Sosyal Düşünceler Tarihi Okuma Önerileri
Bu listeyi daha kolay ulaşabileyim diye buraya yazıyorum. Bu liste Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin SDT dersinde verilmiş okuma önerileridir. Sizlerin de ilgisini çekebilir. Herkese keyifli okumalar. [Toplumbilim Öneri listesi için bakınız; #29219488]

1)Alâeddin Şenel: İlkel Topluluktan Uygar Topluma
2)Alâeddin Şenel: Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi (başvuru kitabı)
3)Alâeddin Şenel: Siyasal Düşünceler Tarihi
4)Arthur Koestler: Spartaküs-Özgürlük Tarihinin İlk Bireyi (Antik Yunan)
5)Azra Erhat: Mitoloji Sözlüğü (başvuru kitabı)
6)Bartolomeo de las Casas: Kızılderililer: 16. Yüzyılda Yaşamış Bir Rahibin Anıları
7)C. W. Cream: Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler (edebiyat-arkeoloji)
8)Carlo Ginzburg: Peynir ve Kurtlar: Bir 16. Yüzyıl Değirmencisinin Evreni
9)Cemal Bali Akal: Modern Düşüncenin Doğuşu: İspanyol Altın Çağı
10)Charles Dickens: İki Şehrin Hikayesi (edebiyat)
11)Charles Dickens: Zor Zamanlar(edebiyat)
12)Charles Fourier: Geleceğin Aşk Dünyasından(edebiyat)
13)Chris Harman: Halkların Dünya Tarihi(başvuru kitabı)
14)Colette Estin ve Helene Laporte: Yunan ve Roma Mitolojisi*
15)Dee Brown: Kalbimi Vatanıma Gömün (Amerika Yerlileri: anı-tarih)
16)E. P. Thompson: İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu *
17)Eduardo Galeano: Latin Amerika'nın Kesik Damarları (tarih-inceleme) **
18)Elizabeth Gaskell: Kuzey ve Güney (Sanayi Devrimi, edebiyat)
19)Ellen Meiksins Wood: Eskiçağlardan Ortaçağlara Batı Siyasi Düşüncesinin Toplumsal Tarihi**
20)Ellen Meiksins Wood: Özgürlük ve Mülkiyet: Rönesans'tan Aydınlanma'ya Batı Siyasi Düşüncesinin Toplumsal Tarihi**
21)Ellen Meiksins Wood: Kapitalizmin Arkaik Kültürü**
22)Emile Zola: Germinal(edebiyat)
23)Emma Marriot: Bir Nefeste Dünya Tarihi*
24)François Rabelais: Gargantua (ütopya-edebiyat)
25)François Rabelais: Pantagruel (Gargantua'nın devamı)
26)Friedrich Engels: Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni
27)Friedrich Engels: İngiltere'de Emekçi Sınıfların Durumu**
28)Georg Fülberth: Kapitalizmin Kısa Tarihi
29)George Orwell: 1984 (edebiyat)
30)George Orwell: Hayvan Çiftliği (edebiyat)
31)Gerard Dumenil, M. Lövy & E. Renault: Marksizmin 100 Kavramı
32)Gordon Childe: Kendini Yaratan İnsan (antropoloji)
33)Hans Kirk: Köle (edebiyat)
34)Henry Pirenne: Ortaçağ Avrupa'sının Ekonomik ve Sosyal Tarihi
35)Henry Pirenne: Ortaçağ Kentleri - Kökenleri ve Ticaretin Canlanması
36)Herodotos: Tarih (Antik Yunan)
37)Hesiodos: İşler ve Günler (Antik Yunan)
38)Homeros: İlyada (çev. Azra Erhat)(mitoloji)
39)Homeros: Odysseia (mitoloji)
40)İbn-i Haldun: Mukaddime**
41)Jack London: Alın Teri (edebiyat)
42)James Davis: İnsanın Hikayesi- Taş Devrinden Bugüne Tarihimiz (tarih-inceleme)*
43)Jared Diamond: Tüfek, Mikrop ve Çelik (tarih-araştırma)
44)John Steinbeck: Bitmeyen Kavga(edebiyat)
45)John Steinbeck: Fareler ve İnsanlar (edebiyat)
46)John Steinbeck: Gazap Üzümleri (edebiyat)
47)Karl Marx: Kapital
48)Kemal Tahir: Devlet Ana (edebiyat)
49)Ksenophon: Anabasis Onbinlerin Dönüşü (Antik Yunan)
50)Leo Huberman: Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla Tarih (tarih)
51)Louis Althusser: Filozof Olmayanlar İçin Felsefeye Giriş
52) National Geographic: UYGARLIK DİZİ (Aztek, Maya, İnka, Çin, Hint, Mezopotamya, Roma, Mısır Uygarlığı)
53)Nigel Warburton: Felsefenin Kısa Tarihi*
54)M. İlin ve E. Segal: İnsan Nasıl İnsan Oldu (antropoloji)
55)Marc Bloch: Feodal Toplum**
56)Michel Beaud: Kapitalizmin Tarihi 1500-2010
57)Miguel de Cervantes: Don Quijote (edebiyat)
58)Muzaffer Oruçoğlu: Grizu (edebiyat)
59) Oğuz Tekin: Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş
60) Robert Hammond: Farabi Felsefesi ve Ortaçağ Düşüncesine Etkisi
61)Ronald Wright: İlerlemenin Kısa Tarihi (antropoloji)*
62)Samuel Noah Kramer: Tarih Sümer'de Başlar (antropoloji-arkeoloji)
63)Server Tanilli: Uygarlık Tarihi*
64)Spencer Welles: İnsanlığın Yolculuğu (antropoloji)
65)Stephen Hawking: Zamanın Kısa Tarihi
66)Steven Pressfield: Ateş Geçitleri - Üç Yüz Spartalı'nın Öyküsü (Antik Yunan)
67)Thomas More: Ütopya/ Utopia
68)Tommaso Campenalla: Güneş Ülkesi (ütopya-edebiyat)
69)Upton Sinclaire: Chicago Mezbahaları (edebiyat)
70)Ursula K. Le Guin: Mülksüzler (ütopya-edebiyat)
71)Victor Hugo: Sefiller (edebiyat)
72)William McNeill: Dünya Tarihi (başvuru kitabı)
73)William Morris: Hiçbir Yerden Anılar (ütopya-edebiyat)
74)Yaşar Kemal: İnce Memed (edebiyat)
75)Yuval Noah Harari: Hayvanlardan Tanrılara Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi (antropoloji)
76)Yves Lacoste: İbni Haldun: Tarih Biliminin Doğuşu

