1129 - 1128 )
  Ramses IX (1128 - 1110)
  Ramses X (1110 - 1106)
  Ramses XI (1106 - 1078 )
  H. Geç Dönem (1078 - 332) 21. Hanedan (1078 - 945) Smendes I (1078 - 1044)
  Amenemnesoe (Amenemnisu) (1044 - 1040)
  Psusennes I (1040 - 992)
  Amenemope (993 - 984)
  Osorkon I (984 - 978 )
  Siamun (978 - 945) 22. Hanedan (945 - 712) Shoshenq I (Sheshonq I) (945 - 924)
  Osorkon II (924 - 889)
  Shoshenq II (Sheshonq II)
  Takelot I (889 - 874)
  Osorkon III (874 - 850)
  Takelot II (850 - 825)
  Shoshenq III (Sheshonq III) (825 - 773)
  Pami (773 - 767)
  Shoshenq V (Sheshonq V) (767 - 730)
  Osorkon V (730 - 712) 23. Hanedan (828 - 712) Petubastis (Pedibastet) (828 - 803)
  Iuput I
  Shoshenq IV (Sheshonq IV) (803 - 797)
  Osorkon III (797 - 769)
  Takelot III (774 - 767)
  Rudamun (Rudamon) (767 - 764)
  Iuput II (764 - 715) 24. Hanedan (724 - 712) Tefhakht (727 - 720)
  Wahkare (Bakenrenef) (720 - 715) 25. Hanedan (770 - 657) (Nubye Hanedanları) Kashta (770 - 750)
  Piji (Piye) (Piankhi) (750 - 712)
  Shabaka (712 - 698 )
  Shebitku (698 - 690)
  Taharqa (Taharka) (690 - 664)
  Tanutamun (664 - 657)
  Nekau I (Necho I) (672 - 664) 26. Hanedan (664 - 525) Psamtek I (Psammetic I) (664 - 610)
  Nekau II (Necho II) (610 - 595)
  Psamtek II (Psammetic II) (595 - 589)
  Wahibre (Apries) (589 - 570)
  Ahmose II (Annasis) (570 - 526)
  Psamtek III (Psammetic III) (526 - 525) 27. Hanedan (525 - 404) Cambyses II (525 - 522)
  Darius I (521 - 486)
  Xerxes
  Artaxerxes I (465 - 424)
  Darius II (423 - 405)
  Artaxerxes II 28. Hanedan (404 - 399) Amyrtaios (Amyrtaerus)
  (404 - 399) 29. Hanedan (399 - 380) Nepherites I (Nefaarud) (399 - 393)
  Hakoris (Hakor) (393 - 380) 30. Hanedan (380 - 343) Nectanebo I (380 - 362)
  Djedher (Djedhor) (362 - 360)
  Nectanebo II (Nakhtharehbe) 31. Hanedan (343 - 332) 2 Artaxerxes III (343 - 338 )
  Arses (338 - 336)
  Darius III (336 - 332) H. Yunan - Roma Dönemi (332 - 30) Mısır'ı Yönetmiş Makedonya Kralları Alexander “Muhteşem Alexander” (332 - 323)
  Philip Arrhidaeus (323 - 317)
  Alexander IV (317 - 304)
  Ptolemaic (Batlamyus' a ait) Hanedanlık
  Ptolemy I Soter (305 - 282)
  Ptolemy II Philadelphus (282 - 246)
  Ptolemy III Euergetes I (246 - 222)
  Ptolemy IV Philopator (222 - 205)
  Ptolemy V Epiphanes (205 - 180)
  Ptolemy VI Philometor (180 - 164)
  Ptolemy 7 Neos Philopator (164 - 165)
  Ptolemy VIII Euergetes II
  Ptolemy IX Soter II
  Ptolemy X Alexander I
  Ptolemy XI Alexander II
  Ptolemy XII Neos Dionysos
  Kraliçe Bernice IV
  Ptolemy XIII
  Kraliçe Cleopatra VII
  Ptolemy XV 1 İlk Pers Hanedanı 2 İkinci Pers Hanedanı
 • https://youtu.be/vU4Ze8etwq0

  Kleopatra, Antik Mısır’ın son firavunu. Mensubu olduğu Ptolemy Hanedanlığı, Mısırlı köklerini inkar ederken o, Eski Mısır dilini öğrenmiş ve kendini Tanrıça İsis’in enkarnesi olarak tanıtmıştı. Bununla birlikte en az 9 dil bildiği söylenir. Plutharkos’a göre; “Kleopatra’nın gizemi, çarpıcı bir güzelliğe sahip olduğu için değil, onunla günlük temasın yarattığı önlenemez izlenimin, gözlemciyi şaşkına çevirmesindendi. Konuşması çekici, ikna edici ve tartışma biçiminin karakteri cezbediciydi. Sesinin yankılandığını duymak bir zevkti; seçtiği dil hangisi olursa olsun, dilini ustalıkla çok telli bir enstrüman gibi ayarlardı.”