NOT: İlk okumalar/ temel bilgiler için (*), ileri düzey okumalar için (**) işareti tercih edilmiştir.

Sosyolojik Okuma Listesi
Düzeltme yapmak için kaldırdığım bu iletinin tahminimden de faydalı olacağını görünce olduğu gibi paylaşmak daha doğru göründü. Kıymetli, ilmi derin, algısı açık bir profesörün ilk etapta okunmasını faydalı gördüğü sosyoloji okuma listesidir. Metnin detaylı izahı şuradadır: http://www.sinantankutgulhan.com/...n-bir-okuma-listesi/

Sosyolojik Kuramın Temelleri

Emile Durkheim
İntihar
Sosyolojik Yöntemin Kuralları
Dinsel Yaşamın İlk(el) Biçimleri
Sosyoloji Dersleri

Max Weber
Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu
Sosyoloji Yazıları, İletişim Yayınları

Karl Marx
Komünist Manifesto
1844 Elyazmaları
Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i
Kapital, Yordam Yayınları baskısı

C Wright Mills
Sosyolojik Tahayyül, Hil Yayınları

Erving Goffman
Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, Metis
Damga, Heretik
Tımarhaneler, Heretik

Karl Polanyi
Büyük Dönüşüm, İletişim

David Harvey
Postmodernliğin Durumu, Metis
Sermayenin Sınırları [yüksek lisans seviyesi], Yazılama
Sosyal Adalet ve Şehir, Metis
Marx’ın Kapitali için Kılavuz, Metis

Herbert Marcuse
Tek Boyutlu İnsan, May Yayınları [sahaflardan bulunabilir] Özgürlük Üzerine Bir Deneme, Ayrıntı

Pierre Bourdieu
Ayrım, Heretik
Sosyoloji Meseleleleri, Heretik

Henri Lefebvre
Diyalektik Materyalizm, Kanat Kitap
Şehir Hakkı, Sel [aynı zamanda kentçilik] Kentsel Devrim, Sel [aynı zamanda kentçilik]

Walter Benjamin
Pasajlar, YKY
Brecht’i Anlamak, Metis

Theodor Adorno
Minima Moralia, Metis

Max Horkheimer
Akıl Tutulması

Norbert Elias
Uygarlık Süreci I, İletişim

Louis Althusser
İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, İthaki
Tarih/Tarihsel Sosyoloji

Halil İnalcık
Devlet-i Aliyye I-II-III

Eric Hobsbawm
Devrim Çağı
Sermaye Çağı
İmparatorluk Çağı
Kısa 20. Yüzyıl-Aşırılıklar Çağı

Immanuel Wallerstein
Dünya Sistemleri Analizi, BGST
Modern Dünya Sistemi I-II-III-IV
Sistem Karşıtı Hareketler (Terence Hopkins ve Giovanni Arrighi’yle)

Marc Bloch
Tarih Savunusu veya Tarihçilik Mesleği
Feodal Toplum

Henri Pirenne
Ortaçağ Kentleri, İletişim
Ortaçağ Avrupa’sının Ekonomik ve Sosyal Tarihi

David Harvey
Neoliberalizmin Kısa Tarihi

Barrington Moore, Jr.
Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Temelleri, İmge

Giovanni Arrighi
Uzun Yirminci Yüzyıl, İmge
Adam Smith Pekin’de, Yordam
Biyografi
Karl Marx, Francis Wheen, E Yayınları
Lenin: Tarihi Yazanlar ve Yapanlar, Edmund Wilson, İthaki Yayınları
Heidegger’in Çocukları, Richard Wolin, Paradigma Yayınları
Moskova Günlüğü, Walter Benjamin, Metis
Gelecek Uzun Sürer, Louis Althusser, Can/Bilgesu?

Türkiye Üzerine
Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Ötüken
Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Ötüken
Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, Kırmızı Kedi?
Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İş Bankası
Tanıl Bora, Sol, Sinizm, Pragmatizm, İletişim
Tanıl Bora-Kemal Can, Devlet ve Kuzgun – 1990’lardan 2000’lere MHP, İletişim
Demet Ş. Dinler, İşçinin Varlık Problemi, Metis [Metodoloji] Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İletişim
Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İletişim
Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İletişim
Cemil Meriç, Bu Ülke, İletişim
Cemil Meriç, Işık Doğudan Gelir, İletişim
Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, İmge
Korkut Boratav, Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm, İmge
Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim
Çağlar Keyder, Emperyalizm, Azgelişmişlik ve Türkiye, İletişim [sahaflardan bulunabilir] Muzaffer İlhan Erdost, Kapitalizm ve Tarım, Onur/Sol Yayınları
Ayşe Buğra, Devlet ve İşadamları, İletişim
Suavi Aydın, Türkiye Tarihi, 1960’tan Günümüze, İletişim

Kentçilik/Şehircilik
Çağlar Keyder, ed., İstanbul: Küreselden Yerele, İletişim
David Harvey, Paris: Modernitenin Başkenti, Sel [bkz. Kuram kısmı] David Harvey, Umut Mekânları, Metis
Marshall Berman, Katı Olan Herşey Buharlaşıyor, Metis
Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge
Robert Park-Ernest Burgess, Şehir, Heretik
Jane Jacobs, Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı, Metis
Tanıl Bora, ed., İnşaat Ya Resullullah, İletişim

nihâl, bir alıntı ekledi.
15 Mar 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kendini yorgun ve perişan hissetmenin, kimseye sığınamamanın, etrafta insanı anlayacak hiç kimse olmamasının ne demek olduğunu iyi bilirdi.

Sapık, Robert BlochSapık, Robert Bloch